#

energocentrum

Energocentrum Dolní oblast Vítkovice zajistí pro DOV pomocí dvou kogeneračních jednotek zdroje elektrické energie, tepla a chladu. Kromě toho do něj budou soustředěny i veškeré slaboproudé rozvody, v neposlední řadě zajistí i dodávku sprinklerové vody. Dispoziční řešení objektu navíc umožňuje do něj umístit i trafostanici.

Návštěvníci do objektu uvidí a navíc pro ně bude interaktivně pomocí velké obrazovky znázorněno, jak všechno funguje a jak jsou toky po celém Energocentru rozváděny do dalších objektů.

očekávané zpřístupnění: 2014
web projektu: dolnioblastvitkovice.cz


Články týkající se projektu "energocentrum":