#

polárka

Víceúčelová sportovní hala Polárka Frýdek-Místek bude součástí komplexu Multifunkčního centra ve Frýdku Místku. Nová Hala Polárka bude využívána jak pro zimní sporty (lední hokej, krasobruslení, bruslení veřejnosti), tak, po zakrytí ledové plochy o rozměrech 58,75 x 28,5 m, jako prostor pro míčové sporty (házená, volejbal, košíková, florbal apod.).

Výrazovým akcentem objektu je prostor hlavního vstupu, který je zaříznutý do objemu haly a spolu s předprostorem a rozsáhlým prosklením vytvoří centrální platformu objektu. Fasáda je dominantní ve smyslu její kompaktnosti, která je založena na střídání polotransparentních „podsvětlených“ materiálů, jako jsou tahokov a sítě v nuančním barevném provedení. Barevné řešení vychází z barevného řešení hlavního objektu Haly Polárka. Plochy fasád jsou řešeny v kombinaci hladkých ploch v oranžovém odstínu v kombinaci s trapézovým plechem v barvě grafitově šedé. Plné plochy dveřních křídel, včetně větracích žaluzií, okenních rámů a klempířských prvků jsou navrženy také v barvě šedé.

Z provozně dispozičního hlediska je hala navržena jako centrální prostor s protilehlými tribunami a ochozem. Východní tribuna má kapacitu 1446 sedících diváků a je přístupná z ochozu na 2.NP. Pod touto tribunou se nachází hlavní vstupní hala pro veřejnost se sociálním zázemím a prostorem pro občerstvení a veřejné bruslení. Západní tribuna je navržena pro 593 sedících diváků. Celková kapacita je pak 2060 míst. Tribuna je součástí pětipodlažního vestavku, ve kterém se nachází veškeré provozní a technické zázemí haly.

V 1. PP se nachází skladové prostory a samostatně přístupná 7-mi dráhová střelnice s veškerým zázemím. V 1.NP se nachází šatny, technické zázemí s rolbovnou a dílnou. Ve 2.NP se nachází hygienické zázemí občerstvení, rozcvičovna, fanshop a prostory technického zázemí. Ve 3.NP je umístěno administrativní zázemí haly, prostory VIP (3 sky boxy s kapacitou 21 míst), režie, sklady a strojovny chlazení. Ve 4.NP se nachází víceúčelový sál s 2 badmintonovými kurty a strojovna VZT. Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena dvěma vertikálními schodišti. Vertikální komunikace návštěvníků je rovněž zajištěna osobním výtahem, který je umístěn v prostoru vstupního vestibulu. Na střeše budou umístěna jen technická zařízení související s vytápěním, větráním či odvětráním objektu.

webcam:

web projektu: hala-polarka.cz
otevření: 21.12.2014


Články týkající se projektu "polárka":