#

rezidence

Rezidence Nová Karolina je sestavena z 11-ti sekcí různých půdorysných rozměrů na sebe navazujících. V přízemí budovy podél Galerijní třídy jsou umístěny obchodní jednotky, v ostatních podlažích se nachází bytové jednotky různých velikostí. Ve vnitrobloku je ve dvou patrech umístěn dvoupodlažní parkovací objekt pro obyvatele domu s 244 odstavnými stáními, dopravně připojený na Obchodní třídu. Uprostřed parkovacího objektu z něj vyrůstá obytná věž (12-tá sekce), která architektonicky doplňuje navržený bytový dům. Střecha parkovací části je řešena jako vnitroblok objektu s dětským hřištěm, parkovou úpravou se zelenými, rekreačními plochami spolu s terasami přilehlých bytů. V objektu se nachází 242 bytových jednotek, 11 komerčních jednotek pro služby, obchod, a administrativu a 2 restaurace.

očekávané vyhotovení stavby: duben 2012
web projektu: rezidence-novakarolina.cz


Články týkající se projektu "rezidence":