Rekonstrukce hotelu Travný na Pražmě

Obec Pražmo plánuje rekonstrukci hotelu Travný. Hledá dodavatele projektové dokumentace. Po přestavbě se v objektu bude nacházet restaurace a ubytovací kapacity.

Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Rekonstrukce hotelu Travný na Pražmě“ a inženýrská činnost (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb. stavebním zákonem (dále též stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně zastupování v příslušných řízeních a výkon autorského dozoru.
Při zpracování PD bude probíhat úzká součinnost zhotovitele PD se zadavatelem, tak aby byly naplněny požadavky obce a zároveň byly splněny požadavky na PD dle podmínek dotačního programu, do kterého bude v plánu předložit žádost o dotaci na daný investiční záměr.
Před zahájením zpracování PD proběhne úvodní koordinační schůzka mezi zadavatelem a zpracovatelem k upřesnění cílů a rozsahu projektu a samotné PD.

Průběh plnění:
a) Předprojektová příprava – prostudování stávajících podkladů investora k předmětné stavbě, veškeré nezbytné průzkumné práce a zaměření a další potřebné podklady pro řádné zpracování PD.
b) Projektová dokumentace pro společné/stavební povolení – zpracování dle legislativy + inženýrská činnost – tj. zajištění souhlasných vyjádření, stanovisek dotčených orgánů, zajištění průběhu řízení. Součástí bude zpracování energetického hodnocení pro realizaci energeticky úsporných opatření.
c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (pro výběr zhotovitele) – zpracování DPS dle legislativy + zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a provedení ocenění dle aktuálně platné standardizované cenové soustavy.

Projektová dokumentace bude vypracována dle architektonické studie vypracovanou Ing. Janem Hendrychem, Ph.D. a Ing. Janem Hodanem. Studie je součástí příloh veřejné zakázky.

Stávající stav

zdroj: vhodne-uverejneni.cz

Související články


1 komentář

  1. Jakub FM :

    Tak snad se podaří najít finance a dodělat dílo. Přeju Pražmu.
    Ještě by měli zbourat Hotel Ondráš v Raškovicích. Nahradit ho novou moderní, ale vhodnou stavbou a celé to prostranství zkulturnit. Bohužel to stojí na povolení k vodě, které musí dát konkurenční vedlejší obchod. A ten to odmítá. Už dávno by z toho byl hezký bulvár. Snad se najde cesta…

    Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.