Revitalizace Lesoparku Benátky

Podrobný popis projektu revitalizace Lesoparku Benátky a Hulváckého kopce v Ostravě-Mariánských Horách.

Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí vč. výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce“ na rozhraní dvou městských obvodů Mariánské hory a Hulváky, Nová Ves, obec Ostrava.

Celková situace  stavby:

Stávající živičná komunikace široká 7 m bude zakončena zhruba v místech jižního konce hospodářského rybníka. Komunikace bude směrem ke svahu rozšířena o parkoviště s kolmým stáním pro 28 vozidel + 2 invalidé a koncové obratiště. Odvodnění parkoviště bude doplněno odlučovačem ropných látek se sorbčním stupněm. Stávající komunikace bude v rámci řešeného území opravena. Součástí řešení je také záměr rekonstrukce malého historického vodárenského objektu z roku 1894, který je v blízkosti.

Obě stávající vodní nádrže projdou celkovou revitalizací, jejímž účelem je obnova jejich vodohospodářské, ekologické a estetické funkce. Přirozenější charakter vodních ploch spolu s novým objektem restaurace na břehu jižní nádrže přispěje k celkovému zatraktivnění. Území se tak stane vyhledávaným díky možnosti pobytu u vody ve stinném zeleném prostředí s patřičným vybavením. Štěrkové pláže usnadní přístup k vodě a novou atrakcí by mohla být také možnost zapůjčení lodiček. Poloostrov propojený s břehem lávkou oddělí mělkou část s mokřadními rostlinami. Tato část může sloužit i jako přírodní biotop chráněných obojživelníků. Zvýšením biodiverzity se zvýší celková ekologická hodnota této lokality. Na plážích budou nahodile rozmístěny přírodní sedací prvky v podobě opracovaných akátových kmenů. Stávající drobné objekty rybářů budou asanovány. Počítá se však i nadále s hospodářským využíváním rybářským klubem, proto je navržen nový hospodářský objekt zázemí s molem na břehu severní nádrže.
Upravena bude velikost i tvar obou nádrží.

Součástí řešení úprav severního rybníku, kde se uvažuje s využitím pro chov ryb a rybolov, bude i umístění menšího hospodářského objektu pro rybáře bezprostředně na břehu. Jedná se o jednoduchou dřevostavbu s provozní kancelářskou místností a skladem s minimálním hygienickým vybavením. Strana přivrácená k vodní hladině je navržena jako krytá terasa s navazujícím objektem plovoucího mola.

Na břehu jižního rybníčku, na ploše v aktuálním územním plánu určené pro volnočasové aktivity, je navržen objekt výletní restaurace. Společně s atraktivní mokřadní částí zálivu přemostěného obloukovou lávkou o délce 20, přilehlých ploch určených pro open air akce a dětským hřištěm tvoří centrum společenského života lokality s vodními plochami. Architektonické řešení objektu je založeno na moderní formě z přírodních materiálů (dřevo – kámen). Hmotově se jedná o polygonální hranol s dřevěným palubkovým pláštěm s jednou pultovou střešní rovinou, která bude řešena jako zelená střecha. Plochy přivrácené k vodní ploše jsou ve dvou patrech prolomeny velkými prosklenými plochami umožňujícími úzký kontakt s mimořádnou krajinnou scenérií. Výška v nejvyšším místě prostoru restaurace umožňuje v patře umístění venkovní vyhlídkové terasy a vnitřní galerie.

Kapacita restaurace „Malé Benátky“ je uvažována 40 míst uvnitř a dalších 40 míst na venkovní terase nad hladinou rybníka.

V centru severní části parku je navržen palouk s vycházkovými trasami. Probírkami v porostu lze docílit prosvětleného prostoru, komponovaného dle krajinářských principů s využitím dominantních soliter a skupin stromů. Palouk se tak stane uprostřed stinných lesních porostů atraktivním místem pro klienty blízkého Komunitního centra. Prostor bude doplněn parkovým mobiliářem.

Ulice Klostermannova byla v nedávné době podstatně rekonstruována v souvislosti s výstavbou Komunitního centra a terminálu Hulváky. Komunikace je ve velmi dobrém stavu, není však doplněna chodníky. V rámci připravované revitalizace je navržen podél Klostermannovy ulice na straně lesa chodník, který spojí třídu 28.října až s ulicí Sokola Tůmy a přilehlou oblastí Mariánských Hor. Tato trasa byla v minulosti využívána.

V rámci navrhované revitalizace oblasti Benátky – Hulvácký kopec jsou uvažována dvě přemostění kapacitních městských komunikací pro pěší a cyklisty. Jedná se o překonání třídy 28.října a ulice Plzeňské. Terénní konfigurace a šířka komunikace je v obou případech odlišná, základní principy řešení lávek však budou stejné, aby bylo dosaženo vzhledové jednoty v rámci areálu. Místo pro přemostění třídy 28.října bylo vybráno tak, aby navazovalo na síť pěších komunikací. Profil terénu v místě přemostění je poměrně příznivý, komunikace s tramvajovou tratí a s chodníky je široká cca 20 m a je oproti okolnímu terénu zahloubena asi o 3 m.

V centrální části území na místě bývalého koupaliště je navržen velký a vybavený setkávací prostor. Stávající mírně svažitá plocha bude srovnána do roviny a vznikne oválný travnatý parter s funkcí pobytové louky vhodné k nejrůznějším herním aktivitám a konání pikniků.

Objekt kiosku s WC na západním obvodě pobytové louky je koncipován jako sezonně využívaný provoz občerstvení – baru kavárny s půjčovnou sportovního vybavení a veřejnými toaletami pro jižní část lesoparku. Tato stavba je situována ve vzdálenosti větší než 15 m od hranice pozemků určených pro funkci lesa. Architektonické řešení je pojato jako veselý domek – hračka, který na sebe upozorňuje nejen členitým objemem, ale i výraznou barvou. Kiosek občerstvení je koncipován jako venkovní provoz bez možnosti posezení v uzavřeném prostoru. Návštěvníkům se otevírá celou fasádou s možností uzavření celostěnovými roletami. Plocha přímo před barem je vyhlídkovou terasou, umožňující excelentní výhled na celou plochu pobytové louky. Částečně kryté posezení umožňuje bezprostředně navazující pergola, která je dominatním prvkem vymezujícím prostor pobytové louky ze severní strany.

Ulice U Koupaliště, která leží na hranici řešeného území, je spojkou mezi hlavními komunikacemi, třídou 28.října a ulicí Plzeňskou a je na ni odváděna menší část dopravy mezi centrem a jižním sektorem města. Podél jejího jihovýchodního okraje je připravována realizace cyklotrasy SM, která vede od ulice Mečnikovovy (u bývalé nemocnice v Zábřehu) podél východní strany ulice Plzeňské a dále míří až k ulici Žákovské a k terminálu Hulváky.

V blízkosti areálu vodárny se podél cesty nachází zajímavě zvlněný přirozený terén, který se nabízí k využití pro atraktivní přírodně pojaté herní hřiště pro větší děti (6 – 15 let). V prudkých svazích lze při malých zásazích umístit nejrůznější skluzavky, lana, rampy, sítě, schůdky, šplhací a jiné prvky. Všechny tyto prvky budou vyrobeny z akátového dřeva. V nejprudší části svahu může vzniknout betonová lezecká stěna. Plochy pod svahy budou štěrkové. Stávající zeleň zde bude zachována v maximální možné míře. Na jedné z vybraných ploch vznikne jakési „kamenné hřiště“ tvořené mohutnými kamennými bloky a skulpturami s lany a lezeckými úchyty. Kameny budou komponovány například do podoby kamenného města, starověké svatyně, ruin, nebo zříceniny hradu. Herní prvky budou umístěny také ve stávající dlouhé terénní depresi (údolíčku). Mírný podélný spád lze využít pro cca 50 m dlouhou lanovku. Nástupní plošina lanovky bude umístěna při vyvýšené cestě. Pod plošinou bude dřevěný herní objekt (pevnost) s výchozem podzemního tunelu vedoucího pod náspem cesty. Napříč údolíčkem je navržena konstrukce s vysokými zavěšenými houpačkami, které při houpání kopírují svahy terénu. Svahy budou upraveny do podoby terásek seskládaných z pneumatik a štěrkových ploch.

Řešení přemostění ulice Plzeňské vychází ze stejných principů jako přemostění třídy 28.října, aby bylo dosaženo vzhledové jednoty v rámci areálu. Místo pro přemostění ulice Plzeňské v blízkosti křižovatky s ulicí U Koupaliště je dáno tím, že severněji je vedení lávky znemožněno vedením VVN podél komunikace. 

zdroj: ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. balde :

  snad se to povede, bude to fajn místo na brusle, nebo na kolo s dětmi, snad mají i připravené finanční prostředky na následnou údržbu aby to za pár let nevypadalo jako teď

  Thumb up 21 Thumb down 1
 2. Adam (ten hodný) :

  Obyvatelé Bedřiška budou mít aspoň kde trávit volný čas s dětmi. To se vždy cení

  Thumb up 10 Thumb down 11
 3. Ross :

  Celkem by mě zajímalo, kdy se začne stavět

  Thumb up 0 Thumb down 0
 4. Přemek :

  Pokud se to postaví v duchu projektu bez dodatečných změn z různých důvodů (technických, finančních), tak hurá!

  Thumb up 5 Thumb down 0
 5. aggu :

  Tak nějak mi chybí (opět), že by někdo nejdřív přišel s tím: tak tady mám koncepci celého širšího území a hrubý harmonogram, kdybych to měl mít hotové. A začneme, třeba, s Benátkami. Takhle to vypadá (opět) jako něco vytrženého z kontextu, bez vazeb na širší okolí, protože nikdo nemá na nadhled čas. 4 roky a pak to mám v paži, že áno…

  Thumb up 4 Thumb down 5
 6. Rdm :

  aggu: není tohle https://benatky.ostrava.cz/uvod co hledáte ?

  Thumb up 7 Thumb down 0
 7. Jp :

  nepochybuju, ze v ramci vsech tisicu predpisu – bezpecnostnich a jinych – se projektanti vyradi klasicky „po ostravsku“ a od tech vizualizaci se k necemu estetictejsimu v pripade tech dvou nadchodu asi moc nepohneme. Jeden rudy a druhy klasicky, vsemi oblibeny, modry, to bude nejaka hluboka myslenka ;)

  Thumb up 1 Thumb down 2
 8. jiří :

  no ikdyž se mí zda že čím víc se prodlužuje ta rekultivace tim víc tam toho mizí už nevidím hulvácke jezero,lazně a td jinák moc pěkný,ty lávky by se hodili i ty choníky,lodky budou určítě supér i to ostatní

  Thumb up 0 Thumb down 0
 9. Crazym :

  Což o to, líbí se mi to, když tam ještě někde umístí třeba pumptrack jako na Bělském lese 1url.cz/gtsTY a namotají kolečko hliněného singlíku ať se nemotají příznivci širších gum lidem s kočárky a bruslemi po asfaltu bylo by to super.Jen marně přemýšlím kde se tam ti lidé vezmou, v okolí jich zase tolik nežije a když mám někam dojet autem nevyberu si lokalitu uprostřed Ostravy. Já tamtudy projíždím na kole relativně často a uvítal bych kromě toho překročení Plzeňské třeba i nějaké spojení mimo cesty směrem k Odře třeba přes kurty Sokolu Nová Ves https://mapy.cz/s/1ApDX nebo trasu po tělese bývalé trati https://mapy.cz/s/1ApHm kterou ale už kdysi zamítli :-(

  Thumb up 1 Thumb down 0
 10. mJožka :

  Záměr pěkný, ale začít by se mělo tím, že někdo v Územním plánu Ostravy vyvolá zrušení stavební uzávěry pro „obchvat“ Hulváků (viz http://mapy2.ostrava.cz/uha/mapa1/) pro budoucí propojení ul. 28. října (cca v půli hulváckého kopce) a křižovatky Železárenská x Jahnova x Železná.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 11. Tim :

  Pokud se toto všechno povede, zatleskám a zajásám. Skvělé místo pro trávení volného času. Ale jak píše mJožka, asi jsou některé návrhy v kolizi s ÚP.

  Thumb up 0 Thumb down 2
 12. Aleš :

  Sliby se slibují, blázni se radují… Máme před volbami !!!

  Thumb up 2 Thumb down 8
 13. nototo :

  Mně by pro začátek stačilo, kdyby někdo z radnice vzal velký pytel a šel čas od času vysbírat lesopark od toho neskutečného bo*delu a odstranil ty škaredé poutače podél okolních cest. Pokud to město nedokáže, pak bych rád věděl, jak se bude o lesopark starat po pár dnech provozu. Šel jsem se na Benátky podívat před pár dny, a když jsem viděl kolik je tam zelených lahví od vína, tak mne hned napadlo, zda to bude sloužit běžným lidem, nebo jen nějakým partám podnapilců, kteří tam půjdou trávit víkendové večery, ne-li tam rovnou spát. Kdysi byla v lesoparku hospoda i studánka a město to nechalo zpustošit samo.

  Aleš: vidím, že jste dostal záporné body, ale s ohledem na výše řečené bych se pod Vaším tvrzením snad i podepsal.

  Thumb up 7 Thumb down 1
 14. Martin [msstavby.cz] :

  mJožka: Ty „obchvatu“ uprostřed města nikdy nepochopím.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 15. mJožka :

  martin [msstavby.cz]: Obchvat (v uvozovkách) je zřejmě pozůstatek minulého územního plánu, protože odbor dopravy vidí budoucnost vedení tranzitní dopravy z ul. 28. října na ul. Železárenská k ul. 1. máje přes stávající křižovatku 28. října x Sokola Tůmy. Alespoň s tímto vědomím se plánují úpravy této nevyhovující křižovatky. Nicméně, dokud bude „obchvat“ v ÚP vyznačen, tak se v dotčeném okolí nic stavět nedá.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 16. Pet :

  Chybí mi tu hlavně prostor pro volný pohyb psů. Bydlím hned vedle a vím, že všichni Hulváčani chodí do těch parků nad Benátky a na Hulváckém kopci venčit. Taky nám zmizí náš oblíbený klid lesa. Jinak hezké.

  Thumb up 1 Thumb down 3
 17. thvari :

  Pet: Ono hlavně nevypadá, že by se tohle kdy realizovalo, i když by to pro kvalitu života ve městě a odpočinkové vyžití byl obrovský hups kupředu…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. Pet :

  Primátor Macura na jaře tvrdil, že se s touto, trochu očesanou verzí/ oproti té Kajnarovské/ počítá už v brzské době a jsou činěny přípravné kroky k realizaci.
  A ještě jedna věc, jak doufám, zůstane alespoň na okrajích pobytové louky na Hulváckém kopci,a to, květinová louka! V současné době je přes celý tento prostor a žije na něm nespočet lučních květin, bylinek a spousta motýlů, jiného hmyzu a drobných živočichů… Ale můžete tam potkat i zajíce, bažanty a srny/ty spíš v zimě/.
  Nevíte někdo koho s touto žádostí o doplnění projektu oslovit?

  Thumb up 2 Thumb down 1
 19. Ostrosvětosmalt :

  Nevíte jaký je stav? Máme podzim 2019 a „nic“. Je toto normální?

  Thumb up 3 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.