Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty

Město Kopřivnice vypsalo veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce přístavby bývalé ZŠ Náměstí.

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající:
a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. zpracování pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení apod.), a provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, případně společné povolení, na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.);

b) ve zpracování příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou Design & Build, tj. ve zpracování požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ (zejména knihy standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků zadavatele;

c) v poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele (zejména součinnosti v rámci přípravy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, součinnosti při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty apod.);

d) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby) ve vztahu k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, případně dokumentaci pro vydání společného povolení.

zdroj: zakazky.koprivnice.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.