#

skelet

Skelet / Red House / Smart Office Ostrava
Objekt na ulici 28.října se začal stavět v roce 1987 jako sídlo krajského Výboru komunistické strany. Jedná se o šestipatrové betonové torzo na frekventované ulici spojující západní čtvtě s centrem tramvajovou linkou. Skelet (toto označení se zažilo) město Ostrava prodalo už v roce 2008 společnosti Red House Development za téměř 53 milionů korun. V roce 2010 se společnost rozhodla na základě analýzy budovu nezbourat a proběhla sanace. Od té doby proběhly několikeré vizualizace budoucího vzhledu. V červenci 2013 by uplynulo 5 let, do kterých se developer zavázal stavbu vyhotovit, v červnu 2013 požádal město o odklad do srpna 2015. V březnu 2015 pak opět požádal magistrát o prodloužení lhůty do srpna 2020.

V říjnu 2015 se objevují další vizualizace – tentokrát kombinace kanceláří a bytů a přistaveného Centra Elektromobility v zadní části. V březnu 2016 se na objektu začíná opět pracovat, ve smlouvě s Red House Development je závazek dokončené fasády, oken a izolace střechy do konce roku pod hrozbou odstoupení od smlouvy a buď bezplatné předání budovy a pozemků zpět městu, nebo vystavení pokuty (3miliony za každý měsíc odkladu). V prosinci 2016 opravdu tyto práce proběhnou a výsledkem je stvrzení splnění závazku. Fasáda je odkryta jen na místech, kde to technologicky vyžadují plánované práce.

V květnu 2017 dochází ke změně smlouvy s městem, která Red House Development neumožňovala prodej budovy a stavba je prodána společnosti Smart Innovation Cente, která přebírá i závazek dokončit stavbu do konce roku 2017.

Nový polyfunkční dům bude rozdělen na dvě budovy se samostatnými vstupy. Větší část budou tvořit moderní kanceláře, v přízemí bude umístěno infocentrum ekologických a energetických firem. Menší část nabídne služby občanům, zejména školní a vzdělávací programy doplněné o volnočasové aktivity, zdravou výživu a péči o zdraví. V komplexu vzniknou také byty.

Poslední „Očekávané vyhotovení stavby“: 2017


Články týkající se projektu "skelet":