Komu patří veřejný prostor na Karolině?

Čas od času se na sociálních sítí objeví komentáře s otázkami, kdo může a rozbitý prostor na Karolině a kdy se to změní. Čas od času ten prostor nafotíme my v redakci jako dokumentace vývoje exponovaného a stále ještě nového prostoru centra Ostravy.

Komu ale vlastně prostor, kteří mnozí kritizujeme nebo nad ním kroutíme očima, vlastně patří? Mohlo by se zdát, že jako mnohé chodníky, náměstí a parky v centru spadá i tento prostor pod Moravskou Ostravu. Opak je však pravdou.
Obecně ve městech můžeme nalézt hned několik vlastníku veřejného prostoru. Hlavně v případech, kdy má město magistrát a samostatné obvodní radnice. Rozdělme si veřejný prostor v centru Ostravy do čtyř hlavních vlastnických kategorií.

Prvním je samotné Statutární město Ostrava. Pozemky patří výhradně magistrátu města. Obvody, na kterých se tyto nesvěřené pozemky nachází získávají na tuto plochu příspěvek od magistrátu, který se vypočítává dle klíče.

Druhým takovým případem jsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, ale jsou svěřené konkrétnímu obvodu. V případě centra Ostravy tedy obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. na těchto prostorech pak může obvod provádět i investiční akce.

Třetím typem jsou pozemky ve vlastnictví města, ale svěřené jinému subjektu, než obvodu. Tento případ je třeba v okolí pavilonu G na Černé louce.

Samozřejmě nesmíme opomenout ani soukromé pozemky s veřejným prostorem, které ale pak nejčastěji po dokončení realizace přechází pod správu města. Kde se jedná o bezúplatné nabití nemovitosti.

Veřejný prostor oblast Karolina

Sami jsme při focení tristního stavu na Karolině netušili, jak je správa pozemku v Ostravě neskutečné hloupá, nedokončená, neúplná a hlavně jaký hloupý postoj se k veřejným prostorům vede. Nejvíce zničený prostor se nachází na začátku pěší zóny od ulice k Šalamounu. Řidiče zde nerespektují značení pěší zóny a parkují zde auta.

Většina pozemků v lokalitě Karolina, na kterých se nachází veřejné prostory, patří Statutárnímu městu Ostrava, bez svěření obvodu. Některé pozemky stále nejsou převedeny a patří soukromým subjektům.

Příspěvek magistrátu na údržbu ploch se určuje statutem města následovně:

(28) a) Město při sestavování návrhu ročního rozpočtu přidělí dohromady do rozpočtů městských obvodů pro účely výdajů investičního charakteru realizovaných těmito městskými obvody částku odpovídající 3 % návrhem rozpočtu předpokládaného ročního městského příjmu ze sdílených daní

b) Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce mezi jednotlivé městské obvody proběhne tak, že každý městský obvod obdrží základní částku 1 mil. Kč a zbývající částka se poté přerozdělí mezi jednotlivé městské obvody dle následujících kritérií: 55 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu občanů v jednotlivých městských obvodech, 15 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů a 30 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje k 1. 1. běžného kalendářního roku, jde-li o počet občanů; v ostatních případech se k výpočtu použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.

29) a) Město při sestavování návrhu ročního rozpočtu přidělí dohromady do rozpočtů městských obvodů ve formě neúčelových neinvestičních dotací částku odpovídající 10 % návrhem rozpočtu předpokládaného ročního městského příjmu ze sdílených daní42 . Pravidla přerozdělení této částky mezi jednotlivé městské obvody určuje písm. b) tohoto odstavce.

Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce a odst. 30 tohoto článku mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujících kritérií: 44 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu občanů v jednotlivých městských obvodech, 12 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů, 19 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy zelených ploch na území jednotlivých městských obvodů a 25 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje k 1. 1. běžného kalendářního roku, jde-li o počet občanů; v ostatních případech se k výpočtu použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.

Dle tohoto klíče pak obvod získává na údržbu jednotlivých ploch příspěvek v řádech jednotek či nižších desítek Kč/rok.

Magistrát Ostravy, namísto vyjasnění vlastnictví a správy pozemků a zjednání pořádku v dané lokalitě, přišel se Šalamounským řešením. Každoročně přispívá navíc obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na údržbu prostoru Karoliny. Tyto peníze jsou alokovány v neinvestičním příspěvku, který ale zahrnuje nejenom Karolinu, ale také veřejný prostor v okolí hlavního nádraží a oblast Stodolní ulice. Částka na tyto tři místa je 5,1 mil. Kč na rok, jak můžeme vidět v následující tabulce pro rok 2021. Při přepočtu na náklady na zaměstnance technických služeb se dostáváte přibližně na financování deseti zaměstnanců, kteří se mají o tyto exponované lokality navíc starat.

Zjednodušeně příspěvek na údržbu veřejného prostoru je stejný jedná-li se o exponované místo, nebo prostor, kde za den projde pár lidí. Nerozlišují se ani druhy povrchů, na kterých se údržba provádí.

Z této částky 5,1 mil. Kč pak není ani možné financovat jakékoliv větší opravy zpevněných povrchů apod. Natož, aby obvod z příspěvku zafinancoval projekt a samotný realizaci. Dotace je navíc neinvestiční. Řešení zabránění vjezdu do pěší zóny lze pouze přes pevnou zábranu, například v podobě výsuvných sloupků. Jinak sebestřední řidiči nerespektující pravidla silničního provozu budou stále zajíždět.

Moravská Ostrava se jen stará o čistotu a údržbu. Vlastníkem těchto prostor je magistrát města Ostravy. S řešením nápravy neustále zničeného prostoru by tak mělo přijít město. Město, které nemá problém s nápadem výstavby koncertní haly a s realizací dalších „dechberoucích“ návrhů, ale selhává v základní údržbě.

Tento případ není na území Ostravy ojedinělý. Podobně se magistrát choval i v případě stromové aleje na ulici 28.října, pozemky pod veřejným prostorem zde výhradně také patří Statutárnímu městu Ostrava, bez svěření obvodu. Nejvyšší představitelé města na sociálních sítích tvrdili, že uschlé stromy (mnoho stromů uschlo a musely se nahradit) nejsou majetkem magistrátu. Aby o pár měsíců později magistrát přišel s PR článkem, jak se město Ostrava skvělé stará o veřejný prostor a vysadí celou alej stromů nově. Samozřejmě s líbivou vizualizací.

Pokud si myslíte, že je i ve vašem okolí veřejný prostor, který se neudržuje a nevíte, komu vlastně patří nebo je svěřen. Je pak nejlehčí cestou jak zjisti vlastníka přes Katastr nemovitostí. Pokud nevíte parcelní číslo pozemku, stačí pak pouze na webové stránce mapy.cz kliknout pravým tlačítkem na konkrétní místo. Zvolit „Co je zde“. Ve výsledku dotazu kliknout na „Další odkazy: Informace o parcele v Katastru nemovitostí“. Vlastníka pozemku zjistíte až po přihlášení do katastru, to lze přes Identitu občana.

Související články


Komentáře

 1. balde :

  krasny clanek

  Thumb up 17 Thumb down 1
 2. LK :

  Hodně se mi líbí edukační část článku. Snad to pomůže lidem, aby se naučili zjišťovat, kdo je majitelem.

  Thumb up 21 Thumb down 0
 3. rom :

  Bohužel je jedno, komu to patří. Bordel bude stejný, všichni se budou vymlouvat. Vyřeší to žaloba na náhradu škody nebo TO – bohužel osobně na to zatím nemám koule.

  Thumb up 5 Thumb down 5
 4. M. :

  Komentáře o tom, jak tento web stále „uráží“ vedení města za 3…2…1…

  Thumb up 4 Thumb down 9
 5. thvari :

  M.: naopak je to cenná zpětná vazba a inspirace, kterou tu město dostává úplně zdarma a pravidelně, být jimi, využiju toho…

  Thumb up 13 Thumb down 1
 6. Hans :

  Pro potřeby zjišťování vlastníka doporučuji portál https://www.ikatastr.cz/ . Je zde možné vyhledat v mapě podobně jako na mapy.cz, ale s mnohem větší přesností. I z článku je zřejmé, že některé místa mají složitou strukturu (např. chodník, trávník a cesta patří různým vlastníkům) a je tak přesnější hledat přes mapu s s rozkreslenymi parcelami než přes mapy.cz.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 7. Pepa :

  Ono je docela spatně vyřesené zasobovaní,např. obchodu a kanceláři…. Např balikový dopravci jsou nuceni jet po kachličkach,jinak nemaji sanci se dostat např do Dobrovského.

  Thumb up 7 Thumb down 1
 8. balde :

  Pepa: tak s tím se snad při výstavbě počítalo, na pěší zónu do centra taky jezdí zásobovači, problém je že tam jezdí kdo chce, když tam nejsou sloupky

  Thumb up 6 Thumb down 0
 9. rom :

  zodpovědní lidé by měli jít do tepláků

  Thumb up 2 Thumb down 3
 10. M. :

  thvari: já to myslel jako ironii. Pro mě osobně je tento článek (a stránky jako celek) velmi přínosný. Ale nemůžeme si nevšimnout, jak se zde objevují komentáře, které autory odsuzují za to, že napíší nějakou kritiku na město. Je na té kritice něco špatného? Možná, kdyby vedení města dělalo svou práci tak, jak mají, pak možná ano. Ale protože je tady neskutečný bordel, je kritika snad na místě…

  Thumb up 9 Thumb down 0
 11. Pepa :

  balde: podívej se,v centru máš asfalt,a na Karolíně kostky, které se hýbou po projetí dodávky. Ale dnes ve 12hod. Mestaci rozdávali autům naštivenky….Pokutovali auta co stali na ulici u Šalamounu….

  Thumb up 4 Thumb down 0
 12. M. :

  Pepa: asi si Macura přečetl tento článek a začal bojovat o lepší Ostravu! :-D

  Thumb up 3 Thumb down 0
 13. rom :

  Auta jsou jak kobylky, pár minut po odchodu MP je to tam úplně stejné – jako trhat rychle rostoucí plevel (

  Přitom se to dá řešit výrazně efektivněji. Hnus!!!

  Thumb up 1 Thumb down 1
 14. davidb :

  rom:
  Jedině fyzickými zábranami.
  Byl jsem tam ve čtvrtek a divil se, že tam nestojí žádné auto.
  Za 10 minut, když jsem se vracel, jich tam stálo 6!

  Thumb up 1 Thumb down 0
 15. rom :

  davdb:

  na to upozorňuji konšelé a MP roky – nechápou to, i když by už měli mít povinné maturity. )

  Thumb up 1 Thumb down 0
 16. petr :

  a ono nejde nařídit odtah nebo nasadit botičky? tyhle alibistické lístečky za stěračem nic evidentně neřeší

  Thumb up 3 Thumb down 1
 17. davidb :

  petr:
  Odtah nelze, protože auta netvoří překážku provozu. Blbá legislativa.
  A botičky taky ne, bo tam aura zůstanou.

  Thumb up 3 Thumb down 2
 18. MareK :

  davidb: a co odtah / odstranění z důvodu neoprávněného záboru veřejného prostranství? Je jen na úředníkovi „jak využije“ legislativu.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 19. davidb :

  MareK:
  Tak to nemohu sloužit.
  Ale jak píšete je to na úředníkovi, takže to asi nepůjde z minuty na minutu, jak by to mohl udělat policista v případě překážky.
  Chtělo by to změnu zákona – letos jsem byl v Bulharsku a viděl několik odtahů do 30 minut co tam auto zaparkovalo. Když by jim odtáhli auto z centra třeba do Plesné. Řidič by tam musel dojet, zaplatit pokutu, odtah, parkovné apod., tak by si to příště rozmyslel.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 20. Ostravák :

  Mě dost fascinuje už jenom návrh toho pozemku před karolinou… už při prvním pohledu je zjevné, že tam budou auta parkovat na tom chodníku, mimo vyznačené parkoviště… a vůbec se těm řidičům nedivím… teď je budete pokutovat a akorát budou všichni naštvaní… měla se tam buď udělat parkovací místa nebo to jasně oddělit, že tam nikoho nenapadne stavět

  Thumb up 2 Thumb down 4
 21. Martin [msstavby.cz] :

  Ostravák: Už na první pohled je zjevné, že to je pěší zóna.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 22. rom :

  pořád je to stejné – MP přijde, rozdá nějaké pokuty, běžně kolem nich jezdí auta, řidiči se diví – prostor se na chvíli vyčistí – za 10 minut znova

  je zázrak, že za ty roky nedošlo k tragédii, jak se tam běžně jezdí

  zodpovědní jsou politici (mají to dávno investičně řešit, zvýšit represní složky) i MP

  parkují například před magistrátem takto běžně auta?

  Thumb up 6 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.