Výstavba druhé etapy severního spoje

Nákres a popis plánované stavby druhé etapy severního spoje mezi Moravskou Ostravou a Porubou včetně časového sledu schvalovacího procesu.

Výstavba Severního spoje byla součástí Územního plánu města Ostravy už roku 1980. Trasa vedla přes část Turkova (který byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1993) a přímo navazovala na ulici Bedřicha Nikodéma v Porubě.

Územní plán města Ostravy z roku 1994 určuje trasu Severního spoje po ulici Provozní v Třebovicích se zaústěním na ulici Martinovskou v křižovatce s ulicí Čs. armádního sboru v Porubě. Trasa dálničního přiváděče by tak vedla přes hustou zástavbu čtvrtého porubského obvodu.

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba podalo v roce 2000 podnět ke zpracování návrhu změny Územního plánu z roku 1994, související se změnou trasy Severního spoje s vyústěním na ulici Bedřicha Nikodéma, která byla vybudována jako komunikace počítající s napojením Severního spoje.

V roce 2008 vydal městský obvod Poruba prohlášení, kde trvá na původním plánu – tedy skrz chráněný Turkov. O půl roku později (duben 2009) vybíralo Zastupitelstvo města Ostravy ze čtyř navrhovaných variant (turkov.cz – pdf, 7MB) a schválilo variantu zaústění do Provozní a především Průběžné ulice (viz obrázek níže). Stalo se tak díky setrvalým protestům občanů proti zásahu do Turkova. Dalším krokem v procesu změny územního plánu bude pořízení a schválení samotné změny územního plánu.

zdroje: ceskatelevize.cz, denik.cz, turkov.cz

Související články


Komentáře

 1. Hynek [msstavby.cz] :

  -komentare castecne presunuty z clanku http://www.msstavby.cz/omezeni-dopravy-po-dobu-rekonstrukce-svinovskych-mostu-21-12-2011/

  Thumb up 0 Thumb down 0
 2. PetrP :

  Výstavba severního spoje není vůbec plýtvání penězi, je to jedna z klíčových dopravních staveb ve městě… Do Poruby se dostanete jen 2 cestami (Rudná a Opavská), ale obě jsou jen na jižní část Poruby… sever prakticky není co se týče kapacitní silnice obsloužen… Navíc se vyvede doprava ze zastavěných oblastí a také bude tvořit důležitý dálniční přivaděč… A navíc kruháč se může dělat, až bude jiná cesta, ale vzhledem k tramvajím si nemyslím, že by to bylo ideální řešení, navíc až se postaví severní spoj, tak část dopravy to odvede a vodárně se uleví…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 3. Miv :

  Existuje nějaký projekt na severní spoj? Kudy by měl vést?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 4. PetrP :

  Existuje, dokonce 4 varianty, jedna je už schválená zastupitelstvem města, nevím, jestli už je i schválený územní plán… stačí se zeptat strejdy Googla… ;)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 5. Tomas T. :

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/doprava/51877-ostravsky-severni-spoj-nepovede-pres-turkov-ani-porubu/

  Thumb up 0 Thumb down 0
 6. mm :

  Po přečtení všech příspěvků, bych také rád jeden přidal. Za 1) – když se zde v Ostravě projektovala doprava včetně křižovatek a i té u vodárny, nebyl zde tak velký a hustý provoz, takže těch mimoúrovňových projektů bylo daleko míň. Že se nedívali dál do budoucnosti je již druhá věc. Za 2), vše je podřízeno penězům a těch se tady do Ostravy vždy dostávalo daleko míň, než jinde. Proto tady již dříve nebyla do provozu uvedena dálnice, přestože jsme průmyslový kraj a již dávno se o této dálnici do Ostravy uvažovalo. Možná by dnes byla daleko kvalitnější – kdo ví. Takže vybudovat i mimoúrovňové křížení třeba u vodárny by nebyl dnes problém, jde vše. Problémem jsou, zda na to někdy budou finance. To samé platí i o křižovatce u vítkovického stadiónu, i když tam jsem slyšel, že pokud se postaví fotbalový stadión, bude se o mimoúrovňové křížení jednat. Zda to platí i dnes – těžko říci.
  A teď bych odbočil na severní spoj. Starosta Poruby by si měl pořádně prostudovat mapu, protože tvrdit, že tento spoj nepovede přes Turkov ani Porubu je doslova blábol, který bohužel tento člověk vypustil doslova z huby. Severní spoj je třeba jako sůl – to se asi shodneme všichni. Shodneme se, že je dobré, že tento spoj nepovede přes Turkov. Ale, ale povede přes Porubu a není tedy pravdou, jak zní nadpis, že se Porubě vyhne. Vyustí na ul. Martinovskou – tedy do 4 obvodu. Takže jak nezasáhne Porubu? On sice povede po Provozní ul., což jsou Třebovice, ale pak se dole napojí na dnes zcela nevyhovující a doslova idiotskou křižovatku, která ještě stále není opatřena semafory. A pak …. pak ty auta pojedou kde? No přece přes Porubu, takže co hlásí televize a potažmo starosta Poruby je nesmysl. Severní spoj je třeba, ale přinese to zhoršení ovzduší v této lokalitě, ale především větší provoz vozidel. To proto, že stále není dostavěn obchvat Poruby a vše, co pojede od Opavy směrem na dálnici, ať už směr Brno, či Bohumín se z ul. Opavské bude napojovat přes Porubu na severní spoj a na dálnici. Jenže každý, kdo to zná, nepojede ke Slovanu a dál kolem Bohemky dolů po ČSA ke křižovatce a dál Provozní na severní spoj. Stejně všechny tyto vozidla a kamióny zvláště pojedou a sjedou z tahu Opava-Ostrava na 8 nebo 7 porubský obvod, kde se vyhnou všem křižovatkám a dole se pak napojí na Martinovskou ulici, kterou celou přejedou, aby se napojil na ul.Provozní a dál severní spoj. Takže je krásné, že nám všem severní spoj odlehčí, zvláště pak svinovským mostům, ale stane se tato cesta i spojnici pro obyvatelé Opavy a obcí mezi Ostravou a Opavou, takže po této cestě budou jezdit nejen osobní vozidla ale i kamióny a dojde tak k paradoxu, kdy tento průjezd povede stejně tak jak tak hustou zabydlenou oblastí Poruby. Takže severní spoj ano, ale má to i druhou stranu a ne zrovna malou. Je pak hezké, když lidé řvou zachovejme Turkov a na druhé straně nechají jezdit veškerou dopravu pod okny lidí a zvláště pak dětí, kteří už teď trpí alergii atd. Zda je možné vymyslet obchvat jinak, já osobně nevím a i nějaký obří tunel zřejmě z fin. důvodů nic nevyřeší. Takže by bylo dobré i co nejrychleji dostavět obchvat Poruby a přivést ty, kteří jedou směrem na dálnici k sjezdu z ul. Rudné.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 7. mm :

  A ještě jedna poznámka. Málo kdo z Vás ví, že pro Ostravu byl v minulosti vypracován projekt ostravského metra. Ano, v Ostravě mělo jezdit metro, protože se předpokládalo, že Ostrava se bude dál průmyslově rozvíjet a bude mít dokonce přes 500 000 obyvatel. Mimo jiné průmyslová oblast Hrabová se již dříve měla spojit s Frýdkem – Místkem a vytvořit tak jeden městský celek, přestože by se jednalo o průmyslovou oblast. Dnes se člověk může přesvědčit, kde se tento dřívější odkaz podařilo dovést (od Benziny na konci Hrabůvky až po Novou Bělou). Metro mělo spojit Ostravu z Porubou, Jižním městem a oblastí dřívějšího NHKG (Mittal steel) Metru by tak ani nevadily šachty, ba dokonce by to bylo údajně přínosem. Vše bylo vyprojektováno, ale nenašly se peníze. Hlavním důvodem však údajně bylo rozhodnutí dřívější komunistické strany, která chtěla mít metro jen v Praze, aby i tímto byla Praha jedinečná. Dnes není stituace v této oblasti jiná, dokonce ještě možná horší. Takže projekt metra se neuskutečnil a Ostrava dostala za úkol vypracovat nadzemní dráhu, něco jako mají v německém Wupertálu – snad jsem to napsal dobře. Tento projekt byl však hodně fin. náročný a nakonec z tohoto velkého projektu byl vypracován pouze projekt rychlotramvaje z Jižního města, kolem Místecké ul, směr centrum. Tramvaj dnes sice touto trasou jezdí, ale nejedná se o rychlotramvaj, přestože linka č. 10 některými zastávkami jen projíždí. Dá se tedy říci, že z velkého díla nezbylo téměř nic a já pochybuji, že se někdy najdou peníze třeba jen na rychlotramvaj do Orlové nebo Hlučína, jak se tady hovoří poslední dobou.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 8. Pavel :

  Účelem „Severního spoje II“ (dále Ss) , tj. úseku od D1 do Poruby, nikdy nebylo svádět dopravu od Opavy na D1. To musí zajistit „Prodloužená Rudná“, která měla být přednostně realizována. To, že se tak dosud nestalo, je bohužel chybou, na které se podílí řada činitelů od MD přes ŘSD a laxnost porubské radnice aj. Ss má významně odlehčit dopravě, vedené po nejzatíženějším komunikačním úseku v rámci celého města Ostravy, t.j. po ulici 28. října od vodárny v Nové Vsi a navazujícím úseku ulice Opavské po ulici Martinovskou, která má zdroje a cíle ve IV., V., VII. a VIII. obvodě Poruby. Současně má také umožnit rychlejší napojení na D1 z těchto částí Poruby. Kapacitní čtuřpruhová ulice Martinovská bude pro tuto dopravu plnit sběrnou funkci. Pro napojení Ss na ulici Martinovskou a ostatní uliční systém Poruby se nabízí tři místa – ulice Provozní, B.Nikodéma, Průběžná. Napojení na ulici B.Nikodéma je však vyloučeno z důvodu značného zásahu do chráněného lesa Turkov. Obě zbývající napojení mají své opodstatnění ve spoluprácí s ulicí Martinovskou. Z nich napojení do ulice Provozní je však ekonomicky méně náročné a proto, dle mého soudu, by mělo být řešeno jako prvá etapa a teprve ve druhé etapě, až bude zastavěno i území na jižních svazích Hošťálkovic, bude namístě protažení severního spoje a jeho napojení i do ulice Průběžné. Rozhodně však by mělo realizaci Ss předcházet zprovoznění „Prodloužené Rudné“ a tím bude zamezen průjezd dopravy od Opavy přes severní část Poruby. To, že není Prodloužená Rudná a ani Ss se samozřejmě dnes mstí ve značných dopravních komplikacích, které budou spojeny s přestavbou Svinovských mostů.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 9. Ivo :

  http://www.mapy.cz/s/2KzJ

  Ten obchvat Poruby by mohl klidně vést tudy + napojení Martinova kolem dílen DPO k ulicím Průběžná x Martinovská. Za Globusem by se napojil na prolouženou Rudnou. Jinak mi to přijde zbytečné v tom schváleném provedení ten severní spoj realizovat. Akorát kus silnice, která pomůže úplně někomu jinému a obyvatelé Poruby to asi nebudou.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 10. Miv :

  @mm: Díky za příspěvěk. Jak psal Pavel snad tedy bude (pokud vůbec kdy) prodloužená Rudná řešena přednostně.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 11. Martin z Ostravy :

  mm:
  O metru v Ostravě mi není nic známo, ale pokud tím pozůstatkem myslíš toto http://www.mapy.cz/#x=18.272382&y=49.760479&z=13&t=r&rp=m&m=9pzYPxWJZ5g-6fIwgXCfJxg6TfRwg6Me.Pg8YelyQ-f2CfViev0eoCe5jekUeenfFPevM
  tak se nejedná o žádné metro, ale o stavbu příměstské tramvajové trati Vítkovických železáren, která měla vést do Brušperka, tramvaj po této trati jezdila až do roku 1975 ale jen do Hrabové viz http://www.youtube.com/watch?v=z_KDmciHqQM, kdy byla kvůli výstavbě Místecké, zrušena, těleso bylo hotové až do Nově Bělé, byly snad i položeny koleje.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 12. mm :

  Ne, myslím tím metro jako takové – tedy podobné tomu, co jezdí v Praze. O příměstské tram. lince do Brušperka vím, to bylo ještě předtím. Bohužel dnes to již nebude aktuální téma, ale opravdu tyto plány existovaly a velice vážně se o metru zde hovořilo. To byly ještě předpoklady, že se město rozroste.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 13. X236K :

  Ja si dovolim jen zopakovat sve predchozi tvrzeni, a sice ze ty stamiliony za severni spoj za to nekolika minutove zrychleni cesty z Poruby do centra nestoji. Rad bych napriklad znal pocty aut, ktere by tuto cestu vyuzivali jen lide, bydlici na sever od teto cary: http://www.mapy.cz/s/2Lu8. U vodarny by pak stacilo vybudovat tuto rampu: http://www.mapy.cz/s/2Lua Myslim, ze bychom se pak pohybovali na radove nizsich investicich a zaroven by se mohutne odlehcilo krizovatce u Vodarny.

  Kapacitne vhodny kruhovy objezd by u Vodarny taky stal za uvahu.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 14. Alena Bezecná :

  No tak to asi nevíš, jak to vypadá, když je na jedné cestě (Rudná nebo 28. října) bouračka. Potom se stojí třeba půl hodiny než všechno (auta se stahují na tu cestu, kde bouračka není) projede, auta uklidí a pak se provoz zklidní. A je to určitě tak jednou do měsíce!! Severní spoj je prostě opravdu nutný. Jen mě strašně štve, že mi povede přímo pod okny (bydlím na Průběžné) a měl vést po Bedřicha Nikodéma, která na to byla ještě za totáče připravena. Nezbude než se odstěhovat, protože prodloužená Rudná se bude stavět tak v roce 2050!

  Thumb up 0 Thumb down 0
 15. Hynek [msstavby.cz] :

  z online rozhovoru s namestkem ostravskeho primatora pro dopravu Alesem Bohacem na denik.cz:
  … U prodloužené Rudné město dokonce vyčleňuje přes 40 miliónů korun na vykoupení pozemků tak, abychom urychlili celý proces a poté tyto pozemky darujeme ŘSD. Díky tomu nebudou už majetkové problémy a bude to jen čistě problém priorit budování infrastruktury státem a budem využívat všechny naše poslance k dokončení našeho cíle. Dobrou zprávou je, že v nově schváleném rozpočtu státu se už počítá se 170 milióny korun na pokračování přivaděčů na Místeckou ulici. Severní spoj byl problémem neshody některých obvodů a sdružení zelených, kteří nedovolili tuto komunikaci vystavět. A než došlo ke shodě, stát už investice přehodnotil.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 16. Hynek [msstavby.cz] :

  cely chat s Bohacem je tu: http://goo.gl/zuuXr

  Thumb up 0 Thumb down 0
 17. rumpeak :

  Podle mě je nejekologičtější řešení Severní spoj přes Turkov. Pokud bude ústit do Provozní, tak si nedovedu představit, jak to bude vypadat na křižovatce u Bohemky.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. Balde :

  rumpeak: asi polovičně jako ted na nové vsi

  Thumb up 0 Thumb down 0
 19. Hynek [msstavby.cz] :

  +clanek na denik.cz „Dočkáme se někdy dokončení Severního spoje?“: http://goo.gl/p01Qo

  Thumb up 0 Thumb down 0
 20. jiri :

  jo severní spoj i prodlouženou rudnou je třeba urychleně dostavět,s tím souhlasím,a metro v ostravě by bylo sice krásné ale pro koho by tu bylo vždyť např. o víkendu jezdí tramvaje jen co 20 minut,a jezdí všechny téměř skoro prázdné,tak na co by tu bylo metro? kdo by sním jezdil? vždyť v ostravě bydlí jen pár lidí,a aby tu jezdilo metro tak to by se tu nejdříve muselo vystavět nejméně dalších 200 000 bytů aby se zvedld počet obyvatel a teprve pak by mělo smsl stavět metro,v současném stavu kdy je v ostravě těch pár lidí a navíc se v ostravě snižuje počet obyvatel,by metro nemělo žádný smysl.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 21. Houbelec :

  Severní spoj v rozumném profilu a dokončení Rudné jsou stavby důležité pro dopravní situaci v oblasti obývané 70000 lidmi, klíčové pro řekněme 10000. Tečka. Že na to nejsou peníze? Ale no tak. Vždyť do čeho investovat, když ne do infrastruktury? Sice to trochu zatíží dluh, ale podpoří to dopravní stavebnictví a pak ty stavby tam zůstanou a budou minimalizovat ztráty do budoucna. Tuhle politiku šetřit na špatných místech nechápu.
  K tomu hypotetickému metru, to by opravdu mělo smysl tehdy, kdyby Ostravská/Moravskoslezská aglomerace pokračovala v „konurbizačním“ trendu 70. let. A tím pádem by sama Ostrava rostla směrem k 400000-500000 obyvatel, což by se projevilo především na Porubě a jižních obytných čtvrtích, neboli prohloubením bipolárního charakteru. A s tím se metro, jako páteřní spoj, umí vyrovnat nejlépe. Ale místo toho přišla mohutná suburbanizace, a dnes už má Ostrava pod 300000 obyvatel. Jediné, co by mohlo klesající trend zlomit, by byla hluboká integrace s polskou částí Slezska po dobu desítek let, a to se nestane (a já bych to ani nechtěl).

  Thumb up 0 Thumb down 0
 22. Balde :

  Houbelec: OStrava ma potencial, a casem firmy zjisti ze byt v Praze je moc drahé a kancly přesunou tady, kde bude levnejsi pracovni sila

  Thumb up 0 Thumb down 0
 23. Houbelec :

  Balde: Ano, obchodní a průmyslový potenciál je obrovský. Ale populační není žádný, paradoxně především kvůli předsudkům.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 24. Balde :

  Houbelec: jo a k tomu oyvatelstu, taky to je tím, ze spousta lidi se stehuje mimo Ostravu, tim myslim do okolnich obci, takze celkove cislo obyvatelstva mozna klesa, ale narusta pocet lidi kteri kazde rano sednou do auta nebo vlaku ci autobudu a jedou do Ostravy do prace

  Thumb up 0 Thumb down 0
 25. Houbelec :

  Balde: Ano, tomu se říká suburbanizace. Ale počet obyvatel v celém kraji přesto klesá. A to tak, že rychle. Podle ČSÚ za prvních 9 měsíců roku 2012 ubylo v MS kraji 3034 obyvatel (suverénně nejvíc v republice), z toho 943 připadá na přirozený úbytek a 2091 na stěhování. Za roky 2009-2011 byl migrační úbytek kraje 9086 lidí, v letech 1991-2008 to bylo nějakých 35 tisíc. Taková šílená čísla nezpůsobuje počet odstěhovalých (těch je ve srovnání s jinými kraji dokonce relativně málo), ale hodně nízký počet přistěhovalých. A to mě vrací k mým dřívějším slovům o předsudcích.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 26. PetrP :

  Přesně, přespolní mají velké předsudky proti Ostravě a kraji jako celku. Studoval jsem školu v Příbrami a místní co jsem se občas s nimi bavil v restauračním zařízení :D ví o kraji jen to, že se tady pořád těží uhlí, dělá ocel, je tady černošedé město a smog 365 dní v roce… Marně jsem se to pokoušel vyvracet, když při každé inverzi je toto ve zprávách publikováno, jako kdyby tady bylo chemické zamoření z Černobylu… Nechápu pořád ve zprávách tu hysterii o smogu, ten je jak tady, tak i v Praze a tam o tom nikdo nemluví, protože by to nebylo dobré pro cestovní ruch… Smog zde je, o tom žádná, ale těch prá dní v roce je nic proti době, kdy tady byl fakt maras a to o tom nikdo nemluvil… Takže pokud bude Ostrava v celostátních zprávách pořád publikována jen v souvislosti se smogem, tak to lepší nikdy nebude a můžeme se třeba rozkrájet… O potřebnosti podporovat financování dopravní infrastruktury se nebavím, to by měla být automatická věc, zvláště v době „krize“…. ale chemik má před očima jen snížení schodku za každou cenu, což se mu stejně nedaří… Škoda mluvit.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 27. MM :

  PetrP: No vidíte a jsme u toho. Základem všeho jsou příjemné životní podmínky a ruku na srdce, Ostrava je prostě nemá na takové výši. Smog i smrad je s námi stále. Proč by jste se stěhoval do Ostravy například z Jižní Moravy? Takže logicky přitahujeme pouze uprchlíky z Karviné, Havířova atd., ale kolikrát jsme pouze přestupní stanice. Průmysl nás živí, ale také ničí další rozvoj města. Pokud se se vzduchem nic neudělá, nepůjdou tu ani firmy a lidé budou stále utíkat pryč. Bohužel…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 28. Houbelec :

  MM: Jenom bych chtěl dodat, že jediný okres Moravskoslezského kraje, který vytrvale (i když zlehka) populačně roste, je Frýdeckomístecký. To jsou ti uprchlíci z Karviné, Havířova, ale hlavně taky Ostravy. Mediální obraz tohoto okresu totiž hovoří o „podhůří Beskyd“, ale o tom, že má ve vzduchu stejný bordel, jako Ostrava, se moc nemluví.
  Jinak k životním podmínkám. Ano, nejsou tu určitě nejlepší. Ale jsou oprvadu tak špatné, jak by to naznačovala ta čísla o vnitřní migraci? Podle mě ne. Já si myslím, že realitě by odpovídalo, kdyby kraj měl co se týče migrace +- vyrovnanou bilanci, a počet obyvatel by klesal jen díky přirozenému úbytku. Ale to by si zbytek republiky nesměl myslet, že MS kraj je kdesi na Ukrajině nebo na Sibiři.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 29. marian :

  MM: nepodléhejte tak moc to mu, co vidíte v tv a čtete v novinách a věřte spíš vlastním smyslům a pocitům. Co vám říkají? Že je tady furt smog, bordel, kriminalita, chcíp tu pes a zkrátka je to tu příšerné místo na život? Já si to nemyslím, naopak, mě se tu žije celkem dobře. A když sem poprvé za mnou přijede někdo z čech, tak čumí jak puk, jak to, že je Ostrava úplně normální, v pohodě město?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 30. mm :

  Já to tak trochu shrnu dohromady:
  Balde: Máte pravdu, protože hodně lidí se jen z vnitřního města přestěhovalo do oklních vesnic, takže ten úbytek je jen v Ostravě, ale v globále není, protože Ti lidé tady dojíždějí do práce a za obchodem, kulturou atd. O tom se však nehovoří.
  PetrP: Bohužel, velkou míru na tom všem má především televize a sdělovací prostředky vůbec, které pořád dokola ukazují záběry, kdy není vidět na krok, přitom však venku je modrá obloha a jen poletuje prach. Lidé pak sedí u televize a říkají si, to je ale štěstí, že v Ostravě nebydlíme, podívej jak tam mají, a přitom my tu máme sluníčko a jen trochu prachu v ovzduší. TV hlavně Report dělá z Ostravy úplný děs a hrůzu. Přitom v Praze, Pardubicích a jinde je ten smog stejný jako tady, jenže se o tom až tak nemluví.
  Houbelec: Máte pravdu, hodně lidí se stěhuje do okr. F-M, sice nechápu proč, protože tam je ten vzduch stejný jako tady, ba dokonce z rodinných domků to tam blafá daleko více, jenže jak píšete „Brána do Beskyd“ a hodně lidí si myslí, jak není na čerstvém vzduchu, hloupost.
  Marian: Vám chci říct jen jedno. Máte naprostou pravdu. Když za mnou přijeli známí z Pardubic, Českých Budějovic a Uherského Hradiště, tak se nestačili divit, jak je toto město zcela normální. Tedy – čisté, s historickým centrem, velké, zelené a prostě normální. Byli velice překvapení a divili se, co o nás píši v novinách či v televizi. Ostrava je zcela normální město, tak jako jiné, akorát se musí více vyrovnávat z průmyslovou historii. Zavřete si oči a představte si jak vypadala kdysi, co se tady všechno od roku 1990 posdtavilo a změnilo. Je pravdou, že některé detaily zde ještě vyladit neumíme, především ty, které se týkají estetiky, hodně věcí jsme tady ještě nepochopili, ale Ostrava je již úplně něco jiného než předtím. Zajeďte se podívat do Orlové či Karviné. Sice se tam toho až tak hodně nepostavilo, ale mrkněte jak i tyto města zkrášnila a nemusí se za sebe stydět. Snad tady ten dojem kazí jen někteří naši nepřízpusobiví obyvatelé a vysoká nezaměstnanost, ale to není vizitka tohoto města, ale státu, jak se o nás stará. Smutnou kapitolou je plánované snížení našeho „mrakodrapu“, ten bych nechal tak, jen bych ho nově opláštil, ale snad si to rozmyslí, což jsou ty chyby, které my tady stále na severu děláme, ale jistě se nemáme za co stydět a na Ukrajině jistě nejsme. Dovolte mi ještě malý příklad. Hodně turistů se zde v Ostravě pídí po pořádných pohlednicích Ostravy. Buď se nedají sehnat, nebo jsou nekvalitní a nic neříkající. Vydal jsem jich několik. Z toho i několik s leteckým záběrem na centrum města. Výsledek: v infu nemají zájem, přitom nenabízejí nic kvalitního a pěkného a primátor, ten byl nadšen, ale vše je na infu, tak ať se obrátím na ně. To je ten nezájem a to naše uvažování, které se musí změnit. Místo, abychom nabídli turistům něco, co může propagovat naše město, tak raději budeme nabízet něco, co se nedá ani popsat a tak je to i s vysíláním v TV a sdělovacích prostředcích. Proč zbytečně lákat lidi tady, když je můžeme různě odpuzovat. A že se sem lidé nestěhuji, to je hloupost. DStěhují a ne málo, bohužel to vystěhování je vyšší, přestože se někdy jedná o vystěhování do okolních vesnic. Omlouvám se, za tak rozsáhlý článeček, ale někdy mě dovedou některé věci pěkně nakrknout. Někdo má třeba jiný názor. A na závěr, zajímám se o města z celého světa, takže malý příklad. Rumunské město Galati, dříve 376.000 obyv. dnes cca 250.000, Katowice, dříve 380.000 obyv. dnes cca 308.000, Olomouc, Hradec vše přes 100.000 obyv. dnes pod touto hranicí, velký úbytek i na Opavu či Frýdek-Místek (města) polské Gliwice či Chorzów, taktéž úbytek atd. POdmínky jsou takové, že se rodí méně dětí a to je ten hlavní důvod a pak migrace za prací.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 31. Jiřík :

  mm : Co takhle založit nějaké sdružení na podporu dobrého mediálního obrazu Ostravy a nejen to, šlo by toho udělat mnohem více???

  Thumb up 0 Thumb down 0
 32. mm :

  Jiřík: Nejsem proti.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 33. Jiřík :

  mm : Patriotů Ostravských je tu určitě dost a vemte si kolik takových sdružení má Litomyšl a jak to tam náramně městu prospívá.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 34. mm :

  Jiřík: znám Litomyšl to je pravda

  Thumb up 0 Thumb down 0
 35. marian :

  Jiřík: myslím, že to je spíš práce pro PR oddělení města. Nejsem si jistý, ale možná tam dokonce někoho takového mají – pokud ano, výsledky jeho/její práce jsou naprosto nulové. Možná tak ještě nějaký předražený magazín na křídovém papíře s velkou malou domů od grafického studia. Ale vylepšení mediálního obrazu Ostravy v celorepublikových medíích – nic.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 36. MM :

  mm: Jak bylo uvedeno výše, lidé mizí z celého MS kraje. Není lepší PR, než že to u nás vypadá jako všude jinde, včetně vzduchu. Bohužel to tak není a založení nějaké pozitivní stránky to nezlepší. Když jsem bydlel v Praze, Ostrava pro mě byla super, ale když jsem se vracel za rodiči, tak jsem viděl, že se tu nic nemění, člověk to vidí jinýma očima. Chápu, Praha má také spousta špatného, ale prostě ten vzduch je tam normální. Tím myslím, že tam není smrad jako v udírně. Jestli mám polovinu roku strávit v tomhle humusu, nedivte se, že se sem lidi nehrnou. Mě to už nebaví, být věčným kritikem, ale opravdu co město za poslední dobu udělalo užitečného. U nás v domě řešíme parkování, stěžujeme si několik let a totální nezájem. Pokud město neřeší takové pitomosti, jak to vypadá s těmi důležitými věcmi :-(

  Thumb up 0 Thumb down 0
 37. Danek :

  Co se tyká PR v medijích.Dnes jsem zjistil, že jsem jasnovědec.Koukám na zprávy na Nově, že si si poslanci přilepší o 5000tis.a jako kontrast(to jsem jako jasnovědec, věděl dopředu) dali nějakého páná co má invalidní důchod a že si přilepší na brigadách atd.moc mu nedaj.A jak s ním dělají ten rozhovor zaním nenápadně cedule Ostrava(nějaké nádraží).To je PR, co?Nechápu proč jako tento kontrast musí dát vždy Ostravu.Nikde jinde snad problémy nemájí?To mi chcete říct, že museli jet přes republiku, aby udělali reportáž.Ne jde jim o to nás pošpinit.Mám pocit, že to dělají schválně.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 38. marian :

  Danek: takovou stíhou netrpím – že by to někdo dělal schválně. ale média tak pracují – zjednodušují si práci, opisují jedno od druhého, jedou v zajetých klišé. chceme natočit gheto – tak v ústí nebo ostravě, reportáž o ovzduší – hodí tam záběr na trolejáky ve smogu u ekonomky, navrch přihodí záběr na chladící věže elektrárny, ze kterých stoupá efektní…vodí pára! atd atp. ostatně, divák by už stejně pokládal zprávu, že je např. v ostravě dobře za nedůvěryhodnou – vždyť ví jaký je tam smog, ty trolejáky jsou tam furt v mlze!
  účelem médií není zobrazovat svět takový jaký je, ale inkasování peněz od inzerentů a k tomu je třeba zaujmout a udržet pozornost diváka. realitě je proto třeba trochu pomoct….

  Thumb up 0 Thumb down 0
 39. Danek :

  Divím se že město ještě nepodalo trestní oznamení za tzv.špinění jména.Vždyt i tady v dizkuzích jde poznat jak jsou lidé ovlivněni médii.Pořád jenom slyšíme co je tady špatně:Je to novinařský hnuj.Proto to nečtu.Nenechám si zkazit den a těším se ze svých dětí, práce dobrých přátel, které v OV mám.Měli by tak postupovat všichni.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 40. mm :

  Danek: Souhlasím, proč se zbytečně rozčilovat, ale takový dopis primátorovi, také by neuškodil, aby se upozornilo na televizi, jak nás špiní, ale proč si zbytečně kazit den. Ale zamrzí to.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 41. Trifon :

  Myslím si, že Ostravu zachrání vytvoření tzv. Velké Ostravy.Města a obce okolo Ostravy by se měly spojit v jeden celek.I díky daňovým zákonům by bylo více peněz a pro investory by ve skutečnosti 2.největší město bylo zajímavější než dnes a to i pro prosazení projektů podporované EU. Měli by jsme se přestat dívat na Prahu co nám dovolí a více spolupracovat s polským Slezskem a s žilinským krajem, vysrat se na Čechy… V naší aglomeraci, ve které jsou hranice už jenom čárou na mapě,žije přes 5 miliónů lidí. Je tady silný průmysl a co z toho máme…jenom smrad a bordel, zatímco Bakala z peněz OKD financuje Havlovu knihovnu v Praze a natáčí přiblblé filmy atd.Pořád jakoby ty hranice byly v nás… Velká Ostrava nebo Velká Dolní Lhota by pak prosadila snadněji projekty jako rychlotramvaj či metro, splavnění Odry aspoň od Ostravy do Polska apod…..

  Thumb up 3 Thumb down 0
 42. aggu :

  Trifon: Na papíře něco podobného už funguje, v současnosti dokonce už podepsaném ;) http://goo.gl/cMP61Phttp://goo.gl/okxj5Fhttp://goo.gl/l0RE3c

  Thumb up 0 Thumb down 0
 43. Balde :

  to by ale prišel Franta z hHorní Dolní, o korítko, a už by nemohl rozdělovat zakazky kamaradum

  Thumb up 0 Thumb down 0
 44. Houbelec :

  Trifon: Ono to ale naneštěsí bez jisté pozitivní aktivity centrální vlády nepůjde. Pánové sedící v Praze ovšem zarytě ignorují rozložení obyvatelstva v zemi a ze sousedů vidí jenom Německo. Polsko je momentálně v dobré ekonomické kondici, staví infrastrukturu a my bychom tam měli mnohem více exportovat. O přímé přeshraniční spolupráci ani nemluvím, ta by měla být naprostou samozřejmostí prostě proto, že to tady jde. Ale občas se mi zdá, že pragocentristi ani neví, že do 100 km za polskou hranicí žije 7 milionů lidí.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 45. Hynek [msstavby.cz] :

  +clanek „Severní spoj: „Ledy“ se konečně daly do pohybu“ na denik.cz: http://goo.gl/IsNfA7

  Thumb up 2 Thumb down 0
 46. acdlcia [msstavby.cz] :

  No zaústění do ulice Provozní toho moc nevyřeší. Myslím že lepší by bylo prodloužit ulici Průběžná a dotáhnou to až za dílny DPO.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 47. radim k. :

  dobrý den.je něco bližšího k této stavbě. asi to opět usnulo, že :-( . když vidím každodenní fronty ze všech stran na vodárně, myslím, že napojení poruby touto cestou by hodně „vodarně“ pomohlo

  Thumb up 3 Thumb down 0
 48. aggu :

  radim k.:
  „Asi to opět usnulo, že :-(“ Ostravská mentalita.

  Projektuje se.

  Thumb up 1 Thumb down 3
 49. PetrP :

  A jak to vypadá s EIA? Bude se muset dělat znova?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 50. radim k. :

  to aggu: podle článku, viz výše se tedy projektuje od roku 2009, tedy již 7 let :-). pokud projektování (nejsem odborník) trvá tak dlouho, tak se omlouvám. spíše jsem myslel, jak se psalo, že se stále dohadují kdo to zaplatí, jestli město, či řsd. a že, je tady problém. někde jsem četl, že dokonce bude větev jak do provozní, tak do ulice b. nikodéma. je tedy nějaké datum, kdy bude severní spoj zprovozněn?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 51. radin17 :

  to aggu: už jsem to našel, je to i s vašim komentářem. tak snad to vyjde. http://www.msstavby.cz/severni-spoj-az-kolem-2020-25-06-2014/

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.