Nová čtvrť v Českém Těšíně

Informace k projektu vybudování infrastruktury pro zástavbu rodinnými domy v Českém Těšíně.

Předmětem záměru je příprava území pro následný rozvoj města Českého Těšína. Celá předmětná plocha záměru je dle územního plánu označována jako „zastavitelná plocha Z3“, která je následně rozčleněna na tři samostatné lokality označené jako „lokalita A“, „lokalita B“ a „lokalita C“. Jedná se o lokalitu, která bude po provedení přípravy území určena pro zástavbu objektů rodinných domů – individuální bydlení.
Ve výhledu se počítá se zastavěním celé plochy Z3, v současné době však probíhá projektová příprava (fáze DÚR) pouze pro lokalitu A. Lokalita A je určena pro budoucí výstavbu 44 rodinných domů. Stavba řeší výstavbu přístupových komunikací a inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace komunikace, plynovod).

Koncepčně je území rozděleno komunikací, která je lemována alejí stromů. Jedná se o výrazný prvek, avšak alej byla v době vegetačního klidu (zima 2016/2017) prořezána – byly odstraněny staré a poškozené stromy (stromy s poškozenou eu korunou, vykotlané stromy apod.). Po dosazení by alej mohla sloužit jako hlavní komunikační osa, ale vozovka v aleji má šíři pouze 3 m.

Severně od plochy „A“ je plocha označená ve studii jako „C“, která bude přičleněna ke stávajícímu parku. Stane se tak, po dobudování parku, významným prvkem pro sport a odpočinek obyvatel. Součástí plochy „C“ bude také autobusová zastávka s točnou a plocha, která může být využitá pro drobnější stavbu občanské vybavenosti.
Západně od části „A“ je navržena část „B“, která se rozkládá na obě strany od stávající osy – aleje. V severojižním směru je pak tato část území členěna nově navrženými obslužnými komunikacemi na tři pásy, ve kterých je navrženo celkem 51 stavebních parcel. Parcely jsou v této části o ploše (700 – 1 100 m2), v místě křížení s ochranným pásmem vzdušného VN vedení jsou z důvodu obtížné zastavitelnosti větší, největší parcela má plochu 2 100 m2 (z toho 850 m2 leží v ochranném pásmu VN). Od průmyslového areálu jsou stavební parcely odděleny pruhem veřejné zeleně.

Celkové schéma rozdělení lokality:

Urbanistické členění:

Návrh infrastruktury pro zónu A:

zdroj: EIA

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.