#

ostravica

Obchodní dům Ostravica – Textilia

1911 – Postaven Obchodní a nájemní dům Ignace Schmelze podle návrhu ostravského architekta Felixe Neumanna.

1922 – Obchodník Hugo Wechsler zaregistroval do obchodního rejstříku firmu Textilia jako „obchod zbožím textilním, šátky a šály ve velkém i malém“.

1928 – 1929 – Na uvolněné parcele po bývalém neorenesančním domě postaven podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové obchodní dům Textilia (art decó, funkcionalismus). Zařadil se mezi největší a nejluxusnější obchodní domy nejen v Ostravě, ale i v celé republice. Jádro tvořil železobetonový skelet vykládaný mramorem a sklem se čtyřmi poschodími, stupňovitým systémem galerií a průběžnou ústřední halou, což vytvářelo pro návštěvníky neopakovatelnou atmosféru.

1930 – Obchodní dům dán do užívání.

1934 – Obchodní dům vnitřně propojen se sousední a do té doby samostatnou budovou Nájemního a obchodního domu Ignace Schmelze. Tehdy v obchodním domě pracovalo kolem 400 zaměstnanců, z toho v krejčovských dílnách 110 švadlen a krejčích.

1939 – Majitel domu emigroval, řízení obchodu se ujala německá správa.

1944 – Při bombardování Ostravy téměř polovina budovy zničena a obnovena až po osvobození o rok později.

1948 – Obchodní dům znárodněn.

1951 – Obchodní dům dostal nový název Ostravica.

1956 – Architekt Lubomír Šlapeta navrhl a provedl interiérové zařízení obchodního domu, čímž navázal na ducha meziválečných obchodních interiérů.

1961, 1964 – Obchodní dům pořádá módní přehlídky.

1967 – Ve spolupráci s městským výborem ČSM v Ostravě a Módní tvorbou obchodní dům pořádá čtyřměsíční kurz pro manekýny.

1992 – Obchodní dům privatizován (v restituci navrácen dědičce Trudy Kordové).

1995 – Budova obchodního domu oceněna mezinárodní cenou architektů Grand Prix v Madridu.

1996, 1998 – Obchodní dům pořádá módní přehlídky.

2000 – Novým majitelem obchodního domu se stal opavský podnikatel Kamil Kolek a v důsledku jím nařízené nepovolené rekonstrukce došlo ke zřícení stropních konstrukcí a části střechy. Obchodní dům byl staticky zajištěn a z bezpečnostních důvodů uzavřen.

2001 – V té části obchodního domu, která nebyla havárií postižena, byly provedeny drobné a velmi necitlivé interiérové úpravy a po zkolaudování byla znovu zpřístupněna, aby výnosy z prodeje mohly být využity na opravu budovy.

2003 – Obchodní dům z ekonomických důvodů opět uzavřen, tentokrát definitivně.

2005 – Firma Ostravica Fashion obchodní dům odkupuje. Severomoravská stavební společnost, s.r.o. odstraňuje následky havárie a obnovuje zřícené stropní konstrukce.

2008 – Pozemky po Německém domě (travnaté prostranství před hotelem Imperial – přilehlé komplexu Ostravica) prodalo v listopadu 2008 město Ostrava v developerské soutěži za 83 milionů společnosti Amádeus real. V dubnu 2009 zastupitelstvo města schválilo prodej tohoto pozemku na splátky, přičemž první splátku tvořilo třicet procent z ceny a poté následně pět procent každý rok v průběhu stavby.

2010 – Developerská společnost Amadeus Real se díky spolupráci s firmou Ostravica Fashion stává novým vlastníkem obchodního domu. Majitel žádá o schválení projektu, v němž počítá s demolicí přilehlé budovy bývalé Obchodní a průmyslové banky (šedý dům směrem k černé louce) a na místo ní vybudování novostavby. Žádost je zamítnuta, budova je kulturní památkou. Z korunní střešní římsy odpadává zdivo vlivem zanedbávané údržby, z neznámých příčin zmizela okna.

2011 – zabedněna zmizelá okna, vybudován provizorní tunel chránící kolemjdoucí před padajícím zdivem, opraven poškozený střešní krov a zajištěn proti zatékání, částečně zazděn jeden z vchodů pro zákazníky. Majitel žádá o vynětí budovy z Ústředního seznamu kulturních památek z důvody ztráty památkových hodnot. Žádost je opět zamítnuta.

2012 – existuje záměr Ostravicu zrekonstruovat již v roce 2013, budovu na rohu ulic Nádražní a 28.října zbourat z důvodu havarijního stavu a osud bývalé Obchodní a průmyslové banky poněkud komplikuje status kulturní památky, neb za těchto podmínek se do rekonstrukce majiteli nechce. V březnu 2012 společnost posílá městu odstoupení od smlouvy a žádá ušlý zisk. Probíhají pravidelné demonstrace a na webu se objevuje Kupní smlouva mezi Amádeus Real a městem z roku 2009. Amádeus real po analýze stavu údajně nabídne objekt ministerstvu kultury a po té městu Ostrava. Měsíc na to rada MOaP schvaluje záměr na základě dodaných dokumentů, firma ale nemá zájem a trvá na odstoupení od smlouvy.

2013 – Amádeus Real nabízí obchodní dům v aukci za cenu téměř 158 milionů Kč. Žádný zájemce se nenašel. Developer žaluje město o téměř 1,6 miliardy Kč a úroky z prodlení za zmařenou investici. Město udělilo firmě Amádeus Real pokutu 1,2 milionu korun.

2014 – Zástupci útvaru hlavního architekta města požádali na základě kontroly stavební úřad obvodu, aby vlastníkovi opakovaně nařídil provést dle nich dosud nevykonané udržovací práce a zahájil další správní řízení podle Památkového zákona. Část řízení je vedena s dosavadním majitelem nemovitostí za neplnění povinností majitele nemovité kulturní památky. Amádeus Real prodal trojici domů firmě RME Czech. RME Czech v listopadu pořádá veřejnou prohlídku a diskuzi o budoucím využití. Záměr je využít dotace, vylučuje komerční a bytové využití, ale konkrétní účel vlastník neví ani po půl roce od koupě. Fyzický stav budovy si vysloužil podání žaloby kvůli obecnému ohrožení.

2015 a 2016 – Sanace a zabezpečovací práce na střeše a v budově B

2016 – Fasádu budovy zdobí mural od Nilse Westergarda „Meredith“, která je médii překomolena na Madonnu Ostravice, s čímž autor nemá problém.

2016 – Plánovaný kulturní program v budově neumožňuje její špatný technický stav. Je natočen crowdsourcovaný krátký film Ostravica Textilia – Luxury Memories.

2017 – Vlastník Daniel Zeman hledá spoluinvestora nebo kupce.

2018 – Město zadává studii pro možnost využití komplexu pro správní agendy magistrátu.

2019 – Březen: Letitý soudní spor Ostravy se společností Amádeus Real definitivně skončil ve prospěch města. Nejvyšší soud zamítl dovolání developera na náhradu škody cca 1,5 miliardy korun za zmařenou investici. Září: Daniel Zeman prodává budovy C a D Michalisovi Dzikosovi za účelem přestavění na hotel. Budovy A a B mají být opraveny pro „veřejné účely“ resp. restaurace, tržnici a kulturu ve spolupráci s kulturním centrem Cooltour. A a B by měly být zpřístupněny veřejnosti koncem 2020.

Převzato (upraveno a doplněno) z: Módní dům Ostravica-Textilia @ facebook.com. Profil obsahuje mnohem více detailních informací, doporučujeme.

Rozsáhlý dokument z časopisu Zprávy památkové péče „Obchodní a průmyslová banka v Moravské Ostravě – památka v ohrožení“ 09/2011: pdf na npu.cz.
Tisková zpráva Národního památkového ústavu „Bývalý obchodní dům Ostravica – Textilia“ 01/2011: pdf na npu.cz
Kupní smlouva mezi Amádeus Real a městem: pdf na ostravicatextilia.cz
Článek „Obchodní dům Textilia. Osudy po roce 2000“ v bulletinu Krásná Ostrava 02/2014 (pdf)


Články týkající se projektu "ostravica":