Záchytná parkoviště Jeremenko

Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku na vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace staveb „Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko – ul. Moravská, ul. Místecká“ v k. ú. Vítkovice a k. ú. Hrabůvka.

Vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace staveb „Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko – ul. Moravská, ul. Místecká“ v k. ú. Vítkovice a k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava (část 1. veřejné zakázky) a „Záchytné parkoviště Jeremenko, ul. Výstavní“ v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava (část 2. veřejné zakázky).
Předmětem každé jednotlivé části veřejné zakázky je:
– zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,
– zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
– zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
– zpracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby,
– výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
– výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Parkoviště lokalita Moravská

Parkoviště je navrženo pro parkování osobních automobilů v režimu P&G (park and go). Parkovací plocha bude opatřena závorovým systémem, bude oplocena a hlídaná, parkování bude zpoplatněno. Obsluha závorového a odbavovacího systému a dohledu na parkoviště, bude zajištěna, buď to obsluhou na místě, nebo dálkově automatickým systémem (toto bude záležet na budoucím provozovateli parkoviště).

Na uvedené zájmové ploše je navrženo 151 stání pro osobní automobily, 7 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 3 stání pro určené pro nabíjení elektromobilů. Součástí je také plocha pro odstavení a uzamčení jízdních kol v celkovém počtu 7 stojanů, tj. parkování 14 jízdních kol.

Parkoviště lokalita Výstavní

Investiční záměr „Parkoviště Jeremenko“ sestává z návrhu parkovacích ploch, situovaných na parcelách parc. č.  71/1, 71/3, 71/4, 72, 1192/36, 1335/28 a 1341 v k.ú. Vítkovice. Parkoviště je navrženo se 110 kolmými parkovacími místy, z čehož 6 stání je v úpravě pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Z uvedeného počtu jsou tři parkovací místa uvažována s osazením nabíjecími stanicemi (1 standardní nabíjení stanice, výstup AC a 2 stanice rychlonabíjecí, výstup DC). Celkové množství parkovacích míst na řešeném parkovišti je omezeno nutností zajištění ploch pro náhradní výsadbu, plynoucí z množství kácených dřevin, kolidujících s plochou předmětného parkoviště.

Součástí parkoviště bude řešení odvodnění plochy parkoviště, osvětlení parkoviště, vybavení parkoviště závorovým a odbavovacím systémem, vybavení parkoviště kamerovým systémem. Parkoviště je dále předpokládáno opatřit buňkou pro obsluhu parkoviště (v prostoru výjezdu z parkoviště) a sanitární buňkou (WC buňka), využívanou jak obsluhou parkoviště, tak zákazníky parkoviště a napojenou na vodovodní a kanalizační řad.

Vzhledem ke svému charakteru (parkoviště typu P+R) je záměr bez zvláštních požadavků na urbanistické a architektonické řešení zájmové lokality. Povrch parkoviště je navržena v souladu se specifikacemi zadavatele s živičným (asfaltobetonovým) povrchem. Chodníky jsou uvažovány s povrchem dlážděným.

Umístění záměrů (červené hvězdy označují plánovaná parkoviště):

Zde můžete vidět umístění záchytných parkovišť v porovnání s umístěním dopravních terminálu pro příměstské autobusové spoje (bílé hvězdy). Pokud se snažíte chovat ekologicky a využíváte hromadnou dopravu již z místa svého bydliště, jste nuceni přestoupit na periferii města a dále pokračovat ostravskou hromadnou dopravou. Což přináší méně komfortu při cestování, delší čas cestování. Více také zaplatíte za jízdné. Pokud však jedete autem, město vám umožní parkovat až ve Vítkovicích. Při spodní hraně fotky jsou označeny terminály Dubina a plánovaný záměr terminálu v Hrabové.

Záměrem záchytných parkovišť ještě více krystalizuje nelogičnost a nekoncepčnost dopravních terminálů na periferiích a spolupůsobení příměstských linek s ostravskou hromadnou dopravou.

zdroj: ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. aldik :

  To mi taky hlava nebere, nemělo by záchytné parkoviště být právě u těch dopravních terminálů pro snazší přestup na MHD? Ideálně aby v místě byl i hypermarket a člověk si mohl před nastoupením do auta udělat i nákup po práci? Takhle musí ještě někde zastavit.. Čím na radnici myslí? Hlavou asi ne :D

  Thumb up 18 Thumb down 0
 2. Yoko :

  „Záměrem záchytných parkovišť ještě více krystalizuje nelogičnost a nekoncepčnost dopravních terminálů…“
  Plně souhlasím.

  Thumb up 10 Thumb down 1
 3. Přemek :

  Mám dotaz…pakliže je záchytné parkoviště připraveno pro řidiče, kteří směřují do centra Ovy (předpokládám z Místecké), jak se na parkoviště dostanou, když studie řeší parkoviště i cestu napojující se na Místeckou, ale jen se směrovým uspořádáním do centra.
  Jak se řidič jedoucí od F-M na toto parkoviště dostane, když z Místecké na „Moravskou“ nesjede. To odbočí už na Letiště nebo až na Rudnou a bude se vracet zpátky?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 4. Nimrod :

  Budu oponovat – terminály jsou navrženy v logických místech, ale tato záchytná parkoviště je vůbec nekopírují, nepodporují jejich funkci. Město si ani nezadalo průzkum potřebonosti, jakým způsobem budou řidiči tato P+R parkoviště využívat – podle mě řidiče nedonutí nikdo a nic. Ani tento předvolební tah pana Semeráka!

  Thumb up 4 Thumb down 0
 5. rasta :

  Tohle opravdu postrádá logiku. Kdo to inicioval? Pan radní pro dopravu? Lidé jsou opět schopni zvolit takové diletanty. Stačí hodit na podzim pár populistických a několik hanlivých billboardů a jsou tam zas…

  Thumb up 7 Thumb down 0
 6. Crazym :

  :DDDD Ale tak aspoň pobavili. Méně zábavné je, když si řeknete kolik to zase bude stát, kdo se na tom zase nabalí, jak to bude využíváno a kdo to nakonec vše zaplatí :-( OsTRAVA!!! Levicová bašta republiky a ráj jednoduchých voličů. Kupředu, zpátky ni krok :DD

  Thumb up 8 Thumb down 2
 7. Adam (ten hodný) :

  Konečně bude o víkendu při návštěvě autoburzy kde parkovat. :)
  Jiný význam nevidím

  Thumb up 1 Thumb down 0
 8. MM :

  Místo vyhazování peněz, myšleno salámovou metodou za menší projekty, menší částky, je lepší investovat do pořádného řešení. Ideálně výstavba vysoko kapacitního parkovacího domu v dolní oblasti nebo okolí. Přímé napojení na tramvaj. Je tam projekt na úpravu podchodu. Takové řešení má podle mého smysl. Když už jednou Místecká ústí do centra, má se s tím pracovat. Nejsme Praha. V podstatě od hranic Ostravy jste z Frýdku v centru za 3-5 minut. Každý normálně uvažující řidič chce přijet tak, aby měl dobré spojení pěšky nebo MHD. O místě v pustině ani nemluvím.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 9. Danek :

  MM:Pokud Mistecká ustí do centra, tak bych si předtavoval Velkokapac.parkoviště nebo park dům, někde v oblasti haly Tatran aby se přešlo podchodem rovnou do centra po Stodolní.

  Thumb up 12 Thumb down 1
 10. Crazym :

  Danek: Přesně, několikapatrový parkovací dům otevřené ocelové konstrukce přímo sem: https://mapy.cz/s/2m7Uf a měli by to všude kousek. O kus dál na místě po Kotasáku univerzální sportovní halu s podzemním parkovištěm, s přímým vjezdem z Místecké a pěším napojením na vlaky a mají dostatečnou kapacitu i na velké akce jako je Colours a nikdo by se nemohl vymlouvat, že do centra je to daleko :-)

  Thumb up 8 Thumb down 0
 11. Dříč :

  Toto je absolutní blbost a idiocie.
  Kdo je ochoten absolvovat P+R, přestoupí už na Dubině.
  Kdo chce za každou cenu autem až do cíle, tak rozhodně nebude uvažovat o jakékoliv změně.
  Navíc ani na jedno parkoviště se nedá dostat ve směru Frýdku-Místku!!!!!!!!!!!!!!!
  A co více, parkoviště Jeremenko je zamýšleno v cestě budoucí silniční rampy Místecká x Rudná.
  Nesmysly, kdo si ty hňupy na magistrát zvolil, přiznejte se!?!?!?

  Thumb up 4 Thumb down 0
 12. Moon :

  https://ostrava.idnes.cz/ostrava-parkoviste-parkovani-semerak-dxn-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180127_379291_ostrava-zpravy_jog

  „U Hlubiny v první fázi nepočítáme ani s velkými stavebními úpravami plochy, na které se parkuje už nyní.”

  Super, sice nevím, jak to tam vypadá, ale zní mi to jako další parkoviště ve šílených podmínkách. Nechápu to. Nikde jinde jsem ještě neviděl to, co předvádí Ostrava ve svém samotném centru. Parkoviště vysypaná štěrkem, ohraničená nějakými betonovými panely, resp. starýma pneumatikama, kde si člověk za zaplacení poplatku ještě zespodu narazí auto. Wtf??? Co to sakra je???

  Thumb up 3 Thumb down 0
 13. Crazym :

  Moon: V článku mě zaujala ta informace o parkování zdarma, jinde se uvádí že parkování bude zpoplatněno. Tak jak to vlastně je?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 14. Martin [msstavby.cz] :

  „Řidiči tam podle něj budou parkovat zdarma a do centra mohou snadno dojet tramvají za pár korun – jsou to jen tři zastávky.“

  Ví pan radní, že cena jízdného se nepočítá od počtu zastávek?

  Thumb up 5 Thumb down 4
 15. JH :

  Regulovat bujení automobilismu je dobrá věc. Jen mi prozatím chybí koncepce, podle které se to bude dít… Ale možná jen nejsem poučeným recipientem podobných informací…

  Thumb up 1 Thumb down 1
 16. balde :

  nechápu proč neudělají velké parkoviště vedle vlakové zastávky stodolní, je tam podchod, je to hned u hlavního tahu

  Thumb up 1 Thumb down 1
 17. Ondrejoo :

  balde:

  To je v těch místech, kde chtějí zahloubit místeckou pod povrch?
  Takže rovnou podzemní parkoviště?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. vlabra :

  Crazym: U těch mostů se ani nemusí stavět několikapatrové parkoviště. Bohatě by stačilo využít celou plochu pod mosty a kapacita by se minimálně zdvojnásobila, optimisticky při optimalizaci využití i současného místa možná i ztrojnásobila

  Thumb up 2 Thumb down 0
 19. JohnnyKrabák :

  Přijde mi, že si moc neuvědomují lenost lidí. Nejen, že budou muset přestoupit z pohodlného auta na tramvaj, oni ještě k tomu budou muset přejít místeckou přes schody. 40 schodů nahodu, 40 dolů, 2x denně, úplně to vidím.

  Thumb up 2 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.