Benátky- část D. Park vůní a Mládežnický sport

Přehled projektů v části D revitalizace Lesoparku Benátky.

Park vůní a Mládežnický sport rozvíjejí potenciál stávajících struktur v sousedství zahradnické školy v Zábřehu. Ukázkové zahrady parku využívají vzrostlé hodnotné dřeviny bývalých školních zahrad. Lemové porosty budou z domácích dřevin, introdukované dřeviny jen v centrální části. Doplnění cestní sítě a vstupního pavilonu představuje neinvazivní zásah.

Tréninková hřiště mění stávající ornou půdu na trvalé travní porosty a zabraňují tak větrné erozi půdy. Trávník a okolní výsadby izolační zeleně budou naopak snižovat prašnost. Stávající školní budova je využita jako zázemí. Hřiště jsou určena především pro trénink mladých talentů.

Občané celé Ostravy se mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů hlasováním na webových stránkách http://benatky.ostrava.cz, v období od 10. ledna do 30. března.

benatky

D.1  Rekultivace Předního rybníka

Zpřístupnění rybníků, jejich vyčištění a úprava břehů formou přírodě blízkou až parkovou. Lokálně budou zrealizována dřevěná mola, aby bylo možno přistoupit přímo k vodě. Stávající objekty údržby budou nahrazeny novými lépe splňující potřeby údržby a uživatelů

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 25,48 mil. Kč

D.2  Systém vyhlídkových teras ve svahu

Lehká dřevěná konstrukce mola vycházející mezi stromy z hrany kopce umožní vyhlídku z horní cesty na celou údolní nivu i rybníky. Mola nenarušují zelené struktury lesa.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 2,54 mil. Kč

benatky

D.4 Sportovní stezka 

Stezka ve svahu i podél rybníků umožní přístup na vyhlídkové terasy a sportovní ostrůvky vybavené jednoduchými dětskými hrami. Stezka je propojením Zábřehu, Bedřišky a Hulvák

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 6,23 mil. Kč

D.5 Rekultivace parku – Pramen Venkovní

Dnes neznámý turistický bod – přírodní pramen – je zapojeno do sportovní stezky, okolí bude upraveno přírodě blízkým způsobem jako místo drobné zastávky a odpočinku.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 0,16 mil. Kč

D.6  Rekultivace obslužné cesty za statkem 

Dnes nová obslužná cesta bude upravena, aby lépe odpovídala potřebám individuální rekreace. Bude osazen mobiliář i herní prvky.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 13,00 mil. Kč

D.7 Hřiště Mládežnický sport

Malý sportovní areál bude sloužit pouze tréninkům a bude využívat stávající budovu jako zázemí (5x fotbalová hřiště, trénink střelby na bránu, menší herní plochy, zázemí pro techniku, hráče a trenéry, ubytování (hostel)

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 121,55 mil. Kč

D.8 Park Vůní

Pod záštitou Zahradnické školy vznikne soubor ukázkových zahrad doplněných Land art, vodními plochami a informačními kiosky, kde si návštěvník snadno udělá představu o současných možnostech zahradnictví a zahradní architektury.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 53,95 mil. Kč

D.9 Cyklostezka W

Návrh cyklostezky v území s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 15,60 mil. Kč

zdroj: benatky.ostrava.cz

Související články


Komentáře

  1. Johanes :

    Umisteni na mape je nespravne. Chvilku mi to trvalo, ale podle strelnice jsem to lokalizoval na misto za byvalou Feronou.

    Thumb up 0 Thumb down 0
  2. Martin [msstavby.cz] :

    Johanes: Ano, my víme. Pro lokalizaci projektu Lesopark Benátky používáme jednotné umístění na mapě. Pokud bychom pro každý projekt v Lesoparku používali samotné umístění, začali bychom se v tom ztrácet. Proto je na začátku článku umístěna mapka ze studie…

    Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.