Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká – aktuálně

V červnu roku 2022 město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku „Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká – studie + IZ“.

Městu se přihlásili tři zájemci a zakázku vyhrála společnost AFRY CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 10 467 533 Kč bez DPH.

Předmět veřejné zakázky zněl následovně:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování urbanistické studie části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a investičních záměrů proměny komunikací Bohumínská, Frýdecká v městskou třídu, řešené území je vymezeno v příloze č. 5 zadávacích podmínek a je rozděleno na oblast řešeného území „M“, které se týká urbanistické studie a oblast řešeného území „S“ týká se investičních záměrů. Urbanistická studie bude obsahovat urbanistický návrh řešeného území „M“ a bude dále sloužit jako podklad pro zpracování investičních záměrů řešeného území „S“, ty jsou rozděleny do tří samostatných úseků a budou realizovány postupně v pořadí: II. I. III.

Řešené území:

I když byly zakázka zadána již v roce 2022, stále nebyly veřejně prezentovány výstupy, aspoň dílčí. To se však nedávno změnilo. Stavba byla přihlášena do soutěže Stavba roku v kategorii „Urbanistický projekt roku 2024“. Projekt byl do soutěže přihlášen zpracovatelem. Všechen materiál k přihlášenému návrhu si můžete prohlédnout ZDE.

Krok přihlásit tento projekt do soutěže má hned dvě významné roviny. První je ta, že projekt není schválen na úrovní samospráv a jeho finální podoba se neví. Přihlášený projekt je pouze velmi špatným pracovním výstupem, pracovní verzí.
Druhá rovina je ta, že autoři projektu zklidnili dopravu na Bohumínské ulici tak, že ji odklonili na Sokolskou třídu do historického jádra města skrze nově plánovaný most.

Zklidnění Bohumínské zneklidněním Sokolské třídy

Je nezpochybnitelné, že zklidnění dopravy, či jakási humanizace Bohumínské ulice je potřeba. To se však nemůže stát tak, že výrazně vzroste provoz v Sokolské třídě, v historickém jádru města, pouhý blok od Masarykova náměstí. Umístění nového mostu je vyznačeno na materiálu, který je součástí karty projektu v rámci hlasování v soutěži. V materiálech však již chytře není ukázán celkový kartogram dopravy. Z něho je totiž patrné, že plánové úpravy by v konečném důsledku znamenaly výrazně vyšší provoz vozidel ve dvou pruhové Sokolské třídě, než stále čtyř pruhové Bohumínské ulici. Urbanistické plány zástavby slezské části města mohou vypadat na vizualizacích líbivě. Jakýkoliv záměr by však neměl výrazně zhoršit podmínky v jiné části města.

Jakýkoliv projekční ateliér, jakékoliv architektonické studio by mělo být schopno vytvořit takový urbanistický projekt, který nejen dobře řeší zadání, ale zároveň negativně neovlivňuje jiné urbanistické celky. I když se sídlo kanceláře nachází třeba na opačném konci země. A pokud se tomu tak neděje, je zde stále zadavatel (Statutární město Ostrava) a jeho různé komise a pracovní skupiny za účelem zpětné vazby. Tedy lidé, kteří v daném místě žijí, pracují, nebo se zde aspoň někdy prošli.

Návrh byl projednávám se zástupci radnice Slezské Ostravy, Strategického odboru města Ostravy a dokonce Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Zde návrh prošel…

První stopka projektu přišla z Komise investiční města Ostravy. Ta přijala stanovisko, že se k projektu vrátí, ale až poté, co záměr projedná Komise dopravní.

Usnesení: Komise investiční, architektury a rozvoje města
1) Se seznámila s předloženým investičním záměrem „Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká“
Hlasování : Pro – 12 – přítomných Proti – 0 – Zdržel se – 0- , návrh schválen

2) Doporučuje aby předložený investiční záměr byl projednán v Komisi pro dopravu a po zapracování připomínek byl opět předložen do Komise investiční, architektury a rozvoje města
Hlasování : Pro – 12 – přítomných Proti – 0 – Zdržel se – 0- , návrh schválen

Komise dopravní záměr v navržené podobě zcela odmítla. Komise dopravní tedy přijala negativní usnesení s tím, že předsedové Komis investiční a dopravní si mají vyžádat slyšení u Rady města, kde vysvětlí důvody svých usnesení. Komise investiční tak do dnešního dne nepřijala žádné usnesení.

Komise pro dopravu nedoporučuje navrhované řešení a předsedové komise dopravní a investiční žádají o slyšení na jednání rady města, kde radě města vysvětlí co je důvodem nesouhlasu.
Hlasování: 10/0/0

Město Ostrava se snaží postupně budovat z Havlíčkova nábřeží klidovou zónu, příjemné místo pro pobyt, kde jsou i snahy o vznik pěších zón. Zároveň pak město a jeho poradní orgány nemají problém protnout Havlíčkovo nábřeží novým silničním mostem s významnou automobilovou dopravou. Připomeňme jen, že další silniční most se nachází pouze 800 jižně, ulice Na Karolině.

Fiktivní projekt v soutěži

Jak jsme uvedli výše, studie ještě není schválena na úrovní samospráv. A nelze s určitostí říci, v jaké podobě. To však nebránilo tomu, že byl projekt přihlášen do soutěže. Z jakého důvodu byl přihlášen prakticky fiktivní projekt nám není známo. I když je projekt na webových stránkách soutěže popisován vznešenými a líbivými frázemi:

Cílem je propojit město uvnitř, i se světem a kultivovat prostředí pro život všech generací, podpořit soukromý, společenský i podnikatelský život. Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká se může stát zásadním impulsem, který přinese Ostravě zvýšení kvality života a mnoho nových efektivních příležitostí.

A nesplňuje podmínky soutěže….

pramen: stavbaroku.cz

Související články


Komentáře

 1. Mx :

  záměr něco dělat s Bohumínskou je super, ale jinak k tomu: no bo sou volby. Stejně tak Žofinka – z médií mám pocit, že už se skoro s jistotou staví, že máme už developera a už jen děláme mezinárodní soutěž na krásu. Po 30 letech není dostavěna ani zdaleka Karolina (i ta v bolestech), město narvané prolukami, ale je potřeba tahák na volby = nová čtvrt, samozřejmě v další dekádě zcela nerealistický.

  Thumb up 35 Thumb down 17
 2. Mx :

  a ten nový rušný most, který by rozříznul budovanou promenádu kolem řeky a zničil klidný vyhledávaný prostor kolem sýkoráku (byl by hnedle vedle) – to je snad nejblbější vtip za poslední roky. Rychle pryč do šuplete s takovými nesmysly za 10 mil.

  Thumb up 32 Thumb down 17
 3. Szczur :

  Demarxizaci Frýdecké/Bohumínské nelze provést ve vakuu. Velmi vtipné to je v kontextu Žofinky, jejíž studie je územně vymezená právě těmi komunikacemi (Na Karolině, Montánní, K Trojhalí, a v důsledku i Báňská dráha, trať 323) které kvůli Bohumínské/Frýdecké MUSÍ projít výraznou přestavbou, včetně změny trasování.

  Opět narážíme na to, že Ostrava nemá žádný cílový stav dopravní infrastruktury, a tím pádem jsou sousedící projekty téměr automaticky v konfliktu. Pokud se udělá s Bohumínskou/Frýdeckou něco jako naznačuje návrh, znemožní to jakoukoliv funkční podobu Žofinky (a nejen ji, zablokuje to třeba i opravu Mariánskohorské). A naopak, pokud se v současném rozsahu naplánuje Žofinka, nikdy nebude fungovat „zklidnění“ Bohumínské/Frýdecké.

  Je to pořád dokola, jako ve školce.

  Thumb up 16 Thumb down 15
 4. Martin H. :

  Martine [msstavby.cz], dobrá práce

  Thumb up 16 Thumb down 17
 5. PetrK :

  Máme útvar architekta, máme Mappa, a stejně neexistuje nic, jako koncepce napříč městem a segmenty. Za rok přijde jiný developer s jiným projektem a zase se to bude lepit na koleni.

  Thumb up 13 Thumb down 17
 6. Uvědomělý občan :

  Nemějte strach, tohle fantasmagorické utopické scifi má nulovou životnost jako primátoři Ostravy :D Než by se takové kvantum nových budov postaví, kterým navíc někdo přikazuje kde a jak mají být, což žádný soukromý stavitel nesnese, tak tady do té doby bude vyprovokovaný kráter po atomovce! To pak budou jiné starosti a bunkr u Áček za 20 mega bude ještě dobrý!

  Thumb up 3 Thumb down 19
 7. Martin [msstavby.cz] :

  Martin H.: Děkuji :))

  Thumb up 4 Thumb down 8
 8. Lojza :

  Bohuminska by měla sloužit jako obchvat Ostravy z Frýdku do Polska. Vereš a Witosz ale chtějí, aby doprava byla odklonena směr centrum na Misteckou, kde žije nasobně víc lidí…Tohle opravdu dovolime ??

  Thumb up 6 Thumb down 25
 9. Natvrdlej :

  Navrhl bych ještě zbourat půlku Mostu Pionýrů, stejně zabírá víc místa než kolik je z něj užitku.
  Pak se nenajde jediná osoba která se o tomhle návrhu vyjádří pozitivně. :-)
  Tolik pošlapaných kuřích ok a tak málo pozitivního. To je umění.

  Thumb up 2 Thumb down 12
 10. Lukys :

  PetrK: Přeměnu Bohumínské neplánuje developer, ale město.

  Thumb up 4 Thumb down 9
 11. David.Witosz :

  Lojza:
  Zdravím pane Lojza.
  Zkuste si zjistit kdo je předseda komise investiční a kdo jsou členové komise dopravy.
  Pak se zkuste zamyslet nad svým tvrzením a napište sem znova. Máte v tom totiž slušný guláš ;)
  Hezký den Vám i čtenářům.

  Thumb up 10 Thumb down 15
 12. Martina Holubová :

  Tento článek je lživý a zavádějící guláš. Hned první věta obsahuje pouze čistou lež.

  Urbanistická studie, (první fáze zakázky, která byla přihlášena do soutěže se souhlasem zadavatele), byla veřejně projednána v červnu 2022, následně odsouhlasena a dokončena.
  Video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=vx-E9hFD0p8
  A informace o ní byly průběžně medializovány MAPPA i např. Slezskou Ostravou.

  Jedná se o urbanistickou studii, která zkoumá potenciály humanizace Bohumínské, Frýdecké a rozvoje Slezské Ostravy. Ukazuje jáká míra transformace a rozvoje je v dlouhodobém horizontu možná, ne jaká se v nejbližším horizontu plánuje. Nikdo nechce dělat dopravní změny, které zamezí udržitelnému vývoji rozsáhlého území. Studie byla schválena a odevzdána před necelým rokem.

  Následné fáze tj. jednotlivé investiční záměry (technické převážně dopravní studie), které se přesněji zabývají konkrétními kroky, které by mohly být postupně realizovány, jsou postupně zpracovávány a projednány. Prozatím byl zpracován a projednán IZ ve střední části území – včetně dalšího veřejného projednání 27.11., projednání s vlastníky v řešeném území (zvaní osobně dopisem). Zpracovatel uspořádal projednání s dotčenými orgány, správci sítí, shromáždil veškerá vyjádření těchto orgánů, které se v několikaměsíční lhůtě podařilo získat (je to podklad pro další rozhodování a konkrétní projekty). Předložení komisi investiční a dopravní komisi rovněž proběhlo. – Viz ono hlasování k druhé fázi zakázky. Výsledené řešení Investiční záměr, který je podkladem pro další rozhodování města a podrobnější projekty, byl odevzdán před několika málo dny.
  Řešení i jeho úpravy a změny, je po celou dobu prověřováno dopravním modelem (zpracovává OKAS) – a to z toho důvodu, aby tyto úpravy na Slezské byly skutečně koncepční a udržitelné pro celé město. To je koneckonců smysl celého takto široce pojatého zadání.

  Na místě je revize nebo stažení článku.

  Thumb up 7 Thumb down 23
 13. Martina Holubová :

  * v červnu 2023

  Thumb up 2 Thumb down 8
 14. David.Witosz :

  Martina Holubová: Zdravím a doplním i když jsem zde nechtěl vystupovat, bohužel musím reagovaz.

  1) Za celou dobu se nekontaktovalo obvod MOaP. Tedy je fajn, že zmiňujete „dopisy všem“, ale jaksi nezmiňujete, že za celou dobu nebyl ke stolu přizván sousední obvod.

  2) O to víc je to zarážející, když v rámci geneze připravy se v nákresech objevují infrastrukturní stavby s označením „klíčová dopravní infrastruktura“, která míří přímo na MOaP a do ulice Sokolské. To se to hezky maluje, když se nehovoří s těmi, které to má zatížit.

  3) Model dopravy je pro změnu nastaven tak aby to „vycházelo“. To byl taky hlavní kámen úrazu, kdy dělba byla nastavena na poměr 40/60. V moment kdy máme ve městě poměr 70/30 je to cíleně nastavené tak aby to zhotoviteli vyšlo. Na tomto „umělém a zbožném“ přání to narazilo v komisi dopravy. Předložen byl jen tento scénář a přimo bylo zhotovitelem potvrzeno, že s jiným poměrem model nevychází.

  4) Veřejné projednávání bez možnosti nastudování podkladů je placebo, které nelze považovat za relevantní projednání. Poprvé se tato studie projednala plnohodnotně teprve na investiční komisi. Proto veřejné projednání nelze brát za jakýkoli relevantní argument.

  5) Ještě jsem nezažil tak ofrklého zhotovitele, který si asi neuvědomuje kdo je klient, kdo to platí. Platí to celé město Ostrava, nikoli obvod Slezská a zástupcemi investora, daňových poplatníků, je politická reprezentace. Někdy mám dojem, že si zhotovitel plete roli a dělá si fantasmagorický pomníček za peníze daňového poplatníka.

  6) Již se v tisku objevily prohlášení politiků ze Slezské, které přímo pracují s „prodejem“ pozemků developerům. To vše v moment kdy ještě NIC není odsouhlašeno.

  7) Jak na komisi investiční, tak na komisi dopravní zaznělo, že všichni jsme pro úpravu Bohumínské aneb její zklidnění. Ne však pro fantasmagorické developerské vize, které naprosto mění dopravu ve městě s obřími dopady na okolí. Proto považuji tvrzení, že vše bylo koncepčně a udržitelně plánováno za cílený blud a urážku inteligence občany volených politiků, členů komise investiční a dopravní.

  V tomto případě považuji 10 milionů korun na tuto studii za vyhozené peníze a dalši projekt do šuplíku.

  Osobně jsem proti stažení tohoto článku, protože tahle nehorázná drzost se musí lidem ukázat.

  Tohle je město obyvatel Ostravy, ne pár lidí, kteří si na Ostravě jen naplňují své přehnané ambice.

  Hezký den všem čtenářům.

  Thumb up 29 Thumb down 16
 15. Vítek :

  David.Witosz: v době zadání této studie jste byl radní města a místostarosta obvodu. Nemohl by jste vysvětlit jak je možné, že došlo k vyhození 10 mil. Kč za tuto studií jak píšete? Nejsou to malé peníze!!! Nese za to někdo zodpovědnost? Kdo to odsouhlasil ?

  Jste zastupitel města, budete se těmito vyhozenými 10 miliony dál zabývat?

  Thumb up 15 Thumb down 14
 16. Roman :

  Vítek: Při vypsání veřejné zakázky nemůže nikdo předjímat, jak dopadne a doufá, že dobře. Nevíc, není ukončena.

  Thumb up 11 Thumb down 12
 17. cyklista :

  Nový Střelniční most je totální ……….. Nejen že přivede mnoho dopravy do Moravské Ostravy, ale také negativně ovlivní Radvanice a okolí ústředního hřbitova, navíc dojde k totání destrukci nábřeží.
  Opravdu si myslím, ýe není jiná cesta než tranzit pod zem a dopravu od Havířova a Karviné vést přes „krajský most“ (ulice Na Karolině)

  Thumb up 10 Thumb down 15
 18. Vítek :

  Roman:máte pravdu. Ovšem řešit zklidnění čtyřpruhové silnice převededenim na mestský dvoupruh asi není dobrý výsledek a měl být podchycen v průběhu práci.

  Thumb up 4 Thumb down 5
 19. Lojza :

  Bohužel už nyní je Místecká totálně ucpaná kamiony a do Městské nemocnice se nedá dostat.Karolína ucpaná atd. Žije tam spousta lidí co musí dýchat nečistoty z kamionů. Přitom Ostrava má super trasu čtyřproudovku Bohumínskou, kam by sa dala přesunout doprava kamionů a dodávek . Jednoduše by sjeli před Liberty a potom by jeli z Frýdku do Polska po Frýdecké na Bohumínskou. Tím ušetříme naše děti dýchat výfuky z kamionů , nákladních aut. Ale to by proti tomu nesměli být Vereš a hlavně David Witosz že lidi?

  Thumb up 3 Thumb down 29
 20. Lojza :

  David.Witosz: Pane Witoszi tak kdo za tohle může? Vždyť tohle je proti lidem Ostravy ne? Jezdím tam do nemocnice a nebo na Karolínu a je to tam samý kamion do Polska a zpět. Tak ať jezdí po dálnici ne? Proč je veškerá hlavní doprava v Ostravě vedená středem města ??? Viz Rudná a Místecká? Proč se tady dělá vše přesně naopak než třeba v Praze, Opavě atd. atd. ?

  Thumb up 3 Thumb down 28
 21. Lojza :

  David.Witosz: Pane Witoszi proč všichni co jedou z Frýdku do Polska, hlavně kamiony, musí jet a jsou tlačeny městem přímo přes centrum Ostravy? To samé ti co jedou z Opavy, Poruby do Karviné, Havířova, Těšína jsou městem tlačeni jet po často ucpané Rudné taky prakticky středem města? Všude na světě se staví obchvaty měst, dokonce i u nás, třeba v Praze a Opavě to pochopili, jen Ostravští radní chtějí všechny kamiony směřovat do centra Ostravy. Je to normální? Jinak by tam přece něco dělali, kdyby ty kamiony, nákladní vozy a desítky tisíc aut projíždějících Ostravou nechtěli v centru, ne? Logicky…

  Thumb up 1 Thumb down 27
 22. Camillo Sitte :

  Proč jste tady všichni tak vylekaní z toho, že by se centrum města rozšířilo na základě urbanistického plánu z moravského i na slezský břeh Ostravice ? A že by oba břehy spojovalo několik městských mostů včetně městské třídy křižující obě nábřeží ?

  Podle mě je to skvělá myšlenka. Má jen jednu chybu. Ekonomická situace města Ostravy takový projekt nezvládne nejbližších 100 let.

  A proti je vlastně asi také i mentální nastavení Ostravanů, kteří se bojí toho, že by se Ostrava opět stala městem. Škoda. Alespoň, že mí Oderfurťané mi tehdy rozuměli.

  Thumb up 19 Thumb down 14
 23. David.Witosz :

  Lojza:
  Zdravím opět.
  Mám pocit, že máte problém s chápáním psaného textu. Od Vašich slov se distancuji, nevím kde jste na tyhle názory o mně přišel, nikde jsem totiž nikdy nic z toho co píšete netvrdil.

  Proto si laskavě přestaňte vymýšlet. Pokud jste však nastrčený troll, pak chápu.

  Camillo Sitte:
  Vás také zdravím, asi jste nepochopil jádro pudla. Nikdo z komise investiční ani dopravní neměl námitek proti propojení obou břehu lávkami, vytvoření vícero pěších vazeb atd. Problém byl v naprosto fantasmagorické změně dopravy a dopadům, které by to mělo na okolí. Proto prosím, nevymýšlejte si věci, které jsem já nikde netvrdil.

  Rád bych upozornil čtenáře, že v moment kdy se řeší pozemky pro developery, tak jde o hodně peněz. A asi si umíte představit, že nyní mne nemají někteří lidé v lásce (narušuju kšeft). Proto taky očekávám vlnu pomluv, lží a jiných faulů na mou osobu tak, abych se stal v očích veřejnosti nedůvěryhodný.

  Ale to je holt politika a s tím musím počítat.

  Proto prosím čtenáře aby oddělovali zrno od plev. Jedna věc diskuse s argumenty, druhá lži a pomluvy. Věřím, že slušní čtenáři nebudou chtít mít s tím druhým nic společného.

  Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

  Thumb up 23 Thumb down 17
 24. Lojza :

  David.Witosz: Zdravím Pane Witoszi, vy to máte v hlavě nějaké popletené a pomotané.Jsem obyčejný člověk. Já nejsem žádný troll a vůbec nespolupracuji s developery a podobně, takže si vymýšlíte Vy, Pane Witoszi. Sleduji Vás už nějakou dobu a Vy se pořád snažíte o nějaké svoje zájmy a vůbec ne o to, aby jste dělal to za co jste zvolen. Je to smutné, ale takových je vás víc. Jen napište o co Vám skutečně jde? Protože o Ostravany ne, bohužel.

  Thumb up 3 Thumb down 31
 25. Martina Holubová :

  Pane Witoszi,
  zadavatelem je Statutární město Ostrava, konkrétně věc má na starosti Strategický odbor, což dobře víte.
  Postup projednávání je dán smlouvou této veřejné zakázky. Ostatní kroky vychází z požadavků zadavatele a účastníků široké pracovní skupiny, která se účastní pravidelných KD. Je to dlouhá cesta od velkorysé vize (která potřebuje trošku kreativní volnosti) až po nalezení konkrétních strategických projektů vedoucích k proměně zejména dopravní infrastruktury, a to i malých úprav v krátkodobém horizontu (např. upravy/doplnění přechodů). Tzn. že s postupem času se více a více i rozšiřuje okruh aktérů, který vstupují do procesu zpracování, a díky tomu krystalizují konkrétní uchopitelná řešení. Nezaměňujte prosím práci urbanistů+projektantů s práci politickou.

  Na této zakázce pracuje velmi schopný mezioborový tým projektantů 1,5 roku a dáváme obrovské množství energie i do úkolů, které naší smluvní povinností nejsou, a to proto, abychom nalezli dostatečně silný konsezus. Je nám ctí pracovat na takto rozsáhlém a komplexním úkolu a snažíme se být maximálně nápomocti i v projednáváních politických. Úkolem projektantů ale není organizovat a řídit třaskavá politická jednání a ani není v naší moci vyřešit všechny bolístky, které Ostrava má. My nemáme být těmi mlýnskými kameny. Cílem nás všech je, aby se Ostravě dařilo a aby byla velmi kvalitním místem pro život v krátkodébém horizontu i pro život dalších generací v tom dlouhodobém. Věřím, že nám všem nám na Ostravě vělice záleží a chceme pro ni jen to dobré. Více prosím ponechme mimo tento neseriozní komunikační kanál.

  Děkuji. Přeji pěkný den. MH
  MH

  Thumb up 7 Thumb down 27
 26. Petr Rumpertesz :

  A tu dopravu chtějí poslat kam? Než nebudou mít místo Bohumínské tunel, je to celé nesmysl.

  Thumb up 10 Thumb down 9
 27. David.Witosz :

  Martina Holubová: Zdravím naposled.

  Pokud na tom trváte, podám věc k nezávislému soudu ať posoudí zda jste dodrželi podmínky smlouvy. Tím že jste naprosto vynechali obvod MOaP z procesu, kdy zájmové území v rámci smlouvy se nachází i v katastrálním území MOaP, jste dle mého názoru nedodrželi smluvní podmínky.

  Chcete jít do toho? Klidně můžeme.

  Já osobně jsem celou věc chtěl řešit v rámci procesů města. To jsem sděloval i na komisích, opakovaně. Avšak vaše vystoupení zde, veřejně, mne přinutilo se k věci vyjádřit, protože Vaše bludy evidentně neznají mezí.

  Doufám, že si rozumíme a já už tady na Vás nebudu muset reagovat.

  Děkuji za pochopení.

  Thumb up 18 Thumb down 19
 28. Mx :

  Camilo sitte: Co nám to tady píšete, že jsme proti rozšiřování a atraktivnosti dalšího břehu tj. Bohumínské? Ale nabouráním skvěle a neustále vylepšované promenády a klidové zóny nejen hned u sýkoráku na moravském břehu toho rozhodně nedocílíme. Na slezském břehu taky ani není už původní náměstí, takže zklidnění dopravy vůbec neznamená nějaké velké zatraktivnění slezského břehu. Zato rozbitou klidovou zónu kolem řeky rušnou cestou tady v tomto návrhu uvidíme. Místo abychom její úžasný potenciál nadále využívali a zvelebovali, uděláme do ní zářez. Uvědomujete si tak základní fakt?

  Thumb up 13 Thumb down 13
 29. Camillo Sitte :

  David.Witosz:

  DW: „Proto prosím, nevymýšlejte si věci, které jsem já nikde netvrdil.“

  CS: Proto prosím, nevymýšlejte si, že jsem někde tvrdil, co jste nikde netvrdil. Vůbec mě nezajímáte. Nereagoval jsem na žádný váš příspěvek.

  Thumb up 14 Thumb down 10
 30. Michal :

  Mě se líbí ten „neseriozní komunikační kanál.“
  Taková drobná úřední arogance, kterou nepochybně autorka za aroganci nepovažuje.

  Thumb up 12 Thumb down 15
 31. Lojza :

  Martina Holubová: Krásně jste mu to nandala paní Martinko. Na první pohled je jasné, že Vaše kultivované chování daleko převyšuje bývalého popeláře pana Davida Witosze. Je smutné kdo vede Ostravu…

  Thumb up 4 Thumb down 40
 32. Kopřiva :

  Michal: Nejsem si jist, zdali je pozice autora projektu pozicí úřední a zdali tedy případná vámi detekovaná arogance není spíše drobnou arogancí autorskou, nežli drobnou arogancí úřední. A dále, zdali se vůbec jedná o aroganci.

  https://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2561&coid=126

  Možná, že mi to vysvětlí pan Wszeznalek, vedoucí kanceláře pro uvádění omylů hloupých voličů na pravou míru. Nebo pan Mix, milovník červených střech, inverzních fasád a úžasných potenciálů. Nebo pan Syslista, milovník tranzitů pod zemí a ochránce destrukce nábřeží mosty přes řeku tekoucí městem. Nebo někdo další, obdobně kompetentní, třeba autor petice za redukci mostů přes řeky v evropských metropolích, nebo člen komise pro dobudování ornamentální výzdoby na městské moderně 20.století. Prostě někdo ze zdejšího výkvětu znalců architektury a urbanismu.

  Thumb up 14 Thumb down 14
 33. Mx :

  Kopřiva: Nechte si ty ubohé nadřazené urážky, které svědčí o Vaší kvalitě Vaší osoby. Co takhle argumenty, no šup šup …

  Thumb up 11 Thumb down 14
 34. Kopřiva :

  Mx: Kvalita mé osoby je nízká. Zůstanu tedy jen u těch ubohých nadřazených urážek pro nekompetentní kecálky s nulovou soudností ve věcech urbanismu. Nejsem totiž bohužel schopen předkládat tak věcné argumenty jako vy, např. „no bo sou volby“, nebo „to je snad nejblbější vtip za poslední roky“.

  Thumb up 12 Thumb down 13
 35. Mx :

  Kopřiva: Dalo se čekat, že budete pouze účelově vytahovat nějaké věty a naprosto věcné argumenty opomíjet. Zato hýříte ironií, nadřazeností, pocitem jakési kompetentnosti a pocitem hlouposti názoru z lidu, arogancí a zřejmě názorem, že Váš zřejmě odborný názor je svatý. Nějak zapomínáte, že urbanismus a architektura jsou tady pro lidi a voliče, ne jen pro intelektuální odborníky. Takže se podívejte na lajky komentářů, co skutečně lide chtějí a nechtějí a podle toho dělejte svá rozhodnutí (možná Ve vašem případě i placená z našich daní?). Stále však nezazněl jediný argument na obhajobu Vašeho názoru ve zda řešené otázce a vůbec ani vlastně nějaký názor a pořád jen hodnotíte druhé, což Vám logicky vracím a čekám na toto tedy :-)

  Thumb up 10 Thumb down 14
 36. Kopřiva :

  Mx: Takže podívat se „na lajky komentářů, co skutečně lide chtějí a nechtějí“ ? Takže už nebrečíte a nebědujete nad hloupostí lidí, jako když jsou vaše příspěvky pod jinými články vymazány dislajky, a nově se ohánite hlasem lidu, když s vámi lid náhodou jednou souhlasí ?

  Můj názor vyjádřil „Camillo Sitte“. Tedy neděsit se úvahami o obnově města na slezském břehu. Neplést si pulsující centrum ekonomicky funkčního města s rekreační zónou (obojí může symbiotit). Netunelovat Bohumínskou (navíc pouze v malé části jejího průtahu intravilánem). Nebát se REGULOVANÉ dopravy ve městě.

  A doplňuji: Obnovit tramvajovou trať přes Masarykovo náměstí k Mostu Miloše Koňadry a protáhnout jí novou městskou čtvrtí obnovené Slezské Ostravy v oblasti dnešní „dálnice“ Frýdecká kolem slezskoostravského zámku s napojením na Zárubku na stávající trať na Hranečník. Dostavět oblast Černé louky (se zachováním „centrálního parku“ uprostřed nové zástavby a spojit ji mostem s novou zástavbou v oblasti dnešní Frýdecké.

  Je zřejmé, že se jedná o projekt na následující jedno až dvě století. Aktuálně to ve městě ve fází transformace není ekonomicky možné. Ze správního hlediska je žádoucí zrušit správní fragmentarizaci města do nesmyslných městských obvodů a vytvořit nejen na papíře Velkou Ostravu – vše nejlepší ke 100 letům Ostravo !!! :) Tedy zrušit městské obvody jako MOaP, Vítkovice a Mar.Hory a hlavně nesmyslný konglomerát vesnic s asanovaným městysem kolem „hradu“ jménem městský obvod Slezská Ostrava. Vytvořit jeden velký centrální městský obvod na obou březích Ostravice (v Ostravě stačí 3 obvody – Centrum, Jih a Poruba plus „občanské komise“, nebo chcete-li „malé obvody“ opavského typu v okrajových částech města typu Nová Bělá nebo Plesná).

  A nebát se snížení počtu obyvatel města a neudržovat na sílu jeho současnou postocelářskou sídlištní podobu. V obvodě „Centrum“ řešit rozvoj skutečného města (bydlení, obchod, kultura, universita), v obvodě „Jih“ postupné vylidňování města a postupnou redukci panelových staveb ve stylu bývalé NDR a v obvodě „Poruba“ residenční, universitní a zdravotnickou zónu.

  Radikální myšlenka by byla oddělit od (centra) Ostravy panelákový Jih. Na Jihu by pak mohli věčně recyklující ANOnisté čerpat dotace a pořádat jarmarky a jiné animace na svém „náměstí“, než se postupně ten post-Stalingrad rozpadne. A v Moravskoslezské Ostravě by mohly být na radnici lidé jiného formátu, vzdělaní a s vizí. Tohle je ale samozřejmě neprůchodné, Jižané by se z Prokešova náměstí neradi stěhovali zpět na sídlák :)

  Ale chce to celkově nadhled vpravdě neostravský :) A disponovat představou o modelaci budoucího vývoje. A nesoustředit veškerou pozornost na hádky o vlastnictví obrubníků na nových chodnících z hobbymarketu mezi jednotlivými obvodními samosprávami.

  No jo, asi to nevyjde, nejsou lidi. Leda tak na lajky a dislajky na msstavbách :)

  Thumb up 20 Thumb down 7
 37. MUg :

  Dobrý den pane Mlčáku, je vidět že pilně sloužíte Pirátské straně a to jste si kdysi zakládali na nezávislosti.
  Každá nová věc budí emoce a to je dobře – Ostravu musíme vnímat jako celek, ne rozdělenou na části, které spolu soupeří – propojení obou břehů a jejich zastavění považuji za logické doplnění „hluchého“ místa Ostravy u řeky. silnice alá dálnice skrz centrum je cesta do pekel.
  Ke komentářům pana Ing. Witosze mám jen jeden dotaz – když tak kritizujete na napadáte práci druhých (chápu, že se Vám nemusí líbit, na to máte právo), co jste jako Moravská Ova za Vašeho vedení udělali za velikou věc v obvodě ?
  Dovolím si říci, že vůbec nic a pokud ano prosím o informaci. Všechny velké věci realizoval magistrát – alespoň dle smluv rejstříku.

  Takže předem dekuji oběma za odpověď a přeji hezký den.

  Thumb up 3 Thumb down 19
 38. Mx :

  Kopřiva: Tady zřejmě nikdo není proti většímu zapojení Slezské části centra do města. Tady jde o ten způsob provedení. Dělat to tak, že jeden pozitivní efekt vyvážíte druhým velice negativním, je špatně. Říká se tomu změna pro změnu anebo vylívání vaničky s dítětem. Zkuste teda, když jste takový odborník, protože vyloženě intelektuálně nadřazeně kážete, hledat řešení, které neničí jiné dobré věci na Ostravě. Vy třeba argumentujete, že přivést regulovanou dopravu do centra není problém. Přitom trend ve všech městech je opačný, zbavit se jí z centra. A jako vedlejší efekt k tomu poničíte pro Ostravany atraktivní oblast.

  Thumb up 6 Thumb down 13
 39. Mx :

  Kopřiva: Jestli vás baví zaplevelovat tady diskusi nesmyslnými osobními útoky, na které pouze reaguji, je to váš problém. Příkladem je problematika lajků, já nikdy nenadával na negativní lajky tzn. na nesouhlasný názor, ale na to, že se komentáře potom zesvětlují a ztěžuje se k nim přístup. Takže váš předchozí komentář je bezpředmětný a zcela překroucený. Není potřeba na nej dal reagovat.

  Thumb up 3 Thumb down 13
 40. Martin [msstavby.cz] :

  MUg: Z čeho soudíte, že sloužím nějaké straně? Můžete to nějak doložit?

  Pokud zde komentují členové politických stran pod svými jmény, je to čistě jejich volba. Žádnou stranu zde neomezuji nebo nepreferuji. Psát zde může opravdu každý. Pak záleží na každém přispěvateli do diskuze, jestli zde bude vystupovat pod svým jménem.
  A nebo pod anonymní přezdívkou. Tak jak to dělá velká část politiků a zaměstnanců radnic a magistrátu, že :))

  Zároveň si troufám tvrdit, že zrovna Moravská Ostrava, kde jsou Piráti v koalici s dalšími stranami, dostává celkem kritickou pozornost.

  Prosím přečtěte si pozorně text. Nepíše se v něm, že má Bohumínská zůstat tak, jak je. Nepíše se v něm, že se nemá město zacelit. Píše se v něm, že je absolutní hloupost odklonit dopravu do historického jádra města.

  Thumb up 10 Thumb down 14
 41. Mx :

  A hlavně ti mladí vám poděkujou, co si tady v centru našli po letech svůj oblíbený bod u sýkoráku a vubec v te oblasti, nejen stodolni. Přidají si to k plusům a minusům při zvažování, zda ve městě zůstat.

  Thumb up 6 Thumb down 13
 42. Szczur :

  Mx: Já si například myslím, že navržené řešeni se střelničním mostem by obecně dávalo smysl, POKUD by bylo garantováno, že Frýdecká bude už jižněji (např. od Kunčiček, vedena mezi DOV a Žofinkou) svedena do Místecké. To by vyžadovalo dostavbu I/56 v naprosto maximální variantě včetně prodloužení do Hlučína. A vyžadovalo by to vytěsnění Mariánskohorské/Muglinovské mimo hustou zástavbu. Protože je jakýkoliv východní obchvat nejspíš nerealistický, nějaký severo-jižní průtah musí zůstat.

  Taková kaskáda dopadů a požadavků je typická, a bude ji muset řešit každý návrh. V Ostravě ale neexistuje žádný plán, jak takové změny v dopravě na desítky let do budoucna koordinovat. A kvůli tomu jsou všechny velké urbanistické studie ve vakuu, a odsouzeny k neúspěchu nebo kontraproduktivní částečné implementaci. Komunál nebyl za 35 let schopný cílový stav infrastruktury vytvořit. To tu demonstruje Witosz, který každou změnu v horizontu 30 let považuje za fantasmagorii; chce pokračovat salátovou metodou a problémy neřešit. Projektová studia zase milerády za veřejné peníze produkují studie, o kterých ví, že kvůli chybějící koordinaci nikdy nebudou fungovat.

  Jedni jsou neschopní. Druzí jsou schopní, ale nemorální.

  Thumb up 2 Thumb down 19
 43. Kopřiva :

  Martin [msstavby.cz]: Do historického jádra města se nebude podle dotčeného návrhu odklánět transitní doprava. Tvrdit, že nový most spojující dva břehy rozšířeného městského centra přivede do města „více dopravy“, je nepochopením komplexního pojetí návrhu. Návrh z tohoto území zcela tranzitní dopravu odklání – neboli, místo předraženého potvrzení tranzitního charakteru Bohumínské jejím zatunelováním (stejně jen v malé části intravilánu), počítá s odkloněním transitní dopravy na zastřešenou Místeckou s kapacitou dálnice. Neboli počet tranzitních průtahů centrem města se redukuje ze 2 na 1 (s navýšenou kapacitou). Ano, i Místecká vede skrze centrum (resp.okraj centra), ale zcela to komunistické dědictví asi aktuálně nenapravíme a někudy ta trasa musí vést a je lepší, když povede po Místecké, která vede podél železniční trasy a navazuje přímo na dálnici a nevede v samém jádru města podél centrálního městského nábřeží.

  Uvažované prodloužení Sokolské/Biskupské na druhý břeh znamená prodloužení městské třídy do nové části centra. Podle vaší logiky přivádí Sokolská třída dopravu do historického jádra již dnes ? Proč opakovaně přehlížíte, že je možnost dopravu v centru přiměřeně REGULOVAT ? Oscilovat mezi extrémy dálniční transit na jedné straně a vyloučení dopravy na straně druhé nepřispívá k podpoře role městského jádra a městského centra. Podívejte se třeba do obytné zóny kolem kostela v Mar.Horách – doprava je zde přiměřeně a funkčně REGULOVÁNA a není zapotřebí tuto oblast od dopravy izolovat. Dá se tam dobře dojet, když člověk jede do MH, nebo tu oblast minout, když jí člověk jenom projíždí a nechce se zdržovat pomalou rychlostí a přednostmi zprava. Tedy žádný transit, ale lokální dopravní obsluha REGULOVANÁ místním značením. Totéž lze provést i v centru.

  Thumb up 15 Thumb down 9
 44. Kopřiva :

  Mx: Ostatní plevelí diskusi a vy argumentujete. Děkuji za vysvětlení.

  Z centra se vyvádí transitní doprava, která pro centrum není přínosem. To neznamená, že centrum zůstává nedobytnou pěší zónou bez dopravy. To jen v představách džogujících ekoteroristů a jeden den v týdnu promenádujících maloměšťáků :) Město je historicky založeno na obchodu. Město je tím logicky křižovatkou dopravy. Až na Kostelním náměstí objevíme minerální pramen, založme lázně a uvažujme o promenádě s vyloučením dopravy. Město ekonomicky nemohou nést dvě kavárny a hospody na nábřeží s promenádou, to je nepochopení role města.

  Věřím, že dodržíte slovo a už nebudete na mé bezpředmětné a překroucené komentáře dále reagovat :) Ledaže byste se mě zastal, až mě tady místní karibský elektorát a Ostravaci vyděšení z toho, že by se Ostrava mohla stát městem, „zesvětlí“ :)

  Thumb up 14 Thumb down 6
 45. Martin [msstavby.cz] :

  Kopřiva: To tvrzení je podloženo dopravním modelem budoucí dopravní zátěže, kdy v návrhovém stavu je dopravní zatížení vyšší v Sokolské třídě, než v ulici Bohumínská, která má být stále 2+2. Zároveň je zde doprava výrazně vyšší než v současném stavu.

  Ono je důležité se podívat také na to, odkud se bere doprava na Frýdecké a Bohumínské.
  Mimochodem, to zastřešení Místecké je také ze strany ŘSD nejisté.

  Sokolská třída nepřináší do centra města tranzitní dopravu. V současné době je její charakter v lokalitě Havlíčkova nábřeží téměř až obytný. V této části to je běžná ulice.
  Také si prosím přečti, co je v textu napsáno. Neosciluji mezi extrémy „dálnice“ nebo „vyloučení dopravy“. Sám píšu, že humanizaci si ulice Bohumínská zaslouží. Ne však zhoršením životních podmínek jiné části města.

  Kolem kostela v Mariánských Horách projede denně 15 tis. aut?

  Thumb up 9 Thumb down 14
 46. Yann :

  Martin [msstavby.cz]: Píšeš: „Mimochodem, to zastřešení Místecké je také ze strany ŘSD nejisté.“

  Hrozí, že by se to nerealizovalo?

  Thumb up 4 Thumb down 4
 47. Kopřiva :

  Martin [msstavby.cz]: Kde jsou v tom dopravním modelu specifikovány parametry konkrétních dopravních regulací prostřednictvím místního značení v jednotlivých lokalitách? Nikde, takže jde o bezkontextuální a tedy bezcenný model ve stylu „AI hraček“, aneb namodeluj mi, kudy to poteče, když tenhle a tenhle kohoutek zavřu.

  OK, pokračuj i s kamarádem Witoszem v uvažovaní ve stylu „humanizace“ stávajících pohrobků komunistického inženýrství. Hlavně žádný nový Sitteho regulační plán, hezky lepit po kouscích a animovat občasnou pěší zónu na Havlíčkově nábřeží, to je to, co město potřebuje.

  Pokud jde o MH, jedná se o příklad úspěšné, dlouhodobě fungující lokální dopravní regulace, takže tvůj argument o počtu aut je zcela lichý. Obytná zóna je obytná zóna. Dej takovou značku na Bohumínskou mezi MMS a MP a uvidíš, kudy budou od zítřka jezdit auta mezi Frýdeckou a Sokolskou/Českobratrskou.

  A odkud se berou auta na Frýdecké/Bohumínské ? To je přeci zřejmé, jedná se o městský okruh. Ten bude převeden na Místeckou. Frýdecká ukončena jako kapacitní odbočka z transitní Rudné u skladů v Kunčičkách/Zárubku. Bohumínská v Hrušově. Do centra města jen lokální doprava. Jak prosté.

  Anebo můžeme zůstat o kompetenčního přepočítávání obrubníků. Jeden města, jeden městského obvodu. A případně hrozit soudem a chytračit. Hezký den, pac a pusu, všem čtenářům.

  Thumb up 13 Thumb down 7
 48. David Böhm :

  Martin [msstavby.cz]:
  Na tom obrázku je i propojka Těšínská – Frýdecká přes park u hradu!!! A nová cesta přes Trojické údolí? WHAT!

  Já jsem třeba pro snížení počtu pruhu na Českobratrské kolem Bazalů.

  Přes Žofinku bych nic nedělal. Místecká je spojena s frýdeckou kapacitní Rudnou. Tam město rapidně zaspalo při budování zóny, kdy se měly dobudovat oba sjezdy Rudná – Místecká a tím zrušit dvě světelné křižovatky.

  Thumb up 11 Thumb down 13
 49. Kopřiva :

  David Böhm: Ta „propojka“ je právě ta prodloužená městská třída (Sokolská/Biskupská) na slezský břeh budoucího rozšířeného městského centra.

  Jaký park u hradu ?????? Ty nálety dřevin a skladová hala na místě bývalého centra Slezské Ostravy ??? Jaké Trojické údolí ??? Ty automyčky 100 metrů od radnice jak někde na divokém východě ??? Tvoe, tady se koná asi slet ekoteroristů :)

  Snížit pruhy na estakádě na Bazalech ? A čemu to pomůže, když je to estakáda čili most v úrovni čtvrtého patra blízkých bytových domů ? Nebo je to snaha o retro, kdy za trolejbusem na starých serpentinách jel třicítkou vláček aut ??? Tak rovnou zbořme i ten most a vraťme dopravu v této lokalitě do stavu ze 70.let minulého století.

  Pěší zónu do každé domácnosti !!! :)

  Thumb up 14 Thumb down 9
 50. Mx :

  Kopřiva: Autem a tramvají ke každému obchůdku v centru, protože přechod centra trvá 10 minut. Vykašlat se na cíl maximalizace pobytových příjemných míst, resp. tzn. redukovat či měnit pěší zóny, zařezávat promenády. Lidé korzující kolem Sýkoráku jsou podle vás maloměšťáci. Hlavní cíl jsou stavby (?)(co nejvíce vše zahustit a nejlépe dojet do každé ulice autem). Paráda. Problém centra města je ale jinde, je v nedostatku parkování a pomalé nápravě tohoto faktu včetně dostavěnosti a dále stále ještě v nedostatečné atraktivnosti centra města, aby tam lide chtěli z periferii zajíždět a trávit čas. A aby tam taky chtěli bydlet a kupovat potom i dražší nemovitosti. Aby tam chtěli investoři. Díky urbanismu Ostravy a relativně mála obyvatel kolem centra je potřeba právě vytvářet důvody tam zůstávat a bydlet a tím zvyšovat atraktivitu pro investory soukromé (i město) do toho investovat, ne při rozvoji ničit, co funguje. Vaše argumenty platí ve městě, kde není už kde stavět, Ostrava má miliardu proluk v centru i kolem něj, ve kterých lze stále ještě tvořit město, o čemž pořád píšete. Vaše kroky k tomu nevedou. Protože souběžně s pozitivním efektem vytváří i negativní efekty. Není potřeba ničit to, co mají lidé na centru rádi.

  Thumb up 7 Thumb down 15
 51. Mx :

  Kdyby za sýkorakem bylo velké rozvojové území, a zklidnění dopravy by způsobilo vybudování nějaké pro Ostravu zásadní nové městotvorné čtvrti, tak to jo. Ale tady se bavíme o relativně málo volných parcelách, kde zklidnění ale stále zachování dopravy pravděpodobně vzniknou nějaké domy a chodníky a parčíky navíc (Nechtěl jsem to říkat, ale to mi jako nějaký zásadní překotný rozvoji města nepřipadá) a kvůli tohoto řešení zničíme jiná místa? že do nich přivedeme dopravu nebo je přeřízneme novými silnicemi?

  Thumb up 6 Thumb down 15
 52. Kopřiva :

  Mx: Tak vy jste to nedodržel a stále reagujete na moje plevelení diskuse bezpředmětnými a překroucenými komentáři ? :)

  Podívejte se na model Martinem doplněného dopravního průtokáče. Jakou intenzitu dopravy po vzniku Střelničního mostu a prodluožení Sokolské/Biskupské na slezský břeh vidíte v okolí Mostu Miloše Sýkory a na přilehlých partiích Havlíčkova nábřeží a jeho promenády s volnočasovými podniky ? A to ještě před doplněním konkrétních dat, pokud jde o konkrétní dopravní regulaci dopravním značením !

  Hoďte se do klidu, žádný strach. Mládež se nebude stěhovat, Malá Kodaň bez IAD a „maximalizace pobytových příjemných míst“ bude !!!

  Thumb up 13 Thumb down 7
 53. RK :

  Nebudu komentovat diskutabilní cpaní IAD do Sokolské, ale co se týče nábřeží – nebál bych se toho. Je to projekt s výhledem 2050. Urbáč 20. století už nehrozí. Nejhorší už máme za sebou a věřím, že budem schopni navrhnout kvalitní Seidlerovo nábřeží, kam se (časem!) imo přesune težiště kulturních aktivit – východní náplavky jsou vždycky lukrativnější díky světlu v odpoledních a večerních hodinách.

  Thumb up 0 Thumb down 15
 54. cyklista :

  Vám museli hodně ubližovat, když neumíte napsat skoro ani jednu větu, bez toho, aby v ní nebyla urážka.

  Thumb up 4 Thumb down 14
 55. Lojza :

  Kopřiva: Kopřivo co ty jsi zač? Neumíš diskutovat? V hlavě nemáš nic, maximálně seno co?

  Thumb up 3 Thumb down 16
 56. Kopřiva :

  Lojza a jeho s.r.o.: Co jsem zač ? Ja jsem Kopřiva a v hlavě mám seno a hodně mi ubližovali. Hodnota mé osoby je nízká a zapleveluji zdejší diskusi pokroucenými komentáři. Proto se nechám rád poučit u mentálních velikánů jako je Lojza, cyklista, nebo Mx. Hlavně Lojza, z toho moudrost a příslušnost ke KKK přímo tryská na monitor.

  Vzdávám toto své pokroucené plevelení před myšlenkami velikánů, kteří tomu rozumí lépe než já a jejichž vyjadřovací schopnosti jsou věrným odrazem jejich mentální velikosti. Nezlobte se na mě prosím, nemám na to, abych s vámi a vašimi logickými argumenty diskutoval, neumím to a nejsem vás tak hoden, vážení odborníci urbanisté a architekti s vysokou školou života a vrozeným uměním diskuse.

  A víte co, vy si ty lokální jakoby politiky jakoby bez vize, jejichž rozhled jakoby ohraničuje horizont jakoby nejbližšího dotačního programu na dalších 100 metrů nové cyklostezky na dlážděném chodníku, asi jakoby zasloužíte. Ano, k takovému vyjádření jste mě jakoby Dohnali.

  Thumb up 14 Thumb down 6
 57. Lojza :

  Kopřiva: Je mi tě líto. Musíš mít smutný život. Snad tě rodina nezavrhla a pomůže ti. Stejně jako doktor. Opatruj se a přeji ti brzké uzdravení.

  Thumb up 3 Thumb down 16
 58. Kopřiva :

  Lojza: Děkuji za tvou empatii, Lojzíku. Je vidět, že i xenofob a dezolát, jako jsi ty, má srdce na pravém místě.

  Thumb up 12 Thumb down 5
 59. Martin [msstavby.cz] :

  Kopřiva: Jedná se o komplexní dopravní posouzení, které je podkladem celého investičního záměru. Nejedná se pouze o AI hračku.

  Jde o to, že do Sokolské třídy, která je pruhově 1+1, bez stromů, bez oddělné cyklo infrastruktury, s kompaktní zástavbou a nemožnosti zkapacitnění ulice je nasměrována doprava, která je vyšší než v Bohumínské. Jedná se zde pak o zvýšení hluku (i odrazem od objekty), prašnosti (i elektro auto víří prach) a snížením komfortu.

  Pak je zde Bohumínská, která je v profilu 2+2. S prostorem umožňující oddělenou cyklo infrastrukturu, prostorovou možností výsadby stromů. Zároveň s prostorem pro výstavbu domů. Výsadbou stromů zde pak může dojít k omezení hlučnosti a prašnosti, i když zde doprava bude vysoká. Co pak tedy dává smysl? Bezstromová Sokolská třída v profilu 1+1 nebo Bohumínská s prakticky izolační zelení v profilu 2+2?

  Bloková kompaktní zástavba a neexistence mostu na Střelniční se nevylučuje. Zajímavé je, že v tomto investičním záměru chybí most v ulici Na Karolině. https://www.stavbaroku.cz/db_image/site_large/20282.jpg

  Yann: Ano, před pár měsíci se ke mě donesla i tato informace, že na ministerstvu nejsou nyní k projektu moc naklonění. Záleží, jak se bude za stavbu lobovat. Ale oficiálně to nemám.

  David Böhm: Lépe to jde vidět zde. https://www.stavbaroku.cz/db_image/site_large/20282.jpg

  RK: Aktivní náplavky se nerealizací mostu nevylučují.

  Thumb up 7 Thumb down 13
 60. David Böhm :

  Martin [msstavby.cz]:
  Už jsem ti toho všimnul.
  A teď jsem si všimnul, že na Zárubku je nějaký stadion?

  Thumb up 2 Thumb down 12
 61. RK :

  Martin [msstavby.cz]: Nevíte, co vadí na ministerstvu ohledně Místecké? Nelíbí se ten projekt? Nebo jde o peníze?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 62. Mx :

  Kopriva si tady asi natukal na vsechny sve komentare 10 lajku a vsem, co psali proti němu, pribylo 10 palcu dolů :-). Toho naprosto zjevneho posunu behem dneška si ted nešlo nevšimnout – šikula Kopřivo :-) :-).

  Thumb up 4 Thumb down 1
 63. Mx :

  A tady mám pro své tvrzení nepřímý důkaz téměř hraničící s jistotou. Toto téma mě tak extrémně zaujalo že jsem ho včera celý den pořád sledoval a extrémně mě zajímalo i to, jaký názor teda lidé mají na tuto problematiku, čemu dávají lajky a hlavně na názory kopřivy, ktery Tady tady rozjel hate kulturu a prosazoval pro mě nepřijatelné názory. Je neuvěřitelné jak na všechny moje názory přibylo během dneška podobně 10 palců dolů a stejně tak na názory ostatních, kteří psali proti němu. Úplně adekvátně přibylo zhruba 10 palců na všechny jeho názory. NÁHODA?? Asi si vypůjčil různá zařízení, aby toho docílil. Mám vynikající paměť a vsadil bych naprosto cokoliv, že to udělal. Nejsem tak ubohý, abych proti němu tady vymýšlel takovéto konspirace, to fakt nemam zapotrebi. A navic to udelal vsem, takze o mne fakt nejde. já jsem předtím prostě naprosto jist díky své dobré paměti. Kopřivo, toto považuješ za způsob, jak ovlivňovat veřejný názor?

  Thumb up 3 Thumb down 3
 64. Mx :

  TAKŽE POZOR: Kopřiva tady zjevně silně zmanipuloval lajky a palce dolů

  Thumb up 2 Thumb down 1
 65. Crazym :

  Mx: Hele a co Ještírci, víš něco nového o nich na co bys si vsadil? 🤪🤦‍♂️

  Thumb up 1 Thumb down 4
 66. Mx :

  Crazym: inteligentní a vtipný komentář :-) :-) gratuluji!

  Thumb up 1 Thumb down 1
 67. Martin [msstavby.cz] :

  Mx: Je zvláštní, že někdo až takto řeší „popularitu“ svých komentářů, ale dle IP adres a času přidání u jednotlivých lajků/dislajků, je tato teorie správná.

  RK: Přesněji bohužel nevím. Na stránkách ŘSD se však s projektem počítá.

  Thumb up 3 Thumb down 2
 68. Lojza :

  Mx: ten hloupý Kopřiva je z Pirátské strany co podporuje legalizaci drog asi ne? Jinak Martine máš pravdu. Největší nesmysl je převést dopravu do centra města. Bohuminska musí sloužit jako obchvat pro kamiony!!!

  Thumb up 0 Thumb down 3
 69. Kopřiva :

  Martin [msstavby.cz]:

  Hypertrofovaná veřejná percepce amatérského fotoblogu publikujícího cizí obsah v kombinaci s občasnou nekompetentní bulvární imitací investigace. Neboť jatka se rozpadají a Sokolská třída je v plamenech.

  Jednostranná politická propagace a modelace veřejného mínění spojená se salonním ekoalarmistickým aktivismem bez reálného efektu. Obojí prezentováno jako objektivní expertní názory na jedinou možnou verzi evoluce veřejného prostoru bez alternativy. Neboť bez trávy na skleněné čekárně zastávky zahyneme.

  Xenofobní a lobotomické příspěvky a útoky mimo téma ze strany místní internetové žumpy s nulovou erudicí v oblasti architektury a urbanismu bez možnosti adekvátní věcné korekce nenávistných projevů – neboť přizpůsobení jejich diskursu generuje pouze jejich posílení a potvrzení tohoto modu komunikace a davovou záměnu následku za příčinu. Neboť afektovaný diletant musí mít poslední slovo.

  Místní fetiš v podobě nenápadného formování toho „správného“ veřejného mínění o důležitých projektech rozvoje veřejného prostoru prostřednictvím radikální vizuální kategorizace příspěvků skrze lajky/dislajky členů skupiny hochů, kteří „se spolu baví“. Neboť ten „správný“ pohled na věc nesnese pluralitu.

  Zhruba tyto důvody aneb na hrubý pytel hrubá záplata, lituji.

  Namítne-li někdo, že to nemusím číst a reagovat a že to mám nechat být, má pravdu.

  P.S. Lojzík tě zcela pochopil a souhlasí s tvým autentickým názorem, že budoucím obvnoveným centrem Slezské Ostravy se musí prohánět kamiony :) Hodně zábavy v dalších imitacích diskuse s místními dezoláty :)

  Thumb up 1 Thumb down 13
 70. Martin [msstavby.cz] :

  Kopřiva: Hele, prostě jednou s tvým názorem většina čtenářů nesouhlasila. U jiných tvých příspěvků, vždy pod jinou přezdívkou, to je často naopak.

  Oháníš se tím, že diskutující zde neumí reagovat. Ale to co jsi v posledních příspěvcích předvedl zde je přesně to, proti čemu se ohrazuješ.
  Pak si jen dětinsky přidáváš lajky a dislajky u příspěvků. Ne poprvé.
  Potlač ego a zdrž se svých výlevů. Je to dětinské.

  Thumb up 10 Thumb down 2
 71. Crazym :

  Kopřiva: Proč tu tedy lezeš když je tu sbírka takového odpadu? Jé, sorry, Ty už jsi vlastně odpověděl v posledním příspěvku, jen nevím jestli už opravdu bylo poslední… 🤭

  Thumb up 3 Thumb down 1
 72. Lojza :

  Crazym: díky, velmi jste mne pobavil. Super příspěvek

  Thumb up 2 Thumb down 1
 73. Lojza :

  Martin [msstavby.cz]: Martine podepisují se pod Tvůj příspěvek. Nenávist, hloupost a arogance je dnes bohužel často přítomná všude..

  Thumb up 1 Thumb down 1
 74. Mx :

  Ms stavby: čti poradne, co jsem napsal… pak bys nepsal takové soudy, děkuji

  Thumb up 0 Thumb down 0
 75. Mx :

  Kopřiva: tvl, Jak tě tak čtu, já doufám, že ve městě o ničem nerozhoduješ s tvým přístupem, bo ty jsi takovy intelektuální diktátor. Naopak doufám, že důležiti rozhodovatelé ve městě to tady čtou a i mistnim názorům nenadřazeně pokorně naslouchají, tim nerikam, ze je maji poslouchat.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 76. Marian Kechlibar :

  Tramvaj na Bazaly kolem hradu se mi osobně líbí. Myšlenka nějakého přemostění u Střelniční také, koneckonců tam byla více než 100 let Střelniční lávka. Ale osobně bych na takové přemostění pustil maximálně minibus MHD (mohla by tamtudy být odkloněna linka 99), dále vozidla IZS, cyklisty a chodce.

  Mimo jiné by pak takový objekt mohl být odlehčenější konstrukce.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 77. Lojza :

  Pod Bazalama musí být obří parkoviště pro fanoušky Baníku Ostrava. Nejlépe přímo jak je zastávka Kamenec. Brzy bude na Bazalech nový stadion Baníku.Dale musí být parkovací dům místo Golíkova parku. Tím se částečně vyřeší parkování pro návštěvníky centra Ostravy. Stejně se ty domy na Kanenci propadají. Jsou popraskané. Chudáci lidi co tam bydlí.

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.