Investice Opavy v roce 2021

Stručný popis stavebních akcí financovaných městem Opava v roce 2021 schválené zastupitelstvem 7. 12. 2020.

Zařazené k realizaci v roce 2021

 1. Projektová příprava – odhad finančních nákladů na zadávání projektových dokumentací, výkazů výměr, průzkumů, posudků, zaměření, geometrických plánů apod.
 1. Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace – jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace vč. výstavby nové čistírny odpadních vod. Na realizaci splaškové kanalizace v této MČ byla městu přiznána SFŽP dotace ve výši cca 163,5 mil. Kč. U této akce bude uplatněn odpočet DPH ve 100 %. V současné době již probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
 1. Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14 (okna, střecha, zateplení) – jedná se o revitalizaci obvodového pláště bytových domů, a to výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn
  vč. fasády. Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy IROP.
 1. Hobzíkova 31, 33 (okna, střecha, zateplení) – jedná se o revitalizaci obvodového pláště bytového domu, a to výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn vč. fasády. Město podalo žádost o dotaci v rámci výzvy IROP.
 1. Sídliště Kylešovice – III. etapa –  jedná se o revitalizaci veřejného prostranství sídliště
  17. listopadu, a to chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst v rámci plánu regenerace sídliště Kylešovice. Akce je připravována za účelem získání dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.
 1. Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice –  jedná se o výstavbu nové hasičské zbrojnice, jelikož současná budova již nevyhovuje prostorovým nárokům. Město má podanou žádost o dotaci.
 1. ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha – jedná se o revitalizaci budovy základní školy, zahrnující zateplení obvodových stěn budovy včetně architektonického řešení fasády, rekonstrukci střech včetně zateplení a rekonstrukci systému bleskosvodu.
 1. MŠ Mostní (výměna oken, zateplení) – revitalizaci objektu mateřské školy, zahrnující výměnu oken a zateplení obvodových stěn budovy včetně architektonického řešení fasády.
 1. Písková – most – jedná se o demolici stávajícího mostu přes vodní tok Velká a výstavbu nového mostu, a to vč. úpravy přilehlých komunikací a opevnění koryta. V současné době
  je stávající most již uzavřen.
 1. VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova – jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení, jelikož stávající VO je umístěno na stožárech společnosti ČEZ, která bude provádět kabelizaci v dané lokalitě. Společnost ČEZ tedy vyzvala město k demontáži stávajících svítidel a kabelů. Tato akce je připravována a koordinována již od roku 2016.  
 1. ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby) – jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího objektu základní školy zahrnující dispoziční úpravy objektu v 1. PP, 1. NP a 2. NP včetně vestavby učeben v půdním prostoru 3. NP, rekonstrukci vnitřních rozvodů (elektro, osvětlení, slaboproud, ústřední vytápění, zdravotechnika), výměnu oken a dveří, fasádu budovy včetně zateplení.
 1. Sídliště Olomoucká – víceúčelové hřiště – jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště
  v nevyhovujícím stavu na víceúčelové hřiště.
 1. Zlatníky – kulturní dům – jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího objektu bývalé Jednoty, a to kulturního domu, restaurace a obchodu. Projektovou dokumentaci si zajišťuje MČ Zlatníky, ta se v současné době dokončuje a budeme zajišťovat vydání stavebního povolení.

Zařazené k realizaci v roce 2021, ale již finančně kryté v roce 2020

 1. Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní – jedná se o výstavbu nového parkovacího domu, rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení vč. vyvolaných přeložek, výstavbu nového pozemního parkoviště a nové jednotné kanalizace. Tato akce byla schválena v rámci ITI ostravské aglomerace a město získalo dotaci v rámci operačního programu IROP. Na tuto akci je již uzavřená smlouva o dílo, zahájení akce 03/2021 a ukončení 06/2022.
 1. Opava – telematika – jedná se o modernizaci SSZ na stávajících vybraných křižovatkách
  vč. instalace dopravních detektorů, úprav přechodů pro chodce, koordinačních kabelů
  a vybudování nového dispečinku. Město na tuto akci získalo dotaci v rámci Operačního programu Doprava. Akce je koordinována se společností SmVaK Ostrava a.s., která
  je investorem výměny vodovodu a rekonstrukce kanalizace na ul. Olbrichova a s ŘSD ČR, které je investorem obnovy vozovky na ul. Olbrichova. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s tím, že v prosinci 2020 by měla být podepsána SOD. Zahájení akce je 04/2021, ukončení 06/2022.
 1. Seniorcentrum Opava – Rolnická 24 – rekonstrukce II. – jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, a to 2. NP za účelem změny účelu užívání z původních nájemních bytů pro seniory na Domov pro seniory, čítající 13 dvoulůžkových pokojů. Město na tuto akci získalo dotaci v rámci výzvy č. 3 Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Akce již byla zahájena 10/2020 a bude dokončena 02/2021.
 1. Severní obchvat – západní část  – jedná se o výstavbu další části obchvatu, kterou zajišťuje ŘSD ČR a na které se město podílí finančními náklady stanovenými Smlouvou o spolupráci. Městu bude na část stavby poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem, a to do max. výše 14,5 mil. Kč. Akce již byla zahájena 09/2020, doba realizace 36 měsíců, takže bude dokončena do konce roku 2023.
 1. Kostel sv. Václava – střecha – jedná se o výměnu střešní krytiny, která je ve špatném technickém stavu. Zároveň bude provedena sanace krovu a výměna cca 1/2 krovu. Město získalo dotaci od Moravskoslezského kraje. V současné době se doplňuje a aktualizuje projektová dokumentace pro provádění stavby, jelikož zhotovitel vybraný v zadávacím řízení v průběhu zahájení přípravy stavby od smlouvy o dílo odstoupil. Zadávací řízení
  na zhotovitele stavby musí být tedy vyhlášeno znovu. Vlastní realizace by měla proběhnout v období 04/2021 – 10/2021.
 1. MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov – jedná se o řešení dlouhodobého problému
  se stávajícím objektem MŠ, který je ve špatném stavu. Původně byla připravena pouze revitalizace obvodového pláště mateřské školy, zahrnující architektonické řešení, výměnu otvorových výplní (okna, dveře), opravu střechy (výměna krytiny včetně pojistné hydroizolační vrstvy), sanaci krovu (ošetření proti dřevokaznému hmyzu a houbám, výměna degradovaných prvků nebo jejich zesílení) včetně zateplení stropu nad vytápěnými prostorami, zateplení obvodových stěn a řešení fasády, sanace suterénu proti vlhkosti a oprava stávající žumpy.
  Na základě požadavku MČ Podvihov však bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci (PD si zajišťovala MČ) s tím, že se MČ Podvihov bude na akci finančně podílet (cca 3,0 mil. Kč). V současné době se zajišťují podklady pro zadávací řízení na zhotovitele stavby. Vlastní realizace by měla proběhnout v období 03/2021 – 10/2021.
 1. Krnovská 71B – fasáda – jedná se o opravu fasády na objektu vč. klempířských prvků. Tato akce nebyla realizována v roce 2020 z důvodu nedostatku finančních prostředků. V současné době se zajišťují podklady pro zadávací řízení na zhotovitele stavby. Vlastní realizace by měla proběhnout v období 04/2021 – 10/2021.

zdroj: opava-city.cz

Související články

 • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

 1. Pavel :

  Ad bod 14: Neumím si představit, jak bude řešen příjezd do parkovacího domu u nádraží. Nároží Skladištní ulice, které je na vizualizaci, je asi 20 m od jedné z nejpřetíženějších opavských křižovatek Jánská x Nádražní okruh. Ostrý úhel na tomto nároží už dnes způsobuje občasné špuntování provozu.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 2. Martin [msstavby.cz] :

  Pavel: Zde situace. Snad pomůže.
  https://www.msstavby.cz/novy-terminal-u-vychodniho-nadrazi-25-06-2020/

  Thumb up 3 Thumb down 0
 3. Pavel :

  Martin [msstavby.cz]:
  Díky, teď je jasné, že prakticky s žádnou dopravní úpravou na Nádražním okruhu, kam vyúsťuje Skladištní, se nepočítá. Na tomhle T-čkovém vyústění nelze dnes ze Skladištní odbočit doleva, protože tam už jsou řadicí pruhy před vedlejší semaforovou křižovatkou.
  Na té mapce u odkazovaného dřívějšího příspěvku není vidět měřítko. Tak přidám pohled ze StreetView:
  https://www.google.cz/maps/@49.9358169,17.9069365,3a,55.2y,281.77h,95.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMuH0Qug59l7R7S95M8fV5Q!2e0!7i13312!8i6656

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.