Územní studie u ZŠ Generála Svobody

Územní studie řeší možnou dostavbu lokality v centrální části města Hlučín, jež přímo navazuje na historické centrum.

Předmětem zpracování územní studie je návrh dostavby centrální  části města, jež přímo navazuje na historické centrum. Jedná se o lokalitu vzdálenou cca 150 m od náměstí na rozhraní mezi kompaktní, historickou a pozdější rozvolněnou zástavbou. Lokalita těsně navazuje na městskou památkovou zónu. V blízkosti se nachází hodnotné stavby kulturních památek. Jedná se o lokalitu s dobrou dopravní dostupností, vyznačující se blízkostí objektů  občanské vybavenosti (školka, škola, pošta, zdravotnické zařízení, policie, obchody, restaurace). Volné pozemky jsou převážně  ve vlastnictví města a jsou v současné době  využívány jako zahrada a hřiště  ZŠ Gen. Svobody.

V případě  školy se uvažuje s postupným útlumem a přesunem výuky do jiných objektů.   Cílem územní studie je navrhnout dostavbu lokality objekty pro bydlení, případně  občanskou vybavenost, vhodného měřítka respektující historickou zástavbu. Určit základní prostorové regulativy a podrobně  vyřešit dopravní a technickou infrastrukturu. Účelem dostavby lokality je vytvoření městotvorného prostředí, uliční, kompaktní zástavby, a vytvořit tak atraktivní obytné prostředí historického jádra města v souladu s jeho původním založením, jež by přilákalo nové obyvatele. Snahou by mělo být jasné vymezení veřejného a soukromého prostranství. Při návrhu urbanistického řešení je respektováno navržené dopravní propojení mezi ul. Hrnčířskou a Dr. Ed. Beneše kolem objektu  č. p. 233 a 695. Vznik dopravního propojení byl schválen radou města na základě prověřovací studie rozvoje lokality u ZŠ Gen. Svobody, jež zpracovalo oddělení rozvoje plánování a památkové péče v červnu 2015.  

Územní studie dle § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) je pořizována z vlastního podnětu města Hlučín. Její zpracování není uloženo v územně  plánovací dokumentaci. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bude územní studie poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití, vložena do evidence územně  plánovací činnosti, čímž nabude účinnosti. Po zaevidování bude územní studie sloužit dle § 25 stavebního zákona jako podklad pro stavební úřad při rozhodování v území.  

Celý text k územní studii si můžete přečíst na webových stránkách města Hlučín.

Objekty na vizualizacích pouze ilustrují hmotu, kterou bude možné v lokalitě realizovat. Nejedná se o konkrétní projekty.
zdroj: hlucin.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.