Propojení DOV a centra Ostravy

Popis a situační výkresy dopravního propojení Dolní oblasti Vítkovice a centra Ostravy. Propojení se skládá z ulic „prodloužená Železárenská“,“Pořážková III“, MÚ Místecká a přeložek tramvajové trati a ulice Vítkovická.

Technický návrh vychází ze Dopravně urbanistická studie – Hlubina, která řeší dle nových podkladů jednak jižní dopravní napojení „Nové Karoliny“ a dle aktualizovaných podkladů útvaru hlavního architekta města Ostravy a chystaných změn ÚP a nalezení dopravně funkčního, urbanisticky vhodného a finančně dostupného řešení i napojení lokality „Dolní Vítkovice“ a „nového centra-Jih“ v oblasti dnešního areálu Eurovia. Studie byla vypracována firmou UDI MORAVA , 11/2011.

Situace po realizaci všech etap propojení

propojení dov centrum

Ulice Železárenská
Silnice je rozdělena mimoúrovňovou okružní křižovatkou na dvě částí, první úsek je v trase stávající ul. Železárenské v dl. 245m , čtyřpruhová směrově dělená komunikace, kategorie typu MS 4 18/50 šířka dělícího pruhu je 3,00m, vn= 50km/h. Dále jsou navrženy oboustranné autobusové zastávky v samostatných zastávkových pruzích doplněné chodníky propojující autobusové a tramvajové zastávky. Druhá část silnice je v nové trase a propojuje mimoúrovňovou okružní křižovatku s ul. Místeckou a malou OK na ul. Porážkové III. Délka druhé části je 300m, niveleta od velké OK stoupá 1% směrem ke křížení s tratí ČD a vlečkou Vítkovic novým mostním objektem. Komunikace Železárenská je sběrnou komunikací obytných útvarů propojující část Vítkovic a Nové Karoliny kříží se s nadřazenou sítí silnicí I/56 – dálniční přivaděčem, který je zároveň i severojižní propojení centrem města. Křížení je řešeno mimoúrovňovou okružní křižovatkou se šesti rameny. Po jedné straně silnice II/479 je navržená společná obousměrná stezka pro cyklisty a chodce v šířce 4,00m. Druhá pěší trasa je situována podél paty silničního násypu prodloužené ul. Vítkovické a dále podél ul. Železárenské ve směru do centra. Na ul. Porážkovou III je komunikace napojena malou okružní křižovatkou čtyřramennou (dvě ramena výhledové).

Přeložka silnice I/56 ul. Místecká
Mimoúrovňové řešení OK vyvolalo nutnost snížení nivelety silnice I/56 a zároveň i úpravu směrového vedení trasy. Odklon ul. Místecké je vyvoláno potřebou realizace stavby při zachování provozu po jedné polovině silnice I/56. Změna nivelety je výrazná , niveleta od Z.Ú. klesá v max. sklonu 5% a zařezává se cca 4 – 4,5m pod úroveň stávající silnice. V nejnižším úseku pod OK je niveleta ve sklonu 0,5% a za OK niveleta stoupá cca 2,5% a napojuje se na stávající stav.

Mimoúrovňová okružní křižovatka
Dopravní řešení uzlu ul. Místecká x ul. Železárenská x ul. Vítkovická je navrženo jako velká okružní mimoúrovňová křižovatka o vnitřním průměru 88m. Jednotlivé komunikace jsou napojeny celkem 6 rameny do OK. Vjezdy a výjezdy z OK jsou převážně dvoupruhové, vlastní OK má vždy dva jízdní pruhy a na nejvíce zatížených úsecích OK jsou navrženy tři jízdní pruhy s prvky spirálového uspořádání a s doplnění SSZ s ohledem na výhledové dopravní zatížení a kapacitní možnosti OK.

Ulice Vítkovická
Je složena z úseku stávající ul. Vítkovické (sil. III/4793), ve které je vedena tramvajová trať, a dále v současné době realizované prodloužené ul. Vítkovické v prostoru Dolních Vítkovic. Dle návrhu tohoto IZ dojde k jejímu prodloužení a napojení do velké okružní mimoúrovňové křižovatky. Úprava stávající ul. Vítkovické je vyvolána zahloubením tramvajové trati v místě křížení s okružní křižovatkou a dále napojení do okružní křižovatky.

Ulice Porážková III.
Komunikace ul. Porážkové III je obslužnou komunikací obytných útvarů propojující část Vítkovic a Nové Karoliny s nadřazenou sítí II/479 a následně na sil. I/56 – dálniční přivaděč, který je severojižním propojením přes centrum města. Navržena čtyřpruhová komunikace , směrově nedělená , typ MO 4 /15,50/50. Po levé straně komunikace je navržen chodník v šířce 2,00m . Jedná se o novou komunikaci v souběhu s tratí ČD a ve směru na nové centrum v Nové Karolíně. Celková délka komunikace je 402m. Úprava začíná na okružní křižovatce nové ul. Železárenské a pokračuje směrem k budované Nové Karolině, kříží vlečkovou kolej AWT úrovňovým přejezdem a je ukončena před okružní křižovatkou budovanou v rámci Nové Karoliny. S ohledem na úrovňový přejezd je komunikace zúžena na dva jízdní pruhy MO 8/40. Vlastní vlečková kolej se musí přeložit , tak aby vzdálenost hranice křižovatky byla min. 30m od nebezpečného pásma úrovňového přejezdu. Přeložka koleje je řešena objektem SO 604 Přeložka vlečky AWT. Předpokládá se zabezpečení přejezdu SSZ.

Situace I. etapy propojení zatím bez mimoúrovňové křižovatky:

propojeni dov centrum

zdroj: ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. PetrP :

  Nooo.. Odhad realizace?? 5 let? Více?

  Thumb up 3 Thumb down 0
 2. Crazym :

  PetrP: To přidej :-)
  Osobně to vidím tu na první etapu v horizontu 10 let a myslím, že bude bohatě stačit na tu dopravu co tam je a bude na dlouho. Ta situace po dokončení všech etap se mi zdá dost překombinovaná, zbytečně složitá a zřejmě bude i drahá. Myslím, že více by pomohlo kdyby se víc zaměřili na konečné vyřešení toho chybějícího úseku u Kotasáku. Inu papír snese vše.:-) Idea to není marná, ale vyskakovat by jsme si měli do výše svých příjmů ale to řeší jiní než autoři těchto malůvek :-(

  Thumb up 7 Thumb down 1
 3. aldik :

  A počítá se i s napojením DOV na osobní železniční dopravu? Koleje tam jsou, tak asi jen postavit zastávky a napojit trať z jedné strany na nádraží Střed a z druhé na Vítkovice. Třeba pro Colours a ostatní festivaly by žel.doprava byla skvělá! A když se mohla stavět trať do Mošnova, odkud toho moc nelétá (a zaměstnanci stejně jezdí převážně auty, případně busem) tak snad se milionky z EU najdou i tady :)

  Thumb up 4 Thumb down 4
 4. S200 :

  Napojení na železnici už je prostřednictvím stanice Ostrava střed, docházková vzdálenost necelý 1 km, čili 10-15 minut chůze. Zrovna při Colours je toho dostatečně využíváno.

  Thumb up 8 Thumb down 0
 5. jiří :

  pjěkny navrh hodně lidem byto skratilo cestu.ve 3D byto bylo lepší ten plán. už vidím ty komplikace přes ty haly, most přes trat, kruhove objezdy atd. než se to bude realizovat pokut vubec tak to bude za hodně dlouho.

  Thumb up 1 Thumb down 3
 6. aggu :

  Když jsme u těch tramvají a Vítkovic a okolí tak tohle se píše na aktualne.cz
  http://zpravy.aktualne.cz/domaci/unie-nove-prispeje-na-mhd-co-chce-za-evropske-dotace-stavet/r~5697188e4d8711e5adcb0025900fea04/
  Unie „platí“. Ostrava chce:
  Kombinované elektrobusy
  Ostrava chce mezi dolními Vítkovicemi, Výstavištěm a hlavním nádražím v Ostravě-Přívozu postavit 16 kilometrů dlouhou trať, na které by jezdily elektrobusy s napojením na troleje. Investice se odhaduje na 100 až 150 milionů. Kromě toho se má za 200 milionů upravit trať na Frýdlantských mostech, která dopravu na této trase zrychlí. Se stavbou by se mělo začít v roce 2017.
  Opravy mostů
  Ostrava potřebuje nutnou modernizaci tramvajových mostů na ulicích Plzeňská a Výškovická. Hodnota investice se odhaduje na 200 milionů korun. Se stavbou by se mělo začít v roce 2017.
  O nových tramvajových tratích potřebných jako sůl (minimálně PZ Hrabová, Poruba k Duze) samozřejmě ani slovo. Samozřejmě platí, že ten článek může být i novinářský nesmysl nebo „polosmysl“. Ale představa, že člověk jako Hařovský se s plány svěřuje veřejnosti a předkládá je k diskusi je úsměvná.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 7. skelet :

  zkoušené elektrobusy se zatím moc neosvědčily, to o čem zřejmě Aggu píše budou trolejbusy s bateriemi.
  trať Poruba – Duha je blokována místními obyvately.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 8. aggu :

  skelet: Lze se o „blokování“ tramvaje od Slovanu k Duze ze strany místních něco bližšího dočíst? Co vím, něco podobného zatím zaznělo pouze od dvou socpřátel, starostů Poruby – Nováka a Palyzy. Takže je otázka, co je ve skutečnosti pravda a jak silný „odpor občanské společnosti“ vůči nové tramvaji vlastně je.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 9. skelet :

  jestli se o tom dá někde dočíst netuším, ale v té oblasti žije část mé rodiny. Pokaždé, když to DPO hodil na stůl, tak se tam proti tomu vzedmula vlna nevole.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 10. trotl :

  Aggu: – předpokládám, že to novináři „trochu“ zkreslili, nicméně je možné, že je tím myšleno prodloužení trolejbusů od Mostu M. Sýkory, přes výstaviště (částečně tam sloupy stojí už nějakou dobu), a pak k trojhalí. Protože se plánuje nový most do Dolní oblasti, je možné, že dale by to částečně jezdilo bez trolejí – s částečným provozem bez trolejí se do budoucna se zřejmě počítá. Co se týče tramvajových tratí, krom té Poruby není mnoho mist, kam je rozšířit. Spíš by se mělo brutálně zmodernizovat to, co už tu je – třeba nákupem skutečně moderních tramvají a ne těch trapných modernizací, kterými se propadáme i pod úroveň Ukrajiny.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 11. aggu :

  trotl: Míst kde se tramvaje mohou rozšířit je spousta. Už třeba jenom tam, kde je komunisté zrušili. Hlučín. Orlová. A hlavně Hrabová a PZ, tam jezdit autobusy je už neúnosné, 48 je dobytčák sensu stricto.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 12. Moon :

  Kazdopadne je silene, ze na Ostravu pripadlo tak malo penez pro tak malo projektu. Toto mesto by si zaslouzilo daleko vetsi zasahy… Bohuzel jsou tady lidi neschopni realizovat projekty – a na to Prazaci tradicne spolehaji, takze si ty penizky nechaji radeji pro svou cernou diru na penize

  Thumb up 2 Thumb down 0
 13. aggu :

  Moon: To nejni žádná zpráva o rozdělení peněz na schválené projekty. Jen „plány“ měst, navíc filtrované přes noviny.
  Ale to že ambice ostravských politiků jsou srovnatelné s Jeseníkem nad Odrou, a někdo jiný může být vysmátý, je nabíledni. Těžko to může fungovat jinak, podle mých přesných výpočtů třetina politiků Ostravu nenávidí, třetina je ráda že má hezké zaměstnání a do ničeho se neplete, a třetina je schopna nanejvýš zadat polystyrenizaci ulic a univerzálnost tramvajových zastávek. A pak je tu zbytek po dělení. Palyza, Rykala, Novák, Semerák.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 14. Moon :

  http://ostrava.idnes.cz/areal-pro-colours-of-ostrava-pojme-az-osmdesat-tisic-lidi-pzu-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170726_2341236_ostrava-zpravy_jog

  Čtu dobře, že se očekává zahloubení Místecké?
  Btw. k té lávce přes Ostravici: jak přesně má dovést lidi k hradu, když je to odtamtud tak daleko?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 15. thvari :

  Moon: částečné zahloubení [ozývá se potlesk]

  Thumb up 0 Thumb down 0
 16. Davidb :

  Moon:
  Tak daleko to určitě není.
  Po cyklostezce je to 2,4 km, ale nelíbí se mi, že hodně lidí bude chodit po cyklostezce.
  https://mapy.cz/s/1T0KQ

  Thumb up 0 Thumb down 0
 17. Crazym :

  Moon: Tak alespoň je jasno z toho co pustil primátor kde bude ta lávka, energomost je tam jen na jednom místě https://mapy.cz/s/1TaWP
  Nevím jestli mi utrácení za další lávku cca 600 metrů od nepoužívaného mostu připadá smysluplné ale budiž.
  Co bych považoval za větší přínos je pokusit se zbavit toho špuntu v podobě betonárky který brání pořádnému propojení centra s DOV https://mapy.cz/s/1Tb3R ale to by bylo asi drahé, složité a na dlouho a oni potřebují okamžité volební body :-)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. Hynek [msstavby.cz] :

  Moon: ten vyrok s tema 80k nemuzou myslet vazne. :) to bych jim opravdu pral si to lajznout na svou odpovednost.

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.