Konverze Těšínských papíren

Vizualizace a popis architektonické studie konverze bývalých Těšínských papíren v Českém Těšíně.

Autor: Ing. arch. Jakub Šebesta, Ing. arch. David Honek, Ing. arch. Petr Žák
Status: Architektonická studie, DSP

Areál bývalých Těšínských papíren se nachází v samém středu města Český Těšín, na strategické ulici Střelniční – hlavním tahu vedoucím do Polska. Lokalita je v docházkové vzdálenosti hlavního náměstí a pouhý městský blok od hlavního nádraží. Areál je ohraničen ulicemi Bezručova, Havlíčkova a Střelniční. Ze západu plynule navazuje na městský blok, tvořený hotelem Piast a městskými domy na ulici nádražní. Celá tato oblast spadá do městské památkové zóny.

Stávající areál je tvořen průmyslovými, dnes již sporadicky využívanými objekty. V průběhu desetiletí, s ohledem na tehdejší aktuální potřeby vznikaly v areálu různé přístavby, dostavby a také celé objekty, jejichž architektonické a konstrukční kvality již zdaleka nedosahovaly úrovně původních halových objektů při ulici Střelniční. Výsledkem této studie je území, zcela vyčištěné od těchto staveb, dávající vyniknout dominantám původních hal. Nově vzniklé plochy v okolí objektů budou sloužit převážně k parkování, ale také k vzniku nových pěších tahů v centru města. V budoucnosti je uvažováno s dostavbou území ze severu (podél ulice Bezručova) a přeměnu areálu v městský blok.

Předmětným halovým objektům, které v minulosti razantně utrpěly různými úpravami a přestavbami, se tato studie snaží vrátit jejich zašlou slávu, byť s pozměněnou funkcí. Výsledkem budou stavby, ne vzdáleně podobné těm z dobových fotografií, z období krátce po jejich vzniku. Budou obnoveny rizality a lizény skryté pod břízolitem, stejně jako okna s klenutým nadpražím. Fasáda bude provedena bez kontaktního zateplení, v největší míře vápenocementovou omítkou, v kombinaci s částečným cihelným obkladem, odkazujícím na okolní zástavbu a industriální stopu. Střecha bude provedena plechová, falcovaná a také stávající světlíky budou zachovány. Hlavní vstup do objektu z ul. Střelniční je orientován ve stejném místě, jako v původní historické dokumentaci. Přestože forma objektů bude historizující, jejich obsah a technická řešení vychází ze současných potřeb a trendů. Ústředním jednotícím prvkem dvou objektů bude prosklená galerie, vpouštějící světlo do středu dispozice a nabízející návštěvníkům komfortní kryté prostředí.

Dispoziční řešení vychází z potřeb investora, který má v úmyslu naplnit areál obchody a službami různorodého spektra. V přízemí se budou nacházet v převážné většině obchodní jednotky, přičemž středová hala bude sloužit jako samoobsluha. Ve 2.NP objektu při ul. Střelniční je uvažováno s ordinacemi lékařů a obchodními jednotkami, případně kancelářemi.  Dispozice lze pružně měnit dle potřeb jednotlivých nájemců. Součástí objektu je rovněž nezbytné technické zázemí, sociální zařízení apod. Vertikální komunikace budou zajištěny schodišti a výtahem. Celý objekt bude navržen jako bezbariérový.

zdroj: h1k.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.