Zóna Hrušov – aktuální stav

Statutární město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budování Rozvojové zóny Hrušov. Projekt řeší přípravu technické infrastruktury tohoto území. Jeho stěžejní částí je navýšení terénu pokleslého vlivem důlní činností o místy až 3,5 metru. Provedení terénních úprav v režimu veřejně prospěšné stavby je však podmíněno vlastnictvím všech dotčených pozemků.

Celková odhadovaná výměra území určená pro asanaci je cca 34,7 ha. Statutární město Ostrava v této oblasti již vlastní cca 82 % území.Vlastníky zbývajících 18 % nemovitostí jsou fyzické osoby (cca 7 % pozemků, celkem 4 listy vlastnictví), dále právnické osoby (10 %, rovněž 4 listy vlastnictví) a také stát či státní instituce (1 %, celkem 3 subjekty).

S realizací projektu gravitačního odvodnění se počítá od roku 2014.

Rozvojová zóna Hrušov představuje při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě velmi významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí ve směru na Polsko a Slovensko. V platném územním plánu je plocha vymezena pro lehký průmysl, omezena je podmínkou realizace asanace, která má statut veřejně prospěšné stavby (možnost vyvlastnění pozemků). Na ploše cca 35 ha se předpokládá vytvoření minimálně 1 500 – 2 000 nových přímých pracovních míst.

Zdroj: ostrava.cz 

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.