#

zoo

Areál ZOO Ostrava tvoří tzv. Velký ostravský les rozkládající se severovýchodně od centra Ostravy v nadmořské výšce 260 m n. m. Jeho celková rozloha je bezmála 92 hektarů. Lesní porosty tvoří 71 hektarů, vodní plochy 4 hektary a zbytek připadá na louky, pole a stavby. Stávající areál byl veřejnosti poprvé zpřístupněn 1. května 1960. V letech 1961–1970 došlo k vytvoření základního návštěvnického okruhu a dobudování základních hospodářských budov. V sedmdesátých letech 20. století došlo k intenzivní investiční výstavbě. Zlepšily se služby návštěvníkům, mj. otevřením parkoviště a samoobslužné restaurace. V osmdesátých letech 20. století došlo k radikálnímu omezení investic a byly dokončeny jen rozestavěné objekty. V současné době je díky dotacím od zřizovatele i jiných subjektů areál inovován – opravují se staré výběhy a voliéry, podařilo se dokončit stavbu nových zařízení, expozice jsou zpřístupňovány pro vozíčkáře, jsou instalovány informační body pro nevidomé. V roce 2005 byly dokončeny a zpřístupněny i botanické stezky.


Články týkající se projektu "zoo":