Železniční cargo Ostrava Mošnov

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru začátek roku 2012
Předpokládaný termín ukončení realizace záměru v průběhu roku 2015

Železniční cargo má být umístěno ve Strategické průmyslové zóně Mošnov, kde již po
delší dobu postupně probíhá příprava, výstavba a provoz několika průmyslových podniků
a skladových areálů. V rámci přípravy území pro další plánované investice probíhá projektování
a výstavba veškeré technické a dopravní infrastruktury (rozvod vody, plynu, elektrické
energie, odvod a čištění splaškových vod, železniční a silniční napojení). Součástí přípravy

zóny je také přeložka Albrechtičského potoka (již bylo vydáno povolení zásahu do tohoto
významného krajinného prvku) a kácení dřevin (již bylo vydáno povolení ke kácení). To
znamená, že záměr posuzovaný v tomto oznámení již nezahrnuje zásah do VKP ani neřeší
kácení dřevin.
Záměr je funkčně a místně rozdělen na dva základní celky:
¨ skladový areál (SA)
¨ kontejnerový 1 terminál (KT)
Do těchto dvou celků jsou navrženy samostatné vjezdy ze severozápadní strany (vjezd
je směrem do strategické průmyslové zóny). Před vjezdem do skladového areálu bude vytvořeno
14 čekacích kamionových parkovacích míst a 178 osobních parkovacích míst. Před
vjezdem do kontejnerového terminálu bude zbudováno 27 kamionových stání. Celková rozloha
areálu železničního carga Ostrava Mošnov je cca 52 ha.
Skladový areál
V areálu budou postaveny čtyři logistické obousměrné haly označené jako hala 1 až 4
(haly budou obsluhovány z jedné strany železniční vlečkou a z druhé automobily) a jedna
hala s jeřábovými dráhami pro manipulaci s hutním materiálem. Dále budou v areálu vybudovány
tři logistické haly (označené jako hala 5, 6 a 7), které budou obsluhovány pouze automobily.
V halách bude skladováno zboží různého druhu určeného pro export do zahraničí
a import do ČR. Sortiment zboží se v průběhu užívání bude měnit dle potřeb nájemců, potažmo
vývozců a dovozců zboží. Ze skladování budou vyloučeny hořlaviny, výbušniny, jedy,
odpady, radioaktivní materiály, apod.

Název haly Rozměry (m) Plocha (m2)

obousměrná spediční hala 1 48 m x 504 m 24 192 m2
obousměrná spediční hala 2 96 m x 528 m 50 688 m2
obousměrná spediční hala 3 60 m x 528 m 31 680 m2
obousměrná spediční hala 4 36 m x 528 m 19 008 m2
hala s jeřáby 70 m x 170 m 11 900 m2
spediční hala 5 96 m x 120 m 11 520 m2
spediční hala 6 48 m x 120 m 5 760 m2
spediční hala 7 60 m x 120 m 7 200 m2
Ve skladovém areálu bude manipulováno se zbožím v množství cca 4 500 t/den (tj.
5 vlakových souprav); při nosnosti kamionu max. 40 tun bude činit předpokládané dopravní
zatížení 113 kamionů/den (tj. cca 5 kamionů/h). Předpokládaný objem přepravy po silnici
bude v poměru 1:1 k objemu železniční přepravy.
V areálu je požadavek na 1 parkovací stání na 1 000 m2 skladové plochy, tj. celkem
125 parkovacích stání pro nákladní vozidla. Požadavek investora byl projektantem akceptován
tak, že v rámci skladového centra bude mezi halami 1 a 2 vybudováno 122 parkovacích
stání – pro tento počet byl v rámci předkládaného oznámení EIA počítán model v hlukové
a rozptylové studii.
Kontejnerový terminál
Kontejnerový terminál bude umístěn podél sz. hranice areálu železničního carga
v blízkosti železniční trati vedoucí ze Studénky k Letišti Leoše Janáčka Ostrava (pro tuto
trať již dříve samostatně proběhl proces EIA). Terminál bude vybaven manipulačním vlečkovým
kolejištěm, portálovým jeřábem a plochami pro skladování plných a prázdných kontejnerů.
Prostor kontejnerového terminálu se skládá ze dvou ploch (15 400 m2 a 4 600 m2) využívaných
pro uskladnění prázdných kontejnerů a z manipulační plochy (26 962 m2). Součástí
manipulační plochy bude prostor pro opravu min. 2 kontejnerů a prostor pro odstavení
kontejnerů s poškozeným nákladem. Plocha pro odstavení bude zpevněná a vyspádovaná do
sběrné bezodtoké jímky, jejíž obsah bude dle potřeby odvážen k likvidaci externím dodavatelem
služeb.
Součástí kontejnerového terminálu bude čerpací stanice pohonných hmot, kterou budou
využívat pouze dva mobilní nakladače kontejnerů.
Železniční cargo Ostrava Mošnov je navrženo v jihozápadní části Strategické průmyslové
zóny Ostrava-Mošnov, jihovýchodně od runwaye Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Strategická
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov (SPZ) je příležitostí pro investory, kteří mají zájem
těžit především z její polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na
rychlostní komunikace a železniční síť. Celková rozloha SPZ je 200 ha a v současné době
zde provozují činnost následující společnosti: Behr Ostrava, s.r.o. (Německo, automobilový
průmysl), PLAKOR CZECH, s.r.o. (Jižní Korea, automobilový průmysl), Cromodora Wheels
s.r.o. (Itálie, automobilový průmysl), Free Zone Ostrava (ČR, služby svobodného celního
pásma).

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.