Studie Černé louky – návrh NL Architects

V únoru 2010 byla vyhlášena urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka. Jednou z oceněných studií pro řešení oblasti Černá louka je dnes prezentovaná práce nizozemského týmu NL Architects. Připomínáme jen, že soutěž vyhrála práce studia Maxwan, kterou jsme zveřejnili už dříve a která je podkladem k realizaci. Tato studie se tedy realizovat nebude, zařazujeme ji pro úplnost.

Ateliér: NL Architects (Nizozemí)

Autorský tým: Pieter Bannenberg, Walter Van Dijk, Kamiel Klaasse, Gen Yamamoto, Barbara Luns, Qili Yang, Liping Lin, Katharina Riedel, Lorena Valero Minano, Ines Quinteiro Antolin

Hodnocení poroty: Vychází z cítěného silného potenciálu existující zeleně a fenoménu řeky. Dle vlastního vyjádření předkládá koncept „urbánního parku“, spočívajícího na pravidelném rozprostření téměř 30 architektonických objektů ve volně koncipované parkové zeleni. Ve snaze o maximální spojení s prostorem řeky, překládá stávající pobřežní komunikaci do prostoru rozhraní existující blokové zástavby centra a vlastní Černé louky. Narušenou zástavbu ukončuje souřadným způsobem a vytváří tak jasné urbánní rozhraní se specifickým napětím. Plochu parteru parku pojímá jako hřiště pro všechny generace. Předkládá katalog architektonických forem jednotlivých funkčních typů zástavby, záměrně nehledajících výrazovou jednotu, ale naopak maximální diverzitu forem. Souřadnost je spatřována v jejich objemové podobnosti a pravidelném rozprostření po území. Shlukování je zapovězeno. V tom však spočívá i určitý problém, neboť stavební programy jednotlivých budov jsou velmi odlišné.

Autorská zpráva:

Hlavní město kultury
Každý úkol vybudovat kulturní centrum je inspirující. Avšak Ostrava je mimořádná. Zde jde o záměr dosadit do zadané rovnice „obyčejný život“. Touha Ostravy stát se hlavním městem kultury vychází z přesvědčení, že se kultura neomezuje na pouhá kulturní zařízení. Kultura se totiž rovná životu jako takovému.

Černá louka
Zvolená lokalita má obrovský potenciál. Lokalita Černá louka, nacházející se blízko řeky Ostravice mezi historickým centrem města a místy, kde se v blízké budoucnosti počítá s masivní urbanistickou výstavbou, bude hrát hlavní roli v posílení přitažlivosti Ostravy.

Sex a město
Města byla po určitou dobu považována za nebezpečná a špinavá, prostě ďábelská. Zájem o bydlení ve městech se znovu vrací – po období averze, která se v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století odrazila v masové migrací rodin na předměstí. Podle výzkumu realizovaného Univerzitou VU je hlavním důvodem obnovení zájmu o bydlení ve městě možnost nalezení partnera.

Šťastná rodina
Přestože v současné době žije ve městech zhruba polovina obyvatelstva Země, nejde vždy o dobrovolné rozhodnutí. Nicméně zájem o bydlení ve městech vykazuje tendenci k růstu. Důvodem je například zvyšování počtu tzv. „symetrických domácností“. Symetrická domácnost znamená, že oba rodiče jsou zaměstnáni a oba také vykonávají podobné práce v domácnosti. V některých regionech oba rodiče v současné době pracují 4 dny v týdnu. A oba se každý den starají o děti. To bude mít velký vliv na život ve městech. Města se již nepovažují za prostředí nevhodné pro děti a stávají se stále více a více žádaným biotopem. K jejich popularitě přispívá nabídka velkých bytů a krásných hřišť. Plus jejich vybavenost restauračními zařízeními. Mobilní telefony, a tedy mobilní dodávky potravin a nápojů jako sociální síť. Práce a zábava.

Stárnutí obyvatelstva a město
Také stárnutí obyvatelstva pravděpodobně zvyšuje zájem o bydlení ve městě. Prostorová blízkost může být klíčem k řešení tohoto problému. Města nabízejí perfektní základnu zajímavého a smysluplného života – zajišťují dostupnost kultury, vzdělání i péče.

Parky
Význam parků pro život ve městech neustále roste. Například v Amsterodamu bylo zaznamenáno obrovské zvýšení jejich využívání. V současné době se počet návštěvníků parků zdvojnásobil ve srovnání s rokem 1996, kdy byl sběr příslušných dat zahájen.

Městský park
Černá louka nabízí jedinečnou příležitost k testování parku nového typu, tedy městského parku, který je kombinací bujné zeleně a existující městské zástavby. Tato lokalita by se mohla stát modelem pro výstavbu nových městských center. Z tohoto důvodu je posílení přírodních prvků Černé louky slibným startem.

Aktualizace navigačního systému
Dobrým nápadem by mohlo být přemístění silnice vedoucí podél řeky na okraj historického centra. Zdá se, že intenzita silniční dopravy nepředstavuje problém, avšak v zájmu vyváženosti vztahu mezi parkem a řekou je kladen důraz na volný prostor.

Přístupová cesta
Jednostranné parkoviště rovnoběžné s okrajem parku tvoří vhodnou přístupovou cestu. Z ní vybíhají odbočky do parku, umožňující snadnější realizaci jeho funkcí. Spojení přístupové cesty s možností parkování pouze na jedné straně zvyšuje její přehlednost. Cesta je elegantní a zaparkovaná auta nepůsobí dotěrně. Jsme vůbec schopni dosáhnout klidného soužití lidí a automobilů?

Shrnutí
Myšlenka nesoustřeďovat pozornost jen na samotná kulturní zařízení, ale do zadané rovnice dosadit i „obyčejné veřejné objekty“ je dobrá. Nabízí jedinečnou příležitost ověřit si nové využití možností, které nám poskytují každodenně používané objekty, jako jsou školy a sportovní zařízení. Jak můžeme zvýšit jejich kulturní potenciál? Jak se můžeme více naučit? Jakou roli může hrát architektura? Školy by pravděpodobně mohly požadovat rozšíření své vzdělávací kapacity o „alchymii programování“. Jsme schopni budovat „chytré“ školy?

Zvýraznění historického centra
Dnes je okraj historického centra města nejasný, rozmazaný a nelze jej definovat. To nám poskytuje příležitost vymezit toto centrum novými stavebními objekty, například kancelářskými budovami či prodejnami a „vylepšit“ tak jeho okrajové části. Posílení okraje starého města podtrhne rozdíly mezi příšeřím jeho husté zástavby a „světlem“ nového městského parku. Nebylo by třeba vhodné přemístit stávající parkoviště pod střechu nové tržnice?

Strategie
Navrhovaná strategie je jednoduchá: zachovat podle možností maximální počet stávajících porostů, zachovat kvalitní budovy, odstranit nebo vylepšit ty, které nemají požadovanou kvalitu, dokončit zatím nedokončené stavby a oživit park novými klenoty.

Katalogizace
Projekt obsahuje soupis možných „ingrediencí“ nového městského parku. Navrhovaná strategie je flexibilní. Umožňuje snadné provádění změn během procesu projektování, zavádění nových prvků do projektu, zaměňování jednotlivých objektů a provádění úprav plánů, aniž by došlo k narušení metody celkového řešení.

Komplikace
To, že se jednotlivé projekty soustřeďují na dosažení co nejvhodnější koexistence řady různorodých funkcí i na maximální uspokojování ekologických požadavků města, způsobuje jisté komplikace. Naším cílem však i nadále zůstává jednoduchost řešení

Gazebo City
Všechny nové plány jsou prostorově úsporné. Všechna objemná seskupení je nutno vyloučit. V zájmu zajištění kontinuity parku někdy dojde k rozdělení některých funkcí, aby se omezila jejich prostorová náročnost. Celý park je vnitřně propojený. V něm obsažené stavební objekty budou upraveny jako pavilóny.

San Gimignano
Navrhujeme postavit skupinu malých věžovitých objektů. Budou vypadat příjemně a elegantně, přičemž to budou ateliéry pro umělce, bytové domy a studentská ubytovací zařízení. Tyto štíhlé a relativně vysoké objekty park oživí. Na každém podlaží bude jen jeden byt s přímo neskutečným výhledem. Patně vám pomůže vytvořit si představu o životě v moderním San Gimignanu…

 

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-01

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-02

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-10

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-03

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-04

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-05

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-06

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-07

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-08

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-09

 

koncertní síň + komorní sál

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-13

výstavní pavilon – nový s původní vstupní fasádou

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-14

 

umělecký sál s typickou industriální střechou

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-16

 

hudební budova– stávající pavilon G s novou střechou a s obnaženou fasádou nahrazenou sklem – místo pro zkušebny a koncerty

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-17

 

waldorfská školka – využity stávající stromy k vytvoření přírodní voliéry v atriu školky.

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-19

 

waldorská základní škola – učebny vystavěny okolo stávajících stromů a se zahradou na střeše (pěstování zeleniny apod.)

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-20

waldorfská střední škola – oválná budova s centrálním „náměstíčkem“, odpočinkový prostor na střeše

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-22

multifunkční hala – objekt vytvářející umělé kopce sloužící všem školním aktivitám, které není vhodné prozovozat ve škole – lze je provádět v objektu i na něm

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-23

sportovní objekt – polozapuštěné hřiště s prosklenými stěnami, na jehož střeše je další venkovní hřiště. ochranné pletivo možno nechat zarůst popínavými rostlinami

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-24

školní jídelna v budově stávající tržnice

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-25

kreativní inkubátor – podivně vypadající budova s vchody na střeše, „chapadla“ se přirozeně zanořují do okolí a tvoří přístupové cesty. prostory pro auditorium, knihovnu, pracovní místnosti

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-26

 

klub – součást kreativního inkubátoru, na střeše budovy skate park, který specifickým tvarem definuje i strop spodní části

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-27

tenké mrakodrapy – různý typ využití – rezidenční: jeden byt na patro nabízí unikátní výhledy, koleje – tři pokoje na patro pro studenty, studia – 16 studií pro komerční využití, severní prosklená strana pro využití slunečního světla

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-28

 

Freak tower – specificky vytvarovaná věž s restaurací na vrcholu s panoramatickými výhledy

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-30

parkovací tržnice – univerzální prostor vhodný pro trhy, shromáždění, parkování na střeše

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-31

amfiteátr u soutoku Ostravice s Lučinou s výhledem směrem k hradu

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-33

akvadukt – hybrid nového mostu přes Ostravici a veřejným venkovním bazénem

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-34

 

bazén – na druhém břehu, šatny jsou umístěny pod „ledvinově“ tvarovanými bazény, které definují i tvar průhledného stropu

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-36

 

Ametyst – lezecká stěna tvarem inspirovaná krásou ametystu, použitelná z vnitřní i vnější strany, „seříznutá“ pro vstup denního světla i vzduchu

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-37

 

Transformer – univerzální přístřešek, který může sloužit jako kaple, altán apod. dle situace.

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-38

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-12

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-11

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-15

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-18

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-21

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-29

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-32

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-35

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-39

cerna-louka-ostrava-studie-nl-architects-40

web projektu: nlarchitects.nl
zdroj: cenapp.cz

Související články


Komentáře

 1. mm :

  No, velmi zvláštní pojetí, určitě bych ho nezavrhoval, jen mě zajímá ta obří stavba vedle ostravského muzea, to parkoviště na střeše, raději bych tam viděl klasickou zástavbu, i když to spodní tržiště je zajímavé, rozhodně by bylo blíže k lidem, než to stávající a dále mi možná tam schází trošičku více vymezeného prostoru pro ostravské výstaviště. Jinak vcelku zajímavé a pěkné. Možná by to pěkně zviditelnělo tuto část města – jednoduché a vzdušné.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 2. Hynek [msstavby.cz] :

  mm: no.. obri stavba.. mozna pamatujes, ze se hovorilo o auparku na tom miste. aneb 5 pater.. to by teprve byl obrik :)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 3. Martin [msstavby.cz] :

  Nějaké zastřešené tržiště by se hodilo v té proluce přes celý blok na Masarykově náměstí.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 4. Jay :

  No konečně něco reprezentatviního, ovšem už nyní si dokážu vybavit ty komentáře a poznámky: „Na co toto v Ostravě?“ apod… Tomuhle bych dal palec nahoru rozhodně.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 5. Balde :

  vypada to hodně dobře, akorat ze tahle byto zadny investor nikdy nepostavil, protoze cim lepsi architektura tim je samozřejmě dražší, a kdo by chtěl investovat do kvalitni architktury, malo kdo, pride mi celkove ze v cesku se stavi hodne pragmaticky :D a funkne nikomu nejde o pridanou umeleckou hodnotu, teda malo kdy

  Thumb up 0 Thumb down 0
 6. Hynek [msstavby.cz] :

  Balde: mi prijde, ze s dotacema jde leccos. hlavne tohle jsou, az na ty mini mrakodrapy, vylozene obcanske stavby… neboli kdyz se podivam na nove vitkovice, tak nemyslim si, ze kdyz se chce, nejde to.

  jinak musim rict, ze se mi to taky libi, kazda budova je necim zajimava a dava funkcni smysl. kdyz bych vypustil veci, ktere povazuju za trosku prilis, typu akvadukt, mozna ten bazen (nevim jak moc je capkarna vytizena), tak ty ostatni veci mi prijdou fajn.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 7. thrpst :

  moc pěkné

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.