I/58 Frenštát – Vlčovice

Aktuální informace k přeložce silnice I/58 mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Kopřivnicí.

Trasa obchvatu délky 4770 m začíná v  km 1,533 severně od Frenštátu pod Radhoštěm odpojením od stávající trasy silnice I/58 (v úrovni konce zástavby obce Lichnov). Odsud trasa pokračuje v nové stopě souběžně po pravé straně od stávající I/58 do km 4,4, kde nynější I/58 křižuje. Za tímto křížením přeložka dále pokračuje již po levé straně, a  to až do konce úseku v  km 6,355. Ten opět tvoří napojení na současnou I/58 směrem na Příbor (v blízkosti průmyslového areálu v Kopřivnici). Stavba zlepší šířkové parametry, které jsou na stávající I/58 nedostatečné. Nově bude silnice vedena jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace kategorie S 9,5/80. Na trase budoucího obchvatu se nachází křížení se silnicí II/468, které je řešeno úrovňově. To samé platí i pro křížení s účelovou komunikací v  km 5,740 vedoucí do průmyslového parku Kopřivnice. Na křižovatce je na hlavní trase navržen samostatný odbočovací pruh vlevo a vpravo.

Křížení se silnicí III/4684 v km cca 3,000 je provedeno přes mostní objekt délky 30 m. Zhruba v km 3,500 překonává trasa po mostu rovněž nadregionální biokoridor. Nejdelším mostním objektem na trase je 451 m dlouhá estakáda Vlčovice, která zajistí přemostění řeky Lubiny a Babincova potoka. Mostem je řešeno taktéž překonání plánované cyklostezky z Lomné do Lubiny v km cca 2,6. Vedle stezky tento 50 m dlouhý most zajistí také další přemostění řeky Lubiny. Napojení Vlčovic na jejich jižním okraji je pomocí úrovňové stykové křižovatky v km 2,100. Na severní straně Vlčovic je napojení přes zmíněnou úrovňovou křižovatku v km 5,740. Realizace záměru si vyžádá úpravu a vybudování přeložek silnic nižších tříd či polních cest a  dále pak inženýrských sítí. Přesné počty těchto nezbytných opatření budou známy až v dalších stupních projektové dokumentace. Trasa obchvatu je vedena z velké části po zemědělsky využívaných pozemcích.

Kvůli zvlněnému terénu a překonání výškových rozdílů je těleso vybudováno na násypech či v zářezech. Výškové vedení nivelity respektuje výšky vyhlášených záplavových území řeky Lubiny. Lepší směrové vedení je vytvořeno úpravou podél záplavového území, kudy trasa vede pravostranným obloukem poloměru R=1100 m a  dvojicí protisměrných oblouků poloměru R=1000 m v koridoru mezi stávající I/58 a zástavbou obce Tichá. Před průchodem Vlčovic se trasa stáčí levostranným obloukem poloměru R=400 m. V koncovém úseku trasa prochází pravostranným obloukem poloměru R=900 m.

zdroj: rsd.cz

Související články


Komentáře

 1. balde :

  ten náš kraj jede s těmi silnicemi

  Thumb up 8 Thumb down 1
 2. davidb :

  Jen podotknu že:
  Vydání stavebního povolení- 2024
  Vyhlášení výběrového řízení- 2025
  Zahájení výstavby – 2026
  Uvedení do provozu- 2028
  https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/515/infoletak_s58-frenstat-vlcovice.pdf

  Thumb up 12 Thumb down 0
 3. Martin z Ostravy :

  Prosím používejte správné značení silnice. Třída silnice se značí římskou číslicí, číslo silnice pak arabskou.
  Správně je tedy I/58. Díky.

  Thumb up 7 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.