Via Crucis Štramberk

Vizualizace a popis projektu obnovy Křížové cesty na území města Štramberk.

via crucis stramberk via crucis stramberk

K projektu existuje na stránkách města anketa: stramberk.cz

Související články


Komentáře

 1. Houbelec :

  Tohle bych nepovolil. Religiozita klesá o 10 procentních bodů za 10 let, takže za 40 let budou věřící i v těch nejreligióznějších oblastech země mešinou zanedbatelnou, tichou a snad vymírající – tyto stavby budou překážet. Druhá věc je, žě mě osobně uráží stavby a symboly upomínající na ideologii vzniklou v době bronzové v kmeni negramotných sedláků, ideologii genicidy, xenofobie, nesvobody a nerovnoprávnosti, jejíž tvrzení jsou navíc fundamentálně nekompatibilní se současným poznáním reality.

  Thumb up 0 Thumb down 2
 2. Davids :

  Tato stavba není špatná, naopak se mi líbí – je jednoduchá a přesto naplňuje veškerou podstatu, ke které je určená.
  Pane Holoubec a právě kvůli výše Vámi zmiňovaným záporným vlastnostem dané ideologie, respektive křesťanství, také určitě neslavíte Vánoce, Velikonoce a ve státní svátky související s touto vírou (např. 5.7.,6.7.) si určitě bere za kolegy směny v práci, aby oni mohli mít volno :) Pokud ne, tak se divím, že Vám symboly tohoto náboženství tak vadí. Mimochodem nejsem věřící ani křesťaň, ale křesťanskou víru i víru pohanských předků, žijících na našem území před ní, plně respektuji (už jen kvůli tradičním hodnotám, teré se uchovaly dodnes).

  Thumb up 0 Thumb down 0
 3. Davids :

  pardon, napsal jsem špatně Vaše jméno – ne Holoubec, ale Houbelec. Neumím číst. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 4. jandos :

  houbelec: snad nastane doba kdy vy budete menšinou zanedbatenlnou a vymírající..netolerance myšlení ostatních v téhle době je mnohonásobně nebezpečnější než vaše xenofobie x stovek let před námi..jak říká davids: doufám že vánoce neslavíte a nejlépe jste v práci..protože jinak vaše idologie není na místě..

  Thumb up 0 Thumb down 0
 5. jandos :

  jinak stavba pěkná

  Thumb up 0 Thumb down 0
 6. Houbelec :

  Davids: Vánoce ani Velikonoce nejsou původně křesťanské svátky. Církev vám vymývá mozky. Obojí slavím bez té stupidní náboženské kontaminace, nicméně Vánoce pro mě nejsou nic zásadního (možná svátek zimního slunovratu), pokládám Nový rok za mnohem důležitější. Cyril s Metodějem přinesli písemný systém, Jan Hus reformoval jazyk dnes srozumitelné podoby a jeho upálení je symbolem zločinů Řimskokatolické církve. Takže ne, tyto svátky mi nevadí, ale obvykle mě ani nemusí zajímat, neboť si v tomto období většinou beru delší dovolenou.
  Navíc ani v devátém, ani v patnáctém století nebyla v Evropě k dispozici lepší teorie o fungování reality (protože náboženství zlikvidovalo pokroky Alexandrijské knihovny), než náboženské mýty, proto respektuji nejen je jako lidi, ale taky jejich náboženské názory. Prostě neměli na výběr. To už dnes neplatí, u dnešních lidí nejsem schopný respektovat neopodstatněné náboženské názory. To ale neznamená, že bych nerespektoval lidi samotné, nebo jejich nenáboženské činy a myšlenky. Zpochybnit jakýkoliv názor jakéhokoliv člověka je základní prvek svobody slova. A opět i zde jste si nechali církvemi vymýt mozky; jsou to totiž právě náboženské elity, které šíří doktrínu nedotknutelnosti náboženské víry. Ale ona je předmětem diskuze, je objektivně zpochybněna a je možné ji zesměšnit, jako každý jiný názor. Tolik tedy k té proklamované netoleranci.
  A nakonec k tradičním hodnotám. Třetí vymytí mozku. Když si přečtete onen zdroj hodnot, tzn. bibli, rychle zjistíte, že je plná fajnových morálních hodnot jako genocida, potlačování práv žen a homosexuálů, úkladné vraždy, oběti, bezdůvodné tresty, krutosti, otroctví, a tak dále. Implementace konceptů pekla a dědičného hříchu do myslí malých dětí se dá snadno podle psychologických standardů označit jako zneužívání. Pokud máš na mysli destatero, zhruba pět přikázání jsou úplně hovadiny, dvě jsou prázdná, a tři jsou sice fajn, ale jsou naprosto triviální, obsažené v každé primitivní kultuře, která hodlá nevymřít a prosperovat. Všechny dobré věci, které si křesťanství přivlastňuje, tu byly už před ním, a ono samo muselo být vymyšleno a editováno tak, aby tuto moralitu obsahovalo. Abych to shrnul, všechny dobré morální hodnoty, které jistě vyznáváte, čerpají z přirozeného chování Homo Sapiens jako společenského savce (takové ty triviální věci jako nezabíjet, které muslela zahrnout i křesťanská nauka), obohaceného o výsledky vědecké revoluce, osvícentsví a sekulárního humanismu (všechny otázky rovnoprávnosti, které křesťanství tvrdě odmítá jako herezi). Jak pravil Steven Wienberg: „S nebo bez náboženství, dobří lidé mohou konat dobro a špatní lidé mohou konat zlo; ale aby dobří lidé konali zlo, k tomu potřebujete náboženství.“

  Thumb up 0 Thumb down 1
 7. jandos :

  zajímavý postoj, a ten se cení…ale oprava že dnes nevymývá církev ale média, které mají mnohonásobně větší moc……

  Thumb up 0 Thumb down 0
 8. Houbelec :

  jandos: Média u nás naštěstí o církvi/ích nemluví tolik, jako jinde (i když kolem papeže bylo humbuku hodně). Ta aura nedoktnutelnosti vzniká tak, že nekonfliktní liberál vidí (nebo si ho představí) rozhovor mezi antiteistou a teistou, ve kterém byť jenom otázka, jejíž odpověď možná zpochybní některé z náboženských dogmat, vyvolá pohoršení, odmítavou reakci a prakticky konec rozhovoru ze strany teisty. Nekonfliktní liberál si z toho vezme to, že takové otázky nelze pokládat, aby se nikdo neurazil. A předává toto „vychování“ dál. Ovšem neuvědomí si, že mu byl, jak jsem hyperbolicky poznamelnal, „vymyt mozek církví“, protože neexistuje jediný racionální důvod, proč bychom mohli zpochybňovat a zesměšňovat třeba politické názory, ale náboženské ne. Média samozřejmě takové názory mohou posilovat například tím, že ukazují muslimy pálící vlajky a provolávající silácká hesla, jen protože se jich někdo slušně zeptal, jestli si opravdu myslí, že na mučedníky čeká v nebi 72 panen. Na druhou stranu se média někdy naopak vyhýbají takovým zprávám, protože je kvůli té stejné iluzi nedotknutelnosti pokládají za příliš citlivé.
  Například včera v Bangladéši v Dháce protestovalo 20000 lidí proti podmínkám v továrnách na oblečení, a my jsme to v médiích viděli. Ale nikdo se u nás nezmímnil o tom, že o kousek dál 200000 lidí prostestovalo za pověšení všech ateistů. Tolik k médiím.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 9. Houbelec :

  Houbelec: Oprava, na internetu jsem našel včerejší články o věšení ateistů.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 10. johny :

  Houbelec: potlačování práv žen a homosexuálů mě opravdu pobavilo. Jako že žena nemůže být kněz? Nebo že ji někdo drží u plotny? :)

  Nicméně musím poznamenat, že hlavní problém tohoto světa spočívá v tom, že jej veskrze řídí židé, kteří se nechovají jako židé, křesťané, kteří se nechovají jako křesťané a muslimové, kteří se nechovají jako muslimové.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 11. Houbelec :

  johny: Přečtěte si bibli. Je skrz Starý i Nový zákon plná implicitních i explicitních označení ženy jako majetku/otroka bez vlastních práv. Stejně tak je plná přímých útoků na homosexuály založených na premisách, které věda dávno vyvrátila. Mimochodem, z bible jasně vyplývá, že křesťanský bůh je přímo posedlý sexem a nesmyslným vymezováním jeho pravidel.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 12. Crazym :

  Houbelec: +1

  Thumb up 0 Thumb down 0
 13. Crazym :

  Snad jen dodám citát který se mi vždy líbil: První náboženství vzniklo, když první hlupák potkal prvního podvodníka.
  Připisují ho myslím Marku Twainovi ale mám pocit, že to jen recykloval od někoho podstatně dříve narozeného… :-)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 14. johny :

  Houbelec: Pokud se díváte na Bibli optikou 21. století, pak ani logicky nemůžete k jinému závěru dojít. Spíš zkuste zasadit to hodnocení do kontextu doby vzniku a tehdejší židovské kultury a uveďte konkrétní pasáže, co máte na mysli. To je pak jako s jehovisty, kteří skálopevně věří, že do ráje vejde skutečně pouze 144.000 osob (což je tam explicitně napsáno), aniž by se hlouběji zamysleli nad daným číslem, resp. jeho odmocninou.

  S podvodníky souhlasím, ti jsou ale bohužel v jakékoliv komunitě.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 15. Houbelec :

  johny: To je ale přesně to, co říkám. Ta kniha (ty knihy) je stovky, tisíce let stará a nemá dnes žádný smysl. Není pravdivá teď, takže nebyla pravdivá nikdy, kdysi pouze neexistovaly důkazy. Taková ta doktrína nedoslovného výkladu a umělého alibistického výběru pasáží, které se tak mají interpretovat, vznikla až jako obrana proti nezpochybnitelným výtkám založeným na důkazech. Bible je většinou tak vágní a neurčitá, že se dá interpretovat jakkoliv. Tam, kde je konkrétní, lže. Takže to není ani neomylný zdroj moudrosti, ani historický pramen, není to vůbec zdroj informací. Je to mytologie.
  Pokud jde o přímé citace, tak to dělat nebudu, neboť by mi to trvalo neúměrně dlouho, a hlavně protože to přede mnou udělali mnohem povolanější lidé jako pánové Dawkins, Hitchens, Stenger, Harris, a další.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 16. johny :

  Houbelec: Já si nemyslím, že se až tak shodujeme. Každá společnost je složitá entita a neustále se vyvíjí a na to, co bylo běžné i před několika málo desítkami let, se dnes často pohlíží jinak. Nebo jinak: když jedete z místa A do místa B, taky strávíte nějaký čas na cestě, nikdy se tam nedostanete ihned. Čas strávený na cestě je potom jakousi zaplacenou daní za daný přesun. Takže to rozhodně neznamená, že „to nebyla pravda tehdy, natož nyní“. Pravda zůstává pravdou a lež zase lží, to jen čas změnil externí podmínky, podle kterých je posuzujeme. Ostatně, jak říká Jára Cimrman: jsem takový ateista, až se bojím, že mě za to Pán Bůh potrestá :)
  Ještě jedna poznámka: vycházím z předpokladu, že spory mezi jednotlivými společnostmi, komunitami a skupinami jsou přímo úměrné rozdílům v jejich názorech. Pokud tedy na jednu stranu (světo)názorového spektra položím vás a na druhou ony muslimy v Bangladéši, bude to asi pěkná dálka. Ta tragédie spočívá v tom, že jako oba extrémy děláte tutéž chybu – jdete od sebe a tyto rozdíly ještě zvyšujete. Vy tak činíte voláním po dalších právech žen (a dalších nesmyslech…) a oni po právech věšení ateistů (a dalších nesmyslech…). Někdy si říkám, jak by na světě bylo krásně, kdyby si všichni šli místo podobných demonstrací šli sednout na zápraží, hodili se do klidu a vypili si čaj! A nebo když už, tak šli volat po právech žen přímo do toho Bangladéše, kde jsou ty ženy utlačované asi trochu víc než u nás…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 17. Houbelec :

  johny: Mě je tradicionistický přístup úplně ukradený. Stejně tak popularita. Je to lež, je to plné nemorálních a zločinných věcí, takže se toho potřebujeme zbavit. Není důvod dnes respektovat staré ideje, protože kdysi nebyly k dispozici lepší. Dnes jsou k dispozici lepší.
  A zajímalo by mě, co je na mých názorech extrémního? Všichni monoteisti jsou ateisti vzhledem k tisícům bohů, které si lidtsvo za svou existenci navymýšlelo. Já jdu jen o jednoho boha dál. Nic jako extrémní ateismus neexistuje. Nikdo nezabíjí ve jménu ateismu. Já bych si milerád sednul na zápraží s radikálním muslimem z Bangladéše, dal si s sím čaj, a otevřeně pokecal o našich kulturních rozdílech, a jaké pro to máme důvody. Ale ono to nejde a nejsem to já, kdo by chtěl toho druhého pověsit, a kdo by odmítal veškerou diskuzi na dané téma.
  Pokud jde o věšení ateistů, to nemá žádnou oporu ve faktech, která o tomto vesmíru víme. Zato rovnoprávnost žen a mužů je odúvodněná obří hromadou důkazů. Proto se není v žádném případě nejedná o rovnocenné požadavky. Tohle nelze zamluvit nějakým morálním relativismem.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. johny :

  Houbelec:
  1) Možná jste antiklerikál, což jednoznačně respektuji, ale slovní spojení typu „toho se potřebujeme zbavit“ mě přesvědčují o tom, že opravdu nejste liberál, což jste výše sám proklamoval.
  2) Neřekl jsem, že jste extrémista. Avšak pokud vezmu v potaz průměrného (nebo vlastně spíš mediánového) obvytele této planety (hlavně při současných demografických trendech) a když si následně udělám totéž s jejich potenciálními světonázory, které jsou utvářeny kulturou kde žijí, tak někde uprostřed škály vás asi těžko najdu. Západ je obecně velmi liberální v mnoha směrech od drog až po sex a vy v rámci Západu dále proklamujete liberální postoje. Budiž. Logicky však budete v porovnání s ostatními relativně extrémní (podtrhuji relativně, nikoliv absolutně). Zkrátka a dobře, už jen málo lidí bude víc liberálnějších lidí, než vy. Tohle jsem myslel. Za rovnoprávnost žen a mužů si bojujte, ale rád bych viděl seznam indikátorů, podle čeho poznáme, že už jsme jí dosáhli. Mně by tohle totiž opravdu moc zajímalo. Jestli doopravdy chcete mít jenom jedno pohlaví (nenapadá mě jiná opravdová rovnoprávnost M a Ž).
  3) Přiznám se, že nechápu tu pasáž o tom, že monoteisti jsou ateisti.
  4) „Nic jako extrémní ateismus neexistuje. Nikdo nezabíjí ve jménu ateismu.“ Jste si tím jistý? Znáte dobře historii alespoň vlastního národa? Není to zase tak dávno…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 19. Houbelec :

  johny:
  1. Děláte, jako kdyby náboženství přinášelo něco zásadně dobrého. Já jsem přesvědčen, že to málo dobrého, co přináší, je mnohonásobně převáženo velkými kvanty problémů, které způsobuje. Historie mluví poměrně jasně. Nejspíše se shodneme, že bychom rádi, aby se lidstvo nevyhubilo a pokud možno rozvíjelo. Pak „se toho potřebujeme zbavit“. Není to žádny impulsivní postoj, a nemíním tím ani nějakou „aktivní konverzi“.
  2. Já jsem vůbec nemluvil o současném stavu u nás. Mluvil jsem o tom, že bible propaguje naprostou genderovou nerovnoprávnost.
  3. Příklad: křesťan nevěří v Thora, Krišnu, Baala, Dia a další tisíce božstev. Takže je vzhledem k těmto božstvům ateista. Z naprosto neracionálních důvodů, nebo úplně bezdůvodně věří v jen a právě jednoho z těchto tisíců, přestože mezi nimi není žádný pricipiální rozdíl.
  4. Pletete si dvě naprosto odlišné věci – vraha, který je shodou okolností ateista, a vraha, který vraždí ve jméně ateismu. To první se pochopitelně stává, zlí lidé jsou mezi věřícími i nevěřícími. Ale to druhé se nemůže stát, protože absence víry v něco nemůže z principu být důvod. Naopak náboženská víra nutí dobré i špatné lidi dělat špatné věci.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 20. marian :

  Houbelec: nejsem křesťan ani žid, ale připadáte mi nějaký přechytralý. až budete mít smrt na jazyku, budete se modlit jako o závod – tomu věřte :-) a do té doby – zkuste být aspoň trochu tolerantní k postojům, které považujete za scestné. dík.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 21. johny :

  1. Jsem přesvědčen, že pokud vidíte na náboženství něco zlého, je to způsobeno dílčími zájmy některých jedinců.
  2. Ok. V tom případě je relevantní otázka, jak ta v Bibli údajně „propagovaná genderová nerovnoprávnost“ ohrožuje dnešní postavení žen? Já myslím že dneska čte Bibli málokdo jen pro to, aby tam našel návod, jak se k ženám chovat.
  3. Tohle pusťte z hlavy. Třeba muslimové pohlíží na křesťany a židy zcela jinak, než na ateisty. Viz třeba http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10474-ateiste-v-evrope-budou-zabiti-a-upaleni-to-je-ceka-pod-blizici-se-nadvladou-islamu-krestane-preziji.aspx
  To, co je tam napsáno bude brzy realitou hlavně díky pseudohumanistům, liberálům a vyznavačům multi-kulti. Už je to jen otázka času.
  4. Chápu logiku této omluvy, ale tohle je zhoubný morální relativismus v praxi. V tom případě, až zase vyjde další článek o tom, jak nějaký kněz zneužil děti, budete moci do diskuse přispět: „vždyť je to jen zločinec, který je shodou okolností teista, neudělal to přece ve jménu své víry, která to zakazuje.“

  Thumb up 0 Thumb down 0
 22. Houbelec :

  marian: Smrt jsem „potkal“ a rozhodně jsem se nemodlil. Místo toho jsem přemýšlel, jak se z té situace dostat. Pokud myslíte moment, až budu možná umírat stářím, tak ne, nevidím nejmenší důvod se modlit. Chce někdo před smrtí snad vzývat vílu zubničku, nebo růžového jednorožce, nebo špagetové monstrum? Ne, tak proč se modlit, když je to to stejné v bledě modrém.

  johny:
  1. Aha, takže všechny ty války za své náboženství proti sousednímu náboženství jsou v zájmu nějakých jedinců? Který jedinec má v zájmu zakazovat kondomy populaci zasažené HIV, jak to dělá římskokatolická církev? Atd., opět nebudu dělat seznamy, literatura je toho plná.
  2. U nás nijak. V USA velmi citelně. Jinde ve světě nevím. Ano, málokdo z věřících čte bibli jako návod. Ale hodně lidí si nechalo nabulíkovat, že to, jak se my zde teď k ženám chováme (nevlastníme je, nepůjčujeme je proti jejich vůli hostům k sexu, apod.), je zásluha církve. Není. Církev byla a je přísně proti, jinak by se ona sama nedržela vlastní svaté knihy. O jiných náboženstvích radši ani nemluvím.
  3. Proč bych to měl pouštět z hlavy? Je to fakt. Muslim nevěří v Thora => je ateista vzhledem k Thorovi. Mezi Alláhem a Thorem neexistuje žádný principiální rozdíl => muslim používá dvojí metr, a je tedy nekonzistentní. Ve všechny bohy věřit nelze, protože jejich mytologie si odporují. Takže jediné konzistentní pozice jsou ze spektra od některých deismů, přes některé panteismy, agnosticismus, po ateismus. Teismus mezi nimi není, z tohoto konkrétního argumentu by byly možná konzistentní nenáboženské formy teismu.
  Že by muslimové nevybili židy a křesťany je způsobeno tím, že tato tři náboženství mají toho stejného boha. Říkají mu jinak, ale je to ten stejný, kterého vymysleli židé v době bronzové. Proto muslimové respektují svaté knihy, proroky, a jiné propriety židokřesťanského komplexu, pokud nejsou přímo popřeny v koránu, který je jejich poslední instancí božího slova.
  4. Není. Neumíte číst. :D Řekl jsem, že špatní lidé dělají špatné věci, ať už jsou nebo nejsou věřící. Jestli je kněz pedofil, možná to s náboženstvím nesouvisí (ale každý psychiatr vám řekne, že celoživotní řežim katolických církevních hodnostářů extrémně posiluje náchylnost k deviacím, a že pokud si ji někde vybijí, bude to na někom slabším), každopádně to nedělá ve jménu náboženství. Já mluvím o těch, kteří vlastnoručně utopí svoje děti ve vaně, protože jim to „řekl bůh“. O těch, kteří se odpálí na plném třžišti, protože na ně v nebi čeká 72 panen. O těch, kteří zabíjejí doktory na interrupčních klinikách, protože „se to píše v bibli“. A můžeme přejít k masovějším akcím typu inkvizice, nebo války. Ateista takové stupidní důvody nemůže mít. Nebo si snad umíte představit, že by matka utopila svoje děti, protože „s největší pravděpodobností neexistuje teistický bůh“?

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.