#

dolní oblast vítkovice

V roce 1998 byla ve Vítkovicích po 170 letech ukončena v Dolní oblasti výroba surového železa, koksu a aglomerátu. Část této lokality byla spolu s dolem Hlubina v roce 2002 prohlášena za národní kulturní památku a v roce 2008 zařazeny do Evropského kulturního dědictví. Od zastavení byl rozlehlý areál nepřístupný a mimo provoz.

Cílem projektu Dolní oblast Vítkovice je zachovat průmyslové dědictví i pro další generace a dát tomuto prostoru novou, moderní a užitečnou podobu. Součástí DOV bude vysoké školství, věda, výzkum, centrum technického vzdělávání, byty, objekty určené pro kulturu a sport.

Členy sdružení Dolní oblast Vítkovice jsou firma VÍTKOVICE a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., VÍTKOVICE HOLDING, A.S. a VŠB-TU Ostrava. Bude obnoven celý průmyslový areál, v němž je památkově chráněných 11 hektarů a na zbývajících 140 hektarech má vzniknout kulturně-společenské areál, přičemž náklady se vyšplhají na 60 miliard Kč.

Za proměnu areálu Dolní oblasti Vítkovic si v září 2014 vysloužil architekt Josef Pleskot čestný titul Architekt roku.

O přerodu oblasti pojednává dokument Po jantarové stezce.

virtuální pohled před transformací na virtualtravel.cz
webcam areálu: holidayinfo.cz
web projektu: dolnioblastvitkovice.cz


Články týkající se projektu "dolní oblast vítkovice":