Landek Park

Už dnes je to jeden z nejoblíbenějších turistických cílů, které Ostrava nabízí. Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích láká nejen ty, jež zajímá hornická minulost, ale i ty, kteří se chtějí projít příjemným místem, z něhož dýchá bez nadsázky až pravěká minulost.
V polovině loňského roku přešel rozsáhlý areál muzea do správy zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, které začalo plánovat změny, jež by z muzea udělaly ještě atraktivnější cíl výletů Ostravanů i návštěvníků krajské metropole. Začalo se změnou názvu na Landek Park. Co bude následovat?
Nově chystané projekty se týkají především řešení stávajících ploch v areálu. Studii na proměnu Hornického muzea zpracoval jeden z nejlepších současných českých architektů Josef Pleskot. Její nejzásadnější částí je nový několikapodlažní prosklený objekt, který propojí historické hornické objekty a restauraci Harenda.

Planeta Země v cechovně

„Zmíněný projekt proběhne ve dvou etapách. V té první bude řešen objekt bývalé cechovny, kde se do budoucna zvažuje umístění stálé výstavy Planeta Země. Dále pak objekt bývalých mechanických dílen, který bude sloužit k vzdělávacím účelům. Naším cílem je realizovat první etapu co nejdříve, tedy pokud se podaří získat spolufinancování z veřejných zdrojů, už v příštím roce,“ říká Lumír Plac z Landek Parku.
Ve druhé etapě budou řešeny další na sebe navazující objekty – kompresorovna, která v současné době slouží k pořádání společenských a firemních akcí, a objekt kotelny. Další řešení stávajících ploch, zejména ve sportovně-relaxační části areálu, je v současné době ve stadiu studií.
„Návštěvníkům by mělo být samozřejmě umožněno také fárání s vytvořením iluze autentického důlního prostředí vlivem zvukové simulace, zatemnění a podobně. Nabídku chceme rovněž rozšířit o expozici ražení důlních chodeb včetně simulace odstřelu horniny,“ přibližuje dále Plac.
Koncept Landek Parku „v novém kabátě“ naváže na městský projekt rozvoje Černé louky, na nové využití Trojhalí, na projekty na Dole Hlubina a v Dolní oblasti Vítkovic, nebo na golfový areál na haldě v Hrabůvce. Vznikne tak jedinečný propojený prostor podél řeky Ostravice, kudy se bude moci návštěvník v budoucnu příjemně projít nebo projet na kole.
„V rámci spolupráce s městem Ostravou bude rovněž realizováno z programu Integrovaného plánu rozvoje města propojení areálu Landek Parku lávkou přes řeku Odru s Komenského sady,“ doplňuje ještě Lumír Plac a dodává, že realizace těchto záměrů bude sice finančně velmi náročná, nicméně vysoce efektivní k zachování jednoho z hlavních historických pilířů regionu.

Jak by měl jednou vypadat Landek Park?

1 – Hornické stavby

Soubor hornických staveb v areálu Landek Parku bude v budoucnosti muset prokázat svoji životaschopnost co nejrozmanitější nabídkou kvalitních aktivit. Vedle expozice hornictví a důlního záchranářství nabídne třetí atraktivní expozici s názvem Planeta Země. Aby byly expozice přitažlivé a aby lákaly k návratům a pravidelnějším návštěvám, musejí všechny obsahovat i řadu interaktivních exponátů. Halové prostory musí nabídnout mnoho rozmanitých společenských a vzdělávacích aktivit a funkčních využití.
Mezi jednotlivé samostatně stojící hornické budovy bude vložena prosklená stavba, která dokáže prakticky všechny budovy komplexu spojit. Prosklený koridor na sebe naváže všechny tři expozice, kompresorovnu jako atraktivní výstavní a rautový prostor či foyer možného divadelního sálu pro pět set osob vzniklého z kotelny. Stávající Harenda bude dále sloužit jako restaurace.

2 – Přírodovědná naučná louka

Přírodovědná naučná louka by měla být využívána pro účely rozmanitých vzdělávacích aktivit se širokým společenským dopadem. Ideálem stavby v tomto prostředí by mohl být obří skleník s flórou, která by měla přímý vztah k rostlinstvu pravěku.
Samotná plocha Přírodovědné naučné louky by mohla být tvarována tak, aby snesla pokrytí různými vegetačními druhy, které by vytvořily zajímavý ekosystém se zákoutími pro relaxační pobyt lidí. Konečnou ambicí by mohlo být vytvoření jakési speciálně zaměřené botanické zahrady s obřím skleníkem.

3 – Relaxační krajina

Nejjižnější část areálu Landeku tvoří uměle hornickou činností vytvořený odval, rozlehlá říční terasa a vodní svět dnes zaslepeného ramena Odry. Tato lidskou činností nejvíce poznamenaná krajina by se mohla přeměnit v krajinářsky kultivovaný, dobře přístupný a prostupný přírodní svět relaxace a sportu.

4 – Náhorní park Landek

Lesy vlastního protáhlého vrchu Landek by měly být kvalitně krajinářsky upraveny včetně cest a naučných stezek. Pečlivě by mělo být rehabilitováno i okolí vily, vila samotná by měla být důstojně využívána – ať už pro trvalé bydlení, či pro veřejný účel. Větší pozornosti a rozvinutí by se mohlo dostat i několika „zastavením“ v Náhorním parku Landek, jako jsou staré hradiště, rozhledna, místo nalezení Landecké venuše, amfiteátr či rozcestí nad bývalou strojovnou dolu a místo, kde uhelné sloje vystupují na zemský povrch.

5 – Lanová dráha Landek – Ostrava

Landek by bylo velmi vhodné přímo propojit s centrem Ostravy. Z haldy by mohla být vybudována vzdušná lanová dráha, která by připomínala staré zašlé industriální časy, kdy byly vzdušnou cestou nad Ostravou přepravovány tuny hlušiny.

zdroj:denik.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.