Obchodní dům Ostravica – vizualizace

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru 01/2013
Předpokládaná doba trvání demoličních prací 01/2013 – 03/2013
Předpokládaný termín ukončení realizace záměru 11/2013
Záměr představuje realizaci multifunkčního objektu, který bude propojen se stávajícím nefunkčním obchodním domem Ostravia Textilia a v návaznosti na historické souvislosti dotvoří městskou zástavbu v centru Ostravy. V objektu se budou nacházet obchodní prostory, administrativa, služby různorodého charakteru, kavárny, restaurace, byty, podzemní garáže a technické zázemí. Nový objekt má mít 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží, ve kterých jenavrženo cca 200 parkovacích stání. Celková plocha stávajících objektů + nové přístavby činí cca 7 660 m2.
Záměr představuje celkovou přestavbu území ohraničeného ul. 28. října, Nádražní, Zámecká a parkovištěm hotelu Imperial. Bude zde provedena rekonstrukce stávajícího nefunkčního Módního domu Ostravica Textilia a výstavba nového objektu na nezastavěné ploše náměstí Dr. E. Beneše. Po provedení záměru bude v území vytvořen jednotný městský blok ohraničený výše uvedenými ulicemi.
Objekt bude mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Ve 2. podzemním podlaží se budou nacházet garáže a část technického zázemí objektu, v 1. podzemním podlaží také garáže, část technického zázemí a obchod s potravinami. V 1. až 3. nadzemním podlaží jsou plánovány obchody, kavárny a restaurace. Všechna první tři nadzemní podlaží budou propojena atriem (zastřešeným skleněnou střechou), ve kterém bude vysazena zeleň. Ve 4. a 5. nadzemním podlaží budou umístěny pronajímatelné kancelářské prostory a byty a v 6. nadzemním podlaží strojovny vzduchotechniky. Komplex respektuje hranici parcel a místa vstupů či vjezdů. Od 3. nadzemního podlaží stavba objektově ustupuje, takže na víceúrovňových střechách se mohou rozprostírat zahradní terasy se zelení.
Stavba bude napojena na vodovod, kanalizaci, centrální vytápění, zemní plyn a elektrickou energii. Součástí stavby jsou nutné přeložky inženýrských sítí, demolice některých stávajících objektů a kácení dřevin v zájmové ploše.
Z hlediska možných kumulativních vlivů lze předpokládat společné působení posuzovaného záměru Obchodní dům Ostravica a dalších aktivit v širším okolí (např. projekt Nová Karolina, projekt zástavby Černé louky, reorganizace dopravy v centru města a dostavba nových komunikací). Kumulace a synergie se týká vlivů na ovzduší, na hlukovou situaci, na sociální a ekonomickou situaci obyvatel. Některé vlivy se projeví spíše v období výstavby, jiné pouze v době provozu. Některé záměry (resp. aspekty záměrů) současný stav zlepší, jiné zhorší. Počítat exaktně kumulativní vlivy všech záměrů není prakticky možné, neboť o většině z nich nejsou dostačující technické údaje, není známa doba realizace.
Stávající objekt módního domu Ostravica Textilia je již cca 10 let nevyužívaný, zanedbaný; došlo k závažnému poškození vnitřních konstrukcí a díky silnému automobilovému a tramvajovému provozu v bezprostřední blízkosti objektu existuje riziko jeho další devastace. Vzhledem k umístění stavby v centru Ostravy je tento stav silně nežádoucí. Statutární město Ostrava se v posledních letech snažilo objekt prodat vhodnému zájemci, který by obnovil původní funkci objektu a zároveň dostavěl proluku na ulici Nádražní, která vznikla během 2. světové války vybombardováním tzv. Německého domu. Investor (společnost AMADEUS REAL) zakoupil objekt MD Ostravica Textilia za účelem jeho využití k původním účelům – jako obchodní dům. V rámci realizace bude stávající objekt obchodního domu rekonstruován a rozšířen o další komerční, kancelářské a parkovací plochy. V horních podlažích budou umístěny bytové jednotky nabízející výhledy na panorama Ostravy; tím se podpoří záměr představitelů města obnovit bydlení v centrální části Ostravy

Technické řešení záměru

Předložený návrh nového objektu „Obchodního centra Ostravica“ navazuje na místní i historické souvislosti a dotváří tak celistvý blok, který je v maximální možné míře vzájemně propojen se stávajícím módním domem Ostravica Textilia. Realizací záměru tak bude vytvořen jednolitý, polyfunkční komplex, v němž se budou nacházet obchodní prostory, administrativa, služby, kavárny, restaurace, byty, technické a sociální zázemí a podzemní garáže. Samostatným prvkem je prosklené atrium se zelení a rovněž zatravněné střešní terasy. Parter objektu je koncipován jako maximálně průchozí obchodně společenské centrum. Provoz v objektu vychází z přirozené migrace v okolí předmětné lokality (centrum města Ostravy) a pro návštěvníka je jeho řešení intuitivní. Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny ze
dvou směrů – od tramvajové zastávky Elektra (křížení ulic Nádražní a Zámecká) a z ulice 28. října. V maximální možné míře tak reagují na pohyb pěších v tomto místě. Vjezd a výjezd osobních vozidel do podzemních garáží je navržen rampou z ulice Zámecké. Vozidla zásobování budou vjezdem z ulice Nádražní pomocí speciálního výtahu dopravována do 1. podzemního podlaží. Objekt je tvořen kompaktní hmotou, která začíná nad proskleným živým parterem a je prořezána v místech vstupů. Uprostřed celkové hmoty bloku bude vytvořeno atrium. Atrium bude propojovat první tři nadzemní podlaží nové i stávající budovy a bude zastřešeno prosklenou kovovou konstrukcí. Stavba bude dodržovat výškovou hladinu okolní zástavby. Vstupy jsou zvýrazněny věžovými hmotami. Dům se drží hranice parcely a ustupuje v místech vstupů či vjezdů. Od 3. nadzemního podlaží se plocha objektu zmenšuje a vytváří se nestejné vysoké střechy, vhodné k využití jako terasy. Objekt bude mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. V 2. podzemním podlaží se budou nacházet garáže (cca 130 parkovacích stání) a část technického zázemí objektu, v 1. podzemním podlaží garáže (cca 65 parkovacích stání), zbývající část technického zázemí a obchod s potravinami. V 1. až 3. nadzemním podlaží jsou plánovány obchody, kavárny a restaurace. Ve 4. a 5. nadzemním podlaží jsou umístěny pronajímatelné kancelářské prostory a byty a v 6. nadzemním podlaží strojovny VZT. Z garáží se návštěvník dostane do atria pomocí travelátorů, eskalátorů a výtahu. Čtyři komunikační jádra propojují garáže s administrativní a obytnou částí budovy. Atrium propojuje tři nadzemní podlaží zahrnující obchody, kavárny a restaurace.

Přehled ploch:

Provozní doba objektu od 9 h do 21 h, 7 dní v týdnu
Odhad počtu zaměstnanců prodejních ploch cca 200
Odhad počtu zaměstnanců administrativy cca 260
Odhad počtu rezidentů cca 20

Nevím jestli ty vizualizace souhlasí , ale byly v příloze na E.I.A.Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.