I/56, Ostrava – Opava

Aktuální informace k plánované přeložce silnice I/56 mezi Ostravou a Opavou.

Časové milníky

Na stavbu je od roku 2008 zpracovaná technická studie, která aktualizuje výslednou variantu předchozí vyhledávající studie předmětného propojení zpracovanou společností Viapont Brno v roce 1993. Vzhledem k tomu, že původně navržená kategorie přeložky silnice I/56 již byla překonána, zadal KÚ MSK v roce 2017 zpracování územní studie na celý úsek nové silnice I/56 mezi Ostravou a Opavou, která by prověřila potřebné parametry plánované přeložky; uvedená územní studie však byla především zpracována pro účely upřesnění koridoru v územně plánovacích dokumentacích.

Na základě uvedené územní studie zadalo ŘSD zpracování modelu dopravy, který stanovil optimální kategorii kapacitní silnice a účelnost křižovatek. Na základě výsledné varianty (šířkového uspořádání a počtu křižovatek) bylo zadáno (v 09/2020) zpracování podrobné technicko-ekonomické studie (TES). Výsledkem této studie bude ucelený návrh trasy přeložky silnice I/56 v úseku Opava – Ostrava, návrh jednotlivých smysluplných etap a s tím související vhodné umístění křižovatek v ekonomicky rentabilních parametrech. TES byla odevzdaná, byl zhotoven i oponentní posudek SFDI a také bezpečnostní audit. Ke schválení TES v CK MD došlo 7. 12. 2021. Nyní může pokračovat další příprava stavby. Zadání dokumentace EIA proběhne nejpozději v 1Q/2022. Stavba přeložky silnice I/56 bude rozdělena do několika etap (zřejmě 3 až 4).

Popis stavby

Přeložka silnice I/56 je navržena v délce 27,7 km. Je navržena v kategorii „S“ tedy silniční, v úseku Opava – Hlučín v kategorii S 9,5/90 a v úseku Hlučín – Ostrava v kategorii S 15,25/110. Trasa přeložky začíná v okružní křižovatce, která je součástí již dokončeného severního obchvatu města Opavy (východní části) – v provozu od 10/2019. Trasa se z okružní křižovatky odpojuje levostranným obloukem, za nímž následuje pravostranný oblouk. Na oblouk navazuje stejnosměrný oblouk, kterým trasa obchází severně městskou část Malé Hoštice.

V dalším průběhu trasa protisměrnými oblouky obchází severně obec Velké Hoštice a pokračuje východním směrem levostranným obloukem k městu Kravaře, které obchází severovýchodním obchvatem pravostranným obloukem. Následuje úsek trasy vedený v koridoru mezi letištěm Zábřeh a železniční tratí č. 317 Opava-východ – Hlučín. Dále se trasa odklání severně od stávající žel. trati ČD č. 317 a pravostranným obloukem kříží podjezdem silnici III/46819, dále
prochází levostranným úzkým koridorem mezi rybníkem Bezedno a žel. tratí, kříží podjezdem výhledovou účelovou komunikaci do Bohuslavic, pokračuje pravostranným obloukem severně od obce Kozmice, kde kříží podjezdem silnici do Darkoviček.

V dalším průběhu levostranným obloukem obchází lokální biocentra Vařešinky. Severním obchvatem se trasa pravostranným obloukem stáčí kolem města Hlučín, kříží podjezdem silnici II/469 na Hať, podchází stávající silnici I/56 Hlučín – Ludgeřovice a úzkým koridorem mezi dobývacím prostorem Markvartovice a biocentrem Cihelna pokračuje pravostranným obloukem na katastru obce Ludgeřovice, kde nadjezdem kříží větev B MÚK Ludgeřovice a podjezdem
přeložku silnice III/46611. Trasa pokračuje jihovýchodním směrem krátkým přímým úsekem a dále se stáčí východně okrajem Ludgeřovického lesa, který spolu s rybníkem překonává estakádou.

Další průběh je ovlivněn územní rezervou mezi stávající zástavbou městské části Petřkovice, kterou trasa protíná pravostranným obloukem a po překonání okraje nivy řeky Odry a silnice III/01137 nadjezdem pokračuje levostranným obloukem a přímým úsekem překlenuje řeku Odru a výhledový plavební kanál Dunaj – Odra – Labe. Úprava končí v místě mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D1 dvěma protisměrnými oblouky, jejichž umístění je převzato z projektu stavby dálnice D1, v minulosti zpracovaného pod názvem „Dálnice D47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná – Hrušov, 2. stavba, objekt 8125 Prodloužená Místecká“. Silnice I/56 je vedena přes okružní pás MÚK Místecká i D1 nadjezdem.

Přeložka silnice I/56 je navržena jako silnice I. třídy s omezeným přístupem. Na trase jsou proto navrženy jen mimoúrovňové křižovatky s komunikacemi nižších tříd. Jsou to MÚK Velké Hoštice v km 2,6, MÚK Kravaře v km 6,5, MÚK Dolní Benešov km 12, MÚK Kozmice v km 15,5, MÚK Hlučín v km 19,5 a MÚK Ludgeřovice v km 22,2.

zdroj: rsd.cz

Související články


Komentáře

 1. adam :

  Myslím, že by bohatě stačilo zvládnout postavit Přívoz Kozmice
  Zbytek je asi jednak zbytečné, a hlavně nereálné.

  Thumb up 4 Thumb down 21
 2. davidb :

  adam:
  Zbytečné to rozhodně není.

  Thumb up 25 Thumb down 1
 3. balde :

  adam: asi jste dlouho po té cestě nejel ve špičce, navíc v takových Kravařích vůbec vyjet na hlavní silnici ve spičce z vedlejší ulice je taky někdy o život, takže jednoznačně ať už to stojí. Taky by bylo fajn nějak protáhnout železnici až do Ostravy

  Thumb up 36 Thumb down 1
 4. Marian Kechlibar :

  balde:

  Možná by stačilo obnovit z Hlučínské tramvaj? Lepší vazba na centrum Ostravy.

  Thumb up 18 Thumb down 3
 5. Pavel :

  adam: Paradoxně nejméně reálný je právě úsek mezi Ostravou a Hlučínem, kvůli dlouholetým obstrukcím ludgeřovického starosty, zatímco v ostatních úsecích to obce maximálně podporují.

  Thumb up 18 Thumb down 3
 6. Crazym :

  Hmm, toho už se nedožiju a když, tak už to nebudu potřebovat :-) 30 roků slibů… :-(

  Thumb up 1 Thumb down 2
 7. JohnnyKrabák :

  Pavel: Njn, Ludgeřovice už obchvat jakž takž mají, tak co by to neblokoval ostatním.

  Thumb up 10 Thumb down 0
 8. Jann :

  Ta stavba je potřebná jako sůl. Ale nemůžete se Ludgeřovicím divit. Místo, kde má vést dlouhá estakáda je rájem na zemi – soustava rybníků, Ludgeřovický les, klid a čistá příroda, kde v posledních letech vyrostlo mnoho hodnotných rodinných domů a staví se dál. Doporučuji se tam zajít podívat. Stavba vyvolá až těžko uvěřitelnou potřebu kácet v lesních pozemcích a změní celé území.
  To samé ulice Balbínova v Petřkovicích, po trase pár set metrů blíž Ostravě. Tam by byl potřeba hloubený tunel.
  Jen projít EIA bude malý zázrak.
  To nic nemění na tom, že kapacitní spojení na Prajzkou je nutnost a trasovat jinudy jednoduše není kde…

  Thumb up 8 Thumb down 2
 9. balde :

  Jann: Souhlas, at už rovnou projektují tunel, pokud to tam je tak komplikované území.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 10. Jiřík :

  Jako je to fajn ale ta doba realizace je opravdu vzdálená :(

  Thumb up 3 Thumb down 0
 11. Pavel :

  Marian Kechlibar:
  Nebylo by lepší napojit Hlučín na Ostravu po kolejích tady?

  Thumb up 3 Thumb down 0
 12. Jakub :

  Jann:

  Lidé ušetřili mega za pozemek, protože v územním plánu byl obchvat, a teď budou brblat?

  Thumb up 7 Thumb down 1
 13. MareK :

  Jakub: a o tom to celé je. Pokud si člověk, co staví/kupuje nemovitost nezjistí, jaké jsou v daném místě podmínky/omezení, tak by pak neměl mít nárok si stěžovat na budoucí výstavbu. Na tyhle budoucí potížisty by neměl investor/ŘSD/stavební úřad brát ohled (max. protihlukovou stěnu).

  Thumb up 8 Thumb down 1
 14. Pavel :

  MareK: Leč problém nastane, když starosta oné obce je na několik let náměstkem hejtmana pro dopravu (!!!) a tak nějak se stane, že trasa není fixována v krajském územním plánu.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 15. Pavel :

  Marian Kechlibar:
  odkaz na mapu vypadl
  https://mapy.cz/s/majubezoco

  Thumb up 2 Thumb down 0
 16. Marian Kechlibar :

  Pavel:

  Zajímavý návrh. Dva možné zádrhele:

  a) obyvatelé okraje Hlučína, kterým by nová trať procházela hned za zahradou, když tam nikdy nic nebylo a byli zvyklí na klid. To by byla velká rebelie;

  b) ten oblouk za hlučínským nádražím je hodně ostrý a většina dnešních osobních kolejových vozidel by jej asi vůbec nedala, nebo extrémně pomalou jízdou (20 km/h). To by se ale možná dalo nějak řešit.

  Jinak se mi ta myšlenka líbí.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 17. Pavla :

  Takže se problém z Kravař a Dolního Benešova přesune do obcí jako Ludgeřovice a Petřkovice, kde už nyní 56tka tyto obce protíná, a to má navíc přeložka vést v místech, kde to neúměrně zatíží i přírodu…proč se více prostředky nevyužije napojení Opavy na už zprovozněnou prodlouženou Rudnou…

  Thumb up 3 Thumb down 7
 18. davidb :

  Pavla:
  Protože tato silnice neřeší Opavu, ale právě ty Kravaře, D. Benešov, Hlučín a další obce v trase.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 19. Lukáš :

  Zajeďte se do těch Ludgeřovic k rybníkům podívat a představte si nad sebou estakádu… Já teda nejsem nějaký ekolog, ale tohle schválit chce fakt žaludek.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 20. balde :

  Lukáš: Kdyby dotčené obce a dotčení okoložijící bojovali o vizuál a technické řešení daného úseku stejně, jako bojují proti výstavbě, třeba by to bylo o 20 let dřív postavené a vypadalo to skvěle, takhle to bude později a bude to klasický dálniční hnus.

  Thumb up 2 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.