Ostrava potřebuje manuál veřejných prostranství

Okolí Domu kultury města Ostravy je dlouhodobě v hledáčku významných veřejných i soukromých investic. Ty však na sebe nenavazují a chovají se každá jako samostatné působící stavba.

Co je manuál veřejných prostranství

Manuál veřejných prostranství přináší principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby veřejných prostranství, ulic. Definuje kvalitu veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od celku až po detail. Je definováno, jak mají vypadat hlavní ulice, jak vedlejší. Manuály obsahují katalog doporučených prvků a mobiliáře. I urbanisticky roztříštěná města tak vypadají ve svých různých částech jednotně. Každý obvod ví, jaké materiály budou při rekonstrukci potřeba. Omezením vysokého počtu použitých prvků ve veřejném prostoru zároveň klesají náklady na případnou obnovu a údržbu. Ostrava má 23 městských obvodů, ale žádný celoměstský manuál veřejných prostranství. V Ostravě byla zpracována koncepce ulice 28.října, tu si popíšeme v další části článku.

Mezi města, který mají nějakou formu manuálu veřejných prostranství patří například Praha, Česká Lípa, Liberec, Brno, Třebíč, Karlovy Vary. V kraji pak v jednotném a kvalitním veřejném prostoru dominuje Opava.

Záměry v území

Udělejme si rekapitulaci staveb, které se v nedávné době realizovaly nebo plánují realizovat podél ulice 28. října v úseku od náměstí Republiky, po Krajský úřad. Aktuálně připravované veřejné stavby a jejich rozsah můžete vidět na následujícím snímku.

Administrativní budova společnosti CTP

Projekt se připravoval od roku 2006. Původně měly mít budovy 24 a 11 pater. Díky nezájmu nájemců v roce 2007 nedošlo k plánovanému zahájení stavby. V roce 2008 bylo rozhodnuto o snížení budov – na stávajících 14 a 10. Stavba byla dokončena v druhé polovině roku 2012. Kolem stavby vznikl zajímavý a kvalitní veřejný prostor. Jako dlažba je použita žulová kostka a štípaný kámen. Cyklostezka je provedena z černého asfaltu. Fotografie pochází z roku 2012.

Skelet / Red House / Smart Office Ostrava

Objekt na ulici 28.října se začal stavět v roce 1987 jako sídlo krajského Výboru komunistické strany. Jedná se o šestipatrové betonové torzo na frekventované ulici spojující západní čtvrtě s centrem tramvajovou linkou. Skelet (toto označení se zažilo) město Ostrava prodalo už v roce 2008 společnosti Red House Development za téměř 53 milionů korun. V roce 2010 se společnost rozhodla na základě analýzy budovu nezbourat a proběhla sanace. Od té doby proběhly několikeré vizualizace budoucího vzhledu.

Stavba byla ve finále dokončena v roce 2019. Oproti posledním vizualizacím, které slibovaly doslova zelený parter objektu, byla použita pouhá omítka, která působí lacině. Rovněž okolí stavby bylo provedeno z těch nejlacinějších materiálů.

Původní vizualizace plná zeleně s fasádou měnící barvy

Fotografie z roku 2019

Koncertní hala města Ostravy

Aktuálně soutěžena stavba by měla začít růst tento rok. Rozsah záměru je připravován po ulici 28. října. Úprava okolních ploch však nezahrnuje chodníky a cyklostezku podél ulice 28.října. Materiálové řešení okolí je jiné, než u stávajících a plánovaných objektů. Zároveň připravovaná rekonstrukce sadu Dr. Milady Horákové materiálově nenavazuje na tento záměr. Více k projektu ZDE

Řešené území je patrné ze situace stavby

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

Černá kostka je dlouhodobým záměrem, který připravuje Moravskoslezský kraj. O této stavbě píšeme pravidelně a zaměřme se nyní na veřejný prostor v okolí stavby. Na rozdíl od Koncertní haly je v rámci záměru řešen i chodník s cyklostezkou podél ulice 28. října. V současné době je cyklostezka realizována z betonové zámkové dlažby v červeném odstínu. Chodník je proveden ze zámkové dlažby v šedém odstínu.

Po přestavbě prostoru má být cyklostezka rovněž z betonové dlažby v červeném odstínu a chodník z betonové dlažby v šedém odstínu. Kolem Černé kostky má být dlažba kamenná, část pěších komunikací má být provedeno z cementobetonu.

Situace předprostoru Černé kostky

Parkovací dům u Krajského úřadu

Z pohledu nejen zahraničního urbanisty či architekta mohou být PR články o stavbě parkovacího domu u Krajského úřadu závanem minulosti. Výhodou opožděného urbanistického a stavebního vývoje, ve kterém se severní Morava nachází je ta, že se můžeme učit z chyb a poznatků západnějších měst. To ale neděláme.
Dopravně technická stavba, která se staví na úroveň koncertní haly nebo Černé kostky je zhmotněním arogantnosti návrhu a podmínkami zadání architektonické soutěže, která na tuto stavbu proběhla a je brána jako automatická legitimace návrhu. Zároveň nám však ukazuje, jak škodlivé jsou blízké vztahy soutěžících s porotci. Přínosná by byla i účast statika v porotě.

Další stavba, další druhy materiálů, které na přilehlý veřejný prostor budu použity. Zatímco cyklostezka podél ulice 28. října je řešena z betonové dlažby (byť se nám to nemusí líbit), je dle situačního výkresu úsek kolem parkovacího domu řešen probarveným asfaltem v červeném odstínu. Tedy tento krátký úsek se bude od zbytku úseku odlišovat. Chodníky by měly být asfaltové, případně z betonové dlažby. V přízemí objektu má být použit probarvený EPDM tartan. Tento materiál můžeme vidět v předprostoru kina Luna. Tedy to, co z něj po pár letech zbylo…

Město Ostrava v nedávné době podepsala smlouvu s realizační stavební firmou na výstavbu parkovacího domu. K této příležitosti město zveřejnilo i aktualizované vizualizace samotné stavby.

Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ

„Lehkost“ stavby postupně zmizela a oproti původní vizualizaci vyroste prakticky jiná stavba

Proměna sadu Dr. Milady Horákové

Další významnou investicí města bude plánována proměna sadu Dr. Milady Horákové. Stavba krajinářského významu vzešla ze soutěže na začátku roku 2023. Od té doby k výraznějšímu posunu v záměru nedošlo. I když stavba řeší hlavně samotný sad, rovněž navazuje na ulici 28. října. Rovněž se dá očekávat zcela jiné materiálové řešení, což je v parku pochopitelné. Otázku vyvolává okolí již zmíněné ulice 28. října.

Autor: míza architekti

Bulvár 28.října

Nyní se znova podívejme na situaci s plánovanými stavbami. K pohledu připojme i výše uvedené materiály, které má každá stavba ve svém okolí jiné.
Je špatně, že mají různé stavby ve svém okolí rozdílné materiály? Ne až tak úplně, pokud se jedná o kvalitní materiály. Nicméně pokud záměry řeší i navazující veřejný prostor, v tomto případě významnou městskou třídu, měly by být ve sjednocujícím provedení. Což se zde nepovedlo.

Doslova odstrašujícím příkladem bude stav mezi parkovacím domem a předprostorem Černé kostky. Kdy se mezi těmito investicemi bude nacházet stávající chodník se stezkou, který je doplněn betonovými truhlíky na zeleň.

Kdokoliv však může namítnout, že Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) vypracoval studii Bulvár 28. října. Tato studie řeší prostor popsaný v tomto článku. Materiálové řešení je však v rozporu s připravovanými projekty výše pospanými. Pokud se tedy někdy tento záměr dostane do fáze realizace (?), budeme opět v krátkém časovém úseku stavebně měnit prostor kolem parkovacího domu / Černé kostky a investovat tak další peníze ve stejném prostoru?
Zároveň vymezené území neřeší vedlejší ulice v okolí divadla Petra Bezruče komplexně.

Vizualizace plánované Bulváru 28. října. Prakticky se zde nenachází žádný materiál, který by měl být použit během současných staveb. Studie Bulvár 28.října ZDE.

Koncepce městské třídy 28.října – Opavská

V úvodu jsme uvedli, co je manuál veřejných prostranství. Dále jsme si uvedli významné veřejné stavby plánované v lokalitě ulice 28. října a materiálovou různorodost jednotlivých prostorů v jejich okolí. Vysoké proinvestované částky nejsou zárukou harmonického a kvalitního veřejného prostoru. Což je reálný scénář této lokality, kdy investice ve výši mnoha miliard korun vytvoří chaotický a disharmonicky veřejný prostor.

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 18. října 2023 Koncepci městské třídy 28.října – Opavská. Vzniklo podrobné popsání stávajícího stavu této městské tepny nejen ze stavebního hlediska. V rámci koncepce byl zpracován i dokument „Manuál veřejných prostranství“. Manuál hlavně popisuje současné povrchy a je zde uveden i jakýsi standard návrhové stavu, kde je bohužel maloformátová betonová dlažba.

Tento dokument je aspoň nějaký manuál. Nicméně řeší jen samotnou ulici a blízké okolí. Ostrava však potřebuje celoměstských manuál pro předcházení materiálových kolizí, zaručení vyššího (nebo alespoň nějakého standardu) veřejného prostoru. MAPPA zároveň nemá lidské kapacity na to, aby řešila několik let každou ulici samostatně. Koncepce městské třídy 28. října – Opavská ZDE.

Jak vypadá nekoordinovanost v této lokalitě známe již na mnoha místech. Ostrava potřebuje celoměstský manuál veřejných prostranství a včera bylo pozdě.

zdroj: ostrava.cz / mappa.cz

Související články


Komentáře

 1. Winter :

  Opět řeknu, že to je především problém politické reprezentace, která oceňuje bombasticke vizosky a velké projekty na úkor extremne nudné, komplikované a neviditelne prace. Není to totiž otázka materiály, na které vemkoncem záleží až na posledním místě, ale samotného užívání veřejného prostoru. Reklamní smog, údržba, odstraňování zastaralých konstrukcí, které ztratily význam, si totiž žádá citlivost, empatii a vsimavost. Takže absolutně nevolitelne vlastnosti.

  Thumb up 19 Thumb down 1
 2. Mx :

  Klasik bych řekl je to marný, je to marný, je to marný. A já byl tak vzrušený z těch překrásných obrázků bulváru. Zase mně dostali a opět se jede zámkovka.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 3. M :

  Chtěl bych napsat něco jako – to je klasika, typický ostravský bordel, neschopní politici, atd., – ale asi už na to nemám ani energii. Vždyť je to pořád dokola!
  Jak je možné, že jako lidstvo dokážeme vyvíjet technologie, které nám umožní zkoumat povrch planet a fotit cizí galaxie, ale tak jednoduchá věc, jako domluvit se na podobě veřejného prostoru vypadá jako pravé sci-fi?

  Thumb up 8 Thumb down 0
 4. David.Witosz :

  Zdravím přatelé :) Dávam zde post kolegy Patricka Zandla. Člověka pokrokového, který ale není povoláním stavař. A tady když člověk pokrokový se stane místostarostou a narazí na realitu … čistě příklad k zamyšlení, že vše není tak jednoduché, jak si to člověk mnohdy představuje. A toto je ještě přípas triviální.

  Hezký den Vám všem.

  6.2.2024 Patrick Zandl – místostarosta

  Proč jsou věci v Česku složité? Ukážu vám to na případu, který mám už trochu v oku. Taková rekonstrukce silnice. Pojďme se podívat na to, proč v Česku trvá měsíce ba i roky, zatímco Čína nebo Holandsko to spíchnou za víkend.

  Jak se opravuje silnice? Inu, odfrézujete starý povrch a vylijete nový – to je taková stavbařská obdoba Cermatího formuláře, co spíchne středoškolák za týden. Jasně, když to bude takhle, tak to pořešíte obratem. Děláme to tady rok a zatím jsem na takový případ nenarazil.

  Ve skutečnosti toho v silnici máte mraky jiného, protože bylo (a je) zvykem tam přihodit inženýrské sítě, zejména vedení technického vybavení. Například kanalizaci, vedení elektřiny, datových sítí, plynu nebo topné kanály. Vodovodní řad. A tady to začíná být zajímavé, protože každá taková síť zvykne mít jiného majitele. Elektřina je třeba ČEZ Distribuce, voda místní vodárny, plyn Gasnetu, datové sítě dalších dvou operátorů a nepoužívané topné kanály už nejde dohledat.

  Moudré je v takovém okamžiku už mít rozmyšleno, zda tuto infrastrukturu není vhodné opravit, neboť by bylo trapné vylít novou silnici a za týden dostat echo, že je třeba to rozkopat, protože zkolaboval kanál. Řekněme, že jako v našem případě kanalizace patří obci, takže se rozhodnete ji opravit, plus upozorníte všechny ostatní, že se něco bude dít a ať si to rychle rozmyslí.

  Obojí je zakázka velkého rozsahu, takže ji soutěžíte. Zvláště soutěžíte zborku/rozborku silnice, zvláště opravu kanalizace, protože tohle jedna firma nezvládne udělat dobře a/nebo přiměřeně levně a o peníze tu jde.

  První problém přijde ve chvíli, kdy se jeden z účastníků tendru na opravu silnice odvolal, jenže tendr na opravu kanalizace dobíhá v termínu, takže musíte vítězi dát vědět, že se termín opravy posouvá na neurčito. Opravář kanalizace nechce o zakázku přijít, tak neurčitě přislíbí, že se uvidí, až se uvidí. Konečně jsou vypořádány námitky opravářů silnic, takže se silnice rozkope, což je ten moment, který vidí běžní obyvatelé města (v tuhle chvíli za sebou máte cca. čtyři měsíce práce). Okamžitě se dohadujete s vysoutěženým opravářem kanalizace na novém termínu, jenže on má zrovna plno, protože začal opravovat ve vedlejším městě. V tu chvíli víte, že budete mít silnici otevřenou minimálně měsíc bez toho, že by se do kanalizace hráblo. A vypadáte jako trotl, který není schopný si dát za sebe dva termíny objednávek.

  Konečně přijíždí první lidé opraváře kanalizace, pracuje se pomalu, protože nemohl poslat všechny lidi, polovina jich dodělává ještě to v sousedním městě. Ale už to alespoň vypadá, že se něco děje. Vykope se kanalizace, jenže se mezi tím ozvou elektrikáři, že by si přeci jen chtěli dát silnější kabel. Křičíte, že to už ani omylem, že měli dost času si to rozmyslet, oni si obratem podávají žádost o výkopové povolení, protože už mají hotový projekt a přikleplé od vedení posílení páteřního rozvodu, takže půlce obce přestane vypadávat elektřina. Výkopové povolení byste jim udělili tři týdny po plánovaném termínu dokončení silnice, čili se s nimi domlouváte, že to přeci jen nějak půjde a ať si ten kabel udělají, až bude hotová kanalda, co už s tím taky, tu elektřinu obec potřebuje.

  Mezi tím se přihlásí firma, která tvrdí, že její jsou ty topné kanály a že je sice nepoužívá, ale poškodit je nesmíte, že je chce zrovna prodat. Ujišťujete je, že nic nepoškodíte a že chcete nabývací titul, jestli jsou fakt její, ona odpovídá, že při předběžném ohledání není dodrženo ochranné pásmo, takže si telekomunikační operátor má posunout chráničku o 120 cm vedle ve výkopu, v němž zbývá po započtení ochranných pásem sítí deset čísel. Znovu požádáte o nabývací titul, což znamená, že zatím situaci nemusíte řešit.

  Do toho volá stavbyvedoucí, že plynové potrubí, které na projektu z roku 1978 vede přesně tudy, vede přesně jinudy, kudy elektrikář pokládá kabel vedoucí přímo do Temelína a že to norma nevidí úplně pozitivně. Zdvořile žádáte plynaře, aby si plynovou přípojku šoupli a oni promptně odpovídají, že si to naprojektují, vysoutěží překlad a přeloží, že máte pravdu. A že to bude tak měsíc trvat, než si to naprojektují, měsíc budou soutěžit, měsíc čekat na dodavatele a pak se měsíc bude šoupat. Stavbař řve, vy řvete, jediný výsledek je, že oba chraptíte.

  Jste tři měsíce od momentu, kdy jste do silnice hrábli a máte před sebou výhled na další čtyři měsíce, kdy se budou po staveništi prohánět leda mravenci.

  Je listopad, po mnohých prostojích a odkladech si všichni si v silnici zhruba tak vykutili, co měli. Před měsícem přišel nabývací titul, v němž se tvrdí, že národní podnik Dřevoplast převádí kotelnu včetně příslušenství na státní podnik Sádromont, jehož právním nástupcem je někdo, jehož jméno vzdáleně připomíná odesilatele dopisu. Ptáte se právníka, jestli topný kanál je příslušenství, ten dává nesestřelitelný právní rozbor na pět stránek, že ano, přičemž jeho kolega z téže právní kanceláře na dopis lepí postit lístek, že podle něj to tak není. Vydáváte pokyn k uzavření silnice, máte za sebou osm měsíců perné stavby, z níž asi tak tři týdny se na stavbě něco nevalným tempem dělo. A jste v pohodě, protože do konce listopadu zbývá ještě pár dní, obalovny asfaltu zavírají až v půlce prosince, takže to ještě všechno stihnete vylejt a teprve pak zatelefonujete údajnému majiteli kanálů, že ochranná pásma byla dodržena a že se o tom bohužel nemůže přesvědčit, protože už je zavřeno a jeho žádost byla ověřena pozdě. Už se nemůže nic pokazit.

  Ráno jdete do práce, s dětma, které se radují, jak krásně chumelí. Zvoní mobil. Stavbař vás upozorňuje, že zima letos začala o dva týdny dříve a že obalovna ukončila provoz, takže vylít povrch můžeme až zase v březnu, když si rychle rezervujeme materiál. Jenže oni s námi mají smlouvu jen na letošní rok, museli by platit penále, s tím nesouhlasí. Účtárna vás upozorňuje, že fakturu za opravu silnice je potřeba zaplatit do konce roku, jinak narozpočtované peníze propadnou. Dvě hodiny řešíte finanční operaci, která rozhodně nebyla v přířučce „Podvojné účetnictví snadno a rychle“. Jasně, stavbař už má na březen sehnané zakázky, musí živit lidi, nemůžete mu to vyčítat. Obvoláte ostatní stavbaře, jenže na položení asfaltu za pár korun se vám každý vykašle. Zakázku by brali celou, ale ne tuhle prkotinu, se kterou jsou jen nervy. Starý dodavatel vám z lítosti zkusí na přelomu dubna a května někoho sehnat, kdo tam rychle položí asfalt.

  Je květen a vy po roce a třech měsících máte konečně hotovo. Jste vyflusnutí, demotivovaní, na pokraji alkoholismu a s vědomím toho, že jste porušil čtyři směrnice a dva zákony.

  Vaše investiční oddělení na poradě dostane vlažnou pochvalu, protože všichni přeci jen cítí, že chválit se za tempo opravy 60 cm silnice za den není to pravé ořechové. Do toho šéf investic zahlásí „A teď si to samé uděláme na silnici v městské památkové zóně, na kdy naplánujeme první schůzku s archeology?“ – a vy si uvědomíte, že tohle byla ještě ta snadnější varianta.

  Kolem desáté večer máte teprve možnost zamyslet se nad otázkou, kterou vám někdo sugestivně položil na facebooku: co ty debile kurwa může být tak těžkého na tom, opravit 300 metrů silnice?

  Nevím. Další otázku.

  Update: Jo a jak to dělají ty holanďani? Za prvé nemají infrastrukturu v tak katastrofálním stavu, takže se jim to tolik nesype. Za druhé od toho mají dokumentaci, kterou jsme my v Akci Z nepořizovali. Takže vědí, do čeho hrabou. A za třetí jejich infrastrukturní firmy nevyoutsourcovali projekční a opravářské kapacity, takže si všechny tyhle věci řeší inhouse a nečekají na to, co jim kdo udělá zvenku. A možná jsou tam ještě další finty. Rád se poučím…

  Thumb up 21 Thumb down 11
 5. JSjr. :

  David.Witosz: Jojo, a teď si představte kdyby páteřní sítě měly jen jednoho vlastníka a při první příležitosti se uzákonila povinnost budování podzemích kolektorů, to by bylo teprve žůžo.

  Za chvili kvůli podzemním sítím ani stromy nebude kam dávat, protože takový kabel má ze zákona přednost.

  Thumb up 7 Thumb down 0
 6. Mx :

  D. Witosz: Dozvěděli jsme se něco s neradostné praxe stavbařů. Ostatně všude jsou problémy. Mně by ale zajímalo, proč město nekoordinuje jednotný vzhled a/nebo resp. pak nedodržuje vize a plány při plánování díla a realizaci? Tady například vznikla jasná vize jednotného prostředí takzvaného bulváru v celé oblasti. Proč se to vše nerealizuje nebo u každé stavby jinak, a mimo tento plán? Proč se krmí veřejnost krásnými vizemi a pak to nejde? Kdo má tu odpovědnost? Samozřejmě bych pochopil nějaká dočasná řešení kvůli stavby, aby se něco neponičilo. A navíc ta realizace se teprve bude dělat. Tady to ale vypadá na jiný případ. Proč vznikla vize mappa a plán, že aspoň v této luxusní budoucí oblasti Ostravy budou kvalitní materiály, a pak se tady např. rube sídlištní zámkovka a buduje se to jinak než byl plán?

  Thumb up 10 Thumb down 1
 7. Vítek :

  David.Witosz: od předsedy Komise investic, architektury a rozvoje města bych očekával kratší a jasnější odpovědi.

  Thumb up 8 Thumb down 3
 8. M :

  David.Witosz: ach ano, klasický bordel, co čekat jiného. Pár dospělých lidí se neumí domluvit.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 9. David.Witosz :

  Vítek: Pane Vítek, až si zjistíte které zastupitelstvo v Ostravě je nejdražší a následně se omluvíte za nesmysly které šíříte, pak budete relevantní partner pro diskusi, odopovědi. Do té doby jsou Vaše posty vůči mne neúčinné.

  Odpovídám zde mnoha čtenářům, Vám ne. Vý máte domácí úkol, jsem zvědavý zda si jej splníte.

  Jak Vám tak ostatním čtenářům hezký večer.

  Thumb up 6 Thumb down 8
 10. Vítek :

  David.Witosz: Pokud jde o orgány samosprávy předpokládám, že největší náklady jsou logicky na zastupitelstvo města Ostravy, které má nejvíce členů (55) i uvolněných funkcionářů (9). Ostatních 23 zastupitelstev obvodů těchto počtu nedosahuje.“Drahota zastupitelstva“ je nějaký subjektivní dojem, který nelze objektivně zjistit.
  Nevím jaké nesmysly zde šířím, htělo by to nějaké připomenutí nebo citaci, ať se mohu sebekricky omluvit!

  Thumb up 10 Thumb down 4
 11. Winter :

  Pan Witosz nám jazykem nakrasne vysvětlil, proč to nejde. Ne, že bychom to bez něj nevěděli. Jen bych podobný proslov očekával od nějakého nižšího úředníka a na někoho, kdo společně s koaliční i partnery nebo politickými oponenty nastavuje koncepční a legislativní rámce. Ale alespoň ho můžeme politovat.

  Na druhou stranu je to představitel strany, která není schopna uvést do života realitu stavebního zákona.

  Thumb up 5 Thumb down 7
 12. David.Witosz :

  Winter: Zdraví představitel strany díky které má Ostrava možnost napsat si vlastní stavební předpisy. Pro Vás evidentně „taková blbost“, že? ;)

  Pár věcných.
  1) Ten proslov a tedy i jazyk nebyl můj, ale kolegy místostarosty Patricka Zandla, což je český internetový podnikatel, novinář, zakladatel zpravodajského serveru Mobil.cz. Tedy žádné máslo, jen dokud nezjistil na vlastní kůži, nevěděl jaký maras může být opravit silnici.

  2) V žádném případě nejsem názoru, že 100% všichni čtenáři zde ví o všech těchto obtížích. Nevěděl o nich ani Patrick Zandl. Takže Vaše věta „ne že bychom to bez něj nevěděli“ může být aplikovaná max na Vaší osobu, těžko na všechny čtenáře. Zkuste příště mluvit tedy čistě za sebe a nepoužívat ostatní čtenáře pro zvýšení váhy Vašeho příspěvku.

  3) Zatím jsem se zde k problematice nevyjádřil osobně, ale textem Patricka Zandla. Pokud naleznu tu potřebu, vyjádřím se. Rozhodně to však asi nebude na příspěvky Vašeho typu, ve kterých není nic k meritu problematiky, ale max série x kopanců. Takže ne, děkuji za péči, nemusíte mne litovat. V tom státě totiž žijeme spolu.

  Tak či tak, hezký den Vám a čtenářům.

  Thumb up 9 Thumb down 8
 13. Winter :

  Ano, souhlasím, stavební předpisy pro Ostravu jsou blbost. Existují totiz normy a zákony. A nevidím důvod, proč nedostatky norem a zákonů opravovat dodatečnými normami a zákony. Kompetentní technik je opravi ve zdroji. Díky těmto dobrym úmyslum budou existovat tři naprosto rozdílné regulativy pro úpravu zábradlí u oken. To znamená, že si budu muset pamatovat 3x víc bloatu. Děkuji. A taky vaší straně dekuji za podrobná školení o funkcích portálu stavebníka. Za jasnou provadeci vyhlášku o dokumentaci. Za jasne stavební předpisy z petsejednicky. Oh… Wait

  Thumb up 10 Thumb down 5
 14. Jan Hrncarek :

  Pro pana Witosze si ještě dovolím vložit obrázek :)

  https://ibb.co/GHQqzjg

  Thumb up 5 Thumb down 0
 15. Vítek :

  David.Witosz: jak hodnotíte splnění mého domácího úkolu? Splněno?

  Thumb up 3 Thumb down 0
 16. Szczur :

  Politik stěžující si na organizaci země je stejné, jako kdyby si instalatér stěžoval, že mu netěsní trubka od záchodu. Instalatér je placen za to, aby trubka těsnila. Politik je placen za to, aby země fungovala. Pokud země nefunguje, politik nedělá svou práci správně.

  Drazí zastupitelé, pokud vám utíká metaforická trubka, je VAŠÍ prací ji utěsnit.

  Thumb up 10 Thumb down 2

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.