#

karolina

Oblast Karolina Ostrava

Ve 14.století byl na území Nové Karoliny v provozu vodní mlýn. Rozvoj průmyslové činnosti zde začal s příchodem vídeňského bankovního domu Rothschildů, kdy byl poprvé otevřen uhelný důl Karolina. Jáma Karolina je nejstarší ostravskou šachtou. Hloubena byla od roku 1837 původně Moravsko-Ostravskou důlní společností, kterou v roce 1843 vystřídala rodina Rothschildů.

Poprvé se zde uplatnila větrná pec, parní stroj či technika vodovzdorného jámového roubení. Šachta Karolina byla také komunikačně spojena báňskou dráhou s později vzniklou koksovnou stejného jména, které po celou dobu své existence dodávala uhlí.

Koksovna byla založena roku 1858, a od doby svého vzniku se výrazně rozšiřovala (ve třicátých letech 20. století již obsahovala na 216 pecí). Uhlí se do ní dováželo lanovkami z různých štol, mimo Karolinu šlo ještě o jámy Tereza, Ida a Šalamoun. Závod byl určen k výrobě koksu do vysoké pece, obsahoval však také briketárnu. Roku 1905 byla při koksovně zřízena elektrická ústředna, která dodávala energii mnohým šachtám v okolí.

Ve 20.století docházelo k postupnému útlumu průmyslové aktivity, v roce 1986 došlo k jejímu úplnému zastavení. Provoz koksovny byl zastaven roku 1964, elektrárna byla zrušena o deset let později. Bezprostředně poté následovala demolice všech objektů a zařízení kromě dvou objektů tzv. Elektrocentrály, která původně sloužila jak průmyslovému areálu, tak části přilehlé výstavby, a tzv. Ústředny. Obě budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury.

Už v roce 1987 proběhla první architektonická soutěž na zástavbu území. Středem nové čtvrti měla vést silniční estakáda s rychlostní tramvají (plánek z ostrava.unas.cz).

V roce 1997 začala sanace území bývalé koksovny Karolina. Náklady 2 miliardy korun hradil Fond Národního majetku. Pozemky později kupuje od OKD město Ostrava. Rok na to je schválen záměr vypsat architektonicko-urbanistickou soutěž, která se vyhlašuje v roce 2000. Je přijato 90 soutěžních návrhů z 24 zemí, oceněno 7 návrhů (vítězné projekty). Autoři vybraného projektu: Andrej Duda, Jan Kubec, Jerzy Witeczek, Henryk Zubel, Slezská polytechnika, Glivice. Tato skupina „vítězů“ vytvořila později s architektem Karlem Cieslarem Sdružení Karolina.

V roce 2003 je zadána veřejná zakázka „Urbanistická studie Karolina“, smlouva o díle je podepsána se Sdružením Karolina a téhož roku je studie odevzdána.

Odkaz na vítěznou studii na cieslar.biz:

V září 2005 je na zasedání zastupitelstva města schválena změna územního plánu, která byla potvrzením odmítnutí výsledků mezinárodní soutěže představiteli města. Následně prosakuje na veřejnost záměr uspořádat na Karolinu developerskou soutěž bez ohledu na vítěznou práci ze soutěže v roce 2000.

V prosinci 2005 je vyhlášena developerská soutěž na využití a zástavbu území Karolina. Do soutěže se přihlásilo pět developerů, jejich projekty jsou vystaveny na ostravském magistrátu, laická veřejnost může hlasovat a vybírá návrh společností Orco a Trigránit (1629 z 5443 hlasů).

Odkaz na prezentaci návrhu vybraného širokou veřejností na ostrava.unas.cz:

Multi Development – jeden ze soutěžících, zveřejňuje fakt, že je majitelem historického Dvojhalí v centru Karoliny a krátce na to v červnu 2006 je s níže uvedeným projektem (video) vyhlášen jako vítěz (v hlasování veřejnosti byl až na třetím místě za Orco+Trigránit a Sekyra group).

Společnost Multi Development na veřejném profilu projektu uvádí jako spolupracovníky na projektu i světoznámé architekty (Koolhaas, Calatrava, Busquets). Později se ukázalo, že to byl spíše záměr a na stole zůstaly jen jména Rem Koolhaas a Eva Jiřičná. Architektonická kancelář O.M.A. Rema Koolhaase prohlašuje, že na projektu obchodního centra pracovala jen ve stádiu prvotního konceptu (komplex krychlí, kterými budou přirozeně procházet ulice). V lednu 2011 „odpadá“ světoznámá architektka Eva Jiřičná, její návrh lávky je příliš drahý a realizovat se nebude. Šéf české pobočky Multi Development Luboš Kočí na toto téma řekl: „Troufnu si říct, že rozdíl lidé ani nepoznají.“ Na obrázku v horní řadě návrh od Evy Jiřičné, pod ní realizovaný návrh lávky.

Výstavba první etapy centra Nová Karolina startuje 6. června 2008 velkolepým zahájením. V listopadu 2008 je kvůli ekonomické krizi stavba přerušena a pokračuje až v lednu 2010. První část – tedy obytný dům Rezidence Nová Karolina a obchodní dům Forum Nova Karolina se otevírá 22.3.2012, o den dříve je pořádán VIP večírek pro zvané.


NOVÁ KAROLINA – MULTI DEVELOPMENT


(odkaz na plné rozlišení 2000x950px)

Projekt Nová Karolina se bude rozrůstat v navazujících fázích až do celkové rozlohy 32ha kterou nabude dle plánu do roku 2018. Multifunkční centrum o celkové ploše 240.000 m2 bude obsahovat maloobchodní prostory (86.000 m2), rezidenční objekty (přibližně 1.200 bytových jednotek), kancelářské prostory (60.000 m2), oddechová, zábavní a sportovní zařízení (12.000 m2), rozsáhlé parkovací plochy, zelené plochy a prostory s dalším využitím.

celková studie (odkaz na článek)

Dvě historické budovy chráněné jako památky průmyslové architektury – známé jako Trojhalí – budou připomínat průmyslovou minulost Karoliny a ve zrekonstruované podobě budou poskytovat prostory pro kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce přístupné veřejnosti. Multi Development Dvojhalí odkoupil od soukromého vlastníka a později haly městu prodal za symbolickou cenu 10.000Kč. Tímto krokem mohl projekt snáze čerpat evropské dotace. Investorem rekonstrukce a budoucím provozovatelem je nakonec sdružení Trojhalí Karolina, jehož zakládajícími členy je strojírenský holding Vítkovice, zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice (Vítkovice + Vysoká škola báňská), město Ostrava a Moravskoslezský kraj. V březnu 2013 sdružení opouští díky nedohodě ohledně městské galerie Vítkovice. Zpřístupnění: dvojhalí červenec 2014, sportovní hala (Ústředna) srpen 2014. Detaily pod projektem „Trojhalí„.

II. ETAPA
Ve druhé etapě se počítá se dvěma bloky pro administrativu s celkovou plochou asi 20.000 metrů čtverečních a se třemi bytovými bloky s přibližně 200 byty.

karolina 2 etapa

Popis budov najdete v článku Nová Karolina – II.etapa – popis, vizualizace pak v Vizualizace II. etapy Karoliny. V 5/2013 bylo zahájeno územní řízení, termín zahájení prací zatím není jasný.

virtuální letecká prohlídka 2014: virtualtravel.cz
web projektu: nova-karolina.cz


Články týkající se projektu "karolina":