Revitalizace Rychtářského potoka

V blízkosti Budišova nad Budišovkou proběhla revitalizace Rychtářského potoka v ř.km 1,071 – 3,352.

Předmětem záměru byla revitalizace Rychtářského potoka v ř.km 1,071 – 3,352, obnova přirozeného charakteru koryta toku a jeho nivy společně s vytvářením tůní tak, aby byly posilovány přírodní a krajinné hodnoty. Revitalizační zásahy byly navrženy tak, aby koryto bylo členitější v trase toku a v příčných profilech, méně zahloubené s menším a proměnlivým podélným sklonem, migračně prostupné. Cílem realizace záměru byla tedy obnova přirozených funkci vodního toku a nivy, optimalizace hydrologické situace v povodí, zvýšení jeho ekologické hodnoty vytvořením nových a úpravou stávajících biotopů, zlepšení krajinného rázu a rekreačního potenciálu území.

V území byla zvažována možnost zjednodušeného řešení revitalizace vložením překážek do koryta toku a doplněním výsadby podél vodoteče. Tato varianta se ale z důvodu nedostatečného vytvoření úkrytů pro vodní i terestrickou faunu, nedostatečných podmínek pro zajištění její potravy a také malou atraktivitu z hlediska možného rekreačního využití lokality jevila jako nevhodná. V původním stavu nebyla v území zajištěna jeho sorpční schopnost, dešťová voda z území poměrně rychle odtékala, voda v toku neměla parametry vhodné pro život a rozmnožování obojživelníků. O špatném stavu území vypovídaly i nepříliš druhově pestrá a početně málo četná společenstva zjištěná biologickým průzkumem.

Letecké snímky ukazující revitalizovanou část potoka. Revitalizace byla dokončena v roce 2021

Rychtářský potok před revitalizací

zdroj text: EIA

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.