Budoucnost S-bahn linek v MSK

Moravskoslezský kraj zveřejni na svých webových stránkách „Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2022–2026“. Do „S“ linek přináší několik plánovaných změn.

Historie

Kde se ale vzalo označí linek písmenem S? Tzv „Esko“ označuje od 14. prosince 2008 příměstské linky v Moravskoslezském kraji a je využíváno spíše marketingově. Označení linek písmenem S totiž pochází z německy mluvících zemích, kde písmeno S je počátkem slov jako Stadtschnellbahn (městská rychlodráha), Stadtbahn (městská dráha) nebo Schnellbahn (rychlodráha). Označení linek S je používáno v městských aglomeracích v Německu, Rakousku, Švýcarsku. Obdoby se pak nachází v Dánsku, Francii, Itálii apod. U nás funguje systém „S“ také například v Praze a okolí.

Podstatou „S“ linek je vlakové spojení v pravidelném taktu. Tedy krátkém časovém intervalu. Vlaky by měly být uzpůsobeny pro rychlý výstup a nástup. Nejlépe by stanice „S“ linek pro co největší efektivitu měly navazovat na další druhy veřejné dopravy. Samozřejmostí je také zapojení do tarifního systému městské dopravy. V případě MSK tarifního systému ODIS.

Současnost

Do tzv. Eska v Moravskoslezském kraji v současné době spadají také rychlíkové linky:
R8 (Bohumín – Ostrava-Svinov – Studénka – Suchdol nad Odrou),
R27 (Moravský Beroun – Valšov – Bruntál – Milotice nad Opavou – Krnov – Opava – Ostrava-Svinov – Ostrava střed), R60 (Návsí – Bystřice – Třinec centrum – Český Těšín – Havířov – Ostrava-Stodolní – Ostrava hl. n.),
R61 (Opava východ – Háj ve Slezsku – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Ostrava střed – Ostrava-Kunčice – Havířov – Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín – Třinec)

Čistě „S“ jsou pak označován tratě:
S1 (Opava východ – Štítina – Háj ve Slezsku – Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice – Havířov – Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín)
S2 (Studénka – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Bohumín – Karviná hl. n. – Chotěbuz – Český Těšín – Třinec – Návsí – Mosty u Jablunkova)
S3 (Bohumín – Ostrava hl. n. – Ostrava-Svinov – Polanka nad Odrou – Jistebník – Studénka – Hladké Životice – Suchdol nad Odrou – Jeseník nad Odrou – Polom)
S4 (Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Bohumín – Ostrava hl. n. – Ostrava-Svinov – Polanka nad Odrou – Jistebník – Studénka – Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport)
S5 (Ostrava hl. n. – Ostrava-Svinov – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdlant nad Ostravicí zastávka – Ostravice zastávka – Ostravice)
S6 (Ostrava hl. n. – Ostrava střed – Ostrava Kunčice – Paskov – Frýdek Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Čeladná – Kunčice pod Ondřejníkem – Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí)
S7 (Frýdek – Místek – Dobrá u Frýdku – Místku – Horní Tošanovice – Střítež u Českého Těšína – Ropice – Český Těšín)
S8 (Ostrava hl. n. – Ostrava-Svinov – Studénka – Sedlnice – Skotnice – Příbor – Kopřivnice – Štramberk – Ženklava – Veřovice)
S10 (Opava východ – Skrochovice – Úvalno – Krnov – Milotice nad Opavou – Bruntál – Valšov – Břidličná – Rýmařov / Moravský Beroun)
S11 (Opava východ – Velké Hoštice – Kravaře ve Slezsku – Dolní Benešov – Hlučín)
S12 (Kravaře ve Slezsku – Štěpánkovice – Bolatice – Chuchelná)
S13 (Opava východ – Branka u Opavy – Hradec nad Moravicí)
S15 (Krnov – Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku)
S16 (Třemešná ve Slezsku – Liptaň – Dívčí Hrad – Slezské Rudoltice – Bohušov – Osoblaha)
S17 (Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem)
S18 (Bruntál – Malá Morávka)
S22 (Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova zast.)
S31 (Studénka – Velké Albrechtice – Bílovec)
S32 (Suchdol nad Odrou – Hladké Životice místní n. – Stachovice – Fulnek)
S33 (Suchdol nad Odrou – Mankovice – Odry – Jakubčovice nad Odrou – Heřmánky – Vítkov – Čermná ve Slezsku – Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou)
S34 (Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město)

Jak jsme uvedli výše, principem „S“ linek je pravidelný takt. Ten je na hlavních linkách Moravskoslezského kraje 60 minutový i v dopravní špičku. Na méně vytížených tratích je až 120 minutový. Místy neobsluhuje ani večerní a noční hodiny.
Velkým problémem je stávající infrastruktura. Například hlavní trať mezi Ostravou a Opavou je z velké části jednokolejná. Trať má tak nižší kapacitu nejen pro osobní, ale také nákladní dopravu. Elektrifikace je také velké téma.

Problémy železniční infrastruktury popisuje i samotný dokument MSK:

• nerealizování zamýšlených přestupních uzlů a požadovaných cestovních dob s ohledem
na možnosti infrastruktury a technické parametry vozidel,
• celkově velmi nízká kvalita přepravy zejména na trati 323 v úseku Ostrava-Kunčice – FrýdekMístek – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm (nízká cestovní rychlost, morálně
zastaralá vozidla, provozní koncepce),
• problematická tvorba a dodržování jízdního řádu na trati č. 271 (Bohumín – Jeseník nad Odrou – hranice VÚSC, Studénka – Mošnov, Ostrava Airport) vlivem intenzivního provozu
zejména dálkové a nákladní železniční dopravy,
• časté narušování jízdního řádu vlivem sekundárního zpožďování, a to především
na jednokolejných tratích č. 310 a 321 (značná vzdálenost mezi stanicemi a jejich nevhodné
umístění vzhledem k požadavkům na sestavu GVD),
• celkově velmi nízká kvalita přepravy na trati č. 317 v úseku Opava východ – Hlučín (nízká
cestovní rychlost, morálně zastaralá vozidla, provozní koncepce),
• celkově nízká kvalita přepravy i na nemalé části ostatních tratí (nízká cestovní rychlost, morálně
zastaralá vozidla, dosluhující infrastruktura).

Provozně-technické návrhy ve vztahu ke správci infrastruktury

Změny zásadního charakteru navržené v souvislosti se změnou dopravní koncepce veřejné regionální
železniční dopravy jsou následující:

• Normativ délky vlaků osobní dopravy a z něj vyplývající zajištění dostatečných délek nástupišť zejména ve vztahu k plánovanému nasazení železničních vozidel včetně posilování vybraných spojů (jako zásadně omezující byl vyhodnocen úsek Český Těšín – Frýdek-Místek) a
• doplnění nového Jičínského nástupiště v žst. Suchdol nad Odrou pro umožnění přímého spojení
linkou S3 v relaci Ostrava – Nový Jičín město.

Doplnění nástupiště v žst. Suchdol nad Odrou

Současné uspořádání kolejiště žst. Suchdol nad Odrou neumožňuje vedení přímých vlaků v relaci Ostrava – Nový Jičín město při umožnění výměny cestujících v této stanici z důvodu umístění stávajícího Jičínského nástupiště při koleji bez přímé vazby do hlavní trati na Ostravu, aniž by byla nutná trojí úvrať (změna směru jízdy vlaku). Z tohoto důvodu byla prověřena rámcovou možnost zjednodušení technologie provozu pro uvažované zavedení linky S3 právě ve výše uvedené přímé relaci.

Jedná se zároveň (krom prodloužení některých nástupišť) o jedinou úpravu infrastruktury, kterou je potřebné
realizovat pro úplné využití nově navrhovaného dopravního modelu. Jako nejlépe schůdná varianta řešení se jeví vybudování nového Jičínského nástupiště u staniční koleje č. 7 v sousedství stávajícího výstupu z podchodu k původnímu Jičínskému nástupišti a nového propojení chodníkem od tohoto podchodu. Z rámcového prověření vyplývá, že v uvedeném prostoru je možné zřídit nástupiště o dostačující délce 60 m u koleje, jejíž propojení do navazujících směrů (Ostrava, resp. Nový Jičín město) umožní vedení přímých vlaků pouze s jednou úvratí. Umístění nástupiště si vyžádá odstranění kusé koleje č. 9a včetně výhybky č. 31. Jiné zásahy do stávajícího uspořádání kolejiště ani do zabezpečovacího zařízení se nepředpokládají. Doplnění nového jičínského nástupiště je realizovatelné v horizontu začátku předmětného období (rok 2023+).

Současná podoba stanice Suchdol nad Odrou:

Níže je uveden přehled jednotlivých tratích a dílčích úseků doplněný o základní charakteristiku a požadavky na infrastrukturu související se zamýšleným provozním konceptem v následujících letech.

trať 271 (část Ostrava-Svinov – Hranice na Moravě), linky R8, S2, S3, S4, S8

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava linkového vedení v oblasti Poodří, zavedení nových přímých spojení
▪ S2 – omezení provozu, zkrácení linky do Ostravy-Svinova
▪ S3 – změna trasy linky, zavedení přímých vlaků z Nového Jičína do Ostravy ve špičkách pracovních dní, časová poloha v X:30 v Suchdole nad Odrou
▪ S4 – zachování stávajícího rozsahu, sjednocení časových poloh (viz níže)
▪ S8 – zavedení přímých vlaků ze Štramberka (Veřovic) do Ostravy v 60 minutovém taktu po celý den, zachování stávajících časových poloh vzhledem k lince R8 z/do Brna
▪ S33 – přímé víkendové turistické vlaky z Ostravy do Budišova nad Budišovkou
▪ S34 – změna trasy linky (nově linka Hranice na Moravě – Suchdol nad Odrou s pokračováním vybraných vlaků do Ostravy, zachování stávajícího rozsahu v úseku Hranice na Moravě – Suchdol nad Odrou

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ zřízení nového „jičínského“ nástupiště ve stanici Suchdol nad Odrou umožňujícího úvrať z Ostravy do Nového Jičína, předpokládaná délka nástupiště 60 metrů

Rozvojové záměry:
▪ úprava provozního konceptu s ohledem na realizaci vysokorychlostní tratě Ostrava – Přerov

Trať 271 (část Studénka – Mošnov, Ostrava Airport), linka S4

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ sjednocení časových poloh s přihlédnutím k začátkům a koncům směn v průmyslové zóně
▪ ve stanici Mošnov, Ostrava Airport sjednotit příjezd na L:28 a odjezd na S:32

Rozvojové záměry:
▪ prodloužení linky S4 z Mošnova do Štramberka s využitím dosud nepojížděné strany kolejového trojúhelníku z Mošnova do stanice Sedlnice

Trať 276 (Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou), linkaS33

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ zkrácení přestupních vazeb v Suchdolu nad Odrou (s tím souvisí uspíšení odjezdu ze Suchdolu nad Odrou na cca X:05 (resp. opoždění příjezdu do Suchdolu nad Odrou na X:55)
▪ zkrácení cestovních dob v úseku Suchdol nad Odrou – Vítkov
▪ přesun křižování do dopravny Heřmánky
▪ zavedení přímých víkendových turistických vlaků z Ostravy do Budišova nad Budišovkou

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ realizace dílčích investic vedoucích ke zvýšení rychlosti a eliminaci propadů rychlosti s cílem dosáhnout cestovní doby 23 minut v úseku Suchdol nad Odrou – Heřmánky při užití stávajících vozidel
▪ realizace dílčích investic do infrastruktury vedoucích k vyššímu stupni zabezpečení provozu na trati dosud řízené v režimu dle předpisu D3
▪ prověření zřízení zastávky Heřmánky obec v intravilánu obce (v blízkosti stávajícího překladiště dřeva)
▪ úprava nástupišť do normového stavu s minimální délkou nástupiště 60 metrů
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
▪ nasazení nízkopodlažních vozidel s vyšší dynamikou jízdy s předpokládanou cestovní dobou 35 minut v úseku Suchdol nad Odrou – Vítkov
▪ prověření a případné zřízení zastávky Budišov nad Budišovkou zastávka

Trať 277 (Suchdol nad Odrou – Fulnek), linka S32

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ zkrácení přestupních vazeb v Suchdolu nad Odrou (s tím souvisí uspíšení odjezdu ze Suchdolu nad Odrou na cca X:05 (resp. opoždění příjezdu do Suchdolu nad Odrou na X:55)

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ úprava infrastruktury do normového stavu
▪ zvýšení traťové rychlosti organizačním opatřením (převedením tratě z režimu dle předpisu D3 do režimu D1 s pouze jedním vlakem na trati)
▪ optimalizace nákladů souvisejících s udržením technického stavu trati

Trať 278 (Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město), linka S34

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ v přepravních špičkách pracovních dnů zavedení přímého spojení Ostrava – Nový Jičín pomocí dvouzdrojových jednotek kategorie BEMU, časová poloha v X:30 v Suchdole nad Odrou
▪ v ostatních provozních obdobích zachování stávajícího provozního konceptu s využitím dvouzdrojových jednotek kategorie BEMU, časová poloha v X:00 v Suchdole nad Odrou (přípoje na linku R8)

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ zřízení nového „jičínského“ nástupiště ve stanici Suchdol nad Odrou umožňujícího úvrať z Ostravy do Nového Jičína, předpokládaná délka nástupiště 60 metrů
▪ realizace dílčích investic do infrastruktury vedoucích k vyššímu stupni zabezpečení provozu na trati dosud řízené v režimu dle předpisu D3
▪ vybavení zastávky Šenov u Nového Jičína audiovizuálním informačním systémem

Trať 279 (Studénka – Bílovec), linka S31

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava časových poloh vlaků s ohledem na přípojné vazby ve Studénce a Bílovci

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ vybavení zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ realizace dílčích investic do infrastruktury vedoucích k vyššímu stupni zabezpečení provozu na trati dosud řízení v režimu dle předpisu D3
▪ optimalizace nákladů souvisejících s udržením technického stavu trati

Rozvojové záměry
▪ nasazení nízkopodlažních vozidel s vyšší dynamikou jízdy s předpokládanou cestovní dobou 10 minut v úseku Studénka – Bílovec

Trať 292 (část Krnov – Jindřichov ve Slezsku (– Jeseník)), linka S15

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ zavedení porovozního konceptu s pravidelným 60 min taktem ve špičkách pracovního dne a předpokladem následujících konstrukčních poloh (Krnov: příj. X:26 / odj. X:34, Jindřichov ve Slezsku: příj. X:58 / odj. X:02)

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ realizace dílčích investic vedoucích ke zvýšení rychlosti a eliminaci propadů rychlosti s cílem dosáhnout cestovní doby 24 minut v úseku Krnov – Jindřichov ve Slezsku při užití stávajících vozidel
▪ zlepšení technických parametrů peážního úseku trati, zejména odstranění propadů rychlosti a uvedení trati do normového stavu
▪ úprava nástupišť do normového stavu s minimální délkou nástupiště 110 metrů ve všech tarifních bodech
▪ vybavení zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
▪ rozšíření rozsahu dopravy na 120 min takt v úseku Krnov – Jeseník s vloženými spoji v úseku Krnov – Jindřichov ve Slezsku
▪ nasazení nízkopodlažních vozidel s vyšší dynamikou jízdy

Trať 310 (část Opava východ – Krnov), linky R27, S10

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ zavedení přímého spojení Ostrava – Krnov pomocí dvouzdrojových jednotek kategorie BEMU, časová poloha v prokladu s R27 (Krnov příj. S:30 / odj. L:30), z Ostravy jako současná R61, dále jako zastávkový osobní vlak v úseku Opava –Krnov
▪ úprava časových poloh linky R27 ve spolupráci s MDČR, sledována je časová poloha L:00 v Opavě a S:30/L:30 v Krnově

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ prověření významnějších úprav infrastruktury pomocí studie proveditelnosti na
předmětný úsek
▪ vybavení zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
▪ elektrizace úseku Opava východ – Krnov
▪ zřízení výhyben s ohledem na uvažovaný provozní koncept (konkrétní potřeba vyvstane z prověření v rámci studie proveditelnosti) a pro operativní řízení provozu
▪ dosažení cestovní doby 25 minut pro zastávkový osobní vlak v úseku Opava východ – Krnov
▪ prověření umístění zastávky Krnov – Červený dvůr v blízkosti průmyslové zóny
▪ dosažení cestovní doby 20 minut pro zrychlený osobní vlak (R27)
▪ zavedení pravidelného celodenního 60 min taktu zastávkových osobních vlaků s konstrukčními polohami X:00 Krnov, X:30 Opava
▪ zavedení doplňkového 120 min taktu k lince R27 ve špičkách pracovních dní

Trať 310 (část Krnov – Moravský Beroun), linky R27, S10

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava časových poloh linky R27 ve spolupráci s MDČR, sledována je časová poloha S:00 ve Valšově a S:30/L:30 v Krnově
▪ úprava časových poloh zastávkových osobních vlaků s ohledem na úpravu konstrukční polohy linky R27, předpoklad ukončení většiny vlaků linky v Bruntále (konstrukční poloha L:00)

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ uvedení trati do normového stavu, odstranění propadů rychlosti a využití rychlostního profilu V130
▪ zkrácení provozních intervalů ve stanicích
▪ zrušení výluky dopravní služby v Branticích s ohledem na operativní řízení provozu (přesuny křižování)
▪ umožnění zavedení stabilního provozního konceptu (R27 křižování ve Valšově, S10 křižování v Bruntále (příp. ostrý obrat), vzájemné křižování linek v Krnově)
▪ minimalizace etapizace výlukových činností s cílem snížení celkového počtu výlukových dní na rameni Moravský Beroun až Opava
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ úprava nástupišť pro bezbariérový přístup do vozidel s délkou hrany minimálně 110 metrů

Rozvojové záměry:
▪ nasazení moderních nízkopodlažních vozidel s vyšší dynamikou jízdy

Trať 310 (část Valšov – Rýmařov), linka S10

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava provozního konceptu, konstrukční poloha osobních vlaků bude vycházet z křižování vlaků linky R27 ve Valšově v S:00, odtud konstrukční poloha Valšov S:00, Rýmařov S:25/L:35

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ úprava infrastruktury do normového stavu, odstranění propadů rychlosti
▪ dosažení cestovní doby 23 minut v úseku Valšov – Rýmařov s ohledem na dosažení požadovaných konstrukčních poloh
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ úprava nástupišť do normového stavu s délkou hrany minimálně 60 metrů

Rozvojové záměry:
▪ s nasazením moderních bezbariérových vozidel s vyšší dynamikou jízdy využít rychlostního profilu V130

Trať 313 (Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem), linka S17

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava konstrukčních poloh v závislosti na úpravách na trati 310
▪ prodloužení vybraných vlaků do stanice Bruntál

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ úprava infrastruktury do normového stavu, odstranění propadů rychlosti
▪ prodloužení trati do nově zřízené zastávky Vrbno pod Pradědem centrum v blízkosti železničního přejezdu u stejnojmenné autobusové zastávky
▪ dosažení cestovní doby 35 minut v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem centrum
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
▪ zavedení přímých turistických vlaků
▪ úprava nástupišť do normového stavu s délkou hrany minimálně 60 metrů a s tím související prodloužení normativu délky osobních vlaků

Trať 315 (Opava východ – Hradec nad Moravicí), linka S13

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava konstrukčních poloh v závislosti na úpravách na tratích 310 a 321

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ dosažení cestovní doby 11 minut v úseku Opava východ – Hradec nad Moravicí s ohledem na dosažení požadovaných konstrukčních poloh a udržení konkurenceschopnosti železniční dopravy
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ zvýšení traťové rychlosti organizačním opatřením (převedením tratě z režimu dle předpisu D3 do režimu D1 s pouze jedním vlakem na trati)

Rozvojové záměry
▪ s nasazením moderních bezbariérových vozidel s vyšší dynamikou jízdy využít rychlostního profilu V130

Trať 317 (část Opava východ – Hlučín), linka S11

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ minutové úpravy konstrukčních poloh

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ zkrácení provozních intervalů ve stanici Kravaře ve Slezsku
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ úprava nástupišť pro bezbariérový přístup do vozidel s délkou hrany minimálně 110 metrů
▪ úprava infrastruktury do normového stavu

Rozvojové záměry:
▪ zavedení 30 min taktu v úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku s následným střídavým rozdělením do dvou větví (Hlučín / Chuchelná)
▪ konstrukční poloha v Opavě v X:26/X:34 a X:56/X:04, křižování v X:15 a X:45 v Kravařích ve Slezsku
▪ rekonstrukce trati vedoucí k umožnění zkrácení cestovních dob zastávkových osobních vlaků v úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku na 10 minut
▪ křižování protisměrných osobních vlaků v Dolním Benešově
▪ zřízení zastávky Dolní Benešov sídliště (poblíž přejezdu s ul. Bolatickou)
▪ prověření zkrácení cestovních dob v úseku Kravaře ve Slezsku – Hlučín (úprava zabezpečení tratě, zvýšení traťové rychlosti, rychlostní profil V130)

Trať 317 (část Kravaře ve Slezsku – Chuchelná), linkaS12

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ minutové úpravy konstrukčních poloh

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ úprava nástupišť pro bezbariérový přístup do vozidel s délkou hrany minimálně 60 metrů
▪ úprava infrastruktury do normového stavu

Rozvojové záměry:
▪ rekonstrukce trati vedoucí k umožnění zkrácení cestovních dob zastávkových osobních vlaků v úseku Kravaře ve Slezsku – Chuchelná na 12 minut
▪ zavedení provozního konceptu s přímými vlaky Opava východ – Chuchelná s přípojnými vazbami v Kravařích v cca X:15 a X:45 a úvratí v Chuchelné v X:28/X:32
▪ využití rychlostního profilu V130, zvýšení traťové rychlosti

Trať 320 (část Ostrava-Svinov – Mosty u Jablunkova), linky R8, R60, (R61), S2, S3, S4, (S5), (S8)

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava linkového vedení v oblasti ostravského uzlu s cílem posílit přímá spojení z regionu do centra Ostravy (stanice Ostrava hl.n. a Ostrava střed)
▪ S7 – zavedení okružní linky Ostrava-Svinov – Bohumín – Český Těšín – Frýdek-Místek – Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov
▪ S2 – trasování linky z Ostravy hl.n. do Českého Těšína přes Havířov

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ požadavek na významnější zkapacitnění ve formě zřízení mimoúrovňového přesmyku v úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n., zkapacitnění zejména ve směru z / na uhelné nádraží

Rozvojové záměry:
▪ požadavek na modernizaci úseku Karviná hl.n. – Louky nad Olší po odeznění důlních vlivů

Trať 321 (část Opava východ – Ostrava-Svinov), linky R27, R61,S1

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ R61 – prodloužení linky do Krnova, zachování počtu spojů

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ prověření zkapacitnění úseku Ostrava-Svinov – Opava východ s variantním řešením zkapacitnění a zkrácení cestovních dob
▪ úprava nástupišť na výšku nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice pro bezbariérový přístup do vozidel
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
▪ zkapacitnění tratě v úseku Ostrava-Svinov – Opava východ s cílem snížit ovlivnění tras vlaků křižováním a dosáhnout požadovaných časových poloh vlaků v uzlech Ostrava-Svinov a Opava východ
v souvislosti s významnějšími infrastrukturními úpravami zkrátit cestovní doby vlaků osobní dopravy v relaci Ostrava-Svinov – Opava východ celodenně, a to následovně: zastávkové vlaky – 26 minut, rychlíky – 16 minut

Trať 321 (část Ostrava-Svinov – Český Těšín), linky R60, R61, S1, S5

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ S1 – omezení rozsahu provozu na lince v souvislosti s úpravami linkového vedení v uzlu Ostrava
▪ S2 – trasování linky z Ostravy hl.n. do Českého Těšína přes Havířov
S7 – zavedení okružní linky Ostrava-Svinov – Bohumín – Český Těšín – FrýdekMístek – Ostrava-Vítkovice – Ostrava Svinov

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ vybudování zastávky Ostrava-Zábřeh
▪ úprava nástupišť na výšku 550 mm pro bezbariérový přístup do vozidel s délkou hrany minimálně 170 metrů
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ zkrácení cestovních dob zastávkových vlaků v úseku Ostrava-Kunčice – Český Těšín na 28/30 minut

Rozvojové záměry:
▪ zavedení spěšných vlaků Ostrava – Mosty u Jablunkova v pásmovém provozu s pásmováním ve stanici Český Těšín

Trať 322 (Český Těšín – Frýdek-Místek), linka S7

Plánované koncepční změny v následujících letech:
S7 – zavedení okružní linky Ostrava-Svinov – Bohumín – Český Těšín – FrýdekMístek – Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ s ohledem na nemožnost dosažení požadovaných přípojů v Českém Těšíně je klíčové zejména zkrácení cestovní doby v úseku Hnojník – Český Těšín na maximálně 12 minut pro zastávkové osobní vlaky
▪ zkrácení provozních intervalů ve stanici Hnojník
▪ úprava nástupišť pro bezbariérový přístup do vozidel s délkou hrany minimálně 110 metrů
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
▪ celková revitalizace trati spočívající ve zvýšení rychlosti, odstranění rychlostních propadů a umožnění využití rychlostního profilu V130 v celé délce trati

Trať 323 (část Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město), linkaS6

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ úprava linkového vedení v souvislosti s modernizací trati
▪ předpoklad zavedení pásmového provozu spěšných vlaků Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm město / Valašské Meziříčí v podobě linek R62 a R63 s pásmováním ve Frýdlantě nad Ostravicí

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem
▪ zřízení obratové koleje u zastávky Frenštát pod Radhoštěm město s užitečnou délkou alespoň 120 metrů
▪ úprava nástupišť ve stanicích a zastávkách na výšku 550 mm nad TK s nástupní hranou délky minimálně 170 metrů

Trať 325 (Studénka – Veřovice), linky (S4), S8

Plánované koncepční změny v následujících letech:
▪ S8 – vedení většiny vlaků v relaci Štramberk – Ostrava (bez přestupu)

Požadavky na infrastrukturu v následujících letech:
„zdopravnění štramberské spojky“ ve stanici Veřovice (umožnění jízdy vlaku v relaci Štramberk – Valašské Meziříčí
▪ odstranění omezení přechodnosti značné části vozidel v úseku Štramberk – Veřovice
▪ úprava nástupišť pro bezbariérový přístup do vozidel s délkou hrany minimálně 110 metrů, v úseku Štramberk – Veřovice postačuje délka hrany 60 metrů
▪ vybavení stanic a zastávek audiovizuálním informačním systémem

Rozvojové záměry:
modernizace a elektrizace trati minimálně v úseku Sedlnice – Štramberk
▪ zavedení přímých spešných vlaků v trase Ostrava – Kopřivnice – Valašské Meziříčí vedených dvouzdrojovými jednotkami kategorie BEMU

prodloužení linky S4 z Mošnova do Štramberka s využitím dosud nepojížděné strany kolejového trojúhelníku z Mošnova do stanice Sedlnice

zdroj: msk.cz

Související články


Komentáře

 1. Jiřík :

  Optimalizace linky S4 pro šichťáky bude super

  Thumb up 9 Thumb down 8
 2. balde :

  to normalne vypada, ze to ma i koncepci v tom MSK

  Thumb up 9 Thumb down 6
 3. Petr :

  balde: taky mě to šokovalo :-D

  Martine díky za vyčerpávající info, přesně proto sem chodím

  Thumb up 23 Thumb down 1
 4. davidb :

  Koncepce super. Teď to realizovat.
  Ty 4 roky vypadá většina věcí reálně.

  Thumb up 4 Thumb down 5
 5. Pavel :

  Většina záměrů se týká kolejí, nástupišť a budov, ale vozidel jen omezeně. Na jedné straně je kraj náročný vůči autobusovým dopravcům (stáří, vybavení a uspořádání vozidel), na druhé straně kupuje od ČD veřejnou službu i v téměř 50 let starých vlacích (kvílející tornáda, šukafony a podobné muzeální exponáty). Olomoucký kraj mi v tomto směru připadá mnohem progresivnější.

  Thumb up 14 Thumb down 7
 6. Ondřej :

  Pavel: Dopravci a podmínky pro nové smlouvy byly vysoutěženy* nedávno, s tím se teď nehýbalo, to je úkol do dalších soutěží (oficiálně to soutěž nebyla, nechal isi poslat nanbdíky a vybrali přímým zadáním, to šlo ale teď naposledy) od roku 2033 jsou soutěže povinné.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 7. karel :

  Pánové z kraje a KODISu by měli přestat fantazírovat a navrhovat nerealizovatelné nesmysly, zamyslet se sami nad sebou a urychleně uvést do pořádku to, co na 323 a 322 a v polovině kraje v nových jízdních řádech od 10.12.2021 tak neskutečně zprasili.

  Thumb up 19 Thumb down 4
 8. davidb :

  karel:
  A co tam zprasili?
  Mě se změny (Vratimov) nijak nedotkly, ale nemám tady žádný přestup jako třeba ve FM či dál.

  Thumb up 3 Thumb down 6
 9. Pavel :

  Přímé vlaky z Ostravy do N.Jičína a do Hranic n.M. dnes vážně chybí. Už aby to bylo. Stejně tak zastávka O-Zábřeh.

  Thumb up 15 Thumb down 5
 10. Xfun :

  davidb: pokud jsem to dobře pochopil, tak vlivem redukce počtu vlaků mezi Svinovem a Kunčicemi a ve snaze v Kunčicích zachovat obousměrné přestupy, došlo k potlačení návazností vlaků linky 320 v Českém Těšíně na trať 322 do FM. Nově se tam nyní čeká až 40 minut, což cesty z Jablunkovska do bývalého okresního města komplikuje.

  Thumb up 14 Thumb down 0
 11. Xfun :

  davidb: naštěstí podle tohoto lejstra Plánu Msk) se situace v nadcházejících letech může zlepšit po zkrácení stání v Hnojníku a zrychlení úseku Hnojník-Tesin. Ale kdy to bude…

  Thumb up 0 Thumb down 6
 12. Pavel :

  Dráty mohly vést do NJ už 10 let. Ale raději se investovalo do nádraží duchů v Mošnově. Mohla vzniknout linka S-bahnu MSK Ostrava-Studénka-Suchdol-Nový Jičín a z OLK Olomouc/Přerov-Hranice-Suchdol-Nový Jičín.

  Thumb up 3 Thumb down 9
 13. davidb :

  Xfun:
  Aha. To je nepříjemné.
  To má ale vyřešit ta okružní linka S7 ne?
  Chtělo by to do JŘ dostat co nejdřív. Nejsou s tím žádné další investice.
  Investice do tratě 322 by jí pak jen měly zrychlit.

  Thumb up 3 Thumb down 5
 14. Martin [msstavby.cz] :

  Petr: Velmi děkuji!

  Thumb up 2 Thumb down 1
 15. Šimon :

  Překvapuje mě, že v plánech MSK nemluví o elektrizaci tratě 323 v úseku Kunčice – FM – Frýdlant a dál. To už je ten projekt tak daleko a je jisté že se to udělá v nejbližší době, nebo se o tom cíleně nemluví a odsouvá na jindy?

  Thumb up 9 Thumb down 2
 16. davidb :

  Šimon:
  Je už tak daleko.
  Myslím si, že tam není z toho důvodu, že to není akce MSK.

  Thumb up 10 Thumb down 0
 17. karel :

  davidb:
  Tak se zajeďte podívat ve všední den třebas někam dál za Frýdlant, nebo přes Frýdek do Třince a zpátky, a sám uvidíte, v čem to zprasení spočívá….. (jinak: stačí pohled do JŘ na 323 a 322).
  A ty vlaky z NJ do Ostravy, podobně jako hodinový takt ze Štramberka do Ostravy, se jako vejdou kam ?….. Dnes tam mají problém provézt co tam jede, navíc osobáky čekají až je předjedou zpožděné rychlíky, a nákladka brečí, že se tam nemůže protáhnout. A ta slavná VRT má být na papíře 2030, ale spíš +5 a víc, pokud vůbec.
  Z NJ do Suchdola a opačně jezdí vlakem dohromady cca 900 lidí denně, z toho 80 % pokračuje dál na Přerov, Břeclav, Brno, Olomouc a Prahu a opačně. Proto je ten návrh nesmyslem č.1. Navíc nerealizovatelným, stejně jako bylo fantazírování o propojení NJ město a NJ horní. Nesmyslem č.2 je „obratová kolej“ u zastávky Fren-město, proboha k čemu ? Nebylo by jednodušší zajíždět až do Veřovic ? Nesmyslem č.3 je ten okružní spoj S7 ze Svinova do Svinova přes Bohumín, Těšín, Frýdek, Kunčice a Vítkovice. Naprostým nesmyslem č. 4 jsou spěšňáky Ostrava – Studénka – Kopřivnice – Val.Mez, protože po stávajících obloucích ve Štramberku a Veřovicích to prostě neprojede, ledaže by se za nějakých pár miliard postavila trať v nové stopě a jiných směrových a sklonových parametrech. Nesmysl č.5 – turistické vlaky na Budišovku. Už to tu kdysi bylo, ale ty čtyřosáky tak rozfoftrovaly štreku, že to muselo skončit.
  At si jdou ti diletanti hrát s TTčkem ….

  Thumb up 6 Thumb down 6
 18. Xfun :

  karel: Ne všechno co píšete je pravda. Výstavba VRT se již plánuje na rok cca 2025-6 /zejména o úsek Ostrava-Prerov/. Linka S7 je v podstatě nutná, neboť vlaky na 320 budou odkloněny na Havířov, po kterém je větší poptávka, než po Karviné. Spesnaky do Valmezu mají být v této trase rychlejší, než kdyby jely přes Frýdlant, kde se nově stejně přestupuje.

  Thumb up 6 Thumb down 6
 19. davidb :

  karel:
  Na trati 323 prostě nic nevidím. Časové posuny jednotlivých linek.
  Já trať používám sem tam na výlet, takže nesem tak znalý.

  A k těm nesmyslům č. 1 – 5 se nechci vyjadřovat, protože nejsem v problematice dostatečně znalý.

  Thumb up 1 Thumb down 6
 20. Jan Kozohorský :

  karel:

  No, po úseku Veřovice – Štramberk se už x krát posunovaly vlaky s dlouhými vagóny. A jely na ten úsek běžnou rychlostí. A BEMU už se vyjednávají u vagónky.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 21. Karlos :

  Klikni na nádraží ( město ) a máš tabuli s odjezdy vlaků bez hledání ! Skvělé !

  Opět něco geniálního!
  Pokud jezdíte vlakem z nádraží, kde jsou instalovány elektronické tabule s odjezdy a příjezdy, pak to jistě využijete!
  http://provoz.szdc.cz/tabule

  Thumb up 1 Thumb down 1
 22. davidb :

  Karlos:
  Je na to i aplikace – NaVlak.

  Thumb up 4 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.