Bytový dům Hlubčická

Zastupitelstvo města Krnov na svém zasedání dne 8.6. 2022 schválilo prodej dodatečných pozemků pro výstavbu bytového domu na ulici Hlubčická.

Vývoj záměru a důvodová zpráva:

OISM byla doručena žádost o prodej pozemků číslo 879/2 a 880/1 o celkové výměře 1993 m2. Pozemky, dojde-li k prodeji, budou začleněny do připravovaného projektu výstavby bytového domu společnosti DM Hermes Properties s.r.o., IČ 08105138 se sídlem Červený dvůr 1172/17, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, na sousedních pozemcích par. č. 881 a 880/2 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí.

Zastupitelstvo prodej pozemků parcelní č. 881 a 880/2 pro výstavbu bytového domu a příslušenství již schválilo. Prodej byl ošetřen uzavřením Smlouvy budoucí kupní a uzavřením smlouvy nájemní na jejíž základě bude po celou dobu výstavby domu do prvního nadzemního podlaží hrazeno nájemné v souladu s Opatřením obce č. 2/2011.

Investor stavby bytového domu na základě požadavku vedení města svolal jednání, na kterém představil návrh svého záměru vybudování bytového domu s příslušenstvím na uvedených pozemcích  v lokalitě Hlubčická ulice. Jednání se zúčastnila mimo vedení města i městská architektka a pracovníci odboru investic a správy majetku.

Navržený projekt představil zástupce projektanta společnosti STUDIO-D Opava s.r.o.. Po diskuzi mezi městským architektem, vedením města a investorem bylo konstatováno, že zbylá část pozemku, která se nachází téměř v centru města není pro účel zahrádek vhodná a zaslouží více pozornosti. Výměrou (ani tvarem) již není vhodný pro výstavbu rodinného domu. Tato plocha se nabízí, aby byla využita jako příslušenství  a zázemí k připravované výstavbě domu.

V případě, že by se pozemky sloučily, mohl by být vybudován bytový komplex s větším počtem jednotek k bydlení. Zvětšením plochy k zastavění by byl prostor pro zeleň, parkování, prostor pro trávení volného času. V přízemí domu by mohly být umístěny jednotky v bezbariérovém standardu.

Stávající parcelací jsou v současné době jsou pozemky přístupné z ulice Hlubčické třemi sjezdy vedle sebe (viz katastrální snímek). Tato situace není vhodná jak z hlediska estetického a urbanistického, ale také především z hlediska dopravní bezpečnosti. Jejich sloučením by na pozemky pro stavbu bytového domu se zázemím vedl pouze jeden přístup s jedním sjezdem, vedlejší sjezd by zajišťoval přístup na pozemky areálu sousední školy. Toto řešení je praktické také z hlediska vlastnických vztahů v návaznosti na  údržbu přístupových komunikací a také zajistí parkování obyvatel bytového domu na vlastním pozemku, čímž nebude docházet k obsazování parkovacích míst na ulici Hlubčické v lokalitě blízko Flemmichovy vily. 

Členění pozemků a vizualizace bytového komplexu vypracovaná na základě požadavků vedení města jsou přílohou tohoto materiálu stejně jako stanovisko městského architekta, který toto řešení podpořil. Dle jeho vyjádření má být v tomto případě výstavba koncentrována až do hrany ulice, aby tak došlo k vyplnění uliční čáry. Z urbanistického hlediska je proto žádoucí zajištění maximální plochy a hmoty domů právě podél ulice, v hraně chodníku, také minimalizace množství sjezdů na parcely a eliminace realizovaných samostatných staveb ve vnitrobloku, které jsou bez příslušnosti k některé z uličních částí (viz příloha). 

Orientační vizualizace stavby:

zdroj: krnov.cz

Související články


1 komentář

  1. Hans :

    Skvělé. Jenom víc takových staveb všude. :)

    Thumb up 5 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.