Projekt regenerace brownfieldu Přívoz – Stará ČOV

Stará čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze byla zrušena koncem devadesátých let. Tento brownfield má projít v rámci projektu města Ostravy „Regenerace brownfield  Přívoz – Stará ČOV“ regenerací a území má být připraveno pro další využití. Lokalitu v platném územním plánu město Ostrava vymezilo pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu.

V současné době je areál nevyužívaný, jsou zde zbytky objektů, inženýrských sítí a deponie zemin. Současný stav lokality je značně nevyhovující. Vyskytují se zde negativní jevy z hlediska životního prostředí, a tedy i potenciální rizika, působící na lidské zdraví. Také z estetického hlediska je lokalita staré ČOV neuspokojivá. Území bude proto revitalizováno, aby je město mohlo v budoucnosti opět využívat.

„Ostrava potřebuje nutně další plochy ke svému rozvoji a tvorbě nových pracovních míst. Lokality, jako je brownfield v Přívozu, mohou být k takovým účelům ideálně využity. Zároveň budeme moci areál bývalé čistírny odpadních vod zbavit ekologické zátěže z minulosti, což je dalším významným přínosem tohoto projektu,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Společnost OVaK  v těsném sousedství lokality provozuje Ústřední čistírnu odpadních vod Přívoz (ÚČOV). Vzhledem k zvyšujícím se požadavkům EU na kvalitu a rozsah čištění odpadních vod je výhledově v horizontu 10 let plánován její rozvoj a rozšíření. Zmíněná lokalita je vzhledem ke své poloze i ve vztahu k vlastnickým poměrům (SMO) pro záměr rozšíření zcela ideální.

Příprava projektu a podání žádosti o dotaci byla schválena radou města dne 18. 01. 2011. Žádost o dotaci byla odevzdána v dubnu r. 2011 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (ROP) – Podpora využívání brownfields. Celkové náklady projektu činí 48 381, 3 tis. Kč vč. DPH, z toho až 85% by mohla činit dotace z EU v rámci ROP, tj. až 41 019,4 tis. Kč. Zbývající prostředky 7 361,9 tis. Kč zajistí z vlastních zdrojů město Ostrava. Projekt byl na zasedání Výboru Regionální rady dne 7. 9. 2011 vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Po jejím uzavření bude zahájen proces výběru zhotovitele – dodavatele stavebních prací.

Zdroj:ostrava.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.