#

černá louka

Klastr Černá louka Ostrava
Zhruba od roku 1870 se na místo u břehu Ostravice v Moravské Ostravě začaly vyvážet výpěrky z koksoven Centrálka a Karolina. Původně se halda navážela pomocí úzkokolejné dráhy, v roce 1911 však již byla tak vysoká, že musela být používána lanovka. Roku 1917 měla halda s několika vrcholy 25 metrů na výšku, zabírala plochu skoro 5 hektarů a uloženo zde bylo více než 700 000 m³ hlušiny.

Problém „ostravských Alp“, jak si haldu překřtili obyvatelé města, se začal řešit po vzniku Československa. Vítkovické horní a hutní těžířstvo zakoupilo rybníky v Hrušově a začalo je obsahem haldy zasypávat. Jak se však záhy ukázalo, rybníky pojaly jen 15 % obsahu haldy. V rámci alespoň částečné estetizace byly na haldě vysázeny akáty, avšak jak se dalo očekávat, ujaly se pouze ve spodní části haldy, zatímco na vrcholu uschly. Mnohem větší úspěch měla gigantická horská dráha pojmenovaná Tivoli, a ačkoliv po jízdě na ní byl návštěvník notně „očouzen“ všudypřítomným prachem, stala se oblíbenou atrakcí Ostravanů.

K radikální změně došlo až v roce 1935, kdy státní dráhy začaly stavět nové trati a zjistily, že propustná haldovina je výborný materiál na náspy. Celá halda zmizela ručním překladem 50 pracovníků v období od srpna 1935 do října 1936.

Prázdné místo bylo zavezeno zeminou a nejprve využito jako stanoviště pro cirkusy a lunaparky, posléze zde bylo vybudováno současné výstaviště.

Areál má rozlohu 6 ha s celkovou krytou výstavní plochou o velikosti 9300 m2. Jeho ústřední částí je nový výstavní pavilon A, který je tvořen dvěma částmi – na původní historickou budovu pavilonu A z roku 1960 nyní navazuje nová víceúčelová hala.

zdroj: wikipedia, Archiv Města Ostravy


Články týkající se projektu "černá louka":