Návrat tramvaje mezi Karolinu a DOV

V listopadu roku 2020 jsme upozornili na rušení územních rezerv pro tramvajové tratě na území Ostravy z územního plánu v rámci změny č.2b. Jak se zdá, tramvaj by do oblasti mezi Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice měla být navrácena.

Projděme si prvně některá vyjádření ke zrušení územní rezervy pro tramvajovou trať mezi Karolinou a Dolní oblasti Vítkovice. První jakési veřejné zmínky o zrušení rezervy jsme mohli sledovat v rámci online debaty ke změně územního plánu, která proběhla 27.10. 2020. V čase přibližně 37:00 můžeme vidět komentář ke změně územního plánu v lokalitě Karoliny, kde se objeví zmínka o zrušení územní rezervy tramvajové tratě.

O několik týdnu později proběhla i reportáž v České televizi, kde od zástupců Magistrátu města Ostravy nebo z městské organizace MAPPA můžeme opět slyšet důvody pro zrušení územní rezervy tramvajové trati. Doslova zazní vyjádření, že „ty ostatní durhy veřejné dopravy trolejbusy, autobusy jsou prostě operativnější. Můžete měnit jejich trasu. Jsou levnější na vybudování.“

Reportáž ZDE (od času 13:30)

V reakci na reportáž jsme publikovali článek o morfologii terénu a složitosti podmínek dopravy pro jakýkoliv dopravní prostředek mezi Karolinou a Dolní oblasti Vítkovice.

Dříve jsme také publikovali článek o historii plánovaní tramvaje mezi Karolinou a dolní oblasti Vítkovice.

Vydání změny číslo 2b územního plánu schválili zastupitelé města Ostravy na svém zasedání ve středu 14. dubna. 2021. Tiskové prohlášení se také vyjadřovalo ke zrušení územní rezervy pro tramvajové tratě.

Jedno z větších témat, které jsou předmětem změny 2b územního plánu, je také vypuštění některých územních rezerv pro dříve plánované tramvajové tratě. Upravuje se komunikační systém v prostoru mezi Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. Ten bude lépe reagovat na náročné prostorové podmínky uvnitř zastavěného území, složité a prostorově náročné překlenutí stávajících kolejových tras železničních drah, které může vést ke vzniku plošné a vizuální bariéry v nově vznikajícím rozvojovém území. Obdobně i v Polské ulici v Porubě se vypouští plochy původně navržené pro realizaci tramvajových tratí. Obslužnost lokalit bude do budoucna řešena alternativními a moderními druhy městské hromadné dopravy, které budou pro území vhodnější, například elektrobusy, parciální trolejbusy a podobně.

Celá tisková zpráva ZDE

Jak můžete vidět, město Ostrava prezentovalo zrušení územní pro jakoukoliv tramvajovou trať a navrhovalo obsluhovat lokalitu trolejbusy, autobusy.

V ÚP ale buď rezerva je, nebo není. Teď tam není.

O tom, že se opětovně prověřuje vedení tramvajové trati mezi Karolinou a Dolní oblasti Vítkovice víme neoficiálně již mnoho měsíců. Je rok 2022 a na sociální síti Twitter jsme zaznamenali komentář náměstkyně Mgr. Zuzany Bajgarové, že se zrušením tramvaje mezi oblastmi se vlastně nikdy nepočítalo. jen tam teď ta rezerva prostě není. Připomeňme si však, že město tvrdilo, že odborníci doporučili územní rezervu vpustit. Načež byla územní rezerva byla v roce 2021 vypuštěna. A teď tvrdí, že ji další odborníci prověřují znovu.

V současné době územní plán oficiálně s územní rezervou pro tramvajovou trať nepočítá a prostor, kde původně rezerva vedla, je změněn na plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení. Potenciální investor si tak například může myslet, že v celém vymezeném území může stavět. Pokud se však investor dostane k informaci, že územní rezerva bude v aktualizované podobě do územního plánu zavedena, ale stále se neví kde přesně bude vést, je investor v v nejistotě, kde vlastně může stavět. Celé území je tak zablokováno pro novou výstavbu.

Současná podoba Územního plánu v lokalitě Karoliny a Dolní oblasti Vítkovice bez územní rezervy pro tramvajovou trať:

Aktuální informace k tramvajové trati se objevila v komentáři pod reportáží České televize:

Územní rezerva z pohledu legislativy:

Popis územní rezervy z portálu stavebniklub.cz:

Územní rezerva je zvláštním nástrojem územního plánování využívaným vedle ploch a koridorů při vytváření územně plánovací dokumentace, tzn. zásad územního rozvoje a územních plánů (ust. § 36 a 43 stavebního zákona).

V politice územního rozvoje územní rezervy vymezovány nejsou. Jedná se de facto o zvláštní druh plochy nebo koridoru, který je vymezen v místech, která mají být teprve prověřena za účelem určitého budoucího využití, typicky např. pro liniovou stavbu veřejné infrastruktury. Územní rezervy proto bývají vymezovány na základě méně konkrétních podkladů a studií, než samotné návrhové plochy a koridory, a podkladem pro jejich vymezení tak nemusí být ani variantní prověření příslušného záměru, které může být požadováno v případě, kdy už je vymezován samotný koridor. Impulzem pro jejich vymezení může být např. požadavek samosprávy, územně analytické podklady, požadavek dotčeného orgánu atd. Proto i ve vztahu k požadavkům na odůvodnění vymezení územní rezervy a souvisejícího rozhodnutí o námitkách judikatura soudů dovodila, že např. u územní rezervy pro veřejně prospěšnou dopravní stavbu postačí odkaz na požadavek a koncepci dotčeného orgánu na úseku dopravy (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 4 Aos 4/2013).

Fakticky je účelem vymezení územní rezervy ochrana dotčeného území, ve kterém následně nelze umístit nic, co by do budoucna znemožnilo nebo podstatně ztížilo využití území pro účel, který má být prověřen. Územní rezerva nepředstavuje stavební uzávěru, jak bylo v minulosti několikrát dovozováno, přestože se jí v některých ohledech může zdánlivě podobat. Změny v území tak lze činit, ale pouze v souladu s účelem územní rezervy. Pokud je vymezena územní rezerva v zásadách územního rozvoje, je na územních plánech jednotlivých obcí, aby ji upřesnily a území bylo takto „blokováno“ pouze v nejnutnější míře.

Související články


Komentáře

 1. Dan :

  Proc mi to vyjadreni k uzemni rezervy pripomina Babise? Stejny ANO gen?

  „My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a a a a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít, nepřišli.“

  I kdyz bez sebereflexe, je fajn, ze mesto chce tramvaj zavest.

  Thumb up 26 Thumb down 6
 2. Nuny :

  Paní náměstkyně Bajgarová bude mít za chvilku ego vyšší, než ostravská radniční věž. Z každého jejího vyjádření crčí arogance, až to bolí číst.

  Thumb up 38 Thumb down 11
 3. Jana :

  Nuny:Jsem ráda, že to říkáte. 100% souhlas.

  Thumb up 15 Thumb down 9
 4. Martin [msstavby.cz] :

  Ještě bych doplnil pár informací, co nebylo vhodné psát do článku.

  Za to, že jsme minulý rok mediálně upozornili na rušení rezervy jsme schytali dost nechutné a velmi osobní urážky na naši adresu od zainteresovaných orgánů (město, DPO, apod…). Samozřejmě nic neřekli přímo, ale na pár setkáních se tak bavkali (naštěstí máme kontakty na mnoha místech). :o)

  Prověřováno taky mělo být protažení tratě na SLezskou, tam ale byla nedostatečná přepravní poptávka.

  Thumb up 25 Thumb down 3
 5. adamous :

  Martin [msstavby.cz]: To protazeni na Slezkou je skoda, ta trat tam totiz myslim kdysi vedla.

  Thumb up 13 Thumb down 2
 6. Nuny :

  Jana: Tak když je někdo nicka, která se díky politické sektě dostane do nejvyššího vedení Ostravy, tak to s ní dost zamává.

  Thumb up 21 Thumb down 7
 7. M. :

  Proč mi přijde, že ta Zuzana je ale naprosto tupá p**a?

  Thumb up 10 Thumb down 15
 8. Hrdý Ostravák :

  Zuzana Bajgarová by měla okamžitě rezignovat na všechny funkce. Už včera bylo pozdě. Je to mimořádně nekompetentní komunální politička.

  Thumb up 18 Thumb down 13
 9. Simona :

  Ono vystudovat FSS a pak šéfovat útvaru architektury a investicím… Co chcete… (ironie included)

  Thumb up 11 Thumb down 7
 10. Ondřej :

  Martin [msstavby.cz]: Martin [msstavby.cz]:
  Ahoj Martine,jaký je tvůj názor na Novou Krmelínskou a její pokroucené trasování které je dosti nesmyslné??? co myslíš ty….
  Měla by být do PZ Hrabová zavedena tramvajová doprava??? Určitě by se to dalo řešit se stavbou Nové Krmelínské ulice,
  která by mohla jít skoro v přímce spolu s tratí…ale Ostrava zaspává asi dobu…podívej se na to a napiš mi sz email
  https://mapy.cz/s/lepomegava

  Thumb up 0 Thumb down 0
 11. davidb :

  Ondřej:
  Ondřeji, tebou nakreslená cesta nikdy neprojde!
  Majitelé okolních domů ji nikdy nepovolí.
  Ta pokroucená Krmelínská je v ÚP a tam bo proti ní je obtížnější.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 12. Dan :

  Simona: Dival jsem se na FSS, jak pisete.
  Bakalarskou praci v roce 2009 zpracovala na tema: Zkušenost otců s rolí primárně pečující osoby
  https://is.muni.cz/th/ddedc/

  Diplomova prace v roce 2013na tema: Hodnocení projektu komplexní vzdělávání
  https://is.muni.cz/th/ssunj/

  Par let na to ridi investice a pak rozhoduje o miliardach na magistrate…

  Thumb up 6 Thumb down 6
 13. davidb :

  O miliardách nerozhoduje ona, ale rada a zastupitelstvo.

  Občané si ji zvolili.
  Když se vám to nelíbí, tak v září jsou komunální volby, dejte dohromady kandidátku, program a nechte se zvolit.

  Thumb up 11 Thumb down 7
 14. JSjr. :

  Paní náměstkyně Bajgarová je naopak velmi schopná a díky ní se spousta projektů do té doby v zaseklém městě rozhýbala. Věnuje Ostravě veškerý svůj čas a vaše urážky a nadávky rozhodně nejsou na místě. Kdo pozorně sleduje, tak to moc dobře ví. Jsem velmi rád, že vede městské investice.
  To, že zde existuje článek, který ji nehonestuje hodnotím jen jako neschopnost autorů zjistit si správné informace či ryze předvolební bulvár.

  Thumb up 14 Thumb down 12
 15. Martin [msstavby.cz] :

  JSjr.: Pane Bakaláří Jiří Svobodo z hnutí ANO 2011, můžete nám více popsat, jakou neschopnost jsme v článku předvedli? V článku máme vše podložené vyjádřeními, reportážemi. Klidně nám zde popište, jak to „doopravdy“ bylo.

  To co nemohu doložit písemně, či jinak, jsem uvedl do komentáře.

  Pokud bych chtěl psát články ve stylu „předvolebního bulváru“, mohl bych vytáhnout mnohé jiné kauzy. A že jich není málo. Namátkou vyhrožování podnikatelům apod…..

  Díky

  Thumb up 13 Thumb down 10
 16. JSjr. :

  Martin [msstavby.cz]: Krasne, lec zbytecne. Vy nikoho neurazite Martine, ovsem komentare ano, a dost odpornym zpusobem a ocividne vam nevadi kdyz je zde nechavate.

  To, ze jsem vam napsal, ze si nejste schopen dohledat informace se vas ocividne velmi dotklo.. Co takhle osobni setkani s lidmi o kterych pisete? Zkousel jste se s namestkyni setkat a zeptat se ji na veci ktere vas pali nebo jen uprednostnujete zavadejici clanky ala denik.cz? A to odtajneni jmena je co? Ma me snad urazit, ci umlcet? Ja se za sva slova nestydim a co jsem napsal, to podepisu. Vy, si v prve rade udelejte poradek v komentarich.

  Thumb up 9 Thumb down 11
 17. Martin [msstavby.cz] :

  JSjr.: Snažíme se do diskuzí zasahovat co nejméně. Máme zde filtr na sprostá slova (už poměrně obsáhlý). Což je rozdíl například od Facebooku apod, kde si každý může psát vulgarismy jak se mu zlíbí. Do samotného obsahu komentářů nezasahujeme. A pokud to není absolutně za hranou, tak nemažeme. Což jde vidět i na tom, že část komentářů dost uráží i mě, přesto je nemažu. Nebudeme moderovat diskuzi podle přání lokálních politiků.

  Že jsem zveřejnil jméno… Pokud zde píší politici a netýká se to přímo jejich programu, nebo strany, je mi to jedno. Nemám ovšem rád, když se tu z jedné strany/hnutí budou navzájem anonymně vychvalovat konkrétní jedinci a ještě drze tvrdit, že články jsou bulvárního rázu. To fakt ne.
  Pak tu jsou takoví politici, kteří vystupují pod pravým jménem. Těm všechna čest.

  Já jsem jednal osobně s mnoha lidmi ohledně tramvajové tratě. Dokonce i s takovými, co na to měli přímý vliv, ale z různých důvodů nemohli veřejně vystoupit proti rušení rezervy. Netvrďte, že nejsem schopen dohledat informace. Nebudu však jednat s takovými lidmi, co nemají problém veřejně lhát. Své rady adresujte konkrétní náměstkyni, které neměla problém na svém facebookovém profilu problém tvrdit, jak lžeme v článcích. Pak to nebyla schopná doložit

  Thumb up 18 Thumb down 9
 18. Hello :

  To už je trochu přes čáru,co si dovolují pisálkové tohoto webu.Jaké mají cíle?Snaží se zaujmout a být důležití.Urážet náměstkyni primátora je vážně žumpa.Pro mne osobně je to nejlepší náměstkyně pro investice a finance,která kdy byla na magistrátu,o čem i svědčí rozvoj Ostravy v posledních letech.Jestli bychom měli polemizovat o cenzůře a mazání přízpěvků na tomhle webu,tak je to smutná pravda.Tenhle web je jednostranně zaměřený a jiný názor se tady neakceptuje.

  Thumb up 3 Thumb down 21
 19. Martin [msstavby.cz] :

  Hello: Co si dovolí? Dát do kontextu oficiální vyjádření s ročním rozestupem?
  A Danku, i když si budeš měnit přezdívky (a dokonce i gender), pořád to nemění nic na tom, že jsi zde osobně urážel mnohé ostatní čtenáře. Na což jsi byl mnohokrát upozorněn. Pak piš něco o neakceptování jiných názorů, když ty sám máš s tím problém. ;)

  Thumb up 6 Thumb down 4
 20. Hello :

  Martin (msstavby.cz):Tak to se hodně pletete,nejmenuji se Daniel.Jen jsem vyslovil svůj názor.Zajímám se o architekturu urbanismus v Ostravě a okolí,ale co vy tady „občas“předvádíte je jak už jsem zmínil za hranou.Nechápu proč se nezajímáte jen o to o čem ten váš web je.Mám takový dojem,že jste ze „svého“úspěchu,co se týká informací o výstavbě,už zneužili a zneužíváte dále pro své názory.Každopádně byste měli být nestranní a pokračovat jen v tom,kvůli čemu jste vlastně ten web založili.Musím vás zklamat,s nikým jsem tady na vašem webu nikdy nebyl v konfrontaci.Takže prosím nelžete.Když už bych byl, tak jedině s vámi, protože jste od pohledu a způsobem vyjadřování namyšlený a sobecký člověk.

  Thumb up 6 Thumb down 13
 21. Martin [msstavby.cz] :

  Hello: Danek je jeden z nicků, co jsi používal. I když je pravdou, že „Fanda“ jsi používal déle.
  A pod jménem Petr Dluhoš na facebooku bys aspoň mohl přestát psát lži o tom, kolik mám peněz z „přehršelé“ reklamy zde ;)

  Thumb up 4 Thumb down 2
 22. thvari :

  Martin [msstavby.cz]: Danek je Petr Dluhoš z FB. aha, to je dobré vědět, to je totiž slušná proruská svině, oni ti stejní toxičtí lidé šaškují na všech možných platformách. díky bohu, že tady už neprudí.

  Thumb up 7 Thumb down 1
 23. Hello :

  Martin(msstavby.cz.)thvari:Abych vás oba uklidnil,tak tady píši poprvé a myslím si,že i naposled.Je pravdou,že jsem si pročítal tenhle web, původně o moravskoslezských stavbách, no v poslední době to už není web zaobírající se tím co má v popisku,ale stala se už z toho normální žumpa,která se zajímá nejen stavebnictvím,ale i politikou,ekonomikou atd.. Chtěl bych vás proto upozornit na to, že nejsem ani nějaký Danek,ani Fanda a ani žádný Petr Dluhoš.Abychom si tohle ujasnili.Reagoval jsem proto,že se mi nelíbí jak se chováte ke svým čtenářům a politikům.Že se tady vulgárně nadává náměstkyni primátora je v pořádku?Že se zveřejní jméno příjmení a politická příslušnost pána JSjr je v pořádku?Mám dojem že se dušujete, že nebudete zveřejňovat jména čtenářů a že se tady nebudou vyjadřovat čtenáři vůlgárně.Což jistě chápete, je porušení toho čím se holedbáte.Takže jste porušili pravidla a je třeba tento web zavřít. Je to škoda,protože dá se říct jste informovali na začátku čtenáře seriozně.Ty Martine, jako absolvent střední odborné školy stavební se už budeš muset zapojit do pracovního procesu, už je ti také 29 let, tak bys už mohl něco dělat užitečného.Stejně ten web už upadá.thvari:Pro tebe nejsem žádný Danek Petr Dluhoš z FB.A už né, žádná proruská svině.Tohle si vyprošuji.Jestli něco máš proti Dankovi a Dluhošovi,tak si to s nimi vyříkej.Podle tvého intelektu, co taky chtít od absolventa učebního oboru.Promiň,teď jsem zapomněl jakého oboru.Zároveň chci upozornit čtenáře,že jsou zneužívána jejich osobní data. Což jste potvrdili i tím, že jste zveřejnili pána JSjr.To je celý ten váš byznys,prodávat data.

  Thumb up 5 Thumb down 18
 24. Crazym :

  Hello: Já bych všechny ty internety a počítače zakázala :D

  Thumb up 4 Thumb down 4
 25. vojta :

  Martine blokni prosím toho trolla, píše úplně vymyšlené nesmysly

  Thumb up 1 Thumb down 10
 26. Hello :

  Crazym:Proč byste všechny ty počítače a internety zakázala?Vždyť je též používáte.Milá paní,nevím co vám vadí.Navíc jsem vás vůbec neoslovil,tak proč směřujete svůj komentář na mne.

  Thumb up 0 Thumb down 8
 27. Crazym :

  Prosím, v žádném případě neblokovat, to je totiž taková prča, že se o ni opravdu nechcete připravit :D Toto je navíc vzácný přírodní úkaz a měl by se tudíž chránit :D
  Ono taky není nad cizí neštěstí :D

  Thumb up 6 Thumb down 0
 28. D-r :

  Hello: Petr Dluhoš, tak to jsi tý!!! Kolik tí platí za tvé proruSSke příspěvky???

  Thumb up 5 Thumb down 5
 29. Martin [msstavby.cz] :

  thvari: To nevím, jestli to je ten stejný, ale co očerňuje web v diskuzích na FB lživými komentáři a tady se skrývá za mnoha nicky je tenhle: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069273902918

  vojta: To bohužel prakticky ani nejde. Pokaždé napíše z jiné IP adresy. :)

  Thumb up 1 Thumb down 0
 30. Martin [msstavby.cz] :

  Dáme hádanku?
  Kolik bude na nové trati přes DOV plánovaných tramvajových zastávek (dle investičního záměru)? :))

  Thumb up 3 Thumb down 3
 31. davidb :

  Martin [msstavby.cz]:
  Pokud trať povede od Černé louky na Ruskou, tak bych viděl zastávky tady:
  – někde u kampusu na nábřeží,
  – někde kolem trojhalí,
  – na začátku DOV u Zemědělského muzea
  – někde mezi Gongem a Info centrem.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 32. Martin [msstavby.cz] :

  davidb: Skoro. jsou plánovány u Gongu, za Světem techniky (STC, tramvaj nebude vedena po Vítkovické), v oblasti kde dneska Eurovia (?), kousek severně od Trojhalí a na Smetanově náměstí.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 33. davidb :

  Martin [msstavby.cz]:
  Jediný rozdíl je ta Vítkovická.
  Kdo bude vystupovat u Eurovie?

  Thumb up 1 Thumb down 0
 34. Martin [msstavby.cz] :

  davidb: Bude tam celá nová čtvrť.
  https://www.facebook.com/photo?fbid=505599761034523&set=pcb.505612737699892

  Thumb up 4 Thumb down 1
 35. davidb :

  Martin [msstavby.cz]:
  Tak to jo.

  I když si myslím, že nějaká cesta mezi Vítkovickou a K Trojhalí by být měla.
  Protože to bude k MHD celkem daleko.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 36. potkan :

  trambaj

  https://www.facebook.com/fajnova.cz/videos/1040813956530170
  je to v čase od 1:55

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.