OVASTORY #89 – 1. máje

Jak vypadá ulice, která spojuje centra městských částí Vítkovice a Mariánské Hory. Ulice, která se prakticky nachází uvnitř města.

I když se může jevit, že ulice prochází průmyslovou lokalitou není tomu tak. Ulice 1. máje vede z Mariánského náměstí v městské části Mariánské Hory a Hulváky a ústí na Mírové námětí v městské části Vítkovice. Ulice tedy spojuje nejvýznamnější náměstí dvou výše uvedených obvodů. Z východní strany je ulice lemována sídlištěm Šalamouna. Ulice dokonce prochází třemi městskými obvody. Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a Moravská Ostrava a Přívoz.

Ve své podstatě se jedná o velkoměstskou ulici. Jsou zde vedena tramvajová doprava. Ulice je lemována stromořadím (tím co zbylo), poměrně široké chodníky. Dokonce jsou zde i cyklopruhy.

Největší problém je však údržba zeleně a celkově povrchů chodníků. Stromy utopené v asfaltu jsou ve značně špatném stavu. Se zvyšujícími se teplotami a vlny veder způsobené klimatickou změnou zmizí brzy stromy všechny. Pokácené stromy obnovovány nejsou. Pravděpodobně z důvodu chaotické existence sítí pod povrchem ulice.

Zatímco stávající zeleň v ulici trpí. Jiná se sem skrz plot snaží dostat.

Strom utopený v asfaltu. Minimální prostor pro vsakování dešťové vody.

Po celé délce ulice jsou patrná prázdná místa po stromech.

Zde nějaká hydratace probíhá. Ale vážněji. Strom si sám svými kořeny musel vytvořit aspoň nějaký prostor…

Z haldy Ema. Z vyhlídkové věže Nové radnice. Z letadla. Z leteckých snímků. Ze všech vyjmenovaných pohledů vypadá Ostrava jako zelené město. Z velké části jde však o neudržovanou zeleň plnou odpadků, zbytků staveb apod. Opadané listí ze stromů a keřů odkryje někdy víc, než člověk čeká.

Například běžně skryté zbytky opuštěných staveb.

Které však lákají, s největší pravděpodobností, sociálně vyloučené skupiny.

Zbytky staveb na snímcích se nachází na pozemku parc.č. 2945 katastrální území Moravská Ostrava. Pozemek se nachází v majetku města Ostravy. Najdete podobné výjevy i v jiných městech? Pravděpodobně ano. Není to však něco, co chcete téměř uprostřed města mít.

Jedinému, čemu se na ulici 1. máje daří, je všudypřítomnému parkování aut na původních chodnících.

Nejdeme zde i billboardy. Tento, který značně znečišťuje okolní prostor odpadlými reklamními polepy, je reklamou pro společnost Škoda Vagonka. Přitom sídlo firmy je hned přes ulici…

Také jedno zátiší

Na ulici 1. máje se nachází také autobusová zastávka. Popravdě netušíme, zda ještě funkční. Nicméně na ukazatelích byly ještě jízdní řády s linkami příměstských autobusů. Propojení Ostravy s okolím pomocí MHD však postupně klesá a zhoršuje se.

Blížíme se k centru Vítkovic. Zde namísto stromu vyrostl odpadkový koš.

Vtipně působí také rádoby rabátka před IN PARKem. Stromy zde od rekonstrukce objektu před deseti lety nebyly.

Kdysi objekt rekonstruován pro technologické centrum. Dnes sídla různých firem. Pohled na přístavbu haly.

V sousedství, nyní prázdného, ROTHSCHILD Palace (dříve znám jako hotel Werks od architekta architekta Hanse Ulricha) najdeme zbytky reklamních nosičů a další pozůstatky.

Nyní se ještě podíváme kousek dál od ulice 1. máje. Stromy přímo na Mírovém náměstí se s pobytem v Ostravě také rozloučily.

Stav ještě se stromy

Související články


Komentáře

 1. Martin :

  Je to hodně smutný pohled a zase jen špatná vizitka města, potažmo všech tří obvodů. Nevíte, zda Vagonka plánuje na svých pozemcích nějaké větší parkoviště pro své zaměstnance? Přeci jen mají v plánu přibírat dalších několik desítek nových zaměstnanců do výroby. A to parkování na chodnících podél hlavní silnice je již teď velice nechutné.

  Thumb up 38 Thumb down 0
 2. Vítek :

  Na fotkach vůbec nejsou lidé, působí to jako opuštěné město.

  Thumb up 34 Thumb down 1
 3. zerdě :

  je to smutné, není to jen v Ostravě, ale i v mnoha okolních městech, poloopuštěné pozemky, často i ve vlastnictví těch obcí, se kterými se neví coby, tak se nechají zarůstat a nebo se ve zbytcích staveb, které nemají žádnou hodnotu, hromadí černé skladky, např. Bohumíně je u nového skřečoňského mostu volný plácek, kterým protéká potok a jsou tam obslužné komunikace a kolem toho potoku rostou nálety, takže na jaře, když to kvete to vypadá celkem malebně a chodí tam pejskaři, ale i matky s kočárky, bohužel má to více majitelů a dělají jen tu nejzákladnější údržbu, šlo by to upravit na takový malý parčík pro výběh psů, bohužel v posledních létech to začíná sloužit jako skládka, psal jsem na město, zda by z toho nešla udělat rekreační plocha, z města mi přišla naštvaná odpověď, že bych si měl uvědomit, že za železnicí vznikl nový park a v centru je Bezručův park, tak co chci ještě víc!, no tak pardon, že jsem se zeptal, že mě napadlo, že když už se tam nic stavět nebude, že by z toho mohla být taková zelená oáza uprostřed rušné dopravy, mohla by tam být lavička a udělat se na jedné části plůtek a pár keřů, aby psi nevběhli na silnici…, z toho usuzuji, ze pro města je každá taková plocha, která by se musela udržovat, pouze zátěž a nejlepší by bylo, stromy pokácet a zalít to betonem, protože tráva se musí sekat, stromy a keře udržovat a nedej bože tomu, někdo by ještě mohl chtít, aby se z povrchu uklidil nepořádek, přitom pod tím mostem se stavět nemůže, vede tam teplovodní kolektor, stožáry vysokého napětí apod, takže by nic nebránilo tomu, aby se ty pozemky mohly ozelenit a plnilo to aspoň estetickou funkci, navíc by to nebránilo státním vlastníkům v opravách mostu, když už nic, (pochybuji, že se najde někdo kdo ty inženýrské sítě přesune do vhodnějších pozic a postaví tam nějaký objekt)

  Thumb up 12 Thumb down 0
 4. rom :

  Velké množství pozemků tam vlastní firma spojené s p. Brabcem – FCB. Postupně zkupují pozemky, aktuálně nějaké přímo z města. Velmi neobvyklé je, že důvody nákupu město aspoň oficiálně nezajímá – nepíše se v materiálech pro zastupitelstvo nebo velmi okrajově. Je to divné – většinou chce vědět město co tam bude a případně si určit nějaké páky a pojistky.

  Co s tím budou robit, neví někdo? Napadá mě řada variant, s nějakým záměrem to dělají. Nedávno zlikvidovali i plynojem.

  Thumb up 13 Thumb down 0
 5. ELB :

  Tento článek má pravdu jen v dílčích otázkách, například v tom, že jde o jednu velkou zónu nepořádku, že zde trpí dřeviny utopené v asfaltu, nebo že by soukromá firma měla zajistit parkování svých zaměstnanců na své náklady a ne zabíráním chodníků na ulici. Z hlediska urbanistických závěrů však vychází z chybných předpokladů, když odvážně tvrdí, že 1.máje je velkoměstskou ulicí a že se nachází uvnitř města. To ale třeba 28. října v Nové Vsi také a v obou případech se jedná historicky a z hlediska sídelního vlastně dodnes o typicky meziměstské spojnice sídelně autonomních někdejších měst. Ulice 1.máje je, ač územně uprostřed současného samosprávného území Ostravy, z hlediska nejen historických, ale i dodnes platných konotací mimosídelní silnicí mezi městy Vítkovice a Mariánské Hory a prochází navíc ještě zcela periferním územím města Moravské Ostravy. Nejde v žádném případě o velkoměstskou ulici, tou by se mohla stát až projde podobným historickým vývojem jako třeba ulice 28.října mezi Moravskou Ostravou a Mariánskými Horami. Uklidit by tam městské obvody ale občas mohly – podle fotodokumentace k článku by se případná výzva k úklidu týkala především městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale otázkou je, kolik z těch veřejně přístupných ploch je skutečně v majetku města a správě obvodu.

  Thumb up 11 Thumb down 5
 6. Vítek :

  ELB: mám trochu obavy, zda představitelé obvodu MOaP vědí, že se jedná o jejich území a starají se o něj. Druhá věc je, že hranice obvodu nelogicky zabíhají skoro až k radnici Vítkovic. Logická hranice by byla na Výstavní.

  Thumb up 8 Thumb down 0
 7. ELB :

  Vítek: Ano, je pravdou, že členění samosprávných obvodů je v tomto místě poněkud nepřehledné, ale je to dáno historickým vývojem katastrálních území. Zajímavé je, že k obvodu Vítkovice patří velká část historického Zábřehu, ta má ale samostatný katastr „Zábřeh-VŽ“, takže dnes patří k Vítkovicím nejen sídelně, ale i samosprávně, zatímco okolí ulice 1.máje jsou Vítkovice pouze sídelně, ale katastrálně i samosprávně jde o Moravskou Ostravu. Zajímavou spekulativní otázkou je, jak by toto území vypadalo, kdyby se o něj starala nedaleká vítkovická radnice.

  Thumb up 7 Thumb down 0
 8. aldik :

  Vítek: Tak tady bych se vůbec nedivil, že na fotkách nejsou lidé. Kdo by v místě tam někam chodil :-D Jdu tam buď když tam pracuju, a to přijedu autem, nebo tramvají, případně do nějakého z těch obchodů co tam jsou v tom malém centru zu zastávky (a většina tam asi taky přijede autem). Není to žádná lokalita pro promenády občanů, na to je centrum města.

  Thumb up 5 Thumb down 2
 9. jlname :

  A stačí zahnout doprava a jsme na ulici Ruská (jejíž název dokonale vystihuje momentální „tvořivost“ této země) a máme další katastrofickou strasse, která plynule navazuje na modernější Výškovickou, kde nám vedle IBC HZS – Bytprům – vznikl naprostou laxností dokonalý Bachmut.
  To opravdu nikoho nezajímá, že v geografickém centru Ostravy existuje několik kilometrů dlouhý „pás“ nicotné industriální šedi?

  Thumb up 8 Thumb down 3
 10. davidb :

  Městských obvodů má Ostrava zbytečně moc.
  Stačily by 3 – rozdělené řekami. Vlevo od Odry, vpravo od Ostravice a prostor mezi tím.

  Thumb up 7 Thumb down 2
 11. Martin [msstavby.cz] :

  ELB: Úplně bych ji s úsekem 28.října nesrovnával. Nová Ves je vlastně vesnice. 28.října je v úseku Nové Vsi částečně i na násypu a od zástavby velmi odstřihnuta.

  1. máje opravdu není ulicí typu Nádražní nebo 28.října. Nicméně v jejím okolí bydlí a a pracují tisíce lidí. Začíná a končí budovami středních škol. Ale jak píšeš, musí si ještě projít vývojem. Osobně bych to zde viděl na zahuštění zástavby polyfunkčními domy podél ulice. Odhlučnění parku.

  JENŽE

  V územním plánu je rezerva pro propojení Železárenské skrze území, které je v současné době využíváno jako park, prostor pro rekreaci. Jen to zvýší dopravní zátěž v lokalitě a na principu indukce přivede další auta.

  Thumb up 8 Thumb down 2
 12. Martin [msstavby.cz] :

  Mimochodem, stromy opět zmizely od katedrály Božského spasitele. Zaslal čtenář.

  Thumb up 14 Thumb down 0
 13. ELB :

  Martin [msstavby.cz]: Ano, potenciálně, díky své poloze blízko centra města, by se mohla i tato oblast ulice 1.máje stát místem rozšíření bydlení a služeb, nejprve asi spíše směrem od Mariánských Hor. Ale řekl bych, že to jsou plány na další století, protože v Ostravě je stále nadbytek volných ploch pro výstavbu bydlení v centru, viz např. Karolina a její nová výstavba ve stylu Praha-Vysočany … proluky nepočítaje.

  Pokud jde o rezervu v územním plánu pro prodloužení, resp. spojení Železárenské ulice, to je dědictví vize komunistické Ostravy protkané rychlostními silnicemi, která se i po desítkách let stále recykluje, takže proč se divit protažení Železárenské přes park, když aktuálním hitem centra města je třeba „nová“ Pivovarská, která není ničím jiným, nežli rozbitím zbytku přirozené uliční sítě v centru a dalším „rychlo“průtahem mimo kontext daného území, samozřejmě s nesmyslnou trolejbusovou linkou jako bonusem, protože DPO stále nepochopil, že trasování typu linka 105 je smysluplné jen na propagační fotky (jako, že moderní přeprava do nového centra v intevalu 30 minut … z Hrušova).

  Thumb up 10 Thumb down 2
 14. ELB :

  Martin [msstavby.cz]: To už je opravdu nekonečný příběh. Bohužel smutný. Zde na jiném místě, fotografiemi z evropských měst, dobře dokumentováno, jak by to mohlo/mělo vypadat i u nás, na divokém východě.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 15. Cyklista :

  davidb: Ano, členění na Moravu a Slezsko =) https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava#/media/Soubor:Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Ostravy_-_Morava_a_Slezsko.png Ale bohužel pokud budeš do jednoho obvodu kumulovat městské a „příměstské“ části, nebude to fungovat. Bělá, nebo Michálkovice mají naprosto jiné potřeby a priority než Přívoz nebo Hrabůvka….

  Thumb up 8 Thumb down 0
 16. davidb :

  Cyklista:
  To já chápu. A nikdy se to nezrealizuje.
  A členění jsem dal to nejjednodušší.

  Ale zdá se mi jich prostě moc. O Praze ani nemluvím.
  Vidím v tom možnost jak významně ušetřit.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 17. davidb :

  Cyklista:
  To členění na Moravu a Slezsko znám.
  Dávám to jako zajímavou otázku. A mají s tím problém i místní. Diví se, že Poruba je ve Slezsku!

  Thumb up 6 Thumb down 1
 18. ELB :

  davidb: Cyklista: Nejde o počet městských obvodů, ale o jejich kompetence. Na jedné straně by bylo zbytečné, aby město rozhodovalo o takových detailech jako je, řekněme, dotace pro hasičský nebo myslivecký ples v Polance nebo Nové Bělé, na druhé straně třeba sloučení kompetencí pro územní plánování větších celků by asi nebylo od věci. Typickým příkladem by mohl být třeba efekt vzniku dřívější tzv. Velké Ostravy v roce 1924, takže třeba vznik většího centrálního obvodu Ostrava-Střed (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice) by asi mohl územnímu plánování prospět, protože dělící linie obvodů často protíná a rozděluje přirozeně srostlé lokality. Zajímavě to má řešené Opava, kde neexistuje žádný centrální obvod (který by duplikoval správu celého města, jako je tomu v Ostravě, kde někdy takříkajíc obrubník patří městu a dlažba na něj navazující obvodu atp.)a menší míru obvodní samosprávy pak mají jen okrajové, vesnické části města.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 19. Dan :

  U takovych snimku stromu zalitych asfaltem vzdy premyslim, proc. Jak mohlo nekdy nekoho napadnout ty stromy tak dusit. Obecne si myslim, ze jako ceska spolecnost adaptaci na zmenu klimatu nezvladame.

  Thumb up 15 Thumb down 1
 20. paul :

  Dan: Povodně se taky řešili až po katastrofálních povodních a nespokojenost Němců v ČSR se také řešila až když hajlovali pro svého spasitele. 🤗🤫 Takže až uschnou pole a do toho v přívalovém dešti zemře pár lidí, možná budeme řešit stromy a sucho. Ostrava zatím aspoň na 1. Máje vyřešila ghetto čorka katastrofu jménem Červený kříž.
  Jinak ta ulice a její údržba je naprostá katastrofa, ovšem vinu má i Vagónka a Obvod že spolu očividně ani při úklidu nespolupracují.

  Thumb up 7 Thumb down 0
 21. Lexa :

  Můžu se polulat smíchy, když si vybavím, jak tady nadšení aktivisté hájili tezi, jak se vývoj Ostravy ukáže v jásavém světle spekulantskými třemi vizuály o vybudování přerostlého paneláku na poddolovaném pozemku velikosti vypínacího prostěradla u NK:-)

  Thumb up 7 Thumb down 6
 22. Lexa :

  Můžu se polulat smíchy, když si vybavím, jak tady nadšení aktivisté hájili tezi, jak se vývoj Ostravy ukáže v jásavém světle spekulantskými třemi vizuály o vybudování přerostlého paneláku na poddolovaném pozemku velikosti vypínacího prostěradla u NK:-)
  https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/obyvatelstvo-csu-statistika-ubytek-odliv-moravskoslezsky-kraj.A230325_050432_ostrava-zpravy_jog

  Thumb up 3 Thumb down 7
 23. bapi :

  V Ostrave uz 6+ let neziji, ale to vylidnovani se tyka komplet MSK, OL a ZL kraju. Uz dlouhe roky (vyjimkou snad jen Olomouc samotna). Ova mi takhle z povzdali pripada, ze se asi jako jedno z 3-4 mist v ramci tech kraju aspon snazi, ALE… Tohle je prohrany boj. Do budoucna to budou mista obyvana predevsim starymi lidmi, vselijakymi burany a soc slabymi a temi, co to vzdali, tak si aspon zalezou do sveho mikrosveta a maji „klid“. Jasne, vsude jsou vyjimky, ale ty trendy posledni 4 roky, mozna 5 ukazuji jasnym smerem. Nicmene… Porad by to v Ove mohlo byt horsi a mam pocit, ze nove vedeni Magistratu se o to i postara. :/

  Thumb up 2 Thumb down 9
 24. adamous :

  bapi: To se divim, ja myslel, ze ta masivni vystavba skladu a montoven ten trend obrati, ted musi mit asi politici poradneho brouka v hlave.

  Thumb up 8 Thumb down 1
 25. bapi :

  adamous: Jako ja jsem realista… Ova proste pro mlade neni cool a atraktivni. Ty moznosti v Praze a lifestyle jsou uplne jinde. Zahranici to same. I to Brno… A tohle je problem, ktery nejde zmenit na lusknuti prstu. I kdyz by to bylo potreba. Jasne. Montovny a sklady jsou mimo, chce to mista atraktivni, s perspektivou a za „skutecne“ penize. Za 23 cisteho se tam nikdo stehovat nebude a zustanou jen lidi vazani k tomu mistu (rodina, vlastni bydleni). A to je proste malo. Uz proto, ze je u tech lidi predpoklad nejake rezignace a apatie. To nezmeni energii a feeling Ovy, coz je tez potreba. Mlady clovek, ktery od zivota neco chce, nebude rano vychazet s usmevem na tvari nekde v Mariankach, kde je to 50 let furt stejny a velka cast obyvatelstva, rekneme slusne, „tupouni“. :/

  Thumb up 8 Thumb down 4
 26. thvari :

  bapi: Ostrava pro mladé cool a atraktivní je. Začínám si čím dál víc všímat, kolik vás vystěhovalých je zapšklých vůči Ostravě. Samozřejmě že se zatím nikdo nebude stěhovat do Mariánek, protože současná renesance města se téměř výhradně odehrává v centrálním obvodu a středostavovské Porubě. Ale nechápu, proč bych měl schválně cherrypickovat nějaké obvody, když jsem byl nedávno v Praze v Malešicích, tak to tam na mě taky neudělalo žádný dojem, klasické české sídliště s knajpama a podivnýma existencema v nich.

  Rezignaci a apatii vidím maximálně u lidí, co odešli a mají v sobě zakořeněný pocit, že přišli z díry do civilizace. V Ostravě je naopak obrovská energie, lidi se tu denně hádají o to, co se staví správně a špatně, bublá to tu, lidi se zajímají se o rozvoj města, obvodů a svého okolí, jsou aktivní, podílejí se na pozitivních změnách. Bublá to tady. Univerzity otvírají nové obory, divadla tu dělají díru do světa, lidi podnikají, město dělá, co může. Politici jsou i přes některé chyby nastavení stejně, podporují rozvoj a opravy, je tu vize kulturního města. Když jsem byl ještě před covidem na srazu s českými expaty v Haagu, tak mi člověk kdesi z Čech nadšeně říkal, jak to v Ostravě děláme dobře, že u nás budou věci jako Jatka a koncertní síň. A vida, jatka jsou dnes realita a je v nich cool moderní galerie s celorepublikovým přesahem a stavba koncertní síně je na spadnutí.

  I to Brno se škrábalo z pozice města, z kterého chtěl každý akorát pryč. Ale co je za mě rozhodující je chuť do života a energie ke změně, a ty v Ostravě jsou. A teď je na osobním rozhodnutí každého člověka, jestli chce tuhle extrémně zajímavou periodu strávit tady a být těch změn součástí a další hybnou silou, nebo jestli to bude sledovat spíš z povzdálí. Ale rozhodně se nenecháme zastavit řečmi nějakých ,,realistů“, kteří loď dávno opustili a jen zpochybňují to, co tu děláme dobře.

  Thumb up 11 Thumb down 10
 27. Michal :

  Pak je ale divné, že se toho bublání tolik mladých účastnit nechce, a extrémně zajímavou periodu stráví jinde. Možná že až se probubláme k počtu obyvatel jak Košice, tak tihle realisté prozřou a na loď se vrátí?

  Thumb up 4 Thumb down 5
 28. bapi :

  thvari: Proc hned „zapsklost“ a takove nalepkovani? Nikomu nenutim, aby se stehoval z Ovy pryc… Poruba apod., tak to orece neni argument? Ta na tom byla nejlip i 10-12 let zpatky? A rozvoj Marianek? Vzdyt si tam ti lidi 30 let volili Janackovou a ted jejich potomstvo je zjevne pripravene stejne dlouho podporivat i Hujduse… Vsak ja myslim, ze nove vedeni ANO vsem ukaze, ze Ova fakt neni Bilbao. :( To ale neznamena, ze si nepreji zlepseni mesta a cele te Moravy. Preji. A moc.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 29. bapi :

  Michal: Presne tak… Po chvilce googleni o Ove: „Z šesti největších měst Česka se právě zde mezi lety 2011 a 2020 nejvíce zvedl průměrný věk. V roce 2021 byl 43,6 let, o deset let dříve to bylo 41,3 let. Razantně tak rostl index stáří, tedy hodnota, která vyjadřuje poměr starých a mladých lidí v populaci. Ještě v roce 2001 připadalo na sto dětí do patnácti let 77 lidí ve věku nad 65 let. Nyní je situace obrácená – na sto dětí připadá 143 seniorů.“.

  Behem 20 let z Ovy zmizelo asi 40K lidi. Vzdyt i z tech 300K ukrajincu v CR jich tam snad nezustalo ani 6K. A k tomu ten podil starych lidi… To je prece sileny. Koho tam budou lakat? A pro jakou cilovku se budou vymyslet politicke sliby a kampane? A co vyber dani?

  A mne samozrejme nejde o to tady vyvolavat flame a chapu, ze kdyz nekdo nekde zije, jeho budoucnost je s tim mistem spjata, tak si nerekne, ze je to tam v haji, ze bydli v dire, ze to bude uz jen horsi… Beru to. Ale v tuhle chvili bude problem populaci Ovy zastavit nad 250K. To je proste realita.

  Thumb up 4 Thumb down 5
 30. Rohlík :

  bapi: Nedá mi to, rád bych přidal svůj příspěvek do diskuze. Už 7 let bydlím v Praze, takže mám taky pohled z obou stran.

  Nemyslím si, že by se o “feeling” a “lifestyle” v Praze zasloužili politici. Téměř každý zajímavý nový projekt nebo moderní rekonstrukce většinou vznikly na základě tlaku developerů, ne města. Kdyby Praha nebyla hlavní město se super polohou a zájem developerů by byl přímo úměrný snaze politiků, nepochybuju, že by Praha dopadla ještě hůř. Když se člověk podívá, kde je hezký veřejný prostor, tak většinou v okolí developerských projektů – jinde stejný bordel jak v horších částech Ostravy. Může mi někdo říct, v čem je třeba rekonstrukce terminálu Depo Hostivař povedenější než Hranečník? Já tam rozdíl nevidím. Jinak snaha, kterou vyvíjí politická reprezentace v Ostravě je podle mě nadstandard a efekt není velký, což jen podtrhuje, že jsou potřeba hlavně soukromé investice.

  Taky si všímám, že zprávy o Ostravě člověk jinak vnímá z dálky v Praze a jinak tehdy, když v té Ostravě je.. Fakt to není tak špatné, jak to vypadá. :)

  Thumb up 12 Thumb down 1
 31. bapi :

  Rohlík:Tak samozrejme feeling mesta je o tom obyvatelstvu, ale tady si Ova sama pomoct nedokaze. Co si budem… Stejne to je o tom tam pretahnou mlade a perspektivni z okolnich mest. Ta sice budou tratit, ale jine reseni pro budoucnost Ostravy neni.

  Nemyslim, ze tohle je exkluzivni pro Ovu. Spis to plati pro vsechna mesta – nekde zijete, tak to vnimate jinak. Nadhled je jinde. Latka ocekavani a urovne je adekvatni tomu mistu. Tuplem treba u lidi, co tam bydli cely zivot. Proto je dobre je vyzkouset zivot aspon v 1-2 dalsich. Par let jinde, trochu se vam roztahne videni, veci vnimate jinak… Pokud by byl rozvoj mesta jen na mistnich, co to tam maji dozivotne, tak se dokola toci „neutracejte za nesmysly, hlavne opravujte chodniky“. Preci jen… Kdyz je srovnani kvality zivota v CR, tak zastupci Orlove se taky vzdy rozciluji, jak je to nefer, zaujate, co vse se udelalo a zlepsilo, jak jsou lidi spokojeni a voli je zas a znova… :)

  Thumb up 2 Thumb down 2
 32. bapi :

  Podle me se proste Ova furt musi srovnavat jen sama s sebou a ne tim „zapadem“. Je to jak ceske filmy… Nikdo mimo Cesko by si je proste nepustil. Koneckoncu, vzdyt i ten Hudecek, ktery se chtel podilet na urbanistickem rozvoji Ovy,v ni vydrzel jen rok nebo dva a rychle mazal zpatky do Prahy. :) Ale jak jsem psal vyse… Ova mi pripada jako jedno z tech 3-4 mest v MSK+OL+ZL krajich, kde se snazi. Jen… Ono to proste stacit nemusi. A jestli na tu politickou spickou vylezou zoufali podrztazkove jako Tichankova… Uff.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 33. Rohlík :

  bapi: Jenže vy popisujete následek a ne příčinu těch problémů, a to tady nikomu nic nepřinese. Všichni víme, jaká ta realita je. Ptejme se spíše, proč to tak je.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 34. bapi :

  Rohlík: Nebyl tlak. Lide akceptovali malo a predstaveni se stalo adekvatnim k publiku.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 35. Rohlík :

  bapi: OK, to tady zaznívá často. Tlak konkrétně na koho a kým měl být vyvíjen? Buďte prosím konkrétní. Klidně můžete rovnou uvést, jak je ten tlak v jiných srovnatelných městech vyvíjen správně a zachránil je před osudem Ostravy, abychom nebyli jen na úrovni vágních teorií.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 36. bapi :

  Rohlík: hele a je nejaka sance, ze at napisu jakkykoliv argument, tak ze ho neshodite? Protoze se to hybe tim smerem a pak asi pro me nema smysl ztracet cas. Nicmene… Od toho jsou volby, ze jooo? Ostrava stagnovala. Roky a roky. A volici s tim patrne byli ok. Protoze nic jineho neznali nebo jim to stacilo. A takhle ten upadek zacina. Politici si delaji co chteji a misto stopky je za to lid jeste kolikrat i odmeni. Staci si vzpomenout, co se delo kolem Nove Karoliny atd. A na to ma samozrejme primy vliv i slozeni obyvatelstva… Co chteji, jake maji videni sveta, co si preji od budoucnosti, hodnoty, angazovanost atd atd.

  Thumb up 5 Thumb down 2
 37. O. :

  thvari: Libi se mi tvoje nadseni, ale tim, ze si budeme lhat do vlastni kapsy, nic nevyresime. Je nepopiratelne, ze tady mame nejenom alarmujici odliv lidi, ale mizi nam prevazne lidi mladi, vzdelani, ekonomicky aktivni, a o to je to horsi.

  Pamatuji si v devadesatkach, snad muzu porovnat srovnatelna mesta, Ostrava, Brno, i Bratislava byly zanedbane spinave diry. Kde je Brno a Bratislava dneska, po triceti letech? O dva parniky pred Ostravou. Ok, meli jsme tady „slusnaka“ Tosana, ktery se staral o svoji karieru, burana Zednika, a cas bezel. Ted se zda, ze mame lepsi lidi na magistratu, ale kde se to ve verejnem prostoru projevuje? Zatim zustavame porad jen u tech vizualizaci, a ze jich za posldenich 30 let bylo. Kdyz uz se do neceho kopne, tak kvalita je porad k placi.

  Z toho, jak nam mizi mladi, vzdelani asi vyplyva jeden zasadni rozdil oproti Brnu: tam vznika spousta zajimavych startupu. Nejsou tak moc zavisli na velkych firmach, nebo na tom, jestli na radnici zrovna nesedi nejaky tupoun.

  Dalsi problem je, ze Ostrava porad neni atraktivni pro zajimave zamestnavatele. Mame tady v podstate jen to Tieto. Par pobocek dalsich velkych firem, ktere si tady pronajmou 2 kancly proto, ze tady muzou platit o tretinu min nez v Praze, nas asi nevytrhne, i kdyz diky i za to.
  Je mi ale zahadou, kdyz tady jsou dve univerzity s technickymi i prirodovednymi obory, proc ta Ostrava je porad tak neatraktivni pro nadnarodni firmy.

  Thumb up 14 Thumb down 2
 38. Maty :

  Souhlasím s vámi, že vylidňování regionu i Ostravy je problém. Není to jenom o odchodu perspektivních mladých lidí do Brna, Prahy nebo do zahraničí. Ten je jasně viditelný, například na počtu studentů jedné nejmenované technické univerzity,ale hlavní úbytek obyvatel podle mě nezpůsobili mladí lidé. V rámci regionu i Ostravy samotné lze najít dost oblastí kde obyvatelé přibývají. Ne náhodou jsou to okrajové části města a přilehlé obce. V minulé dekádě bylo jednoduše dosažitelné bydlení v rodinném domě za městem, kde se stěhovali především obyvatelé sídlišť. Ti tvoří hlavní odliv lidí z města, který je ještě umocněn tím, že Ostrava je trojměstí, kde dvě z měst jsou velká sídliště. Tito lidé pokud bydlí mimo Ostravu neodvádí do Ostravy daně, ale stále zde pracují nebo studují. Do Ostravy se dopravují především pomocí aut a to jen přispívá k tomu, že město působí mrtvě a neatraktivně. Těch problémů s tím spojených je více a nebojuje se s nimi snadno. Přesto si myslím, že v Ostravě se to v rámci možností daří a rozhodně není odepsaná. S lidmi co zde zůstali nebo se zde vrací mám zkušenost, že se zajímají o to co se ve městě děje a i to přispívá k tomu, že se některé věci mění k lepšímu. Image Ostravy v rámci ČR se taky pomalu mění, takže budoucnost nemusí být nutně tak černá, jak někteří naznačují.

  Thumb up 14 Thumb down 1
 39. bapi :

  Maty: Ale celkove v ramci MSK kraje lidi ubyva… V roce 2000 to bylo 1.281M, v roce 2011 1.235M a 2022 uz jen 1.178M.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 40. thvari :

  O.: Ostrava může být skvěle fungující město s 200 tisíci lidma a nebo mít 400 tisíc a fungovat blbě. Ale musíme si přestat lhát a sami sebe tak podceňovat. Brno s Bratislavou nejsou o žádné dva parníky napřed, jsou napřed o kousek. Bratislava má hlavní nádraží mnohem děsivější než to naše. Veřejný prostor je problém v celém Česku a Slovensku, stačí vyjet do bohatších západních zemí.

  Město musí vyzdvihovat své silné stránky. Dneska je vše o marketingu a kdo ho nemá dobrý, jako by nebyl. Ostrava by se měla propagovat novými studijními obory jako medicína a stomatologie, skvělým industriálním dědictvím, nábřežím a ,,náplavkou”, špičkovou architekturou (jatka, DOV, Textilia), zajímavým přírodním bohatstvím (Beskydy, CHKO Poodří, pohornická krajina) atd.

  Přestaňme se shazovat. Praha taky nepropaguje to, co tam má blbě – a že toho je kopa. A jestli někomu vadí odliv lidí, když sám odešel, tak ať jde zpět, já to udělal a s radostí vás tu přivítám také :-). Stará pravda říká, že člověk má začít u sebe. A čím víc lidí tu bude, tím víc tu bude příležitostí a nakonec i šance na lepší výdělky, to jsou věci, které se na sebe pak nabalují. A tihle lidé pak taky budou logicky ,,líp volit”. V konečném důsledku nás pak klidně může být 250 tisíc, ale kvalitu života budeme mít takovou, jakou si ji uděláme! :-)

  Thumb up 9 Thumb down 9
 41. Tomas :

  Už to nedávám,číst občas zavádějící informace.Protoze sakra souhlasím s Honzou,znám pár lidí co bydleli v Ostravě a odešli třeba do Prahy…bez urážky 9z 10to byli ztracené existence.Kteri tady nedokazali ani sami zaplatit být.od zname bratranec cisnik kde tady dělal prusery,chlast atd…a Takových pár znam..V Praze střídají práci za práci a pak dojede,že bere ranec,vždy dojede půjčeným autem,žije s kámošem v pronajatem bytě…atd…Znám druhého je v Olomouci v bytu po babičce o ten co tady měl proparil…Teď mu utekla žena a nechala mu děti a takových je..Je dobře takoví vypadli.

  Thumb up 1 Thumb down 10
 42. Martin [msstavby.cz] :

  ELB: Se vším co píšeš souhlasím. Pivovarská na mě také působí jako nová bariéra, která uliční síť zbytečně tříští.
  U linky 105 by mě upřímně zajímalo vytížení spoje…

  Thumb up 4 Thumb down 0
 43. Marthin :

  Zrovna ve středu jsem se po té ulici šel podívat na krásnou rekonverzi technologického centra LAMMB. Víte, co je hrozné? Jako rodilý Ostravák jsem si vůbec nevšiml, v jak špatném stavu ul. 1. máje je… připadala mi jako normální ulice. Ostraváci jsou, bohužel, zvyklí na spoustu havarijních stavů a už si jich ani nevšímají. To je jeden z důvodů, proč moc nevěřím, že místní donutí politiky, aby začali s kvalitou veřejného prostoru něco dělat. Je třeba kritický pohled zvenčí a zvýšenou zcestovalost Ostraváků. Stačí zajet i do Polska. I z tohoto důvodu jsem zaslal kamarádovi Portugalci dlouhodobě žijícímu v Ostravě dotazník na http://www.fajnova.cz, protože jako cizinec stále vnímá, že spousta věcí v Ostravě prostě není normální a je dobré s nimi něco dělat!

  Thumb up 10 Thumb down 0
 44. bapi :

  Marthin: Naprosto presne napsano!

  Thumb up 3 Thumb down 0
 45. bapi :

  Jen teda skoda, ze ten fajnOVA dotaznik neni na hlavni strance nekde pripnuty nebo tak. Nebyt tehle diskuze, tak jsem o nem vubec nevedel, no. A mam pocit, ze tech sest let zpatky jsem vyplnoval prave tez diky msstavbam…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 46. Lexa :

  Před pár lety (to to letí) jsem měl smutnou čest napsat tady při jedné příležitosti o jevu zvaném cargo kult. Někteří zdejší (mentální) svazáci mě chtěli za to utlouct gumovýma kachničkama. Možná by bylo užitečné zagooglit a připomenout si, jaká je podstata tohoto jevu, jak vzniká a jak se projevuje v ekonomicky semiperiferních lokalitách.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 47. O. :

  thvari: Tak jestli ti staci, ze mame o neco lepsi hlavni nadrazi, tak potom jo, Ostrava je super.
  Jestli si pod pojmem „spickova architektura“ predstavujes jatka nebo Textilii… Na to fakt jinde ve svete nemaji, to nam musi zavidet :)
  Beskydy, Poodri, pro nas mistni je to fajn, taky to tam mam rad, ale nenalhavej si, ze to je neco vyjimecneho, co nam cely svet musi zavidet, protoze sami zadnou prirodu kolem mesta nemaji. Zklamu te, neni to tak, treba kousek za Brnem je Moravsky kras, Zilina ma po ruce Malou Fatru, atd.
  Ostravska naplavka, tak to jo, kam se hrabe Vltava nebo Dunaj :D
  Nechci ti uplne rozbit babovicky, ale sleduj, toto nejsou vizualizace:
  https://www.google.com/search?q=bratislava+mrakodrapy&tbm=isch
  https://www.google.com/search?q=mlynske+nivy&tbm=isch
  Ze treba novy velky obchodak muze zapadnout do mesta tak, ze nevypada jako pest na oko a nevytvari barieru. Ze zelena strecha neni nejaka fantazmagorie….
  Ale jo, jejich hlavna stanica vypada porad hur nez nase nadrazi. Zatimco jinde maji kvalitni realizace, tak my se muzeme dale placat po ramenou, jake mame skvele vizaulizace.

  Thumb up 12 Thumb down 3
 48. ELB :

  Lexa: Zajímavý kontext, díky za něj … ale třeba ten bájný čínský kontejner nakonec dorazí a Ostrava začne vzkvétat jako to rajské, plně restrukturalizované město tučňáků za oceánem, jak o tom poutavě vyprávěl už v 1990s jeho bájný prorok a spasitel Evžen na lodičce v Nové Vsi :))))

  Thumb up 3 Thumb down 0
 49. ELB :

  Velice zajímavá diskuse, inspirativní čtení při dopolední kávě. Škoda, že to vědomí limitů aktuální situace města při současném entuziasmu účastníku diskuze, že existují i možnosti, řekněmě mírného progresu, naráží na témata, kterým se jako nejdůležitějším věnuje současná ostravská radnice, tedy kdo se umí lépe postavit do pozoru a zasalutovat, když se objeví na scéně chaotický, buranský duce …

  Thumb up 7 Thumb down 0
 50. bapi :

  ELB: Tak to je dalsi vec… Sotva sest mesicu po volbach a je jasny, ze sance na stabilitu je tam ted nulova. Nakonec skonci nejakou mensinovou koalici a neprojde ani rozpocet. A rozvoj mesta u ledu… :/

  Thumb up 1 Thumb down 1
 51. Tomas :

  bapi: S tím souhlasim,bral jsem oba jak p.Macuru i Vondráka za rozumné a schopné lidí…Tím co udělali,udělali pitomce ze sebe i z jejich voličů…podle mě vůbec nepřemýšleli nad následky svých hloupých činu…

  Thumb up 5 Thumb down 6
 52. thvari :

  O.: Ptal ses, proč tě nálepkuju jako zapšklého, tady máš odpověď. Argumentuješ z předem dané pozice, že je Ostrava nějak a priori špatná, ale argumentace funguje naopak, nejprve mám nějakou evidence a až z ní vyvozuju obecné conclusions.

  Například Textilie nebo jatka špičková architektura jsou. Nebo co si pod ní představuješ ty, bratislavské mrakodrapy, jenom protože jsou velké? A proč by obecně Ostrava měla stavět cokoli, z čeho si svět sedne na zadek, copak jsme Londýn nebo Paříž? To vůbec není náš úkol a i když já fanda mrakodrapu od firmy RT Torax jsem, vůbec mi nebude vadit, když stát nebude, protože Ostrava mnohem více potřebuje kvalitní obyčejnou zástavbu, tak jako o tom opakovaně mluví pan architekt Václavík.

  Psát o městě vizualizací je úplně mimo mísu, když jenom letos otevře pět velkých budov – Ostravica-Textilia, Nové lauby, Organica a dvě budovy na kampusu. A to že mají některé věci také i jinde neznamená, že to není správné tady a že to nemáme marektingově prodávat, my nemáme nikoho trumfovat, my máme prostě držet nějaký objektivní standard.

  Tvoje argumentace je prostě příliš emočně zatížená a bez snahy uznat, že je tu něco taky správně uděláno nebo dokonce lepší než jinde. To že přecházíč do výsměšného tónu, báboviček a smajlíků taky ukazuje, že nad problémem nepřemýšlíš dostatečně s odstupem.

  Thumb up 9 Thumb down 5
 53. rom :

  Tomas:

  záleží jak jsou hluboké ty příkopy – nejlepší variantou je, že těch 5 přeběhlíků doplní koalici a jede se dál

  dostanou jednoho náměstka a bude klid

  pak je tam více dalších variant, určitě něco vymýšlí Semerák atd.

  bohužel to nic dobrého nepřinese!!!

  Thumb up 2 Thumb down 1
 54. bapi :

  rom: Za predpokladu, ze ti nezavisli zustanou na peti… Coz velice pravdepodobne nezustanou. Navic i slozeni koalice… Macura se STAN je nepruchodne, naopak Pirati tam byli hlavne kvuli nej a klidne se vsadim, ze i SPOLU by preferovalo spolupraci s nim nez koho tam hodi ANO pod ideovym vedenim sve jednoclenne centraly nekde 300 kilometru daleko.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 55. Pezos :

  Ani to dlouho netrvalo:
  https://www.novinky.cz/clanek/domaci-koalice-v-ostrave-ztratila-vetsinu-40426976

  Thumb up 5 Thumb down 0
 56. Maty :

  bapi.: To že v kraji lidí ubývá je nepopiratelný fakt. Já chtěl spíše upozornit na to, že to není plošné (právě v okolí Ostravy je dost obcí, kde počet obyvatel rostl) a taky na to, že v různých částech regionu má úbytek obyvatel různé příčiny. V Ostravě to je právě odchod lidí za město, na Karvinsku je úbytek obyvatel spojený s ukončením těžby uhlí a třeba na Bruntálsku se to pojí s tím, že Jeseníky jsou obecně periferií republiky. Těch příčin je více, nectí lidmi vytvořené hranice a různě se prolínají. To má za následek stárnutí populace a odchod lidí do atraktivnějších regionů. Myslím si, že je důležité kromě čísel mluvit i o konkrétních příčinách a jejich důsledcích. Jedině tak se to do budoucna může změnit.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 57. bapi :

  Pezos: Zrovna jsem to sel hodit… A to se vsadim, ze skonci jeste aspon 2-3. Minimum.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 58. bapi :

  Maty: To urcite ma, ale jednou z priorit by melo byt jak do MSK nalakat mlade a perspektivni i z jinych kraju. Prevazne tedy zlinskeho a olomouckeho. Jinak se bude Ova soustredit na mesta ve svem okoli, 25-30km. Aby zvysila prijmy z vyberu dani plus samozrejme infrastruktura byla zamyslena pro jiny pocet obyvatel – kolik byl peak Ovy? 370K?

  Thumb up 3 Thumb down 2
 59. rom :

  bapi:

  tady je velká výhoda, že je před námi skoro celé volební období

  u kraje je to horší – tam se budou za chvíli skládat kandidátky, nechápu, že Vondráka nevyhodí – na druhé straně je to pořád jedna part, co se mezi sebou baví a kšeftují

  Thumb up 1 Thumb down 3
 60. josef :

  bapi: 331.000

  Thumb up 6 Thumb down 0
 61. bapi :

  josef: A Brno vlastne tehda bylo 370-380, myslim.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 62. Lexa :

  Chtěl bych k této debatě zopakovat – opět po letech – tezi, že bez rozvoje autonomní ekonomiky je bláhové uvažovat o rozvoji lokality, území, regionu. Přičemž přívlastkem „autonomní“ mám na mysli v místě vzniklou, v místě zakotvenou, nikoli v místě uzavřenou ekonomickou aktivitu.
  Takovou ekonomikou bylo naposledy uhlí, a to svým významem doposud nebylo ničím nahrazeno. Naopak se rozvinula zaměstnanecká údržbová náhražka v podobě montoven a obslužného ekonomického provozu s nulovou přidanou hodnotou (subdodávky, logistika).
  Poslední zaznamenanou ranou je ukončení, rozdrobení + likvidace těžebních provozů (připomínám, že jde o průmyslové lokality, původně propojené elektroenergetickou infrastrukturou 110kV včetně regulačních a transformačních kapacit, s přírodním metanem pro kogeneraci a prakticky nevyčerpatelným zdrojem jodobromové solanky pro termobalneologii.
  Chtěl bych se vsadit, že soudružské namydlení schodů pro Babiše ze strany Macury a Vondráka bylo ze značné části zapříčiněno deziluzí z Babišova (a z jeho příkazu později Schillerové) zatlučení hřebíku do rakve využití potenciálu bývalých těžebních lokalit pro nějakou skutečnou ekonomiku.

  Thumb up 8 Thumb down 0
 63. O. :

  thvari: Tak rec byla o tom, proc z Ostravy odchazi perspektivni lidi a proc neprichazi. Chtel jsem ti dat par prikladu. Vypada to, ze Beskydy, Poodri, Jatka a Textilia proste nejsou dost silne karty, muzes si myslet opak a jasat nad vizualizacema, ale lidi hlasuji nohama. Ostravu mam rad, neminim nikam emigrovat, ale nebudu si nalhavat, jak je to atraktivni mesto. Neni. A nepomuze tomu ani 5 novych tuctovych baraku po x letech. Tim bych tu nasi debatu asi ukoncil, nalepku uz jsi mi pridelil :)

  Thumb up 7 Thumb down 4
 64. bapi :

  Lexa: MSK (pripadne OL) kraj se totiz pro ANO stal zdrojem levnych hlasu. Babis byl ministr financi, pak premier, meli tam hejtmany, primatory, starosty… Ale realne pro dlouhodoby, hloubkovy rozvoj tech mist Babis neudelal vubec nic. Mohl se predvest, co ukaze a umi… Ale mu slo jen o tech automatickych 30%. Nakonec i ted v prezidentskych, kolikrat zminil potrebu pomoci a rozvoje regionu? Absolutne nula-krat.

  Thumb up 2 Thumb down 5
 65. Tomas :

  bapi: Nechápu,ten projev o levných hlasech..Pamatuji spoustu politiku jak ve statni tak regionální úrovni,od revoluce si nevybavuji lepší vedení státu ze strany ANO a lepší práci místních regionálních politiku než za vlády Ano.Naopak místní volí ty o kterých jsou přesvědčeni,že pro ně pracují .Naopak tato vláda je asi nejhorší od revoluce…

  Thumb up 6 Thumb down 8
 66. jlname :

  Pořád jatka, jatka… To je nějaká nemoc tady, ne??. 😄😄
  Vždyť k tomu objektu ani neexistuje slušný chodník (i komunikace s parkovištěm) a celé tuto jedinečnou architekturu pohřbívá „18 pilířů“ kravínu zvaného Bauhaus.
  Kdy to Už proboha strhnou! A tak tu žijeme a NIC se desítky let neděje. Zakonzervované jak v muzeu. Skansen komunismu.
  Jak praví ten vtip – proč v Ostravě nemůžete sehnat práci? – protože už je všechno zrobené.

  Thumb up 12 Thumb down 7
 67. Tomas :

  jlname: To jsem přesně čekal,že po dokončení,ten Kravín stáhnou…Kdysi jsem četl,že se tam plánuje Vyškova kancel.budova..presne k tomu toto místo mělo sloužit,vedle Českobratrské…

  Thumb up 8 Thumb down 0
 68. ELB :

  Lexa: Teze o podmíněnosti rozvoje území rozvojem autonomní ekonomiky je podnětná. Kromě zmíněného využití potenciálu bývalých těžebních lokalit by jistě stálo za zvážení i potenciál případného přístavu Ostrava. Tím nemám na mysli sporný kanál Odra-Dunaj-Labe, ale zapojení Ostravy do polského projektu posunutí hranice splavnosti Odry. V Ostravě se proti tomu zvedl masivní odpor srovnatelný s výstavbou Severní dráhy císaře Ferdinanda zprovozněné v roce 1847 s nádražím mimo tehdejší Moravskou Ostravu. Přitom Odra v Ostravě (od Polanky, resp. Výškovic až do Koblova) je již dnes umělým kanálem, bez původních přírodních meandrů. Není to další zmarněný potenciál, pokud jde o autonomní ekonomiku ? Zdá se mi, že vedení města Ostravy se dlouhodobě úporně a skokově tlačí do role města kultury a zakrývá si oči před každodenní „robotou“ na posunech ve skutečném vývoji města podpořeného autonomní ekonomikou. Koho dnes například ohromí koncertní hala ? To mohlo platit tak nejpozději v osmdesátých letech minulého století, v období brutální ekonomické konjunktury západní Evropy. Ale dnes v Ostravě ? Jako dílčí projekt to možná uspěje, ale stále to bude jen ostrůvek sám pro sebe, bez dalších efektů do infrastruktury města. Myslím, že podobné potenciály rozvoje autonomní ekonomiky města by se neměly šmahem odmítat, samozřejmě při zvážení všech kontextů, včetně enviromentálního. Je ale pro město prospěšnější mít v Přívoze roční produkci 700 000 tun koksu, ve městě, které se zbavilo těžby uhlí, ale ne už jeho zpracování, nebo mezinárodní přístav ?

  Thumb up 4 Thumb down 2
 69. rom :

  ELB:

  Zeman kanálu dal polibek smrti, bohužel. Ta naše část je obrovská příležitost, všichni se k tomu nesmyslně vyjadřují, bez jakékoliv odbornosti atd. Poláci cypoviny neřeší, staví – podívejme se na ty infrastrukturní stavby – dálnice, VRT, letiště, splavnost Odry.

  Thumb up 4 Thumb down 3
 70. ELB :

  rom: Ano, bohužel, je to přesně tak, jak píšeš, Zemanův polibek smrti. Souhlasím i se srovnáním s Polskem, stačí se podívat 90 km do nejbližšího partnerského města Ostravy, tj. do Katowic. Ale Zeman už je minulost, a tak by možná nebylo od věci se na tohle téma podívat znovu, trochu více s odstupem a s vizí, co by mohl tento projekt Ostravě přinést.

  Thumb up 1 Thumb down 5
 71. bapi :

  ELB: Tak velkou motivaci k te koncertni sini je i (mozna naivni) snaha pozvednout urcitou cast ostravskeho obyvatelstva. Aspon tak jsem to slysel. Je tam proste nejaka frustrace, ze cast lidi v Ove je nastavena uplne jinak… I proto by Macura jako primator nejspis vic sedel nekam smer Brno, Hradec Kralove, nebo aspon Jihlava, no.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 72. adamous :

  bapi: Snad uz se znova nedoziju neceho podobneho, bohuzel velka cast obyvatelstva mne stale prijde nastavena na jeho uroven a podle toho vypada i ten zniceny verejny prostor: https://www.youtube.com/watch?v=aeRYjjHF7qY&ab_channel=CrazyM

  Thumb up 2 Thumb down 0
 73. bapi :

  adamous: Krucinal, na tohodle jsem uplne zapomnel. A pred nim tam byl ten smejd Palas… To se pak clovek proste nemuze divit, no. :/ A bohuzel je tohle vsechno na dlouhe, dlouhe roky…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 74. O. :

  Odra od Zabrehu do Koblova je kanal, ale v useku kolem Bohumina je to porad unikatni puvodni cast reky, kterou by ty fantasmagorie o pristavu v Ostrave znicily.
  Za dalsi: Polaci se s tim fakt nemazou a delaji to dobre, nicmene prutok v Odre v Polsku za soutokem s Olsi je podstatne jiny nez prutok v Odre v Ostrave ve Svinove.
  Splavneni Odry do Ostravy je proste zbytecny a skodlivy nesmysl. Lepsi by bylo vice se zamerit na zrychleni a zkapacitneni zeleznice, nejen smerem do Polska, ale pres celou Moravu.

  Thumb up 1 Thumb down 5
 75. ELB :

  O.: Projekt splavnění Odry do Ostravy byl představen tak, že počítá se zachováním meandrů ve Starém Bohumíně a s vybudováním umělého kanálu v tomto úseku na polské straně hranice, zcela mimo bohumínské meandry. Průtok Odry ve Svinově není podstatný, přístav by byl v Přívoze, resp. Mar.Horách na plochách poznamenaných dřívějším průmyslem, v těsném sousedství železnice. V čem je ten nápad škodlivý ? Jaké konkrétní škody by Ostravě přinesl ?

  Thumb up 7 Thumb down 2
 76. rom :

  ELB:

  bohužel je to ta demagogie, co ničí takové projekty a brzdí rozvoj o desítky let – někteří lidé by za to měli nést odpovědnost

  Thumb up 3 Thumb down 2
 77. Lexa :

  ELB:
  Ad kanál Odra: Splavnění Odry do Ostravy a vybudování přístavního terminálu někde v oblasti Mar. Hory (s překladištěm na železnici) by nejspíš nebylo vážným technickým, ani environmentálním problémem. Je ale otázka, co přepravovat. O řadové výrobě supertěžkých a nadrozměrných výrobků na území Ostravy (kde by lodní doprava byla užitečná) mám hlubokou pochybnost. O potřebě masové přepravy surovin platí totéž. Přeprava LNG z polského terminálu do českého vnitrozemí by dávala smysl, ale já na perspektivu LNG (z důvodů, na které tady není místo) zcela nevěřím. A ostatní? Auta, potraviny, průmyslové výrobky v ekonomice just-in-time? To sotva. Kdybych rozhodoval o kanálu já, tak NE.
  Ad koncertní síň: Za svůj život jsem v Ově navštívil jistě víc než 1000 koncertů a divadelních představení. Co se stalo ovšem zvykem v posledních 20ti letech, je na sociologickou studii. Po každém koncertě, divadle si lidé zvykli vstávat a dělat takzvaný standing ovation. Což opravdu bývalo zvykem jen zcela výjimečně, při unikátních kulturních zážitcích. Vykládám si to tak, že snobsko-buranské dušičky, neschopné rozeznat skutečnou kvalitu, chtějí si dodat pocit vlastní výjimečnosti tím, že potleskem vestoje „udělají“ i z běžné produkce událost. Prosím, ať si každý prožívá své kulturní zážitky, jak je mu libo. Očekávat ovšem, že dojde k povznesení kulturní úrovně obyvatelstva Ostravy tím, že pro tyto snoby vznikne světová koncertní síň, je stejná blbost, jako že Zlatou tretrou s Usainem Boltem se zvedne počet sportujících dětí a mladých lidí. Je mi líto (a to si např. Igora Františáka, zakladatele Svatováclavského hudebního festivalu, vážím nesmírně), ale za mne koncertní síň NE.
  Obojí by byly ( – budou?) jen projevem výše zmíněného cargo kultu.

  Thumb up 2 Thumb down 2
 78. bapi :

  Lexa: Tak jak to chapu… Ta Sin neni jen pro ty, co pujdou dovnitr, ale hlavne pro ty, co ji budou mijet… Ze na tom svete je i neco jineho. A ne jen igelitka z Billy, pivo v petce a kecy o systemu, „Amicich“ apod. Samozrejme ale… Mozna to tady chtelo byt all in. Jako ze… Nevypada zle, ale zaroven to neni Guggenheim od Gehryho, no.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 79. lexa :

  bapi:
  Tak to by byl trochu drahý billboard:-)

  Thumb up 0 Thumb down 4
 80. O. :

  ELB: Ze ten paralelni umely kanal by negativne neovlivnil meandry, tomu snad sam neveris.
  Nebudu tady dokola opakovat zname skutecnosti, verim, ze pokud mas zajem, tak si ty studie, jak by to splavneni Odry do Ostravy ovlivnilo zivotni prostredi, zvadnes najit sam.
  Nejdulezitejsi vec, jak uz tady bylo receno, co by se tim jako melo prepravovat, pro jake zbozi by bylo vyhodnejsi prepracocat to v lodich, nez po zeleznici? Nic takoveho tady proste neni. Takze jen skoda penez a dalsi znicene zivotni prostredi.
  Doporucuji si neco zjistit o kanalu Ryn–Mohan–Dunaj, ten uz je realizovany. Tam ta preprava zbozi ma radove vetsi potencial, a stejne tam prinosy neprevazuji nad negativy. A to maji k dispozici podstatne vic vody, nez bychom tady meli my.
  Opravdu nechapu, co nektere fascinuje na tom napadu, udelat tady zbytecne obrovske betonove koryto. Pochopil bych to asi u stavebnich a betonarskych firem, ale doba bezohledneho „budovani tezkeho prumyslu“ uz snad skoncila.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 81. ELB :

  O.: Děkuji za odpověď. Ano mám pochybnosti o vlivu stavby na meandry ve Starém Bohumíně, zejména v souvislosti s nižšími stavy vody v posledních letech. Specifický biotop říčních meandrů je však průběžně utvářen střídáním sucha a povodně, takže je to úvaha v řádu desítek let, nikoliv jen dle současného stavu sucha. Dalším důvodem proti je podle mě skutečnost, že se jedná o horní tok řeky. Není to však pro mě důvod, abych projekt hned šmahem odmítnul, jak se to stalo v Ostravě. Myslím si, že by mělo proběhnout minímálně komplexní posouzení stavby na životní prostředí. Tvůj slovník ve stylu „zbytečné obrovské betonové koryto“ považuji, omlouvám se, za demagogický. Splavnění řeky neznamená automaticky vybudování betonového koryta. Nový kanál by byl pouze v úseku asi 2 km směrem na jih od ústí Olzy do Odry (mimochodem, také již umělého, v místech, kde původní soutok řek nebyl). Nejsem fanatickým nadšencem kanálu, ale příjde mi správné tento nápad více promyslet a posoudit, protože to může být šance do budoucna. Kde je psáno, že přeprava zboží bude pořád ve stejných (železničních) kolejích jako dnes. Nejsme ještě na konci dějin a teleologie věčného růstu a nekonečného zrychlování se může, právě s ohledem na změny klimatu, velmi rychle změnit. Ano, je to svého druhu sázka do loterie, protože záleží, jak se podaří v budoucnu naplnit potenciál mořského přístavu Štětín (kde měla ČSR kdysi své exteritoriální území). Poláci se splavněním Odry k hranici budou tak či tak pokračovat. Osobně tipuji, že když neuspějí v Ostravě, navrhnou koncový bod splavnění v podobě malého přístavu na české straně, aby se pro výkaz v EU jednalo o mezinárodní projekt, a to v Bohumíně na Olze v Kopytově, mimo PP Hraniční meandry Odry. A Ostravu mine lodní doprava stejně jako ta železniční v roce 1847. Ale stejně jako území Ostravy postupně stejně dorostlo až k železnici, můžeme dnes považovat za součást ostravské aglomerace vlastně i Bohumín, takže nakonec, proč ne, ostravský přístav může být i v Bohumíně. Jen asi v menší podobě, protože tak vhodné podmínky jako v Přívoze a Mar.Horách v Bohumíně nejsou.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 82. ELB :

  Lexa: Pokud jde o to, co přepravovat, tak ano, aktuálně jsem měl na mysli právě LNG z terminálu ve Svinoústí, což je dnes nejen otázkou ekonomickou, ale vlastně i otázkou národní bezpečnosti. Jinak uznávám, že s ohledem na současný styl přepravy zboží by bylo aktuální využití lodní přepravy sporné, ale jak jsem napsal o příspěvek výše, současná podoba mezinárodního obchodu se může velmi rychle změnit. Takže, kdybych rozhodoval já, bylo by to takové opatrné ANO, které by se mohlo změnit výsledky reálné komplexní studie o vlivu na životní prostředí.

  Pokud jde o koncertní halu, souhlasím s výstižnou psychosociální sondou do duše ostravského kulturtrégra, který před nedávnem naposledy vyfaral a chce se zařadit do velkého světa kultury. Tedy ANO, ale za své :)

  Mimochodem, jakou pak máme aktuálně v Ostravě vlastně šanci nebýt těmi Cargo-Melanésany s kokosovými ořechy na uších ?

  Thumb up 2 Thumb down 1
 83. O. :

  ELB:
  Diky za argumenty.
  – To, ze se jedna o horni tok reky, je velice podstatny argument proti (po vetsinu roku nizke prutoky, relatine nezniceny ekosystem).
  – Posouzeni stavby z ruznych hledisek probehlo nekolikrat (da se dohledat), a vetsinou vychazi negativne.
  – 2 km noveho betonovehop koryta je proste nove betonove koryto. Navic bude spotrebovavat vodu z puvodniho koryta, kde bude chybet.
  – Opravdu nikde neni psano, ze preprava bude porad stejna jako dneska. Az to bude opravdu vypadat na zmenu, tak se to bude resit. Utracet dneska velke penize, za neco, co treba bude jednou jinak, ale nikdo nevi jestli a jak, je hloupost, sorry. Ale klidne bych se vsadil, ze doprava se bude vyvijet smerem k vetsi rychlosti a spolehlivosti, tudiz urcite ne zpatky na reky. Leda by doslo k nejake globalni katastrofe a civilizace by se vratila o hodne do minulosti. Ale zase, vyhazovat obrovske prostredky, kvuli takove hypoteze?
  – Zda se mi, ze jde nakonec jenom o to cerpani penez z EU, a to mi prijde dost slabe.
  – Asi bych nemel problem s pristavem nekde na Olsi kousek od soutoku, ale porad nechapu proc. k cemu by to bylo dobre, co nezvladne zeleznice?
  – Jeste jednou doporucuji si precist neco o ocekavanich a realite kolem kanalu Ryn–Mohan–Dunaj, kde to davalo mnohem vetsi smysl.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 84. Lexa :

  ELB:
  Babo raď.
  Prvním krokem je stav veřejného mediálního prostoru. Opinion makeři se soustředili na vytváření obrazu jediné neoliberální cesty, trhu, globality a když bude problém, máme tyhlety USA. A dílčí potíže (covid, Putin, klima) jsou jen malé daně za demokracii. A nejdůležitější je tlusté kladné černé číslo vpravo dole každoroční excelové tabulky. Za tohoto stavu se těžko vede debata o společenských prioritách, protože vlastně máme jasno, ne? (Co mi to jen připomíná…)
  Takže: narovnaná společenská debata, bez tabu a okřikování, hledání co nejvíce odpovídajícího stavu reality jako výchozího bodu k rozhodování.

  Ekonomika: Zahraniční kapitál rozhodně nemá v plánu utratit tady byť jen o korunu více, než je nezbytné. A místní subdodavatelé mají jedinou motivaci: vyrobit co nejlevněji to, co jim přijde namalováno zvenčí – to je mimochodem česká motivace a cesta k průmyslu 4.0.
  Osobně (nemusí to být správně) vidím jedinou šanci začít od nuly – veřejně podporovaným venture kapitálem v první startupové fázi (FFF). Pokud by se Ova (region) staly centrem této aktivity, přilítnou sen nadržení startupisti jako slepice za flusem. V téhle fázi jsou jim nanic směšné Huby s izolačními trojskly v oknech a kafevar na chodbě. Stačí garáž, notes, 3D tiskárna a hlavně: dobrý advokát, dobrý účetní a daňař, dobrý finanční (bankovní, pojišťovací) poradce, dobrý poradce v ochraně průmyslových a autorských práv – aby se neutopili dříve, než se nadechnou, jak se to stalo mnoha jiným.

  Kultura: Opět začít od nuly – děti, středoškoláci. Je skoro nepředstavitelné, co by se dalo natropit v sociálních sítích za alotria za 3mld Kč, které jsou určeny pro koncertní síň. Kantoři jsou schopni dělat zázraky (Wichterleho nebo gymn. O. Havlové). Ale když leta škemráš o stokoruny a narážíš do gumové byrokratické zdi, vyhořel by i Komenský. Ty děti se za 15 let budou rozhodovat, jestli zůstanou nebo vezmou čáru. A ti, co zůstanou, za 20 let ať rozhodnou, jestli potřebují světovou koncertní halu. Ale kultivovat mohou jen kultivovaní, to je jasné. Mě formoval folk a poslechové diskotéky Jiřího Černého a Petra Dorůžky. Teď poslouchám sira Mackerase a Aarvo Parta, ale nějak se musí začít.
  Takže si tak

  Thumb up 3 Thumb down 9
 85. paul :

  Lidi! Náhodou skvělá debata. Přidám opět poznatky jako skoro ostravák bydlící 15km za městem směr Krmelin, jehož většina starsich členů rodiny vždy pracovala v Ostravě/Vítkovice/Centrum. Co je udivující pozoruji vylidňování mé mladé generace i v mém bezprostředním okolí. Jsou to přítom zejména lidi střední třídy: příklad kterých znám stejných x. Rodina poměrně fajn dům, bazen, zahrada, bydlící kousek od Ostravy. Jenže dospívající decka nemají žádnou perspektivu dobré práce, anebo efektivní spojení do centra Ostravy. Stejně tak vyžití volného času. Vlakem z Prahy se už večer sem taky nedostanete. Takže obě dvě dečka fuč, někdo Praha někdo Brno, někdo Švédsko. A vrátit se nehodlá nikdo. … Jak jsem zde psal, od 00 let se střední třída stěhuje za Ostravu, jenže Ostrava mezitím s Krajem omezila spoje přímo do centra města a zkomplikovala všu různými přestupy.
  A největší sradna srovnání Ostravy, je mrknout do Místku na náměstí a tržnici okolo 14-15h. Tolik lidí v „centru“ města ani Masarykaci není. Ostrava má velké prd, snaží se. Ale mladí nechcou čekat…

  Thumb up 11 Thumb down 1
 86. paul :

  A debata ke koncertní hale. Za x miliard budeme budovat obří projekt, ve městě kde po 22h zeje hlavní náměstí prázdnotou a v sobotu dopoledne si nekoupíte na trhu v centru ani čerstvou zeleninu, na náměstí nehraje kvalitní muzika ani kultura. Ostrava byla jako centrum po roce 1967 vážně poničena. Já osobně bych však radši vzal prachy z haly a vybudoval tramvaj na slezskou a přebudoval bývalou banku u Sýkoráku na bytový dům s restauracemi a kinem. Jasně že jsou to plané ideje, ty peníze jsou v jiné kategorii. Ale zkrátka, ty odchozivší mladé lidi žádná předřazená hala s předřazeným vstupným nenaláká zpět.
  Jediné co je může nalákat, efektní mhd, kvalitní a dostupné bydlení, bez nutnosti jezdit všude autem. Kvalitní firmy, kultura, živoucí město, kvalitní letecké spojení se světem a bezpečí v divokých částech Ostravy.
  Ps. projděte si OC Karolínu po zimě, tento megalomansky a nájmem předražený projekt má opět X jednotek k pronájmu.
  A to odešel např. i veliký nadnárodní M&S. 😬
  Ostravica je mikro krůček, ale jen pro patrioty. 😐

  Thumb up 7 Thumb down 8
 87. bapi :

  paul: Tak zrovna kin uz na Ova dostatecne. At uz dotovanych jednosalovek nebo multikin – zvlast treba Cinestar ma absurdne prepalenou kapacitu, bohate by stacilo 5-6 salu a i ty zmensit o petinu. Jsem docela zvedav, jak to budou resit do budoucna…

  Thumb up 1 Thumb down 0
 88. alex :

  Osm mínusů, nula argumentů.
  Je hezké vidět, že veřejnost je zcela v souladu s politikou: boj za vyrovnané dlaždičky v chodnících, estetiku fasád a světovou halu s mrakodrapem uprostřed ekonomické Burkiny Faso.
  Čest, soudruzi.

  Thumb up 6 Thumb down 4
 89. Dr. Kohn :

  paul: Prosimvás už tady jednou pro vždy si uvědomte, že když zrušíte koncertní halu za 3 mld. tak nikdy nebudete mít ty peníze navíc. Jednak je část dotace, jednak je část na rekonstrukci domu kultury, a zbytek je stejně zařazen do nějaké kapitoly rozpočtu. Takže peníze na kulturu nemůžete použít na dopravu nebo ve školství….

  Čili je potřeba si v prvé řadě říct, že ta otázka není jestli koncertní halu nebo něco jiného, ale jestli halu nebo nic.

  Thumb up 9 Thumb down 1
 90. Maty :

  K debatě o koncertní hale. Nevím, kde se u některých diskutujících vzal pocit, že se koncertní hala staví, proto aby zkurturnila obyvatele města. Troufám si tvrdit, že v Ostravě a jejím okolí stále žije dost lidí, kteří znají i něco jiného než igelitku s pivem v petce. Koncertní sál mají v Bielsko-Biała, Katovicích a v budoucnu bude nejspíš i v Brně. Taková budova je běžnou součástí města, nevidím důvod proč by zrovna v Ostravě stát neměla. To, že se město vydalo nadstandardní cestou v podobě architektonické soutěže, ze které vzešel nadstandardní projekt je jedině dobře. Pokud se městu podaří projekt zrealizovat a zaměří se i na bezprostřední okolí ( o což se snažit nejspíš bude viz. proměna Sadu Dr. Milady Horákové), tak může vzniknout kus kvalitního veřejného prostoru situovaného uvnitř města. Právě dostatek kvalitního veřejného prostoru, který by přitahoval lidi a oživoval město,je jedna z věcí,která v Ostravě citelně chybí. Navíc se jedná o projekt s poměrně velkým přesahem, který znají i lidé mimo Ostravu a region. Je mnohem lepší když se o nás mluví v souvislosti s moderní architekturou než jako o městě, kde nic není. Chápu, že někteří tady mají sto lepších nápadů, jak peníze na halu použít. Jak už zde bylo zmíněno, takhle jednoduché to není a navíc by stále byla potřeba rekonstrukce domu kultury.

  Thumb up 11 Thumb down 1
 91. petrK :

  Maty: a k tomu architektonickému skvostu se dostanou tak, že vystoupí na obludných frýdlantských mostech a pěšky dojdou po „rozjebaném“ chodníku u bezručů – stejně tak cestou zpět, což jistě přehluší i ten nejkrásnější umělecký zážitek

  v kocourkově taky stavěli dům od střechy, tak proč ne v ostravě

  Thumb up 10 Thumb down 5
 92. bapi :

  Maty: Tak mi to bylo receno lidmi, kteri by to vedet meli. Ze jednou z hlavnich motivaci je povznest obyvatelstvo…

  Thumb up 1 Thumb down 1
 93. Tomas :

  petrK: Frýdlantu se mají opravovat…a je třeba si uvědomit že vše nejde hned…má se stavět koncentni hala,opravit park za tím,parkov.dum naproti,černá kostka naproti,revitalizace před tím..zastávky,chodníky,cesta…

  Thumb up 6 Thumb down 0
 94. Maty :

  petrK: právě proto jsem psal, že je důležité se zaměřit i na okolní prostory, mezi které patří i chodník u bezručů. Jedině tak může být koncertní hala pozitivní impuls pro lokalitu a město. Kdyby koncertní hala stála uprostřed současného veřejného prostoru, nebyl by ani z poloviny využit její potenciál.

  Thumb up 8 Thumb down 0
 95. Marthin :

  Pánové,, jste extrémně mimo téma: Kanál DOL se probírá u článku o přístavu v Mariánských Horách a článek o koncertní síni tu je taky…

  Thumb up 2 Thumb down 3
 96. Martin [msstavby.cz] :

  paul: Kromě minimální nabídky kvalitních produktů mám s Karolinou problém v podobě lidí, co se tam nacházejí. Konkrétně u vstupu na lávku a v přízemí u vstupu směrem do centra. Ty skupinky pochybných existencí všemožného věku co tam jen vykuřují a dělají bordel mi doslova pijí krev. Často vypadají hůře než představitelé příběhu My děti ze stanice Zoo od Christiany Felscherinowé.

  Thumb up 16 Thumb down 0
 97. Paul :

  Martin [msstavby.cz]: Ano potvrzuji, před zavřeným M&S to v 19:30 ve středu večer vypadalo jako sešlost prodejců hašiše ze slamů. 🤗😬 Jít kolem sama holka, určitě by se necítila dobře.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 98. Vojtěch :

  Paul: velmi zbytečná konktretizace genderu

  Thumb up 1 Thumb down 4
 99. D-r :

  Martin [msstavby.cz]: Jen si představ co to znamená pro lidi kteří tam bydlí. Luxusní čtvrť:-). Občas se bojím tam s dětmi chodit. Nechápu, že to nikdo neřeší.

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.