Benátky – část B. Novoveské mokřady

Přehled projektů v části B revitalizace Lesoparku Benátky.

Novoveské mokřady představují biotechnické řešení problémů s prosakující spodní vodou spojené s rekreační a kulturní složkou. Pěšiny a informační stezky spolu se umělým zvlněním a vrbovými altány dodávají atraktivitu a propojují trasy cyklostezek jdoucích severním směrem. Ostravany láká nejen bohatá mokřadní fauna a flóra, ale i procházka oborou ukazující lesní zvěř v jejím přirozeném prostředí.

Posílení sídelní i sociální struktury představuje přestavba území garáží na novou rezidenční lokalitu – rodinné domy. Je tak upevněn charakter venkovského sídla.

Občané celé Ostravy se mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů hlasováním na webových stránkách http://benatky.ostrava.cz, v období od 10. ledna do 30. března.

benatky

B.1 Odvodnění severní části Nové Vsi

Vysoká hladina spodní vody a odvod dešťových vod a průsaků boudou redukovány drenážováním do mokřadů. Jedná se o technické řešení s kulturní složkou – bioswale – zeleným drenážním korytem podél ulice.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 379,08 mil. Kč

Vysoká hladina spodní vody a odvod dešťových vod a průsaků boudou redukovány drenážováním do mokřadů. Jedná se o technické řešení s kulturní složkou – bioswale – zeleným drenážním korytem podél ulice.

B.2 Doplnění sídelní struktury

Stávající zchátralý areál garáží projde celkovou asanací a na uvolněném místě vznikne nová rodinná zástavba venkovského typu. Struktura Nové vsi bude posílena. Zároveň bude protipovodňový val ozeleněn a budou realizována propojení obce s areálem mokřadů.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat. Vhodné pro soukromou investici.

Předpokládané investiční náklady záměru: 33,67 mil. Kč

B.3 Revitalizace historické aleje

Alej je významná historický prvek krajiny a součást cyklistické sítě. Rekreační funkce bude posílena. Povrch bude upraven pro jízdu na kole i chůzi a běh. Automobilová doprava bude potlačena.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 29,25 mil. Kč

B.4 Mokřady 

Nejnižší část území bude zvlněna a vytvoří se tak dramatická přírodní scenérie, kde spodní voda vytvoří mělké kanály. Přírodě blízké pobřežní partie, vrbové altány a Land art nabídnou různorodé prostory individuální i rodinnou rekreaci.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybota v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 312,65 mil. Kč

B.5 Infostezka v oboře a nad vodou 

Stezky budou doprovázeny edukativním systémem o složení fauny a flóry mokřadu. Zároveň budou realizována pozorovací místa.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 10,34 mil. Kč

B.6 Cyklostezka S

Návrh cyklostezky v území Novoveských mokřadů s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 2,34 mil. Kč

B.7 Izolační zeleň dle ÚP

Nově navržený les a doprovodná izolační zeleň odcloní hluk z D1, železnice a ul. Mariánskohorská od severní části Nové Vsi, areálu mokřadů a obory.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 35,10 mil. Kč

B.8  Obora s chovem zvěře

Obora pro vysokou zvěř (např. daňci, jeleni, mufloni apod.). Zvěř zajišťuje péči o vegetaci pastvou a zároveň se jedná o zážitkový prvek: obora bude volně přístupná dle provozního řádu, průchozí a průjezdná na kole pro návštěvníky.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 52,00 mil. Kč

benatkyzdroj: benatky.ostrava.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.