#

opavská

I. ETAPA: Víceúčelový objekt Opavská Ostrava Poruba je objemově rozdělen do tří vzájemně provázaných hmot.

V severní části je situována nejnižší část objektu. Ve 2PP jsou navrženy odstavné parkoviště pro potřeby autosalonu a autoservisu, který je v tomto podlaží situován též. V 1PP se nacházejí parkovací stání pro potřeby bytového domu a prostory autosalonu. Půdorysně je tento objem v 2NP ukončen střešní zahradou.

Druhý objem je navržen jako 3 podlažní objekt. V 1NP jsou navrženy prodejní plochy pro účely autosalonu a dalšího komerčního prostoru. Ve 2NP je situována zbylá část administrativního zázemí pro provozní účely autosalonu. Ve 3NP je navrženo 7 bytových jednotek studiového typu.

Třetí část je tvořena bytovým domem. Od 2NP po 6NP je navrženo 33 bytových jednotek. Z některých bytů v 2NP a 4NP je možno vstoupit na privátní střešní terasu. Ostatní byty mají umožnění přístup na společnou střešní zahradu ve 2NP.

Komerční objemy mají fasádu navrženou jako kombinaci obkladového materiálu a prosklených výloh. Obytný dům je koncipován ve světlé omítce.


Články týkající se projektu "opavská":