Anketa k budoucnosti opavské dopravy

Město Opava publikovala dotazník na zjištění potřeb obyvatel v otázce mobility. Dotazník obsahuje sedm významných záměrů.

Obdobné dotazníky sice mohou vypovědět, co si myslí a co žádá běžné obyvatelstvo. V rámci přípravy plánu mobility, její komplexnosti a složitosti a přesahu celého tématu je však implementace názoru lidu problematická.

O tom svědčí i komentáře na facebookovém profilu města Opavy. Studium urbanismu a městského rozvoje trvají obdobně dlouho, jako studium medicíny. O lékařském zákroku však běžné lidi rozhodovat nenecháte.

Hodnocené projekty (hodnotit můžete ZDE)

Olomoucká – oboustranné cyklopruhy na úkor parkování na jedné straně

Dnes je ulice Olomoucká před Nemocnicí lemována stojícími vozidly po obou stranách. Lidé využívající kolo se tísní mezi stojícími vozidly, kde jim hrozí otevřením dveří a mezi projíždějícími auty a trolejbusy. Jiní volí jízdu po chodníku a obtěžují chodce. Pro zřízení oboustranných jízdních pruhů pro cyklisty zde by stačilo zrušit parkování pouze na jedné straně vozovky. Ulice Olomoucká je cyklisty jednou z nejzatíženějších ulic ve městě po ulici Englišova, Těšínská třídy spojenců a nábřeží Opavy.  Dopravní studie řešení je k dispozici již téměř 10 let.

Zde se objevují názory, že zde parkují i lidé, kteří navštěvují nemocnici, nebo obyvatelé okolních domů. V samotném areálu nemocnice se připravuje stavba kapacitního parkovacího domu. Zrušením jednoho pruhu podélného stání navíc dojde k malému úbytku parkovacích stání. Plán mobility se navrhuje na mnoho let dopředu. Po dokončení obchvatu bude dopravní zátěž nižší.

Těšínska – snížení počtu pruhů, vytvoření ostrůvků na přechodech a doplnění cyklopruhů

Snížení počtu pruhů na 1+1 místo 2+2 má za cíl možnost realizaci středních ostrovů na přechodech pro chodce a zajištění jejich bezpečného přecházení. Současně zbytné prostory vozovky mohou být využity pro cyklistické pruhy, chodníky nebo případně jiný účel. Řazení v křižovatce Ratibořská x Zámecký okruh zůstane stávající. Při změně řadících pruhy by vznikly kolony. Prioritně by měl být řešen Zámecký okruh, kde ve směru do centra se z 1 pruhu stávají 2 před přechodem při křižovatce s ulicí Komárovská. Snížení počtu pruhů má význam zejména pro pěší. Posouzení prokázalo, že dopravní kolony nevzniknou za předpokladu zprovoznění spojky S1 od Globusu s návazným severním obchvatem, který se aktuálně dostavuje. Již stávající část obchvatu odklonila část dopravy z ulice Těšínská a intenzita dopravy zde klesla.

Okružní křižovatka – Nákladní x Oblouková (pod Bredou)

Okružní křižovatka z betonových bloků je dočasnou stavbou realizovanou po projednání plánu mobility v roce 2015. Po prvních problémech s provozem se organizace dopravy osvědčila. Plnohodnotná přestavba by ovšem zpřehlednila situaci pro řidiče a zvýšila bezpečnost a plynulost provozu vozidel i pěších a cyklistů. Problémem místa je existence inženýrských sítí a historického náhonu pod křižovatkou, které stavbu prodražují nad dvojnásobek ceny běžné křižovatky.  

Křižovatka Olomoucká x Vančurova

Křižovatka na Olomoucké ulici je rozlehlá s dlouhými přechody pro chodce. Přestavba na okružní křižovatku by přinesla zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Při přestavbě by došlo ke zkrácení přechodů pro chodce, které jsou dnes až přes čtyři jízdní pruhy. Úpravou by došlo ke zlepšení rozhledů v křižovatce.  Na opačné straně ulice Vančurova (vyústění na Krnovskou) je již  okružní křižovatka realizovaná.

Výstavba autobusového nádraží u vlakového nádraží

Příměstská doprava je v současné době vedena zejména na přestupní uzel Opava Východ s odstavením autobusů mimo centrum na Bílovecké ulici v areálu dopravce. Většina linek v dotyku s centrem města zastavuje na Nádraží Východ a pokračuje ve směru na Bruntál a Rýmařov na Praskovu a nákladní. Ve směru na Ostravu pokračují linky na Zámecký okruh nebo na zastávky Praskova a Těšínská.  Ve směru na Hradec nad Moravicí pokračují linky na Roosweltovu.

Sjednocení dopravního uzlu by mělo význam pro přestupy i organizování dopravy. Dnes je nejvýznamnější zastávkou Opava Východ.

V rámci plánu mobility bylo navrženo rozšíření přestupního uzlu na Praskově, jelikož většina cestujících ze Zámeckého okruhu pokračuje do centra města.  Rozšíření zastávek zde nakonec nebylo realizováno.
V minulosti se uvažovalo a výstavbě autobusového nádraží na ulici Těšínské mezi Lidlem a Tescem. Zastavení autobusů zde by ovšem prodloužilo docházku lidem zejména do centra města.

Rozšíření zóny placeného stání v okolí centra

V současné době je v centru města mezi ulicemi Olbrichova, Nádražní okruh, Zámecký okruh, Nákladní a Kasárenská zřízena zóna placeného stání. 

Krátkodobé stání je zpoplatněno parkovacími automaty nebo závorovými systémy. Dlouhodobé stání je zpoplatněno od 1000 Kč za rok pro fyzické osoby a parkování pro právnické osoby je od 8 000 Kč za rok.  Další vozidla jsou zpoplatněny více. Dlouhodobě je počet vydaných karet cca 650 ks za rok. Vydání parkovací karty opravňuje k zaparkování v zóně, neznamená garantované místo.

Zavedení rezidentních zón v sídlištích

Zavedení rezidentních zón v sídlištích je uvažováno pro potřeby snížení poptávky po odstavení vozu v noci. Neznamená garantované místo pro zaparkování, ale opravňuje k parkování obdobně jako u zón v centru města. Část stání v sídlištích bude označena jako krátkodobá stání na 2 hodiny, ta nebudou zpoplatněna. Aktuálně má Opava v lokalitách bytové zástavby 8200 vozidel. Počet míst je omezen na 7400 stání. Realizační náklady na vybudování jednoho stání jsou cca 150 tis. Kč na terénu. Proto počet stání roste pouze pomalu. Naopak počet vozidel roste o cca 180 vozidel za rok. Některá vozidla zabírají prostory jízdních pruhů a ponechávají pro průjezdu pouze jeden jízdní pruh, což není v souladu s pravidly silničního provozu. Pokud tyto vozidla neomezují pěší trasy nebo průjezd hasičů, nejedná se celospolečensky významný problém.

S posledním bodem má město Opava již vtipné zkušenosti z jiného dotazníku, který proběhl mezi lidmi na sídlišti Kateřinky. Článek publikoval server zdopravy.cz

Radnice tu mezi občany části Kateřinky testovala zájem o stavbu parkovací věže, ve které by si mohli lidé zakoupit garantované místo a mít jistotu, že vždy zaparkují.

„Na klasický nadzemní parkovací dům není v Kateřinkách dostatek vhodných ploch v majetku města. Podzemní parkoviště by pak bylo neúnosně drahé. Jednou z možností, jak rychle problém aspoň částečně vyřešit, je právě stavba parkovacích věží,“ vysvětlilo město v tiskové zprávě.

Město by tuto jednoduchou stavbu postavilo, zájemci by v ní mohli mít za úplatu blokované místo. Udělalo proto anketu mezi občany, do které se zapojilo 318 lidí, zda by takovou nabídku využilo.

Z dotazníku vzešlo, že potřebu vybudování nových parkovacích míst v Kateřinkách cítí dohromady 82 % respondentů. V případě vybudování parkovací věže na ulici Antonína Sovy by zde mělo zájem parkovat pouze 43 % Kateřinských. Co se koupě místa týče, za stanovenou částku v rozmezí 400 000 až 600 000 korun by si místo koupila pouze 4 % respondentů, avšak 19 % respondentů by bylo ochotno koupit si parkovací místo za nižší částku, nejčastěji v rozmezí 100 000 až 200 000 korun. Zhruba 6 % respondentů pak uvažuje o případném pronájmu místa.

Nedá se než nesouhlasit s popsáním nastalé situace v úvodu článku.

„Lidé si pravidelně stěžují na to, že nemají kde zaparkovat, platit za zábor veřejného prostranství svým soukromým majetkem ale nechtějí.“

zdroj: opava-city.cz

Související články

  • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

  1. Pavel :

    Bez pochyb jde většinou o záměry užitečné, ale „plán mobility“ je v jejich případě dost nadnesený název. Vítám zájem o názor veřejnosti (hlasujte o tom, co vám navrhujeme), ale postrádám stanoviska dalších důležitých hráčů. Třeba vybudování rondelu na Olomoucké ulici ulehčí najíždění z vedlejších ulic, ale logicky zpomalí dopravní proud na ulici hlavní. Jde přitom o kritickou komunikaci pro RZS, takže doufejme, že rondel nakonec „nějak“ umožní sanitkám předjíždět čekající vozidla. Co mi v plánu zcela chybí, to jsou dlouhodobě potřebné zásahy, které by umožnily pěším, cyklistům a také motoristům překonávat významné bariéry ve městě (řeka, železnice). Jakákoli oprava mostu nebo železničního přejezdu znamená okamžitý průšvih pro celé město, zejména pak pro hasiče a záchranku. Jde o investičně náročné většinou mostní stavby nebo podjezdy, např. přes řeku Opavu v místě dnešní malé lávky na Mlýnské ulici, přes kolejiště u Tesca nebo pod kolejištěm v lokalitě bývalých Dukelských kasáren.

    Thumb up 7 Thumb down 0
  2. Zdeněk :

    Co se týče posledního bodu,parkovacích stání a Vašeho „vtipného“ dodatku s anketou. Nechcete třeba taky aby se lidé třeba finančně spolupodíleli i na výstavbě kanalizace?

    Thumb up 2 Thumb down 11
  3. Zdeněk :

    Co se týče posledního bodu,parkovacích stání, a Vašeho „vtipného“ dodatku s anketou. Nechcete třeba taky aby se lidé třeba finančně spolupodíleli i na výstavbě kanalizace?

    Thumb up 0 Thumb down 4
  4. Hans :

    Zdeněk: Je potřeba si uvědomit, že se všichni podílíme jak na výstavbě kanalizace, tak na výstavbě parkovacích míst prostřednictvím odvádění daní. Rozdíl je v tom, že z kanalizace mají užitek všichni a nemá žádná negativa, auto si naopak mohou dovolit pouze někteří a znepříjemňují jimi život všem chodcům, ciklistům, ale i obyvatelům domů, které jsou zasaženy nadměrnou dopravou. Já osobně auto nemám a už mám plné zuby dívat se jak nám motoristé blokují každý den chodníky a ničí trávníky uprostřed města. Ať si ničí svoje trávníky na chalupě a ne veřejný majetek.

    Thumb up 16 Thumb down 2
  5. Dan :

    Diskuze na facebooku ze zasady nectu. Neda se to snest. Nicmeme podival jsem se na komentare k dotazniku a nestacil jsem se divit. Cyklisti samozrejme maji jezdit bocnimi ulickami a klickovat. Vetsina take tvrdi, ze je potreba zanechat ctyri pruhy na Tesinske. Proste si ty sramy socialismu budeme opecovavat, misto toho abychom je lecili.

    Hysterie kolem cyklopruhu na Olomoucke je usmevna. Jak kdyby to bylo neco, co jeste v Opave neni. Obdobne jsou jiz na Ratiboricke, Bilovecke a Krnovske. Prave na Olomoucke hodne chybi. Osobne doufam, ze po vybudovani kompletniho obchvatu po roce 2030, dojde k realizaci cyklo infrastruktury a lepsich podminek pro chodce na ring strasse.

    Thumb up 12 Thumb down 0
  6. Cyklista :

    Zanedlouho bude mít Opava dokončené oba obchvaty a dojde ke zklidnění dopravy v centru, optimalizace dopravních tras a křižovatek je nasnadě….

    Thumb up 10 Thumb down 0
  7. Karlos :

    Spojením levé a pravé strany ulice Mlýnská v Kateřinkách přes nový most přes řeku s odvedením převážně nákladní dopravy a osobní dopravy na Těšínskou ulici by se dost odlehčilo křižovatkám Ratibořská s Kolofíkovým nábřežím a Ratibořské s Holasickou ulicí. Každý den složitě brzdí dopravu výjezd kamionů nejen od spedice FBT logistics s.r.o., z Kolofíkovo nábřeží 1364/56, Velkoobchod z Holasické 1069/57, z Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových rovněž z Holasické ulice vedle výstavby RD na ulici Zelné, výroba elektrotechniky Novum Global Holasická 1704/73, Velkoobchod Čedar s.r.o Kolofíkovo nábřeží 1117/29, Zásilkovny „S-PRASEK s.r.o.“ naleznete v místě Opava, Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží 1120/12, Kolofíkovo nábřeží 1120/12, Opava, 747 05 , Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, Povodí Odry Kolofíkovo nábř. 1064/54 , Tiskárna Schneider, s.r.o. Fügnerova 1599/52 v Opavě – Kateřinkách.
    Hasičský záchranný sbor s výjezdem na Mlýnskou ulici by spojením ulic Mlýnská v Opavě měli rychlejší dojezd, bez současného objezdu přes Zámeckou ulici, do Kateřinek a dále na Hlučínsko než doposud.

    Thumb up 1 Thumb down 4
  8. VAVRAC ROBERT :

    ANO

    Thumb up 1 Thumb down 2
  9. Karlos :

    Je pravdou, že prodejem svého pozemku Česká pošta, s.p. – Kupní smlouva Opava Holasická,

    se mírně odlehčilo v dané lokalitě, kde vzniká výstavba rodinných domků na ulici Zelná, v Kateřinkách.

    Thumb up 1 Thumb down 2
  10. Libor :

    Město resp. vedení a to víme kdo tam již dlouho vládne, alibistcky dává ankety seniorům, kolemdojcim s pejskem či kočičkou…apod. Vedení města má pracovat pro občany a ne jinak. Který blázen chce zúžit Těšínsku ulici na dva pruhy? Tohle by byl pro průjezd veliký problém, stačil by jeden projíždějící traktor a doprava kolabuje, nebo drobná nehoda, prostě hloupost. Co se týká parkování, město opět nekoná, motorismus je prostě fakt, a tudíž je povinností města na to reagovat a vyjít vstříc daňovým poplatníkům.Jsem sám kolář, a
    nikdy by mě nenapadla ta hloupost stavět cyklostezku na úkor jednoho pruhu Těšínské.Ten inženýr ať jde vrátit titul. Řešení je že se cyklostezka udělá podél chodníku místo pokaleneho podle něho trávníku mezi silnicí a chodníkem, jak to udělali ve všech městech na západ od nás. Je to jediná schůdná cesta. Parking. Prozatím stačí změnit podélně parkování na svislé úpravou drobného záboru, rozšíření stávajících parkovišť, tak to prostě je, a lidé ve vedení by už mělo přestat vymyslet nesmysly.

    Thumb up 7 Thumb down 4
  11. Projektant :

    Stavba cyklostezky místo pokáleného trávníku na Těšínské není řešením, psi by káleli na tuto stezku a cyklisté by mohli havarovat.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.