Rekonstrukce podchodu Důl Hlubina

Ostrava plánuje rekonstruovat podchod a tramvajové zastávky Důl Hlubina v centru města.

Město vypsalo veřejnou zakázku ne:

Vypracování investičního záměru a projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava vč. výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

 

Záměrem investora, Magistrátu města Ostravy – Odboru dopravy, je modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina. Záměr je součástí dalších investičních akcí v této lokalitě. Jedná se o realizaci záchytného parkoviště P+R na volných plochách v Dolní oblasti Vítkovic, adaptaci administrativní budovy č.p. 3263 na sídlo společnosti Kofola a uvažovaný přesun trolejbusové smyčky z Náměstí republiky právě k zástavce Důl Hlubina. V dohledné době by na spojnici mezi vstupem do podchodu a parkovacími plochami měly rovněž vzniknout doplňkové služby pro cestující v podobě sociálního zázemí, drobného prodeje, bikesharingu atp. Cílem architektonické studie je tedy návrh dopravního terminálu, který bude odpovídat současným požadavkům na přepravu s důrazem na pohodlí a bezpečnost cestujících.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

Návrh se skládá z podzemní části – podchodů a ramp, nadzemní části – zastřešení nástupišť (tubusu) a dopravního napojení v Dolní oblasti (přičemž rampa na straně Dolní oblasti je předmětem řešení i realizace společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.). Urbanistické řešení reaguje na danosti v území. Dopravní napojení v Dolní oblasti – příjezd aut z ul. Místecké a příchod cestujících z parkoviště k podchodu – je již definováno stopou stávajících komunikací. Rampa, která na toto napojení navazuje, je z rozhodnutí společnosti Kofola rozšířena na 12,0m a je bez zastřešení. Dle platného územního plánu jsou to plochy s rozdílným způsobem využití / občanské vybavení. Druhý konec podchodu jsme v návrhu otevřeli a novou rampou spojili s Hlubinskou osadou, konkrétně do prodloužení ulice Hlubinské. Nadzemní objekt zastřešení je půdorysně vymezen stávajícími rampami a nástupišti. V uzemním plánu jsou to plochy s rozdílným způsobem využití / plochy pozemních komunikací.

Řešení podzemní části – podchodu a navazujících ramp – je podřízeno komfortu a pocitu bezpečí. Návrh se snaží stísněné prostory (šířka 4,0, výška 2,6m) maximálně zesvětlit, opticky rozšířit a akusticky utlumit. V současné době jsou oba konce podchodu zaslepeny. Na straně Dolní oblasti dojde dle požadavku společnosti Kofola k jeho otevření do předprostoru administrativní budovy na úrovni 1.PP. Na druhé straně navrhujeme podchod rovněž otevřít do exteriéru a to na rampu pro pěší a cyklisty. Stěny a strop podchodu navrhujeme obložit cementovláknitými deskami smetanové
barvy s výrazným (hlubokým) reliéfem se svislým rastrem. Desky budou v pravidelném rozestupu doplněny IPtelevizemi – vždy naproti sobě. Přechody mezi svislými a vodorovnými plochami bude řešen fabiony (u podlahy i u stropu) z důvodu snazší údržby a optického rozšíření prostoru. Fabiony u podlahy budou řešeny betonovými tvarovkami, na které bude navazovat protiskluzová dlažba. Vzor dlažby tvoří symbolicky dvě stuhy, které sbíhají od nástupišť po rampách do podchodu, kde se vzájemně proplétají v diagonálním rastru. Barevnost stuh (dlažeb) je červená v případě nástupiště směřujícího do Vítkovic a modrá ve směru do centra. Vzor dlažby má dvě měřítka, jedno velké – na celou šířku podchodu a jedno malé – tvořené vzorem přímo v dlažbě. Podlaha v podchodu má příčný skon cca 2% do nového štěrbinového žlabu. Kryté rampy směřující k nástupištím jsou řešeny rovněž v barevné dlažbě a smetanovém obkladu, rampy otevřené – do Dolní oblasti a do Hlubinské osady – jsouřešeny v žulové kostce a opěrné zdi, včetně fabionů, vpohledovém betonu. Návrh předpokládá odstranění keramické dlažby včetně povrchového žlabu, dále vybourání vyzdívky a příčky v čele podchodu. Na rampách bude odstraněn asfaltový povrch.

Vytvoření nové rampy do Hlubinské ulice je podmíněno přeložením vodovodního a plynovodního řadu, kanalizační přípojky, napěťových a datových kabelů. Nadzemní část je tvořena dvěma stříškami, které chrání vždy nástupiště a rampu. Stříšky jsou na obou koncích propojeny pro vytvoření dojmu velkorysé a vzdušné stavby – tubusu. Výrazně protáhlá proporce přízemního objektu spolu se skosenými čely, mírným vyšikmením zdí a kulatými přechody mezi zdmi a střechou dodávají této dopravní stavbě svěží dynamický charakter. Výrazně protáhlá proporce přízemního objektu spolu  se skosenými čely a kulatými přechody mezi svislými a vodorovnými konstrukcemi dodávají této dopravní stavbě svěží dynamický charakter. V kontextu historických průmyslových staveb se svým designem výrazně odlišuje. Vnější plášť je tvořen předzvětralým modrošedým titanzinkovým plechem spojovaným na stojatou drážku, která je rovněž vedena pod úhlem 45º. Střecha resp. střechy objektu jsou v místě nad rampami vybaveny zasklenými světlíky. Interiér objektu je sestaven z překládaných jasanových palubek. Nástupiště jsou řešeny v betonu a plocha mezi kolejemi je zatravněná (doporučujeme provézt zatravnění tramvajového pásu i dále v obou směrech). Podle delší osy není stavba symetrická: strana, která přiléhá k Místecké ulici je tvořena plnou stěnou s oknem tvořící ochrannou hráz k této vytížené komunikaci, zatímco strana k Hlubinské osadě je otevřená. Toto řešení vzniklo na základě provozního požadavku oboustranného nástupiště. S uvažovaným přesunem trolejbusové smyčky a vzniku dopravního terminálu bude tramvajové nástupiště ve směru na Vítkovice společné i pro nástup do trolejbusů. Obě nástupiště budou na terénu spojeny beriérovými přechody, vždy na záčátku a na konci nástupišť, nebo bezbariérově pomocí ramp. Návrh předpokládá zbourání celé stávající nadzemní části tzn. zastřešení ramp, které je kombinací litého betonu a ocelové konstrukce a odstranění stávajících nástupišť.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Zastřešení nástupišť je navrženo jako soustava 26ti rámů z ocelových plnostěnných nosníků, vzdálených 4,5 metru, propojených mezi sebou vodorovnými příčníky. Na koncích je soustava ztužena šikmými vzpěrami (v místě plných stěn). Základy budou upřesněny dle geologického průzkumu. Předpokládají se železobetonové patky. Před započetím projekčních prací je nutné provést sondu do stávajících žb konstrukcí podchodu a prověřit armovací výztuž. Návrh počítá i s možnou etapizaci stavby s ohledem na uvažovaný přesun trolejbusové smyčky. V případě výrazného zpoždění, nebo zrušení přesunu, je možné zrealizovat jenom část – přibližně polovinu – zastřešení, která by kryla pouze rampy.

zdroj: ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. Andrew :

  Vypada to pekne, ale radsi bych podchod takoveho stylu videl na Namesti Republiky.

  Thumb up 31 Thumb down 3
 2. Davidb :

  Taky se mi to moc líbí.
  A taky se mi líbí ty grafiti v podchodu co tam jsou (nebo byly).

  Thumb up 5 Thumb down 7
 3. Moon :

  Andrew: Přesně to mě hned napadlo. :-)

  Thumb up 3 Thumb down 0
 4. balde :

  určitě by mohli zachovat holé zdi aby tam mohlo být grafiti

  Thumb up 4 Thumb down 11
 5. Rado :

  Andrew: Souhlasím s Andrewem, taková zastávka, podchod by měl stát na Náměstí republiky, to je ošklivá, zaplivaná díra. U Hlubiny sice fajn, ale otázka zní, proč tam a teď, když urgentně hoří jiná místa.

  Thumb up 12 Thumb down 0
 6. sanju :

  Přesun trolejbusové smyčky z náměstí Republiky? WTF?

  Thumb up 1 Thumb down 6
 7. Crazym :

  Uvažovaný přesun trolejbusové smyčky z Náměstí republiky k zastávce Důl Hlubina? To by mě zajímalo, kudy, jak apod.Sice to tam vidím načrtnuté vedle těch nástupišť u budovy MP ale zajímalo by mě spíš trolejbusové překonání Náměstí republiky, protože na zatím známých vizualizacích jsem nikdy nic s trolejbusy skrz křížovatku neviděl:-)
  Jinak vypadá to pěkně na těch obrázcích ale ruku na srdce, je tohle priorita Ostravy? Chápu, že vyřešit to najednou s pracemi související s příchodem Kofoly do areálu se nabízí ale opravdu město skáče tak jak Kofola píská? Tam chodily kdysi denně tisíce zaměstnanců Hlubiny a podchody stačily a najednou ne? Ale pokud se na tom Kofola bude finančně patřičně podílet nemám nic proti jejich aktivitě, bude to jen přínos, otázkou je jak to pak bude s provozem a údržbou :-)

  Thumb up 5 Thumb down 11
 8. Rdm :

  Crazym: já to vidím tak, že město ušetří pokud to bude realizovat společně s Kofolou než kdyby to dělalo dodatečně. Priorita to samozřejmě není, ale zrovna v Ostravě máme tolik priorit, že bychom se mohli hádat o tom, co jí má větší :)

  Andrew: to se má přece celé předělávat na kruháč

  Thumb up 13 Thumb down 1
 9. thvari :

  Rdm: přesně, není to buď, nebo. proč zahazovat něco, co vypadá skvěle, zvlášť když tato nerealizace by těm „prioritám“ stejně nijak nepomohla, jinak řečeno, smete se to ze stolu, ale priority se místo toho řešit nebudou

  Thumb up 4 Thumb down 1
 10. Crazym :

  Rdm: Jak říkám, pokud se bude Kofola podílet a město ušetří, nemám nic proti, dokonce bych jim navrhl, že když už na straně k DOV nebude ten výlez z podchodu měli by tam při jednom udělat stavebně (i plotem) oddělený pruh pro taxi a kiss and ride system, mohli by tak vyřešit vše najednou kdy by tam taxi a lidé co jen vyhazují lidi nepřekáželi na Místecké a nezajížděli do areálu v době akcí jako Colours apod.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 11. Cíťa :

  Vadí mi v té věci, že taková luxusní zastřešená tramvajová zastávka nemohla vzniknout na vstupním dopravním uzlu ve Svinově na mostech. Místo toho má vzniknout na místě, které je jen pár krát do roka undergroundem pro feťáky a opilce z Colours… tedy nic pro místní daňové poplatníky!!!
  A že je to nesystematičnost dokazuje také to, že samotná tramvajová trať má vést přímo přes areál vysokých pecí, tak na co další takový extrémní přestupní terminál? Už se konečně na tom magistrátu rozhodněte a neměňte všecko co čtyři roky podle toho, kdo tam zrovna sedí!!!!

  Thumb up 6 Thumb down 16
 12. Rdm :

  Cíťa: Crazym: jasně, dnes na té zastávce téměř nikdo nenastupuje/nevystupuje, vyjma období fesťáků, ale celý areál se má přeci oživit a „zapojit“ do města, takže za pár let z toho může být frekventovaná zastávka. V příštích dvou letech se tam přesune Kofola s pár desítkami zaměstnanců, má se otevřít zemědělské muzem… to jsou všechno „akce“ které zvýší provoz i během roku.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 13. Nimrod :

  Crazym: Na straně DOV výlez z podchodu bude, sjednocený s nájezdovou rampou na 1.PP Kofoly. Co se týká údržby, tak rekonstrukcí zcela jistě dojde ke zlepšení stávajícího stavu a údržba by měl být levnější, všechny podchody ve městě hradí příslušné obvody. Kofola zcela jistě bude participovat na té části, která se jich týká.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 14. Nimrod :

  Rdm: Nikoliv s pár desítkami, ale s několika stovkami. Kapacita nového sídla je cca 300 zaměstnanců..

  Thumb up 4 Thumb down 0
 15. Rdm :

  Nimrod: no dobře, stav k 31. 12. 2016 byl 189 zaměstnanců, o to zase tolik nešlo, když polovina z nich dojíždí autem, tak tu zastávku jich tolik stejně využívat nebude :)

  Thumb up 1 Thumb down 1
 16. Hrdý Ostravák :

  Plané naděje. Vizualizace jest krásná a nádherná,ale znáte jediný příklad,kdy v Ostravě se realizovala vizualizace přesně podle původního návrhu? Vždy se došlo k polovičatému výsledku,šlendriánu,který neměl s původní vizualizací moc společného. Vždy si na tom někdo namastil kapsu. Dojde k tomu i nyní. A to nezmiňuji odbornost Cyrila Vltavského.

  Thumb up 13 Thumb down 7
 17. balde :

  Rdm: Kofola bude přesouvat i zaměstnance z Polska do centrály v Ostravě

  Thumb up 3 Thumb down 1
 18. Danek :

  balde: Sídlo Kofoly bylo ve Varšavě, že by šli pracovat lidé z Varšavy do Ostravy????No nevím.A kolik zaměstanců přejde?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 19. Adam K. :

  Je to krásné, ale není to zbytečně velký kolos?

  Thumb up 2 Thumb down 2
 20. Xavier :

  Hrdý Ostravák: Tak třeba v DOV jim ta reálná podoba s vizualizací v podstatě vždy ladila, ne? Samozřejmě, když nepočítám tu „strojenost“ a „čistotu“. Pár příkladů: Gong, Bolt Tower, Svět techniky.
  A mimochodem, na všem si vždycky někdo namastí kapsu. To je právě „krása“ kapitalismu. Nikdo nic neudělá zadarmo :-D

  Thumb up 6 Thumb down 0
 21. Crazym :

  Nimrod: Sorry, jsem si to blbě prohlédl, kdybych si to zvětšil http://www.imagehosting.cz/?v=screenxcx.jpg , došlo by mi to když už mi to nedošlo z textu :-)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 22. 109 :

  Za me OK. Jen bych mel dve pripominky: 1) bez kamer bude za chvili stavba znehodnocena, 2) dva kose urcite nestaci, vsak se muze clovek podivat, jak to vypada na zastavce a okoli ve chvili, kdy tam vystoupi plnejsi tramvaj s rozjivenou mladezi. A ta znacka pesi zony nevyhovi predpisum.

  Thumb up 11 Thumb down 2
 23. Kuťa :

  Tak už to jsou skoro tři roky. Kofola nikde, zastávka nikde…

  Thumb up 2 Thumb down 7
 24. PetrP :

  https://fajnova.cz/projekt/modernizace-zastavky-dul-hlubina/

  Thumb up 5 Thumb down 0
 25. davidb :

  PetrP:
  Mě se to líbí.
  Jen nevím proč jsou na jedné straně ty trojúhelníky s lavičkami a na druhé ne.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 26. Cyklista :

  davidb: Třeba protože nikdo nebud zvědavý na hluk a nečisoty z Místecké?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 27. Crazym :

  davidb: Dyzajn voe :-) Ale ono to vypadá, že tam vyrovnávají sklon a nějaké posezení bude pod těmi posledními okny. https://screenshot.cz/G4ENL/

  Thumb up 0 Thumb down 2
 28. r.david :

  Cyklista: Asi nikdo nečeká, že lidé budou na zastávce MHD relaxovat či rozjímat. Ale při čekání na spoj MHD by se řadě lidí lavička hodila.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 29. davidb :

  Cyklista:
  Jsou tam snad skla ne?
  Crazym:
  Toho jsem si nevšiml. Takže cajk, lavičky jsou na obou stranách.

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.