Cyklointegrace dopravy Frýdlantské mosty

Aktuální fotografie projektu cyklointegrace dopravy na ulici 28.října v místě Frýdlantských mostů v Ostravě.

Na Frýdlantských mostech byly namalovány cyklopruhy. A je to absolutně v pořádku. Alespoň z principu, některá řešení jsou „zajímavá“. Cyklopruhy podél rušných komunikací jsou běžná věc. Cyklista, který je účastníkem provozu stejně jako řidiči automobilů, může využívat společně každou ulici. Díky cyklopruhům mají odlišné druhy dopravy jasně definovaný svůj prostor.

Avšak reakce místních politiků, představitelů různých organizací či běžných obyvatel, že cyklopruhy v dané lokalitě nemají být, jsou z pohledu západního člověka úsměvné a nechápavé (v druhé polovině články uvádíme obdobné příklady). Cyklopruhy na Frýdlantských mostech nejsou dokonalé, mají dost diskutabilních úseků a nedodělků. A namalování značení stálo cca 3 mil. Kč. Ale určitý posun vpřed to je.

Možná, kdyby řešení pro cyklisty bylo provedeno komplexněji a s větší péči. Nevyvolal by zásah tolik negací a zbytečně ještě neprohluboval rozpory mezi cyklisty a řidiči.

Foto reportáž začneme u napojení cyklopruhů v místě administrativní budovy, kde stále ještě sídlo společnost Tietoevry. Že zde můžete odbočit by si zasloužilo zvýraznění pruhy. V původní stezce je nakreslena pouze odbočovací šipka. Jedním z problémů je i fakt, že řidiči používají cyklopruh k parkování…

Cyklopruh dále pokračuje směr Frýdlantské mosty. Samotní cyklisté ne vždy cyklopruh využívají. Můžeme vidět křížení s napojovacím pruhem. V pořádku.

Problém nastává při sjezdu z mostů do centra města. Cyklopruh zde končí a dále je vyznačen pouze formou cyklopiktokoridoru. profil silnice je zde úzký a jinak, než stavebním zásahem, zde lepší situace nevznikne.

Město Ostrava vydalo schéma, jak je doprava myšlena. Dle tohoto schématu je doporučeno odbočit ke Karolině. A dále přes pěší zónu pokračovat na ulici K Šalamounu. V místě odbočení však nebyla provedena žádná úprava. Cyklistovi je tak doporučeno odbočit přes dva jízdní pruhy v místě přechodu pro chodce.

Doporučení města:

Do těchto míst vás město navádí. Tušili byste při jízdě, že máte odbočit sem?

Na ulici K Šalamounu a dále v Žofinské ulici byly nově vyznačeny piktogramy. Provedení je tak diletantské, že nechápeme, jak mohlo být provedení přijato. Nové piktogramy byly namalovány často na ty původní, které jsou však jiné (původní značení se obvykle přebarví černou barvou). Nově vznikl hybrid ve tvaru kosočtverce, který v lepším případě může být skrytou reklamou na Renault…

Ze strany od centra města směrem na Mariánské Hory cyklopruh začíná v místě napojení ulice Poděbradova na ulici 28.října. Představa města je taková, že doprava z centra bude svedena kolem Galerie výtvarného umění. Kolem Galerie ani v samotné ulici Poděbradova se žádné značení pro cyklisty nenachází. To začíná až v místě styku s ulici 28.číjna.

Směr Mariánské Hory. V některých místech cyklopruh nedosahuje ani šířku piktogramu…

Řešení přes mosty směr Mariánské Hory je pak řešením běžným.

Dál, směrem na Mariánské Hory, je vyznačen ochranný cyklopruh, ne vyhrazený. To znamená, že širší auta mohou vjet do pásu pro cyklisty. Je to také z toho důvodu, že kolem tramvajové trati na ulici 28.října je v mnoha místech umístěna oddělující obruba.

Trasa je dále vedena na chodník, kolem Domu kultury.

Úsek pokračuje k přejezdu pro cyklisty u Krajského úřadu. zde najdete další úsek trasy, kdy si říkáte „proč“. V blízkosti se nachází vzrostlá vrba, jejichž větve zasahují nad celý chodník se stezkou. To je vlastně fajn, vytváří stín. Jenže větve končí něco přes metr nad zemí. Můžete vidět v dáli na předchozí fotografii či na následujících snímcích. Větve vás tak ošlehají. Vyhnout se jim nejde, pokud nevjedete do vozovky. Přitom větve stačí jen zkrátit.

Napojení na stávající stezku podél ulice 28.října

Martin-Luther-Ring

Podívejme se na některá řešení řešení cyklistické dopravy ze zahraničí. Cyklopruhy můžeme využít i v masivních křižovatkách s tramvajovým provozem. Podívejme se na řešení na křižovatce Martin-Luther-Ring / Harkortstraße a Karl-Tauchnitz-Straße v Lipsku. Cyklopruhy mají na této rušné křižovatce vyhrazený prostor. Část cyklistické dopravy je řízena samostatnými semafory.

Náhled lokality, aktuální stav je ještě více vylepšen:

Výhoda cyklopruhů je ta, že jdou společně s komunikacemi pro auta tou nejpřímější a nejlehčí cestou. Město tak můžete na kole projet poměrně rychle. Osobně vyzkoušeno.

Karl-Liebknecht-Straße

Tato ulice v Lipsku je něco jako ostravská Stodolní. Přes dva kilometry dlouhá ulice, plná barů, hospod a kulturních zařízení. I zde jsou integrovány cyklopruhy společně s tramvajovou a automobilovou dopravou. Vše funguje bezproblémově.

Řešení tramvajové zastávky. Úroveň chodníků, cyklopruhu a cesty je v jedné úrovni. Vyvýšení umožňuje bezbariérové nastupování do tramvají.

Napojení na hlavní ulici funguje normálním způsobem.

Samotná ulice však ještě před pár lety vypadala zcela jinak. Čtyřproudá komunikace uzpůsobena výhradně pro auta.

Könneritzstraße

Obdobnou proměnou prošla také ulice Könneritzstraße. Ulice má vyhrazené cyklopruhy. I zde je tramvajová doprava společně s automobily. V místě tramvajových zastávek je provedeno vyvýšení.

I zde je řešení staré pouze pár let.

Ammonstraße

Doslova zděšení a hysterii vyvolaly ostravské cyklopruhy v místě odbočovacích pruhů na Místeckou ulici. Jedná se však absolutně o běžné řešení. Ammonstraße v Drážďanech.

Související články


Komentáře

 1. Sepot Bucharu :

  Bandi. Neprekvapuje.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 2. davidb :

  Děkuji.
  Konečně žádné hejtování a rozumný pohled.

  Stále uvažuji co je lepší varianta.
  Zda vedení cyklopruhu tak jak u nás tzn. mezi pravým a odbočovacím pruhem, nebo až vpravo od odbočovacího pruhu.
  Naše řešení je přímější – cyklista nemusí kličkovat, ale zase jede mezi auty.

  je to o ohleduplnosti obou druhý dopravy.

  Thumb up 13 Thumb down 4
 3. aggu :

  Článek dal určitě dost práce.
  Cyklostezka je nesmyslná z důvodu zaslepenosti městského koordinátora a (nejen) jeho bojem se zlým automobilismem. Je to myšleno tak, aby se cyklisti vrhli do konfrontace s auty. Výsledek nemusíme ani předvídat, bude to stejné jako na všech ostatních podobně navržených cyklostezkách. Nebude je v podstatně nikdo používat. Ale to je přece každému jedno, ne? Hlavně že image.
  Škoda těch peněz. Mohly se třeba použít na zaplacení části projektu malého městského okruhu, který by auta z historického centra města odvedl. Nebo na jiné projekty, které mají smysl. A výsledky.

  Thumb up 28 Thumb down 11
 4. Michal :

  Článek fajn, ale to je tak vše.

  Ty prezentované cyklopruhy ze zahraničí nemají s tím Ostravským nic společného. Na obrázcích je vidět, že pokud je cyklopruh veden v hustém provozu, je k tomu dostatečně široký, že se cyklista nemusí obávat, že jej auto nenabere přinejmenším zrcátkem. Pokud je veden podél tramvajové trati, tak je sice užší, ale cyklista ví, že tramvaj pojede ve svém pásu po kolejích a ne jak se ji zachce.

  Bohužel ani jedno Ostravský cyklopruh nenaplňuje…

  Thumb up 24 Thumb down 2
 5. Malina :

  Opět krásná ukázka polovičního řešení. Nebavím se o smysluplnosti projektu,to nechám jiným, ale sakra proč, když už se taková věc realizuje, to nejde udělat pořádně a dotáhnout včetně „detailů“?

  Thumb up 16 Thumb down 0
 6. thvari :

  Michal: což je chyba plánování na straně samozvaných „dopravních inženýrů“, lidí s myšlením zastaveným v 80. letech

  klidně tam cyklisti celý pruh mít mohou, ale to bychom nesměli bazírovat na tom, že tam auta musí mít tři. a zavřít to od Karoliny dál, auta mají dávno za desítky milionů postavený obchvat po ulici Porážkové směrem do centra a po ulici K Trojhalí směrem k parkovištím a divadlu. A ulici Poděbradovu jako tučný bonus k tomu.

  Thumb up 8 Thumb down 6
 7. F. :

  Vyřešit střet dopravy je na jiných, jen pár slov k provedení.
  Je naprosto nezodpovědné vystavovat křehčího účastníka provozu (cyklistu) dalším nebezpečím, i kdyby to bylo vedeno nejlepšími úmysly.
  Každou nepřehledností a neplynulostí roste riziko kolize.
  Právě proto bývalo dobrým zvykem např.
  – nestavět do přímé linie ostrůvky bez snížení rychlosti,
  – taktovat křižovatky tak, aby v signálním plánu nenásledovali chodci po volnu pro vozidla
  – fyzicky oddělovat alespoň obrubníky jednotlivé druhy dopravy (včetně pěší)

  To, co se odehrává posledních několik roků pod dotačními tlaky je většinou nehodné jakéhokoliv profesionála.
  Na zmíněných cyklopruzích je patrný amatérismus a politický tlak, kterému se odborníci bojí čelit.

  Místo diskuse nastupuje diktát těch, kteří momentálně spravují společné prostředky.
  …a to od nekoncepčního čárání pruhů na Hulváckém kopci, po nesmyslné přehlížení nebezpečných míst pro chodce.

  Thumb up 12 Thumb down 8
 8. qwertz :

  A teď se přiznejte, kdo z vás je takový masochista, aby tam jel na kole? :)

  Thumb up 11 Thumb down 1
 9. Malina :

  qwertz: Třeba já, ale pouze ze směru od centra, jezdil jsem tam i před vytvořením pruhů a nikdy jsem neměl problém. Ale uznávám, že to není pro každého a člověk musí být trochu otrkaný.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 10. Ivan :

  No raději bych to neriskoval :-)

  Thumb up 5 Thumb down 3
 11. mJožka :

  qwertz: A já taky :) pětkrát v týdnu. Po 7. hodině do centra a po 16. hodině zpět.
  Ale jak říká Malina, není to pro každého a taky tam každý nemusí jezdit v dopravní špičce. Třeba se to někomu bude hodit ve večerních hodinách či o víkendu, kdy to vezme jako rychlejší variantu k výtahu Karoliny nebo legálnější variantu k podchodu pod zastávkou a pak v protisměru jednosměrné Stodolní.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 12. Dan :

  Cyklopruhy a cyklostezky rozhodne vitam a trosku mne udivuje, ze mnoho lidi na tyto bezne veci reaguji jak Alenky z rise divu.

  Ale dovolte mi lehce odbocit. Taky vam ty nemecke ulice prijdou takove esteticky ciste, sladene a proste hezci?

  Thumb up 6 Thumb down 0
 13. aggu :

  mJožka: Položím opět otázku. Když tu cyklostezku zjevně využívají jen jedinci, k čemu vlastně je? Nemá sloužit co možná nejvíce lidem, ať vymění auto za kolo při cestě do/z práce? Tam každá stovka lidí hraje roli.
  A položím ještě jednu, opravdu ošklivou otázku. Pokud se pletu, omlouvám se. Jestli jste pod tímto nickem vy, pane koordinátore, tak mám tím smajlíkem ve vaší reakci chápat to, že jste si v podstatě pro sebe a pár cyklokamarádů vybudoval za městské peníze cestu do práce, a že jste rád?
  Možná jsem blbej, ale zatím mi nikdo nedokázal odpovědět, k čemu takové cyklostezky jsou. Pokud je to v tom osobní prospěch nebo ideologie, tak už to chápu, to motivace je. Jen by to měl někdo říct nahlas, ať se ví, jak to je.

  Thumb up 11 Thumb down 7
 14. O. :

  Dan: Cyklopruhy a cyklostezky tady vitame asi vsichni. Jenom nekteri cumime jak Alenky z rise divu, ze to nekdo za kazdou cenu musi nacpat do ulice s tim nejsilenejsim automobilovym provozem a jeste k tomu na takovy krpal. Proste pro nas jednodussi to neni zrovna privetive misto pro cyklodopravu. A to mam na kole po nasem meste najezdeno celkem hodne.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 15. Crazym :

  O.: Krpál? https://mapy.cz/s/huhepujapa To fakt je převýšení 8-10 metrů krpál? Zpovykanci :-)

  Thumb up 4 Thumb down 2
 16. O. :

  Crazym: Tak jasne, manekyn na silnicce to ani nezaregistruje, ale na tech sdilenych kolech bych tam mezi auty funet nechtel.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 17. Crazym :

  O.: Tak to budedete muset navrhnout na zastupitelstvu řešení https://mestemnakole.cz/2010/03/vytah-pro-cyklisty/ :-)

  Thumb up 0 Thumb down 2
 18. O. :

  Crazym: Ja to az tak nezeru. Mam najezdeno dost ve meste i v kopcich, uz od dob, kdy nikdo nevedel, co to je cyklostezka, a po totmo paskvilu urcite jezdit nebudu. K tomu paskvilu mezi Novou Karolinou a Frydlantskymi mosty jsem hodne skepticky, ale mozna se ukaze, ze jsem se mylil a budou tam denne jezdit stovky cyklistu. Tim bych tu diskuzi asi ukoncil, preji pekny zbytek dne a vikend, treba na kole :)

  Thumb up 3 Thumb down 1
 19. Martin [msstavby.cz] :

  qwertz: Já jsem to jel několikrát. I na nextbiku od centra. Je to v pohodě. Jen by někteří vlastníci mikropenisů v SUV měli vrátit řidičáky.

  aggu: To není cyklostezka, ale cyklopás. Cyklostezka je stavebně oddělena, umožňuje např. pohyb ve dvou směrech.

  Nemyslím si, že by cyklopruhy používali pouze zaměstnanci MAPPY a jejich kamarádi :). Osobně jsem to nečekal, ale během pořizování fotek tam projelo několik desítek cyklistů.

  A už vůbec nerozumím tomuhle: “ Je to myšleno tak, aby se cyklisti vrhli do konfrontace s auty.“ :D :D Cyklisti mohli mosty využívat již před vyznačením cyklopruhů. Kdo je kam vrhá? :D

  Thumb up 8 Thumb down 6
 20. Martin [msstavby.cz] :

  Dan: Jsou neskutečně esteticky sladěná. Jasně jsou definovány materiály hlavních ulic, vedlejších. Každá část vypadá pořád stejně. Žádné ploty, zbytečné sloupky. Hlavně vše funguje díky vzájemné toleranci všech. Chodců, cyklistů, řidičů. Neskutečně vyklidněni, nemusí si nic dokazovat.

  Thumb up 7 Thumb down 3
 21. aggu :

  Martin [msstavby.cz]:
  Tak to jsem rád, že je problém vyřešen. Není to cyklostezka, ale cyklopás. To se mi ulevilo ;)

  Ty jsi viděl v podstatě náhodný moment během „pořizování fotek“ (10minut?) na „cyklopásu“ několik desítek cyklistů? Opravdu? Vážně? Jak to říkal ten kuchař? „Viděl jsem hada s*át, žábu bušit pěstí do skály, koně zvracet v barvách francouzský trikolóry. Dokonce sem viděl i stíhačku couvat, vo*e“. Ale desítky lidí na cyklopásu? Na tomhle „cyklopásu“? Nebyl to „čistě náhodou“ zrovna ten výjezd na kolech s politiky? Který je jednou ročně a má ukázat jako je to všechno krásné?

  Já si taky nemyslím, že si to pan Jaža postavil pro sebe. To by se přece nedovolil. Myslel to určitě dobře. Akorát to dopadlo jako vždycky. Nikdo totiž „cyklopásy“ (už to umím, hele!) nepoužívá. Ještě jednou: ne-pou-ží-vá.
  Víc lidí vídávám i v odstavném pruhu na Rudné nebo Místecké. Taky „cyklopás“ ;)

  A teď si položme další ošklivou otázku. Uředník prosadí něco co stojí miliony. Politik chce být cool a in. Ono se to zrealizuje. A pak se zjistí, že je to k ničemu. Miliony utracené, užitek žádný. Pořád nic?

  Thumb up 8 Thumb down 10
 22. aggu :

  PS: a k té konfrontaci:
  Jde o způsob jak si prosadit svou. Fanatik nemůže přijít a jen tak sdělit plebs „na těchto ulicích auta končí“. To nejde. Jde se na to oblíbenou salámovou metodou. Nemáš v ulici místo. Protože normy ČSN a ty jsou svaté, že áno. Nemáš velký rozpočet. Nemáš erudici, nemáš nadhled, takže ukrojíš tam, kde je to nejednoduší a politicky cool – v jízdním pruhu pozemní komunikace. V ten okamžik jdeš do konfrontace s auty. Víš, že kromě bikerů ti nikdo do ostrého provozu nevjede. Navíc v Česku, kde se k sobě chováme jako hulváti. Začneš vymýšlet – omezení rychlosti na 30kmh, minimální vzdálenost od bikera 1.5m, atd…. Vše pod hrozbou pokuty.
  Výsledek? 99.9% buď nechápe nebo jsou naštvaní. 0.1% lidí spoko. Pan Jaža a pár dalších. Původní (a dobrý) smysl cyklostezek nikoho nezajímá. Důležitý je ten ideologický boj s fuj-auty a konfrontace.
  S těmi auty, bez kterých by si pan Jaža (a pár dalších) nekoupili ani rohlík.

  Cyklopásy jsou stupidita.

  Thumb up 8 Thumb down 10
 23. Martin [msstavby.cz] :

  aggu: Myslím, že pro pořádek by bylo fajn správně rozlišovat názvosloví, ať se bavíme o stejné věci. Navíc je fajn, že pokud je vyznačeny cyklopás, auto již nemusí dodržovat odstup 1,5m od cyklisty. Jinak ty pruhy postrádají smysl. 30km/h mělo být v českých městech už dávno. Třeba Krnov má v nově zpracovávaném plánu mobility na většina ulic 30km/h (kromě hlavních ulic).

  Hezky je názvosloví vysvětleno například zde https://www.campuj.online/blog/jak-funguje-mesto-cyklodoprava

  Pěšky jsem obě strany od Krajského úřadu po Karolinu a zpět rozhodně nestihl nafotit za 10 minut :)
  Zabralo mi to cca 40 minut a za tu dobu je myslím reálné i v Ostravě vidět na daném seku několik desítek cyklistů. Takže cyklisti tam JEZ-DÍ. A nebyl to den, kdy se politici sejdou na cyklojízdu ;).

  Hned na čtvrté fotce cyklista je. Přímo v cyklopásu. Photoshop? Fatomorgána? :D

  Jediné, co na tom celé je fanatické je tvá hysterická argumentace, že zde lidi na kole nejezdí a neschopnost přijmout to, že to tak prostě není a někdu tu na kolem prostě jezdí.
  Neříkám, že to je dokonalé řešení. Ale pruhy přes Frýdlantské mosty jsou to nejméně problematické.

  Thumb up 6 Thumb down 9
 24. aggu :

  Já tvůj fetiš v podobě uctívání názvosloví nesdílím, protože tady nejsme v technické komisi normotvorného úřadu. Sorry. Ale peří sis načechral ;)
  Jde o úplně jiné problémy, jednak jak dostat více lidí na kolo nebo na chodník, a jednak jak bránit fanatikům v páchání dobra, které nikdo nechce (kde jen jsem slyšel něco podobného…).

  Snížení rychlosti na 30km/h ve městě má jediný účel – vytrolit uživatele aut a znechutit jim jejich používání z pozice síly (protože stát zavedl i represe). To vše za situace, kdy veřejný prostor není vůbec připraven na alternativu.
  Kde jen jsem slyšel něco podobného…

  Ano, v Ostravě je možné vidět cyklistu na cyklostezce. Třeba u nás na Jihu, mezi velkými bloky, jich třeba jednoho za minutu a ve špičce uvidíš.
  Ale to je periferie města, v místě nových cyklostezek, které jsou stavebně oddělené a kde je spousta místa. Tam to má smysl, navíc se lze z nich snadno napojit na cyklostezky mimoměstské.

  Z toho co popisuješ teď nevím, jestli si ty desítky cyklistů na 28. října fakt viděl, nebo si „myslíš že to je reálné“. Já si myslím svoje. Dokonce jsem se chtěl hecnout a kouknout se hodinu na onen „cyklopás“, kolikpak bikerů se tam tak běžně projede, resp. kolik chodců. Bohužel, jak na potvoru, jsou městské kamery zrovna u Karoliny nefunkční.

  Co je na těch otázkách hysterické, nechám, jako flegmatik, stranou ;)
  Máš pravdu, není to dokonalé řešení. Je to špatné řešení. Je to nefunkční řešení. Jako všechny „cyklopásy“.

  Thumb up 7 Thumb down 5
 25. mJožka :

  Pro zjednodušení ale stále s určitou správností se bavme ve vozovce o „cyklopruhu“, byť fakticky se jedná o ‚vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty‘ a (ochranný) ‚jízdní pruh pro cyklisty‘, a na chodnících o „cyklostezce“, pod kterou se skrývají až čtyři druhy stezek s legálním pohybem cyklistů.
  ‚Piktogramový koridor pro cyklisty‘ není cyklopruh stejně jako vyznačením „cyklotrasy“ žlutým svislým dopravním značením nevznikne cyklostezka. To se rádo často zaměňuje.
  ‚Cyklistický pás‘ příslušné technické podmínky znají, ale ten se zatím v republice objevuje ojediněle. Je to něco mezi cyklopruhem a cyklostezkou (značením i výškovým umístěním). Nejznámější ‚cyklistický pás‘ aktuálně vznikl na Smetanově nábřeží v Praze. Je o cca 8 cm výš než vozovka a o 8 cm níže než chodník.
  Ale zpět na Frýdlantské mosty. Dopravní průzkumy Ostravských komunikací, a.s. (2020 a 2021) a MAPPA (2022) za poslední tři roky říkají, že tam za 16 hodin běžného pracovního dne (5.-21.hod.) dohromady za oba směry projelo 221 (10/2020), 306 (09/2021)a 228 (05/2022) lidí na kole. Takže ano, jezdí tam stovky lidí. Za rok po dalším sčítání si bude moci město vyhodnotit, zda cyklopruhy přilákaly další a zda se to vyplatilo.
  Co se týče prosazování nového dopravního opatření, určitě to nefunguje „fanatik přijde a bude“. Vedle fanatika (resp. žadatele o změnu, případně projektanta), existuje dopravní policie, správce komunikace, silniční správní úřad a další dotčení (např. složky IZS), doporučené či závazné normy a platná zákonná legislativa. Zda a v jaké podobě se nové dopravní opatření zrealizuje je kompromis požadavků jednotlivých účastníků, schopnosti argumentovat a mít pro své argumenty oporu v platné legislativě.
  Ohledně samotného provozu. Nikdo nenutí lidi na kole po Frýdlantských mostech jezdit. Je to alternativa k dalším možnostem, jak se (legálně) jako cyklista přes železnici a ulici Místeckou dostat do/z centra. Stejně tak neplatí, že pokud se někdo bojí jet přes Frýdlantské mosty v dopravní špičce, že by nemohl cyklopruhy využít večer nebo přes víkend nebo prostě v době, kdy okolní dopravu nespatřuje jako pro něj nepříjemnou/nebezpečnou.
  Ničím nechráněné cyklopruhy nejsou určitě pro větší rozvoj dopravy po městě na kole ideální, ale určitá pozitiva mají. Jedním z nich je, že vytváří lepší pozici v diskusi, zda by se při rekonstrukci dotčeného úseku komunikace nemohla např. vozovka zúžit a v ušetřeném místě se postavit cyklostezka či cyklostezky (pokud to dává smysl, tak ideálně po obou stranách vozovky). Taková diskuse aktuálně probíhá v rámci projektu rekonstrukce ul. Sokolská třída.

  aggu: Smajlík v mém předchozím komentáři reagoval na situaci, kdy to, že si lidé nedokážou představit, že by sami po Frýdlantských mostech jeli, u nich vyvolává domněnku, že tam nemůže jezdit nikdo. Pravidelněji vícekrát za týden přes mosty jezdím přes dva roky a nové cyklopruhy pro mě osobně nejsou nic, co by na mém ježdění na kole v těch místech mělo výjimečný vliv.

  Thumb up 10 Thumb down 1
 26. Martin [msstavby.cz] :

  aggu: Používat správné názvosloví je fetiš? :D

  Rychlost 30 km/h má své důvody. Bezpečnost, ekologie. Vše ověřeno. Mnoho měst na západě a severu to má. Není účelem trolit řidiče. Mentální středověk.

  Nedělej, že jsi to nepochopil. Ty cyklisty jsem tam fakticky viděl. I vyfotil. Možná by stálo za to vyhrabat se z Jihu a vidět to fakticky. Zakládat názor na své domněnce a nefungujících kamerách pak nemá žádnou vypovídací hodnotu.

  Ale jestli se ti nechce, kamery Vítkovická / 28. října fungují ;)

  Thumb up 6 Thumb down 4
 27. aggu :

  mJožka: Už jsem si v této „nové době“ zvyknul na to, že když je s něčím problém, přijde spousta študovaných lidí s jeho precizním a podrobným terminologickým popisem. Akorát ho neumějí vyřešit.
  Tolik k hodnotné „diskuzi“ o cyklostezce, cyklopásu a cyklopruhu.
  K těm průzkumům dvě poznámky. Oba jsou (asi čistě náhodou) průzkumy závislých organizací na jistě politickou objednávku. Na tom není nic špatného, jen by se to jaksi mělo zdůraznit, že ano ;) A za druhé, i když přijmu premisu, že přes Frýdlanty denně přejede 110 lidí tam a 110 lidí zpět (což se mi zdá silně přehnané, ale budiž) tak to vychází 1 cyklista za 4-5 minut. To je zhruba 100x méně než aut. Já bych to nazval slovem katastrofa, celé „snažení o podporu cyklodopravy po městě“ se naprosto míjí účinkem a nic na tom nezmění ani tato nová investice do cyklopásu alias cyklopruhu. Proč katastrofa? Protože celá premisa je špatně, všichni to vědí a proto podobné vymoženosti nepoužívají. Kromě Vás, který jste nadmíru spokojen. Aby ne. A těch 109 statečných, o jejichž spokojenosti popravdě nevíme nic.
  Jsem vážně zvědav jako dlouho bude město čekat s vyhodnocením a jaký bude jeho závěr.
  O těch jednání mám docela dobrou představu, protože takhle to v dnešní době funguje všude. Kdysi (např.) veřejný prostor vytvářeli lidé umělecky nadaní se smyslem pro „common sense“. Nyní se nad 1 problémem sejde 10 dogmatických fachidiotů, každý s vážnou tváří a svou složkou norem a vyhlášek. Výsledkem je „kompromis“, třeba v podobě lesu dopravních značek, červenobílých zábradlí, a podobných bonusů ve veřejném prostoru. A cyklopásů, abych nezapomněl.
  Vaši další poznámku o tom, že přece „nikdo nikoho nenutí tam jezdit, když se bojí“, nechám bez komentáře. Taková už arogance úředníka bývá a nemá cenu se v tom pitvat.
  Stejně tak mě zaujalo vyjádření „Ničím nechráněné cyklopruhy vytváří lepší pozici v diskusi.“ Přesně potvrzujte to co jsem psal výše o salámové metodě a konfrontaci.

  Martin [msstavby.cz]:
  Ano je. Nejsme na odborném webu, ale tvém blogu. Délka příspěvku odborně zdatnějších by nabobtnala tak, že by se to nedalo číst.
  Rychlost 30 km/hod je represe na ideologickém základě. Nic jiného. Ověřeno? A co tak 15km/hod? Tímto pohledem by přece provoz aut byl ještě bezpečnější. A 5 km/hod by byl úplný ideál ;)
  Vymýšlet takové hlúpiny může opravdu jen fanatik. Až bude po Ostravě fungovat eko MHD v 5-10min taktu, zastávky budou po celém městě do 5min pěšky, z každé čtvrti povede stavebně oddělená cyklostezka a nebudou existovat bariéry pro pěší, pak, pro mě za mě, ať se auta zakážou mimo dálnici a MO úplně.
  Já na frýdlantech taky viděl cyklistu. A?
  PS: kamery na křižovatce 28.října/Poděbradova opravdu nefungují ;) Všechny ostatní v okolí ano.
  http://kamery.ovanet.cz/

  Thumb up 7 Thumb down 8
 28. Martin [msstavby.cz] :

  aggu: Fajn, takže z toho, že na Frýdlantských mostech cyklisté dle tebe nejezdí, jsme se dostali k tomu, že jsi ho tam už viděl. Jaká bude další geneze.

  Ano, kamery u Karoliny nefungují, proto jsem psal, že si můžeš zapnout kamery na Vítkovické/28.října, které ti snímají horní část Frýdlantských mostů.

  „Rychlost 30 km/hod je represe na ideologickém základě.“ Ne není. Je změřeno mnoha výzkumy, že při rychlosti 30km/h dochází ke snížení hluku z dopravy, prašnosti, nižší emise. Brzdná dráha je kratší. Při rychlosti 50km/h je brzdná dráha 25m. Při rychlosti 30km/h již pouze 9m.

  Celkově je pak bezpečnost provozu pro všechny druhy dopravy vyšší.

  https://mestemnakole.cz/2012/01/tempo-30-2/
  https://www.bmj.com/content/339/bmj.b4469.full
  https://www.cdv.cz/file/prezentace-brnowalk-09-zony-30-a-jejich-prinos-pro-chodce/
  https://www.youtube.com/watch?v=-SNXPnszqH0

  Thumb up 3 Thumb down 4
 29. Martin [msstavby.cz] :

  A jen tak pro zajímavost. Tempo 30km/h, které je v zastavěných plochách mimo hlavní a páteřní komunikace, zavádí konzervativní strany. V Německu například CDU/CSU, ekvivalent k české KDU-ČSL.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 30. O. :

  mJožka: Pisete: „Ohledně samotného provozu. Nikdo nenutí lidi na kole po Frýdlantských mostech jezdit. Je to alternativa k dalším možnostem, jak se (legálně) jako cyklista přes železnici a ulici Místeckou dostat do/z centra. Stejně tak neplatí, že pokud se někdo bojí jet přes Frýdlantské mosty v dopravní špičce, že by nemohl cyklopruhy využít večer nebo přes víkend nebo prostě v době, kdy okolní dopravu nespatřuje jako pro něj nepříjemnou/nebezpečnou.“ – S tim naprosto souhlasim. Jezdim jinudy, ale mimo spicku, treba v nedeli rano bych to projel na kole i po Frydlantech, proc ne. Jenom si myslim, ze ty 3 mega za ty barevne pruhy jsou vyhozene prachy, ktere se daly mnohem lepe vyuzit jinde (jeden muj tip je treba kratka a oddelena „cyklotrasa“ od trebovickeho Tesca pres Svinovske mosty a dalnici k Borikovi, uznavam, ze by to stalo vice, ale tento usek fakt chybi).

  Thumb up 2 Thumb down 0
 31. O. :

  Mozna by bylo fajn udelat nejaky pruzkum, ve kterych mistech cyklistum opravdu chybi nejaka „cyklotrasa“ a pak udelat anketu, kde je nejvetsi priorita to resit, a na to se zamerit. At mesto poresi mista, kde se fakt spatne dostava na kole, namisto malovani cyklopruhu na viditelnych mistech.
  Za mne je treba spatne spojeni z Poruby na Vodarnu, jsou tam alternativy pres Trebky a pres Svinov, ale pro denni dojizdeni do prace nejsou nic moc.
  Dalsi problem vidim ve spojeni Poruby a Jihu v mistech pres Odru, taky se to da nejak projet pres Rudnou, ale je to hnus.
  Ale chapu, ze tohle vyresit je narocnejsi nez namalovani barevnych cyklopruhu na viditelnem miste.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 32. aggu :

  Martin [msstavby.cz]: Martine, ještě jednou, jestliže „cyklopruhem“ projede přes frýdlanty (v centru města!) 1 cyklista za 5 minut (a to tvrdí město!), tak je to fiasko a s klidem se dá použít přirovnání „nikdo tam nejezdí“, protože potenciál takové cyklostezky má být řádově jinde, aby se dala označit za funkční trasu, která splňuje účel, pro který byla, za ty miliony, postavena. Zkus se povznést nad svou perspektivu ;)
  Nejlepší řešení je ten most odstřelit. Pokud to zatím nejde, tak druhým nejlepším řešením je poštvat na celou oblast mostu urbanisty ať si zasoutěží co s ním. Protože frýdlanty (a obdobný most na Českobratrské) jsou aktuálně největší vřed v centru. Problémy se mají řešit od těch největších, a já nechápu, jak město může nechat svého zaměstnance lakovat malou část toho problému načerveno, nic nezlepšit, a tvářit se, jak to není cool. To je na hlavu.
  Kdyby udělali z celé 28. října dvoupruhový bulvár, a to včetně mostu, tak neřeknu ani popel. Půlku z krajních mostů pro auta, půlku pro chodce a cyklisty, ten prostřední nechat tramvajím. Římsy a opěrné stěny mostu co nejvíce zamaskovat ozeleněním. Oblast pod mosty architektonicky využít (což se ve světě běžně děje). Tohle je řešení problému. A ne jednoho.

  Thumb up 9 Thumb down 2
 33. aggu :

  Martin [msstavby.cz]: K těm 30km/hod se už bavit nemusíme. Udělej si na ulici anketu „Chcete aby se po Ostravě (mimo dálnice a sil. I. třídy) jezdilo auty max. 30km/hod.?“.
  A s tím Německem jsi mě přímo rozesmál. Progresivní nápady z Německa v posledních 100 letech – das ist etwas besonderes ;)

  Thumb up 8 Thumb down 5
 34. Crazym :

  Ja ja, wir schaffen das :-) No nevím jestli bych si zrovna tyhle po historických i rodinných zkušenostech bral za příklad, i s tou tisíciletou říši jim to nějak nevyšlo :D

  Thumb up 5 Thumb down 2
 35. thvari :

  O.: nejsou to „vyhozené 3 miliony“. jsou to dobře investované peníze. cyklostezky jsou potřeba všude, ne jen někde. silnice jsou taky všude, ne jen někde.

  Thumb up 1 Thumb down 2
 36. davidb :

  aggu:
  S částí zrušit 4 pruhy na Frýdlantech souhlasím. Čtyřpruh v délce 560 metrů je stejně na nic.
  Ale třeba k tomu právě nová cyklostezka navede některé lidi, kteří o tom rozhodují.
  Ale i tak se pak nezbavíme krizových míst, protože cyklista bude muset minimálně 2x křížit odbočovací pruhy.

  Thumb up 2 Thumb down 2
 37. thvari :

  davidb: kdybychom autům zavřeli průjezd směrem k Ostravici a vedli cyklostezky současnými vnitřními pruhy, bylo by tam pak jen jedno jediné křížení – na úrovni trolejbusové smyčky by se cyklistický pruh prohodil a překřížil s tím pro auta. no a tam by klidně mohl být semafor, aby to tedy bylo úplně bezpečné.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 38. Patrik :

  A co těm autům zakázat jezdit úplně všude? Nebylo by to krásné? Někteří zdejší fanatici by toho byli schopni. A těch 30km/h v obcích je taky k zblití. MHD by taky jezdila 30? To by do ní nesedl už fakt nikdo. No a k cyklotrase? Opravdu vyhozené prachy za totální blbost. A jak tady někdo píše, jak máme dopravní polici, úřady atd. tak to sice máme, ale ti co ví jak to funguje a jak to teď chodí se vším, tak ví, že paní náměstkyně řekne a jak řekne tak to bude, policie nepolicie, správní úřad nesprávní úřad atd.

  Thumb up 4 Thumb down 8
 39. davidb :

  thvari:
  To ano, dobrá myšlenka.
  A mohly by se zrušit oba semafory u zastávky Karolina.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 40. Martin [msstavby.cz] :

  aggu: No to se dostáváme pěkně jinak. Účelem vyznačení cyklopásu přece není náprava celých Frýdlantských mostů jako takových. Namalováním čár se opravdu ten urbanistický paskvil nezmění.

  Místo rad nad povznesením bych trošku kouknul mimo českou kotlinku a Chorvatsko ;) I kdyby tam projelo 10 cyklistů za den (což jich projede násobně více) je tento úsek součástí celé trasy po 28.října a i cyklisté si svůj vyznačený pruh zaslouží. Funguje je to tak v mnohých městech. A tak nějak to všichni chápou.
  Co bude první? Cyklisti a pak infrastruktura nebo infrastruktura a pak cyklisti?

  Argumentovat na změřená data při snížení rychlosti na 30km/h (nižší hluk, nižší emise, bezpečnost) stylem „zeptej se lidí na ulici, natož v Ostravě, už není ani směšné, ale až hloupé. A tak nějak poukazuje na to, že mimo hysterického opakování, že se jedná o ideologii, k tomu nemáš jak argumentovat.
  Můžeme mít lepší vzduch, méně hluku v ulicích a větší bezpečnost při minimálním dopadu na dopravu. Protože kdo po vedlejších ulicích v centru nebo na sídlištích jede celou trasu v 50km/h? Ono nejde jenom o Německo, to je jen příklad, že z racionálních důvodů je omezováni rychlosti přijímáno konzervativními stranami. Umí si dát jedna a jedna dohromady. Tady jsme pořád nuly.

  Strana 50. Návrh zón 30 km/h v Krnově. Pak se podívej o jaké lokality se jedná a že to vlastně dává smysl. https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=40956

  Stejně, tohle jednou zavede většina měst i u nás.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 41. Dan :

  aggu: V Opave mame 30km/h v historickem jadru, ktere je ohranicene ukruzni tridou. Funguje to, provoz je klidny a 99% to dodrzuje.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 42. O. :

  Martin [msstavby.cz]: „Co bude první? Cyklisti a pak infrastruktura nebo infrastruktura a pak cyklisti?“ Tak je snad jasne, ze prvni byli cyklisti, takovou sklerozu jeste nemam, abych si nepamatoval, ze na kolech se jezdilo uz v dobach, kdy zadne cyklostezky nebyly. A rekl bych, ze se mozna jezdilo i vice.
  Pokud jde o ty tricitky, mam takovy pocit, ze ve vyspelejsich zemich se jedna o nejake mensi uzemi v centrech mest s dostatkem parkovacich domu na okrajich tech zon. Takze mozna by to chtelo poresit to tak nejak v kontextu, nejenom, ze budeme strasne in, ze mame 30 ve meste a cyklopruhy na hlavnich ulicich, ale ze bude i kde zaparkovat auto v pesi vzdalenosti od toho centra, a u cyklostezek ze budou napred vyreseny nejvetsi pasti ve meste, a ze bude nejaka rozumna celkova sit cyklostezek, aby clovek dojel ze sveho bydliste do prace bezpecne a v kuse, ne jenom po nejakem useku pred krajskym uradem, nebo kde to je nejvic videt.
  To je asi ten rozil mezi nemeckymi (rakouskymi, holandskymi,…) mesty a Ostravou.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 43. aggu :

  Dan: Bavíme se o něčem úplně jiném. Já v Ostravě po Tyršovce taky nepojedu 50…

  Thumb up 2 Thumb down 1
 44. aggu :

  Martin [msstavby.cz]: Ano, Krnov jsem viděl. Z obrázku č. 26 to dobro přímo sálá! Otázka bude, co bude sálat z místních, až jim jejich progresivní konšelé zavedou k té 30 takřka v celém městě i radary.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 45. Crazym :

  aggu: A to já klidně jo a několikrát denně :-) A když jsem byl mladý mohl jsem i šedesát a v noci i více, jediný problém kdysi byl, že na rozdíl od dnešních aut než jsem té rychlosi dosáhl, byl konec ulice :-(

  Thumb up 1 Thumb down 1
 46. Dan :

  aggu: o cem jinem?

  Thumb up 3 Thumb down 0
 47. Martin [msstavby.cz] :

  O.: To je ale spíše popis budování pěších zón. Tam parkovací domy u zóny vznikají. Zóna s 30km/h vjezd aut nikterak neomezuje. Jen omezuje z pádných důvodů rychlost.

  Samozřejmě, že se kdysi jezdilo na kole více. Mnohem více. Ale ta otázka jer mířena přímo na Frýdlantské mosty a současnou dobu. Začnou tam nyní sami od sebe cyklisti jezdit více i bez vyznačených cyklopásů nebo začnou právě protože tam pro ně vznikla (aspoň částečně) vyznačena infrastruktura.

  aggu: A tušíš, jak ty ulice v Krnově vypadají i v reálu?

  Thumb up 4 Thumb down 0
 48. aggu :

  Martin [msstavby.cz]: Vážně se mnou čekáš „debatu“ na takové téma? ;)
  Asi bych ji uzavřel, než vůbec začne. Co si krnovská politická avantgarda v jejich maloměstě schválí je na nich. Třeba se budou krnovští cítit happy a světově.
  Tohle vlákno je o frýdlantech, resp. nyní i o tvém nápadu šířit tohle dobro i do velkých měst, protože jsme za Německem zjevně pozadu. Co kdyby si to třeba piráti dali do programu, že všude v Ostravě kromě dálnic a jedniček se bude jezdit max. 30 kmh? Progresivní jsou na to dost a jsou zvyklí přebírat agendu z Německa.
  Jezdit třeba po Varenské max 30 kmh to by byl přímo mentální trénink ;)
  Opět, nebylo by lepší, než vymýšlet nesmysly, 1+1 pruh třeba i na té Varenské+mostu Českobratrská nechat pro pěší+cyklo a auta nechat žít?

  Thumb up 4 Thumb down 0
 49. Lumi :

  Tak, ja se hlasim taky do klubu „sebevrahu“, ktery tam jezdi rano kolem 7 od divadla ke KU a odpoledne mezi 2-4 v opacnem smeru. A to dokonce primo, protoze ta cesta pres pesi zonu a pak na Salamounovu je pro me nelogicka a pomalejsi. a v opacnem smeru taky nejedu az na prechod u KU, ale nikdy nemam problem odbocit bez zastaveni doleva uz pred divadlem.
  Jezdil jsem pred a ted i po. Akorat kvuli te mrse v poslednich 2 letech asi min bo casteji HO.
  Neni to idealni to uznavam, ale aspon to trochu zvyrazni a v podstate to sedi jak jsem jezdil i bez tech pruhu. A logicky je to nejprimejsi varianta v ose Slezskoostravsky hrad – 28. Rijna.

  Ad podchod u Stodolni, tam to pry ofiko nejde kvuli SZDC ci CD jako vlastnikovi, ktery nesouhlasi.

  Thumb up 2 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.