#

plynojem

Plynojem Dolní oblast Vítkovice – Gong
Stavba plynojemu byla zahájena ve druhé polovině listopadu 1922 a dokončena byla koncem ledna 1924. Až do roku 1945 sloužil plynojem bez závažnějších poruch, ačkoliv se už začal naklánět kvůli poddolovanému podloží. Na konci druhé světové války byl zasažen leteckou bombou, která ležela na jeho dně až do roku 1970. Za dobu provozu byly provedeny dvě rozsáhlejší opravy a jedna generální oprava a objekt fungoval až do roku 1998. V roce 2000 se stal národní kulturní památkou.

V lednu 2011 se podařilo o 1492 centimetrů zvednout zapadlý zvon vyprázdněného plynojemu a začala transformace v multikulturní prostor. Vrchní aula s průhledem na Vysokou pec č.1 a typickým světlíkem bude sloužit pro kongresy, koncerty a podobné události. Ve spodním patře bude galerie, restaurace a kavárna. Z oficiální soutěže byl v rámci zpřístupnění vybrán nový název komplexu – Gong.

vyhotovení stavby: leden/únor 2012
prvotní zpřístupnění: 1.5.2012
oficiální zahájení provozu: podzim 2012
web projektu: dolnioblastvitkovice.cz


Články týkající se projektu "plynojem":