Benátky – část C. Hulváky a Vodárna

Přehled projektů v části C revitalizace Lesoparku Benátky.

Hulváky a vodárna představují jádro extenzivního využití významného krajinného prvku – Hulváckého parku. Přemostění a lávky mezi stromy napojují citlivě území do pěší komunikační sítě. Rekultivace drenážních stěn umožní vybudovat nová propojení a zpřístupnit i rekonstruovanou střelnici a osadu Bedřišku. Veřejnosti se otevírá i historická část vodárny aniž by byla narušena bezpečnost výrobní části. Zatravnění tramvajového pásu a omezení dopravy v místě parku zvýší bezpečnost a atraktivitu pro obyvatele.

Občané celé Ostravy se mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů hlasováním na webových stránkách http://benatky.ostrava.cz, v období od 10. ledna do 30. března.

benatky

C.1 Humanizace křižovatky U Vodárny 

 Rekonstrukce významného dopravního uzlu se zřetelem na bezpečnost lidí. Rozšíření nástupních ostrůvků na úkor dopravních pruhů spolu s přestupním tramvajovým terminálem a možností drobných provozů vede k celkové humanizaci křižovatky a důstojného nástupu do areálu Vodárny

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 13,78 mil. Kč

C.2  Ekodukt nad Plzeňskou ulicí

Propojení obou stran zářezu Plzeňské ul. širokým přechodem (biokoridorem ) s vegetačním krytem zajistí bezkolizní přechod jak pro obyvatele, tak i zvířata v parku.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 31,20 mil. Kč

benatky

C.3 Vodárna 

Unikátní historická a památkově chráněná část areálu vodárny bude v speciální režimu otevřená veřejnosti. Jednotlivé budovy budou sloužit volnočasovým a vzdělávacím aktivitám (Muzeum vody, školící centrum, drobný prodej a vybavenost – kavárna, restaurace.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 12,12 mil. Kč

C.4 Zážitková herní louka a úprava stezek 

Úprava plochy bývalého koupaliště včetně vybudování sportovního zázemí pro cyklo a inline stezky, bolderová škola a volná louka s herními prvky

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 8,58 mil. Kč

C.5 Rozhledna

Zážitkový výstup nad koruny stromů umožní shlédnout celé území a zároveň v podnoži využít zázemí herní louky – půjčovna sportovního a herního vybavení, občerstvení

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 10,08 mil. Kč

benatky

C.6 Přemostění ulice 28.října

Bezpečné propojení Hulvák a Benátek přes zářez Ulice 28. října po lehké konstrukci z ocele a dřeva.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 15,24 mil. Kč

benatky

C.7 Lesní lázně 

Malý relaxační areál se soustavou bazénů s možností výhledů do zeleně a přímého kontaktu s parkem je umístěn ve spodní části herní louky a navazuje tak na tradici vody v lokalitě. Projekt je vhodný pro soukromou investici.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých a středních firem. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli znám. Projekt je vhodný pro soukromého investora.

Předpokládané investiční náklady záměru: 302,64 mil. Kč

C.8  Propojení přes areál Vodárny

Lávka pro pěší z hrany Hulváckého kopce umožní bezpečně přejít nad Plzeňskou ul. a dá nevšední náhled do areálu Vodárny včetně jejího přístupu po schodišti resp. výtahem. Lávka bude vybavena bezpečnostními prvky a informačním systémem o fungování vodárny v současnosti.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 38,48 mil. Kč

benatky

C.9  Sportovní střelnice + Paint ball aréna

Rekonstrukce zchátralého areálu a nová napojení umožní znovu otevřít střelnici případně paintballovou arénu. Areál je dostatečně vzdálen od obytných zón (nebude hluk) a zároveň je velice dobře dopravně dostupný.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 45,50 mil. Kč

C.10 Vyhlídková stezka

Pozůstatek železnice je využito jako vyhlídkové trasy a jako přístupu k přístavišti lodí na Odře. Stezka bude částečně na náspu a částečně na lehké konstrukci v místě vyhnutí se stromům. Záměr počítá s doplněním chybějících mostů.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 8,45 mil. Kč

C.11 Bežecká a pěší cesta

Stávající obslužná komunikace bude uzpůsobena cyklistickému a rekreačnímu provozu, tak aby propojení mezi Parkem na Hulváckém kopci a lokalitou Předních rybníků bylo co nejjednodušší a bezpečné. Dojde k revitalizaci významného krajinného prvku po realizaci drenážních stěn.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,38 mil. Kč

C.12 Dokončení drenážních stěn 

Dnes zničené území po realizaci drenážních stěn bude uvedeno do přírodě blízkého stavu. Bude doplněn a zpevněn svah s horní a spodní cestou.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 33,80 mil. Kč

C.13 Humanizace křižovatky u Střelnice

Tramvajová zastávka Střelnice spolu s křižovatkou a přechody bude rekonstruována s ohledem na zvýšený pohyb lidí. Bude umožňovat plynulý přístup na Bedřišku a do Zábřehu.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 24,18 mil. Kč

zdroj: benatky.ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. Balde :

  ta stena na rozhledne je skvelý nápad, klidne by mohla být ze všech 4 stran

  Thumb up 1 Thumb down 0
 2. dan :

  Cyklisté se angažovali. Všude vedou cyklo stezky :|

  Thumb up 2 Thumb down 1
 3. Crazym :

  dan: Jj, bikelobby v akci, klikám jak urvaný. :-))

  Thumb up 0 Thumb down 3
 4. Martin :

  dan: Ty cyklostezky jsou jak osmý div třetího světa: vedou všude, přitom mnohdy odnikud nikam… Na mapy.cz jednu dobu byla možnost zobrazení reálně existujících úseků (nespojených chaotických čárek). Naposledy, kdy jsem se na ty mapy díval, na sebe cyklostezky sice už navazovaly, ale jen na mapě… skutečnost byla krutá! Přejmenoval bych je na „Potěmkinovy stezky“ :-)

  Thumb up 3 Thumb down 2
 5. marian :

  Martin: bohužel souhlas. je to takový vděčný zdroj příjmů eurodotací, co za zpátečnické povalečské neevropské maločeské pivní hovado by mohlo být proti výstavbě cyklostezky – na západě jezdí všichni na kole! no, i tady by jich jezdilo dost, kdyby to nebyly potěmkinovské, nespojité úseky odnikdud nikam. pro případné oponenty: ano, postupně je spojujou, ale nevelí selský rozum postupovat obráceně? tedy vystavět páteřní cesty a pak přidávat odbočky, okruhy atp.

  Thumb up 2 Thumb down 3
 6. Miv :

  Já jsem za ztezky rád. Ano mohly by se stavět jinak a taky by se nemusely stavět vůbec a mohli bychom jen nluvit o tom jak by se měly stavět správně. Jsem rád, že se prosadila spíše první chaotická varianta.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 7. Martin [msstavby.cz] :

  Trasy cyklostezek / cyklotras jsou zaneseny do územního plánu, takže je blbost, že jednotlivé úseky na sebe nenavazují apod. A napadlo vás, že se staví po kouskách třeba kvůli nevyjasněnému vlastnictví pozemků a dalších milion možností… Ovšem netrpěliví jedinci se musí smířit s tím, že celá cyklistická síť nebude za rok hotová….

  Thumb up 2 Thumb down 1
 8. acdlcia [msstavby.cz] :

  marian: Cyklostezky jsou fenomén dnešní doby, ale rozhodně nejsou k jízdě na kole nutností. Je to asi jako s těmi termokelímky na kávu na kterých musí být napsáno pozor horké jinak se nějaký blbec opaří. Tam kde končí cyklostezka přestává kolo fungovat? Mě ne. Na kole se dá přece jet i tam kde žádná cyklostezka nevede, ale věřím že e spousta dogmatiků kteří ví že chodník je pro pěší, cesta je pro auta a tam kde nevede cyklostezka se prostě na kole nedostanete i kdyby jste se rozkrájeli. Možná by stačilo místo drahých cyklostezek na které nebudou smět chodci, bruslaři… jen trochu osvěty.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 9. robert :

  Souhlasím s marianem

  Acdlcia: to je pravda, ale asi stejně jako, že na civilizovanosti dopravy jde poznat stupeň civilizovanosti společnosti. V tom češi dohánějí civilizovanější země jen velmi vlažně. Vaše teorie by se taky dala vyložit tak, že na venkově není třeba stavět drahé chodníky, místnímu malému průchodu pěších dostatečně stačí krajnice. A to, že jsou stezky drahé není přece problém stezek, ale něčeho jiného. Půlka Evropy, kde je pracovní síla i několikanásobně dražší je umí stavět levněji než češi ( Rakousko, Holandsko, Německo,…)

  Thumb up 3 Thumb down 0
 10. Martin :

  1) Podle zákona(nebo vyhlášky, nevím)nesmím jet po chodníku, jednosměrku nemohu projet v protisměru, i když by se tam krom mého kola a auta vlezlo min. ještě jedno kolo atd… To jen jako ukázka, že nemohu jezdit, kde se mi zachce. 2) Pokud nejsou trasy hotové, neměly by být zaneseny v mapách! Není nad tu radost, když chcete jeT z Hrabové do centra a zjistíte v půli trasy, že tam jsou jen vyježděné koleje od traktoru a ve 3/4, že už dál pokračovat nejde a musíte se prodírat křovím a bahnem… 3)Nechápu,proč mě cyklostezky „vyplivnou“ do frekventované silnice. To by se snad v plánu mohlo zohlednit, ne? Jenže to by musel někdo (asi projektantn, popř. zástupce investora) na to místo přijít/přijet na kole a zhodnotit, jak by se dala udělat „stezka pro lidi“.
  Proč cyklostezka v některých úsecích (např Dubina-centrum) několikrát křižuje nebezpečně frekventované silnice, když já jedu po cestách vedlejších (prakticky bez provozu)? 3) Proč se cyklostezka klikatí mezi domy, když je rychlejší projet přes parkoviště/vedlejší cestu? 4( Proč jsou zatáčky na cyklostezkách tak úzké? 5) Proč je třeba speciální cyklosemafor, na kterém vám svítí červená, i když jste zmáčkli tlačítko a chodcům svítí zelená? To jsou otázky, o kterých bychom se měli bavit. Ne tady někoho osočovat, že nepoužívá mozek…
  S cyklostezkami jinak souhlasím! Sám o sobě je to dobrý nápad, ale měly by sloužit svému účelu: zařídit pro cyklisty a ostatní bezpečný provoz. Nebo vidíte jiný účel cyklostezek? Dnešní styl většiny cyklostezek se mi nelíbí, neboť mi připomíná pravoúhlé chodníky s vyšlapanými pěšinami do úhlopříčky. Cyklista si svou cestu najde, ale proč se „pro něj“ potom staví cyklostezka, která jemu, motoristům ani chodcům nepomáhá?

  Thumb up 1 Thumb down 1
 11. marian :

  acdlcia [msstavby.cz]: to, že se kriticky vyjadřuju k systému výstavby cyklostezek neznamená, že jsem proti jejich výstavbě, a ani, že po nich jezdím… netuším, co by na nich na svém fullu dělal :-)
  a nejsem ani blbec, ani dogatik bitte :-)

  Thumb up 2 Thumb down 1
 12. acdlcia [msstavby.cz] :

  Já nejsem proti cyklostezkách, ale jsem pro to aby se stavěly jen tam kde je to nutné. Tam kde se dá jezdit po cestě bych je nestavěl. A je samozřejmé že jednosměrku nemůžu projet v protisměru i jako cyklista jsem normálním účastníkem provozu a pravidla platí pro všechny.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 13. acdlcia [msstavby.cz] :

  marian: Nemám na mysli přímo vás, ale už i u dřívějších cyklostezek se tady někteří takto vyjádřili. Ale nechme to plavat.
  Co se týče mého osobního názoru na zbytečnost některých cyklostezek, tak jsou to hlavně ty na sídlištích. Tam se dá jezdit po cestách bez problémů. Kolem hlavního tahu je to samozřejmě nezbytné.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 14. Crazym :

  Jé, tady se mi začíná líbit, to je skoro jako na Bike Foru, Tak si taky trochu přisolím. Mám fulla a tuším co bych s ním dělal na cyklostezce.. :-)
  Ale jinak naprosto souhlasím s tou myšlenkou o používání selského rozumu a výstavbě páteřních cyklostezek. Bohužel v našich podmínkách kdy je naše prťavá republika rozdělena na spoustu písečků na kterých se hrabou tunýlky a provozují se hry typu já na bráchu, brácha na mě popř. kdo získá víc voličů či kolik na to dostaneme EU dotací. No a právě tenhle systém nás dostal do situace kdy máme postaveno nebo ve výstavbě či v plánu spoustu cyklostezek (a nejen těch) a žádnou koncepci. Smůla je, že furt nevidím světýlko na konci toho tunelu… :-(

  Thumb up 2 Thumb down 1
 15. mJožka :

  Pánové, pánové (dámu jsem nezaregistroval), to je zase pozitivní diskuze a spoustu „podnětných“ informací :) Začal jsem Vám psát argumenty, proč na tom třeba Ostrava není tak špatně … ale to by zřejmě vedle jen další k webové přestřelce. Takže pokud jste v Ostravě nespokojení s konkrétním místem, pište mi na projekt-rko@seznam.cz nebo se spojte s kluky z OSTRAVOUNAKOLE, o.s., nebo pište cyklokorodinátorovi Martinovi Krejčímu či na odbor dopravy MMO, který mu to přepošle. Nic není černobíle, ale někdy to chce aktivní lidi s pastelkami ;)

  Thumb up 4 Thumb down 1
 16. Martin :

  Jasně, že na tom Ostrava není tak špatně! Vždy může být hůř ;-) Lidem z „Ostravounakole“ jsem psal, nicméně žádná reakce nebyla… To se pak cítíte stejně jako u státních institucí: „že hrozně obtěžujete“ Tak aspoň, že tyhle neplatím ze svých daní (aspoň doufám)…

  Thumb up 1 Thumb down 0
 17. mJožka :

  Martin: Tak to jim vyhubuji, až s nimi budu mluvit. Jestli máte nějaké podněty na zlepšení v Ostravě, zkuste napsat mně. Když nebudu moci moci, určitě alespoň odepíši :)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. Michal :

  Martin: A kam jsi psal na OSTRAVOUNAKOLE? Prošel jsem maily a nikde žádnou zprávu nevidím. Napiš mi sem: michal@ostravounakole.cz a pořešíme to, nerad bych, aby mi mJožka huboval :))

  Thumb up 0 Thumb down 0
 19. Luke :

  Je to komedie!Nikdy se to nepostaví a pokud jo tak hlasování je taky zbytečné,už jste zapoměli jak to dopadlo s Karolinou?

  Thumb up 1 Thumb down 2
 20. Hynek [msstavby.cz] :

  Luke: si povime za 20 let ;)

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.