Vila Grossmann

Architektonická perla Ostravy, Grossmannova vila, již brzy přivítá první návštěvníky. Komplexní proces záchrany památkově chráněné vily je u konce a předcházela mu rozsáhlá obnova objektu, která byla započata na sklonku roku 2021. Stoletá budova má za sebou řadu různých zásahů a před rekonstrukcí nebyla v dobrém stavebně technickém stavu.

Objekt byl napaden dřevomorkou, docházelo k zatékání, v předchozích desetiletích byly provedeny různé zásahy nejen v interiéru, odstraněno bylo i dominantní schodiště objektu. Vilu navrhl jako své rodinné a firemní sídlo František Grossmann a v prostředí tehdejší Moravské Ostravy měla mnohá nej, architektonickým řešením počínaje, výjimečným vybavením a velkoryse pojatou zahradou konče. 

Rodinou vilu s reprezentativním sídlem stavební kanceláře si nechal postavit v letech 1922–1924 (novostavba byla povolena stavebním povolením ze dne 15. září 1922 a kolaudována byla výnosem 28. března 1924) František Grossmann. Stavba přitahovala pozornost přepychovým provedením i neobvyklým stavebním řešením. Dům byl obklopen zahradou s exotickými dřevinami, sochařskou výzdobou, altánem, bazénem i kašnou. „Vila Františka Grossmanna je jednou z mála vil většího měřítka, postavených v Moravské Ostravě v první polovině 20. let 20. století. I přes to, že po roce 1918 byla situace v zemi jiná, objekt nemůže popřít silný vliv Vídně na Ostravsku. Vila vstupuje do svého okolí klasicizující architektonickou formou, s prvky dekorativismu, která klade důraz na členitou hmotovou kompozici. Ta je v lemech dveří a oken, římsách, v řešení rizalitů a štítů, zdůrazněna jemně propracovanou výzdobou a doplněna dalšími uměleckými díly figurální výzdoby. Unikátnost stavby je také v provázání s administrativním objektem, který je začleněn do urbanistického řešení a celá stavba společně se zahradou tak překračuje do té doby poměrně maloměstské prostředí Moravské Ostravy,“ přiblížil architekt projektu Daniel Vaněk.

Projekt rekonstrukce objektu připravila společnost PPS Kania a architekt Daniel Vaněk s maximální snahou vrátit vile její původní dispozice a hodnotné prvky. Návrh byl podřízen záměru obnovy kulturní památky s minimálními zásahy do dispozičního, tvarového a konstrukčního systému stavby. Obnovu památky realizovala společnost MORYS. Součástí obnovy vily byly restaurátorské práce, kterých se ujaly renomované společnosti s letitou praxí v oboru. Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši přesahující 132 milionů korun s DPH. Památka zatím není dovybavena dobovým nábytkem, ten bude pořízen následně. Návštěvníci však již nyní mohou obdivovat architektonické prvky, obnovené vitráže, dekorativní výmalbu, štukovou výzdobu stropů se zlacením, dřevěné obklady i vestavěný nábytek či výrazně barevné tapety,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice.

Kompletní rekonstrukci památkově chráněného objektu popsal výkonný ředitel společnosti MORYS Jiří Šmidák: „K hlavním stavebním úpravám patřila obnova všech zachovalých hodnotných stavebních prvků tvořících nedílnou součást stavby. Všechny opravitelné části byly obnoveny, neopravitelné nahrazeny kopií. Primárním cílem obnovy bylo dosažení původního vzhledu vily v době jejího dokončení. Provedeny byly zemní práce, kompletní mikrovlnné sanace před zahájením stavebních prací. Před zahájením rekonstrukce střechy bylo realizováno provizorní zastřešení celého objektu systémovým lešením a zaplachtováním tak, aby do objektu nezateklo. V rámci rekonstrukce krovu byla odstraněna plechová krytina i dřevěné bednění, napadený krov byl posouzen a byla provedena výměna napadených prvků krovu. Celý krov byl očištěn, zbaven nátěrů a ošetřen impregnací proti dřevokazným škůdcům. Skladba střešního pláště byla provedena shodně s původním stavem. Nová střešní krytina byla provedena z keramických bobrovek kladených dvojitě na laťování s tmavě hnědým glazováním s matným leskem. Nad apsidou a věžovým polygonálním rizalitem byla provedena nová střešní krytina z měděné krytiny. Z téhož materiálu byly provedeny veškeré klempířské konstrukce jak na vlastním objektu, tak na altánu.“

Významná role při obnově památkově chráněného objektu připadla dobovým fotografiím, díky kterým stavebníci i restaurátoři objekt renovovali. Veškeré uměleckořemeslné a restaurátorské práce, mezi které náležely například repase truhlářských prvků (oken, dveří), obnovení systému venkovních historických žaluzií, zhotovení repliky nezachovaného původního schodiště v hale, repase zámečnických prvků, repase původního systému teplovzdušného vytápění, včetně původního kotle, restaurování štukové výzdoby, zlacení, odkryv, restaurování a rekonstrukce nástěnných maleb, zhotovení replik nedochovaných atypických keramických krbů, komínů i repase a repliky původních obkladů a dlažeb aj., zajišťovala firma ARCHATT, která se specializuje na obnovu památek více jak 30 let. Firma se podílela například na obnově střech a fasád Národního divadla i Pražského hradu, obnově Libušína i zámků Lednice, Valtice a dalších objektech lednicko-valtického areálu a mnoha dalších.  Jednatel společnosti ARCHATT Jan Všetečka vysvětlil proces obnovy vily detailněji: „Všechny námi zajišťované práce byly velmi složité, jelikož jsme často tvar a velikost nedochovaných prvků odvozovali pouze z černobílých dobových fotografií, velmi složitá byla replika schodiště ve vstupní hale s veškerou výzdobou. Část interiérové výmalby se nedochovala a byla rovněž rekonstruována dle fotografií a prováděna původní technologií malby přes šablony. Velmi komplikovaná byla i výroba replik nedochovaných krbů pouze dle fotografií a opravdovým oříškem bylo zhotovení replik části původních obkladů, které se nedochovaly. Výroba replik obkladů a dlažeb vyžadovala mnohaměsíční přípravu, výrobu forem a nekonečné zkoušky výpalu různých typů glazur.“

Jednou ze signifikant Grossmannovy vily jsou dozajista barevné vitráže, jimiž je historická památka doslova poseta. Téměř v každé místnosti dokresluje tento druh dekorativního prvku specifickou atmosféru budovy. Přitom před rekonstrukcí byly v rámech, kde se měly vitráže nacházet, jen náznaky jejich původní podoby. I tady se ku slovu dostaly dobové fotografie, které byly jediným důkazem existence specifických mozaiek, i těch nejikoničtějších v prvním patře. Této filigránské práci se věnovali restaurátoři firmy Mitvalsky.cz, zabývající se touto specializací více jak třicet let a podílející se na celé řadě projektů. Najdeme mezi nimi například obnovu brněnské Katedrály svatého Petra a Pavla, Městského divadla v Prostějově či kostela svatého Mořice v Kroměříži.

Restaurátor Tomáš Mitvalský k pracím při obnově Grossmannovy vily uvádí: „Vitráže, nebo spíš to, co z nich zbylo, byly v katastrofálním stavu, mnohé už neexistovaly. Unikátní zahradní motivy, patrně od opavského malíře a příležitostného vitrážníka Adolfa Zdrazily byly zachyceny na černobílých snímcích. Naše práce tedy spočívala i ve výběru ideálních barevných kombinací, které korelují s malbou na zdi této místnosti. Přesněji museli jsme přenést neúplný návrh z fotografií a zbytek dotvořit podle fantazie. Výjimečná byla i skla, ze kterých byly některé vitráže zhotoveny. Nejspíše byla vyrobena přímo na zakázku pro Grossmannovu vilu. Našim úkolem bylo tedy i nalézt skla s podobnou strukturou, která by zapadla do charakteru uměleckého díla.“ Proces restaurování vitráží je už stovky let neměnný, respektující tradici řemesla. Po vyjmutí mozaiek z rámu se jednotlivá skla rozeberou z olověných kolejnic, aby se očistila a následně do profilů vrátila. Tento postup využili i restaurátoři firmy Mitvalsky.cz při obnově vily.

Ojedinělé jsou i do současnosti ve vile zcela dochované původní dřevěné prvky a vestavěný mobiliář. K samotné obnově jednotlivých místností a jejich původních historických dřevěných prvků bylo přistupováno ve zcela důsledném památkářském duchu a zásadách. Před vlastní obnovou těchto původních interiérů byly na demontovaném mobiliáři a prvcích provedeny laboratorní analýzy, které měly určit jejich původní povrchové úpravy. Tak aby bylo i do budoucna možné prohlásit, že jednotlivé prvky jsou zcela autentické, včetně jejich nově provedené původní povrchové úpravy. Jednalo se o povrchové úpravy provedené v olejových barvách (okna, dveře, obklady stěn, zábradlí vstupní haly se schodištěm) a povrchy v leštěné a natírané šelakové polituře (vestavěný mobiliář, obklady stěn pracovny a jídelny, dýhované dveře a prvky v jednotlivých místnostech).

Této nesnadné činnosti se zhostili restaurátoři brněnské firmy TABERNÁKL, specializující se na obnovu kulturních památek v celé zemi již 32 let. V uplynulé době restaurátoři této firmy přispěli k obnově památky zapsané na seznamu UNESCO, významné vily Tugendhat, dále vily Stiassni, vily Löw – Beer, Jurkovičovy vily a v současnosti se podíleli na obnově interiérů dalšího zajímavého objektu Arnoldovy vily v Brně. Hlavní restaurátor Libor Urbánek práce popisuje: „Při samotných restaurátorských obnovách jednotlivých místností vily jsme zjistili, že autor projektu a zároveň investor vily František Grossmann, byl nesmírně precizní člověk se smyslem pro detail a potrpěl si na zcela dokonalé provedení svých návrhů a realizovaných staveb. Důkazem jeho preciznosti a detailnosti byly naprosto skryté konstrukční spoje jednotlivého vestavěného mobiliáře a prvků v místnostech, které jsme v rámci stavební obnovy podrobili kompletní demontáži. Trvalo nám někdy opravdu dlouho, než jsme přišli na to, jak jsou k sobě některé tyto prvky spojeny. Dalším takovým malým, ale významným příkladem jeho detailnosti bylo zjištění, že v kotelně vily sloužící k vytápění objektu, v níž se pohyboval domovník/topič s kolečky uhlí a lopatou, jsou rohy stěn chráněny leštěnými dřevěnými rohy. Kdo by si do zcela užitkové místnosti toto navrhl. Pochopíme, kdyby byly kovové nebo oplechované.  Ale pan stavitel si je nechal vyrobit dřevěné a na povrchu zcela leštěné. František Grossmann byl též velkým milovníkem umění a starožitností, jistě obdivoval zámecké interiéry tehdejší aristokracie. Tuto predikci dokládá nález historických parket v jeho tmavé jídelně, které byly stejných rozměrů a stejného sesazeného vzoru (dvojitý vídeňský kříž) jako původní parketové čtverce nacházející se ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži a pocházející z přelomu 18. století. Dalším příkladem Grossmannovy lásky k umění je i provedení interiéru samotné tmavé jídelny, kde vedle celoplošného řezbovaného obložení stěn místnosti nechal majitel zabudovat dva nádherné jídelní příborníky s takzvanými zrcadlovými dvířky, přičemž pro výplně jednotlivých tmavých dvířek byla použita očková javorová kořenice, leštěná v šelakové polituře na zcela vysoký lesk.“

Zrestaurované dochované dřevěné prvky byly po provedených stavebních úpravách postupně navráceny na svá původní místa v jednotlivých interiérech, včetně prvků později nalezených a v některých případech i konstrukčně zničených. Takovým příkladem je usazení původních skládacích prosklených dveří do zimní zahrady v prvním patře vily. Jednotlivá křídla těchto původních dveří v minulosti sloužila jako ohrada výběhu pro slepice. Obnoveny a navráceny na svá původní místa byly i nalezené tvarové nástavby nad jednotlivými vstupy do vedlejších místností v interiéru společenského salonku s vyvýšenou alkovnou.

Renovována byla také zahrada, obklopující vilu. V důsledku rozšiřování ulice 28. října přišla zahrada o svou část s pergolovou promenádou a altánem, původně situovaným v rohu zahrady, dnes vystupuje z jejího půdorysu. Vysazeny byly původní druhy rostlin, definovány byly opět dle dobových fotografií. Kompletní sadové úpravy obsáhly výsadbu stromů, keřů, popínavých rostlin, záhonů, živých plotů i zatravnění. V zahradě se opět skví opravený altán, pergola, fontána, jezírko i květnice, které realizovala firma FICHNA-HUDECZEK, stejně jako veškeré venkovní zpevněné plochy navazující na objekt vily. 

Rozsáhlá rekonstrukce navrátila po sto letech rezidenci staronový vzhled odpovídající období Grossmannova života. Po zásadním kroku detailně popsané obnovy však přichází krok neméně důležitý, kterým je další život památkově chráněného objektu. Vila bude v následujících týdnech zpřístupněna veřejnosti s pravidelným kulturním programem a prohlídkovou trasou, která návštěvníky blíže seznámí s příběhem Františka Grossmanna a jeho ‚pohádkového paláce.‘ Poprvé se budou moci zájemci podívat do vily už 4. dubna 2024. Detailní rozvržení otevírací doby i další zajímavosti a informace o akcích naleznou zájemci na webu https://www.vilagrossmann.cz/. Jak nejideálněji vilu zpřístupnit veřejnosti jsme se inspirovali obdobnými stavbami, namátkou mohu uvést vilu Tugendhat. Provoz vily bude zajišťovat městská společnost Černá louka,“ uzavřela Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora pro kulturu.

Reportáž k dokončení rekonstrukce Grossmannovy vily jste mohli v nedávné době vidět i v České televizi.

pramen: ostrava.cz / FB Ostrava!!! – oficiální stránky / FB Moravskoslezský kraj 

Související články


Komentáře

 1. 22LHS5 :

  Rekonstrukce je velice povedená, akorát sousední objekt napojený na vilu ten dojem dost kazí.

  Thumb up 23 Thumb down 6
 2. Mx :

  Naprostá nádhera a tajně budu doufat, že to bude mít návštěvnost jako Tugendhat. Zvýšení ceny z 80mil na 130 mil je s podivem, jistě zde plno zastánců opět bude obhajovat cenu jako přiměřenou, já v tom bohužel vidím něco nekalého, když se cena zvedne o 50 mil a oprava stojí tolik peněz a nikoho to nezaráží. Nicméně oprava sama o sobě je skvělý počin a mám z toho velkou radost.

  Thumb up 11 Thumb down 11
 3. Ondřej :

  Mx: vzhledem k tomu, co udělaly ceny materiálů a jaká byla infalce v období rekonstrukc, tak to navýšení nikoho moc nepřekvapí. Z pohledu cen se stavělo v nejhorším obodbí.

  Thumb up 6 Thumb down 7
 4. Jana :

  Naprostej kýč!!! Již v době vzniku dávno překonaná architektura svědčící o maloměstské zaprděnosti a výrazném eklektismu. Takových vilek najdeme v tradičních (myšleno) historických městech nespočet. Ale chápu, že pro moudrý lid panelákových polí něco naprosto úžasného.

  Thumb up 13 Thumb down 40
 5. Mx :

  Ondřej: inflace 70%? Navíc tady se platí hlavně za odbornou řemeslnou a individuálně řešenou práci než za nějaké obrovské množství materiálu jako třeba u stavby obchoďáku.

  Thumb up 7 Thumb down 6
 6. Raptor :

  Neví někdo co Janě toto město a lidé v něm žijící udělalo? Tohle už je na léčebnu :-)). Pohrdá vším ostravským, ale naproti tomu má neustálou potřebu se k tomu vyjadřovat.

  Thumb up 16 Thumb down 10
 7. Lkorbyzje Frojd :

  Raptor: Tak přísně vzato, je to kýč ex definitione, proč to zamlčovat. Nevím, jak u Jany, ale u mě tento názor není generován potřebou pohrdání Ostravou, s níž mě pojí něžný stockholmský syndrom, ale úsudkem založeným na, s odpuštěním, vzdělání. Jako doklad dobové architektury je to velmi zajímavá stavba a jistě je na místě její citlivá a erudovaná rekonstrukce a památková ochrana. Faktem však je, že se z hlediska architektonického skutečně jedná o regresivní, maloměstské pojetí plné nefunkčního, náhodně eklektického dekorativismu, který evokuje dnešní (doufejme, že vlastně snad již nedávné) podnikatelské baroko, od nějž se tento psychoanalyticky výživný vídeňský dekorativismus samozřejmě výrazně odlišuje vysokou stylovou úrovní, materiálovou autenticitou a kvalitou provedení.

  No a ona ostravská akulturnost se pak samozřejmě projevuje tím, že cokoliv s barevně a materiálově výrazně inverzním dekorem se považuje za vrchol architektury hodné následování. Nic proti tomu, ten medýdek na schodišťové kouli je vážně sladký a svou psychoanalytickou symbolikou mateřství krásně vyvažuje ten patriarchální výron prezentace v terminálně fragmentarizované, pseudospirituální fázi. Ach, ta Vídeň v našem podvědomí. Zámeček do každé rodiny !!!

  Thumb up 16 Thumb down 12
 8. Lukáš Babič :

  L.B Mám pocit že se to povedlo a těm co to vadí mi nezbývá než popřát vše nejlepší do života.. Určitě se půjdu podívat na vlastní oči na interiér, jelikož kolem samotné stavby chodím skoro každý den.

  Thumb up 9 Thumb down 7
 9. xxx :

  Lkorbyzje Frojd: Ano – je to velmi povedená rekonstrukce poněkud kýčovité stavby, a jsem rád za to. Jenže vy jste svůj estetický názor vyjádřil inteligentním a erudovaným způsobem – na rozdíl od Jany, která sem akorát občas chodí vykonat nějakou svou podivnou psychologickou potřebu. Asi to pro ni má terapeutickou funkci, takže budiž, ale kdo se na to má dívat?

  Thumb up 10 Thumb down 3
 10. Mx :

  Bože, Ostrava má něco jako malý zámeček, který je naprosto ale naprostou samozřejmostí v podobném provedení interiérů kulturního dědictví České republiky všude po naší zemi, různé zámky, vilky apod., v Paříži je kolem Paříže najdete takových “kýčovitých staveb” tisíce, mnohé jsem navštívil, a já se tady dočtu, že Ostrava má zase nějaký kýč. Já si spíš myslím, že co nemá hrany a jasnou logiku a funkčnost, tak tady je pro některé hned kýčem. Opravdu bych tady tedy nehovořil některými o akulturnosti Ostravy.

  Thumb up 4 Thumb down 13
 11. Michal :

  Děkujeme historikům umění za připomenutí, co je kýč, a teď zase můžete mazat, odkud jste přišli.

  Thumb up 7 Thumb down 11
 12. Jana :

  Michal: Tak vzhledem k tomu v čem žijí podnikatelské a politické elity Ostravska (Drobil, Unučka, Novák, Kajnar či Štěpánek), tak tenhle počin považuji za důkaz toho, že Ostravsko klesá čím dál tím více… Ale to už je jiné téma, na jinou diskusi.

  Thumb up 8 Thumb down 13
 13. abc :

  Když si uvědomíme Grossmannův původ, je nabíledni, jakou stavbu si prohlížíme. Chtěl potvrdit svůj společenský vzestup honosným sídlem, aby každý věděl… Přesně jako v 90. letech mnoho nových podnikatelů. A vlastně i dnes a v každé době. Ta koupelna je trochu k smíchu, ale fotografie je podle lustru zkreslená, třeba ve skutečnosti to není rozlohou až taková tělocvična. Z podobně staré Čermákovy vily v Místku mám lepší dojem.

  Thumb up 6 Thumb down 3
 14. Vita Michali :

  Michal: Pluralis majestatis Michala Mindráčka opět vystrčil pozadí z odpadní roury. K věci opět ani jedno písmeno příspěvku.

  Thumb up 7 Thumb down 5
 15. Mx :

  Pro srovnání obdobná rekonstrukce z Brna. Každý, ať su udělá obrázek porovnání sám. https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-cerstve-rekonstruovana-sousedka-vily-tugendhat-je-novou-perlou-brna-40465700#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=iE50G24qnTn-202404051905&dop_id=40465700&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest251_radio_sluzby_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Thumb up 3 Thumb down 5

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.