Plánované investice SŽDC

SŽDC ve své interaktivní mapě zveřejňuje plánované stavby železniční infrastruktury v různých fázích přípravy. Vybrali jsme ty nejzajímavější z nich.

Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2024

Předmětem stavby je zřízení nové zastávky Ostrava-Zábřeh, která bude situovaná u nadjezdu Výškovické ulice přes železniční trať.

Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy z roku 1967, která byla postavena v bruselském stylu, a řadí se mezi vrcholná díla architekta Josefa Dandy. Součástí řešení je vytvoření nového uspořádání vnitřní dispozice objektu pro komerční účely. Bude provedena rekonstrukce obvodového pláště, která se skládá z tzv. boletických panelů, proskleného pásu nad vchodem a dále kombinací obkladů a vyklápěcích oken v bočních průčelích. V rámci akce budou řešeny i úpravy přednádražního prostoru.

Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2025

Hlavním cílem stavby je optimalizace dotčených traťových úseků včetně komplexní rekonstrukce železniční stanice Ostrava-Vítkovice, současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 120 km/h a k přípravě přechodu na střídavou trakční soustavu.

Modernizace železničního uzlu Ostrava

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2025
Konec realizace: 2033

Předmětem stavby je celková modernizace centrální části železničního uzlu Ostrava na základě schválené studie proveditelnosti. Vybraná varianta zahrnuje především kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. a rekonstrukci stanice Ostrava střed.

Ostrava hlavní nádraží ON – Oprava (zastřešení žlabů, krytiny, osvětlení VPP)

Stav: Realizace
Zahájení realizace: 2020
Konec realizace: 2021

Náplní akce je oprava zastřešení žlabů v oblouku 4. a 5. nástupiště a přenýtování podélných spojů stávající krytiny 1., 2., 4. a 5. nástupiště. Dále se provede oprava osvětlení veřejně přístupných prostor a výměna zastaralých a částečně nefunkčních elektrických rozvodů ve vestibulu výpravní budovy. 

Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov – Bohumín

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2024

Předmětem projektu je náhrada železničního přejezdu na silnici II/478 u zastávky Polanka nad Odrou novou přeložkou o délce 700 m, která pomocí dvojice mostních objektů překoná inundační území řeky Odry, železniční trať, budoucí trasu vysokorychlostní trati a vlečkové kolejiště. V místě stávajícího přejezdu bude zřízen podchod pro pěší a cyklisty.

Louky nad Olší ON – Oprava

Stav: Realizace
Zahájení realizace: 2020
Konec realizace: 2021

Předmětem akce je oprava a dílčí demolice objektu výpravní budovy. Bude provedena oprava čekárny, veřejných WC (zejména omítek, dlažeb, obkladů a zařizovacích předmětů) a zpevněných ploch v okolí.

Paskov ON – novostavba výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je novostavba výpravní budovy, která bude sloužit jak pro potřeby cestujících, tak pro obsluhu a technologii stanice Paskov.

Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2026

Cílem projektu je úprava trati zejména pro potřeby příměstské dopravy, která spočívá především v její celkové modernizaci, ve zdvoukolejnění úseku Vratimov – Frýdek-Místek a elektrizaci střídavou trakční soustavou. Realizací stavby dojde ke zvýšení rychlosti z dnešních 80 až na 120 km/h a zlepšení propustnosti trati. Cestovní doby z Ostravy-Kunčic do Frýdku-Místku se zkrátí z 21 na 14 minut u zastávkových vlaků, resp. ze 14 na 9 minut u spěšných vlaků. Infrastruktura bude přizpůsobena pro odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů.

Lískovec u Frýdku – ON – rekonstrukce výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je demolice stávající jednopodlažní části výpravní budovy, která bude nahrazena novým objektem pro cestující, obsluhu a umístění technologií. Dále je součástí stavby celková rekonstrukce třípodlažní části budovy.

Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2026
Konec realizace: 2028

Cílem stavby je úprava trati zejména pro potřeby příměstské dopravy, která spočívá především v celkové modernizaci trati i stanic a elektrizaci střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz. Realizací stavby dojde ke zvýšení rychlosti z dnešních 80 km/h až na 160 km/h v úseku do Frýdlantu nad Ostravicí. Cestovní doba se u vlaků osobní dopravy z Ostravy-Kunčic do Frenštátu pod Radhoštěm zkrátí z dnešních 62 minut až na 31 minut.

Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy spojená s optimalizací prostor a odbouráním části objektu. Součástí rekonstrukce je obnova pláště budovy včetně zateplení, úpravami projdou také vnitřní prostory a potřebné rozvody.

Příbor, nádražní budova

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2021
Konec realizace: 2022

Polom – Suchdol n. O., BC

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2021
Konec realizace: 2024

Předmětem stavby je rekonstrukce 8,7 km trati v rozsahu železničního svršku a spodku, úpravami dále projdou přejezdy, vybrané mosty a propustky, zabezpečovací zařízení a trakční vedení. Součástí stavby bude rovněž zřízení nové trvalé odbočky Vražné, která rozdělí stávající mezistaniční úsek.

Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2024
Konec realizace: 2025

Předmětem stavby je náhrada stávajícího přejezdu, který se nachází na silnici III. třídy mezi Suchdolem na Odrou a Mankovicemi, novým mimoúrovňovám křížením.

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem projektu je náhrada železničního přejezdu ve stanici Studénka novým silničním podjezdem určeným pro průjezd osobních aut a vozidel záchranářů, který současně umožní pohyb pěších a cyklistů. Pro nákladní dopravu bude vybudována nová obslužná komunikace od konce stávající Butovické ulice paralelně s tratí.

Opava-Komárov, nádražní budova

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2021
Konec realizace: 2022

Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice – Chalupki

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2024
Konec realizace: 2024

V rámci stavby se uvažuje s kompletní rekonstrukcí traťové koleje na v úseku Bohumín-Vrbice (mimo) – Bohumín st.hr. v délce 2,75 km. Dále s rekonstrukcí kolejí chalupeckého zhlaví na seřaďovacím nádraží Bohumín-Vrbice, kompletní přestavbou dvou železničních přejezdů, vybudováním zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, vybudováním trakčního zařízení včetně silnoproudé technologie.

Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2020
Konec realizace: 2022

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce výpravní budovy včetně odbourání nevyužívané části. Součástí stavby je zateplení objektu, výměna dveří a oken, přemístění veřejných WC do budovy a její napojení na veřejnou kanalizaci. Dále dojde k rekonstrukci veřejně přístupných prostor a prostor pro provozovatele dráhy, úpravě bezbariérového vstupu do budovy a doplnění informačního systému.

zdroj: stavby.szdc.cz

Související články


Komentáře

 1. balde :

  tak jsem zvědav jestli harmonogramy odolají realitě :D

  Thumb up 20 Thumb down 1
 2. ach jo :

  to je mega hrůza jak tady vše trvá. A přitom to není otázkou peněz.

  Thumb up 24 Thumb down 0
 3. MareK :

  Když pomineme plánování(salámová metoda, bez dlouhodobé vize/hospodárnosti), přípravu(kvalita projektů, stavební řízení) a finance(místo investování do infrastruktury prachy prožírají přes různé dávky), tak největšími problém výstavby je, že jsme malá země s omezenými výrobními kapacitami a lidmi(zdroje). To není jako 1,5mld. Čína, kde jsou navíc pro výstavbu infrastruktury ideální podmínky. Tím nechci oslavovat Čínu. Navíc je mít třeba na mysli, že infrastruktura byla mnoho let mminimálně rozvíjená a jen udržovaná při životě.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 4. Zdeněk :

  Ukončení elektrizace (2028) na zastávce Frenštát p.R.- město je nesmysl. Přesunutí stávajících přestupů z motorových vlaků od/do Valašského Meziříčí z Frenštátu do Veřovic, (resp. jejich odklonění na Štramberk -linka S8) má logiku a přinese okamžitý efekt. Proto by měla v této etapě elektrizace končit až ve Veřovicích, stejně jako linka S6. V cílovém stavu je nezbytností elektrizace celého úseku až do Val. Meziříčí, což bude mít význam nejen pro zrychlení osobní dopravy mezi MSK a ZLK, resp. i ve směru na Slovensko, ale i pro odklonovou vozbu nákladní dopravy v případě očekávaných (nejen) udržovacích prací na koridoru mezi Ostravou a Hranicemi.

  Thumb up 17 Thumb down 0
 5. Nechápavec obecný :

  O zastávce Ostrava – Zábřeh se mluví a píše už přes 10 roků, ale datum realizace se stále posouvá. A nechápu, proč se musí udělat mimoúrovňové křížení nad tratí Suchdol n.O. – Budišov n.B., když to není frekventovaná silnice, natož pak trať (jeden vlak za hodinu). Asi je třeba utratit peníze co nejnesmyslněji.

  Thumb up 7 Thumb down 5
 6. Pezos :

  Myslím, že v kraji je hodně nádražních budov, kde by oprava měla mnohem větší smysl, než v Loukách.

  Thumb up 8 Thumb down 0
 7. Brzda :

  Nechápavec obecný: Jedná se o náhradu přejezdu na koridoru zde: https://mapy.cz/s/hepabovenu To, že tam vede zároveň trať do Budišova je věc druhá, ale primárně jde o koridor…

  Thumb up 9 Thumb down 0
 8. Pavel :

  Má-li se v akci „Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov“ dosáhnout zvýšení rychlosti až na 120 km/h, určitě to bude znamenat na trati rozebrat svršek i spodek. Pak je ale krutým hříchem při jednom nedořešit přímé odbočení z Vítkovic na Ostravu-stŕed. Podobným paskvilem byla totální rekonstrukce trati do Krnova, aníž by zároveň došlo k elektrifikaci, takže za několik miliard máme trať s parametry pro >100 km/h, na které dnes jezdí 50 let staré motoráčky s průměrnou cestovní rychlostí 30-40 km/h.

  Thumb up 12 Thumb down 1
 9. davidb :

  Zdeněk:
  Myslím si, že se to plánuje celé až po ValMez.
  Pokud se v daném termínu dojde až do Frenu, tak už to bude super.
  A pak by se mělo pokračovat dál přesně z těch důvodů co píšete.
  já k tomu dodám jakoukoli nehodu (třeba Studénka)- tak by vlaky jely odklonem, ale dojely.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 10. S200 :

  Pavel: Nasazení starých motoráků (Vmax 80 km/h) na trati do Krnova není problém infrastruktury, ale toho, co tam nasadí dopravce, resp. co si kraj objednal. Na ministerstvem objednávaných rychlících tam jezdí motorové vozy s maximální rychlostí 110 km/h.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 11. davidb :

  Pavel:
  Bylo by to super, ale není tam moc místa.
  musely by jít dolů některé domy a podle mne se to nevleze pod Rudnou- https://mapy.cz/s/galolaburu

  Thumb up 2 Thumb down 1
 12. S200 :

  davidb: Jak nevleze pod Rudnou, vždyť koleje z Vítkovic na střed až roky vedou: https://mapy.cz/s/pavugufaco.

  Thumb up 7 Thumb down 2
 13. davidb :

  S200:
  My se ale bavíme o jiném místě.

  Thumb up 1 Thumb down 3
 14. S200 :

  davidb: Jasně, proč nepostavit něco úplně nového, zbourat přitom baráky a nakonec zjistit, že se duplicitně postavilo to, co už desítky let existuje…

  Thumb up 11 Thumb down 0
 15. davidb :

  S200:
  No jasně. Proto jsem to psal, že se to tam nevleze a musí se zbourat domy.
  Reagoval jsem na komentář výš.
  Ale myslím, že u té vlečky přes Vítkovice byl nějaký problém.

  Thumb up 1 Thumb down 2
 16. Ic540 :

  Za mě by byla mnohem lepší již existující trať které při reko Vítkovic bohužel utli možnost jet přímo na Střed…

  Byť si to MD nemyslí, já bych tak nějak vedení R27 v trase Svinov Zábřeh Vítkovice Dolní Vítkovice Střed Stodolní Hlavní.
  Pravda, na Hlavní by to bylo o 3 4 minuty delší než dnes. No Střed by to bylo asi stejně…

  A bylo by to i tak zajímavé mít takovou možnost okružní cesty, třeba pro odklon a podobně. Nebo SC končící dnes na Hlavním by klidně mohlo dojet až do Vítkovic přes centrum kde by postálo před cestou zpět do Prahy. Možná by možnost výstupu na Stodolní Středu DOV možná někteří uvítali před cestou s kuframa po opičí dráze na Hlavním a pak jízdou trolejbusem či tramvají do centra …. ? ….

  Thumb up 5 Thumb down 3
 17. davidb :

  Ic540:
  S tím souhlasím.
  Už jsem pochopil co myslíte tímto: „při reko Vítkovic bohužel utli možnost jet přímo na Střed…“.
  Oni utli tuto propojku! https://mapy.cz/s/lekodumoda

  Thumb up 1 Thumb down 1
 18. S200 :

  davidb: To je trochu složitější. Ta spojka tam původně sice byla, ale šlo o spojku na vlečce, takže se přímo netýká investice Správy železnic. Na tuto spojku šlo však jet pouze z dnes již neexistující nákladní skupiny v Ostravě-Vítkovicích (používala se pro rudné vlaky, které pak jely an rudiště v dolní oblasti). Z kolejí u nástupišť sice napojení na vlečku bylo, ale pouze ve směru na kolej do Nové huti (sloužilo to pro osobní vlaky z Opavy do Nové hutě), takže od nástupišť se ani v minulosti ani teď nedalo jet směr Vítkovice dolní nádraží (a dále na střed). Vybudování napojení kolejí u nástupišť směr dolní Vítkovice by sice bylo možné, ale mělo by to za následek výrazné zkrácení délky kolejí, což je také nežádoucí. Takže za stávající situace, kdy není nějaký tlak na propojení střed – Vítkovice, je logické, že to dopadlo, jak to dopadlo.

  Thumb up 6 Thumb down 0
 19. S200 :

  Pro informaci: Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý 3. 11. 2020 schválila akci Modernizace železničního uzlu Ostrava o celkových investičních nákladech přesahujících 25 mld. Kč.

  Thumb up 11 Thumb down 0
 20. Rdm :

  Ic540: Tak pokud chcete vystupovat vlakem od Prahy na Stodolní, tak nejeďte Pendolinem, ale Regiojetem, ten tam zastavuje. Nemyslím si, že by takový „městský okruh“ Ostrava potřebovala, když jsou všechny „hlavní“ nádraží pohodlně dosažitelná MHD. Takový okruh bych si dokázal představit, kdybyste do něj zapojil Těšín a Karvinou, ale ne na dvacetikilometrovém kolečku :)

  Thumb up 6 Thumb down 3
 21. FM :

  V článku na idnesu k tomu píšou, že u rekonstrukce Ostrava Střed je ve hře „rovněž varianta, že se podchod prodlouží až k zastávce MHD Karolina U Lávky, čímž by se urychlila cesta lidí do centra města.“
  Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/nadrazi-ostrava-rekonstrukce-zeleznicni-sit.A201110_580498_ostrava-zpravy_woj

  To by podle mě bylo super. Stávající stav, tj. že když chci ze středu do centra, tak musím vylézt až do nejvyššího patra Karoliny nebo na Frýdlantské mosty mi přijde jako dobrý bizár. Dává to smysl i s další plánovanou výstavbou na Karolíně a Černé louce.

  Thumb up 25 Thumb down 2
 22. PetrP :

  FM: Witosz psal někde v diskuzi, že se podchod už plánuje… Takže 👍

  Kdyžtak mne opraví, pokud to nebyl on 😉

  Thumb up 4 Thumb down 0
 23. David Witosz :

  PetrP:

  Zdravím.

  Sdělení k ŽUO které podává SŽ jsou vždy vedeny z pohledu SŽ a proto ve věcech které jsou na straně města je jejich vyjádření formulováno tak aby „nehovořili“ za město. Ve zkratce jádro situace vypadá tak, že město bude mít možnost podchod za své peníze prodloužit směrem k Nové Karolíně.

  Obdobná situace nastala a je například v žst. Karviná, kde je rovněž podchod a jeho rekonstrukce provedena tak, že umožňuje prodloužení podchodu směrem do Karviná Staré Město. Zatímco v Karviné nevím nevím zda město této možnosti využije, v Ostravě je to naprosto nabílední a za sebe říkám, že by byla šilenost tuto možnost nevyužít.

  Další aspekt je takový, že SŽ projektuje a my jako město pochopitelně budeme následně na projekt SŽ v různým místech navazovat vlastními investicemi. Proto je asi taky jasné, že z důvodu v jaké fázi je příprava modernizace ŽUO, je fáze připrav na tuto investice města také ve fázi velmi ranné (obvzlášť při té administrační šílenosti spojené s rokem 2020).

  Za sebe snad ještě uvedu, že prodloužení tohoto podchodu jsem uvedl hned na úvodní schůzi se SŽ, na začátku příprav (rok 2019 v areálu Wattova) a tam tuto myšlenku vyslovil také pan ředitel železničního muzea sídlícího ve stanici Ostrava Střed, který viděl potenciál podchodu pro možnost lepšího využití kulturní památky stavědla nacházející se v této stanici.

  Přeji hezký den.

  Thumb up 20 Thumb down 0
 24. mJožka :

  David Witosz: Soukromě bych si přál, aby takový podchod nejen vznikl, ale aby se projektoval coby podchod pro pěší+podjezd pro cyklisty. Stejně nepříjemné spojení s relativně velkými výškovými rozdíly DOV-Karolina pro pěší platí i pro cyklisty.

  Thumb up 11 Thumb down 0
 25. Crazym :

  mJožka: Nepříjemné spojení? Tak zkus výtah, dělám to naprosto běžně když se mi nechce šlapat do Frýdlantů a vedení Karoliny to dokonce doporučilo :DD

  Thumb up 3 Thumb down 5
 26. MareK :

  Crazym: Výtah je pouze z nouze cnost od investora Karoliny s ohledem na to, že v původním záměru bylo vedení cyklotrasy přes Karolinu.

  Souhlasím s mJožkou, aby podchod byl dimenzován i pro cyklisty, tak jak tomu je u Stodolní.

  Thumb up 7 Thumb down 0
 27. thvari :

  MareK: no tak podchod pod Stodolní rozhodně pro cyklisty dimenzovaný není, tam je to široké kvůli případnému průjezdu sanitky, kdyby to bylo nutně potřeba. v Ostravě se na cyklisty celkem ostentativně kašle

  Thumb up 6 Thumb down 9
 28. mJožka :

  thvari: Legální průjezd cyklistů podchodem pod Stodolní pomocí dopravního značení byl navržen a schválen všemi dotčenými orgány a organizacemi… až na vlastníka jedné ze tří částí podchodu, který tehdy souhlas podmínil převzetím technického zařízení z jeho správy do správy zbylých správců, tj. městskému obvodu MOaP nebo Ostravským komunikacím, a.s., resp. městu.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 29. mJožka :

  Crazym: Teď nevím, zda to myslíte ironicky či vážně. Pokud to myslíte vážně, tak jak se cyklista legálně k výtahu dostane v přízemí? Jak se cyklista legálně dostane k výtahu v 3NP? A předem si dovolím říct, že chodec vedoucí kolo vedle sebe, není cyklista.

  Thumb up 3 Thumb down 3
 30. Crazym :

  mJožka: Naprosto vážně když píšu, že to dělám běžně ale pro ty méně znalé včetně těch souhlasících ti du dám návod :-)
  Zde https://screenshot.cz/4IR4N/ jsem ti pro jistotu označil červeně dveře, které jsou otevřeny nonstop aby se právě umožnil přístup. Tam vlezeš, hned za nimi po levé straně je velký výtah a ten tě vyveze nahoru na lávku. Doufám, že nepotřebuješ návod na obsluhu výtahu a otevření dveří :-) Čest Ty nevěřící Tomáši :-) Jo a pěšky ujdeš cca 6 metrů, to je jako kdyby jsi slezl z kola u přechodu pro chodce…
  A pro jistotu mám pro Tebe i videonávod https://www.youtube.com/watch?v=K12UnCWiOrg

  MareK: Vím a taky pamatuji ty silná slova vedení https://www.youtube.com/watch?v=M-kEqnjIq0o a protože znám dost kamarádů co pro ně to vnitřní schodiště https://1url.cz/vzSUB v Karolině není překážkou ale zábavou, těšil jsem se kdo z nich bude první a provede to v plném provozu, tenkrát se i uzavíraly sázky :-)

  Tím vším samozřejmě nechci říct, že spojení podchodem pod kolejemi ideálně k nádraží Střed by se nehodilo, plán s lávkou od cyklostezky zde https://mapy.cz/s/decesomafu je dost chabý :-)

  Thumb up 3 Thumb down 3
 31. Crazym :

  Ach jo, tady to omezení odkazů :-( Budete si muset počkat až se admin probere ale kola neukládejte, návod se blíží… :-)

  Thumb up 2 Thumb down 4
 32. MareK :

  Crazym: Když jsem Karolinou projížděl na kole a Ipáci mě naháněli, tak jsem se na to vys.al a využívám ten výtah. Je to opruz, ale přehadovat se s nimi nemá smysl.

  Jo a na ty shody jsem si tenkrát netroufl ;-D

  Thumb up 1 Thumb down 0
 33. mJožka :

  Z květnových dat soutěže Do práce na kole vyplývá, že cca 33 % cyklistů, kteří se do soutěže zapojili a jeli na spojnici DOV – oblast Karolina, využilo lávku do Fóra Nová Karolina a cca 67 % jelo přes Frýdlantské mosty (bohužel se nedá rozklíčovat, zda jeli po vozovce či po chodníku). 100% hodnota byla zvolena na profilu mezi budovou nádraží Ostrava-střed a lávkami přes Místeckou a železniční trať. Čísla byla očištěna od cyklistů, kteří použili lávku od ÚAN, naopak byli započítáni cyklisté, kteří jeli po či podél Místecké.
  Je to malý vzorek cyklistů, navíc každodenních nikoliv i rekreačních, ale za mě to nějakou vypovídající hodnotu o atraktivnosti využívání lávky pro „městské“ cyklisty má. Pro rekreační cyklisty (sportovní cyklisté, rodiny s dětmi) ten poměr pro využití lávky bude, odhaduji, výrazně vyšší či dokonce opačný.
  Bohužel pravidelná celoroční data o městské cyklistice v Ostravě městu chybí.

  Thumb up 8 Thumb down 0
 34. rom :

  co se týká cesty do DOV z Karoliny – osobně preferuji chodník po Frýdlantských mostech, myslím, že to je ideální, chodník je bezpečný, stoupání není zásadní. )

  Thumb up 3 Thumb down 1
 35. Brzda :

  thvari: Když zvážíte, jak velkou skupinu obyvatel představují cyklisté a jak velké investice jdou do infrastruktury pro cyklisty, je to obrovský nepoměr. Cyklisté jsou tímto pohledem neskutečně protěžovaná skupina. Nechápu, proč by člověk při použití podchodu nemohl jít vedle kola. Zvlášť jedná-li se o podchod užitý k obsluze nástupišť. Už vidím, jak jdu od vlaku a rozjetý cyklista mě sestřelí hned u prvního schodu. Využití frýdlantských mostů je pro cyklisty (i s ohledem na chodce) mnohem přijatelnější.
  Každopádně pro podchod jsem všema deseti….

  Thumb up 7 Thumb down 5
 36. MareK :

  Brzda: to je argument hodný génia. Použiješ jej i na ostatní infrastrukturu (silnice, železnice, školy, nemocnice)?

  Thumb up 3 Thumb down 4
 37. aggu :

  MareK: Přesně to by mě zajímalo ;) Graf počtu uživatelů vlak-tramvaj-bus-trolejbus-auto-kolo-chodník za rok vs. investice v Kč do vlak-tramvaj-bus-trolejbus-auto-kolo-chodník, za rok. Nějaký víceletý vývoj. Hrubý nástin preferencí města bychom dostali. A pak na vedlejší osu počet tweetů zástupců města k vlak-tramvaj-bus-trolejbus-auto-kolo-chodník.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 38. thvari :

  Brzda: stačí v létě o pěkném dni vyjet na stezky kolem Ostravy, počet rekreačních cyklistů na nich vás okamžítě přesvědčí o opaku vašeho tvrzení. kdyby se vybudovala aspoň elementární síť použitelných (tedy přímých a oddělených od chodníků i cest kvůli bezpečnosti a plynulosti dopravy) městských cyklostezek podél hlavních tahů jako Sokolská, 28. října, Varenská apod., okamžitě bychom viděli strmý nárust počtu lidí, kteří je budou používat.

  Thumb up 15 Thumb down 2
 39. O. :

  Brzda: Ja jako motorista a chodec jsem pro dokonceni kvalitni site cyklostezek. Z dopravniho i bezpecnostniho hlediska je lepsi, kdyz maji cyklisti svoji infarstrukturu. A taky si myslim, ze kdyz bude kvalitni infrastruktura, bude i vice lidi pravidelne jezdit na kole.
  Po Porube celkem casto vyuzivam ty sdilene kola, protoze tady to celkem jde. Ale centrum je jeste hodne pozadu a spojeni mezi Porubou a centrem je taky bida.

  Thumb up 12 Thumb down 0
 40. DRJPJR :

  Zajímavá informace se objevila v rámci článku o VRT Hranice – Ostrava-Svinov (shorturl.at/itxN0): „Pro zajištění bezproblémového provozu se počítá se speciálním střediskem údržby VRT v areálu stanice Ostrava-Vítkovice“.

  Thumb up 10 Thumb down 0
 41. Erik :

  elektrifikace z Ostravy do Frýdku? Hluboký sen,který se zřejmě nikdy neuskuteční,o tom se již mluví 60 let a nic. Ještě že tak neuvažuje letecká doprava, to by nám nad hlavami lítali doposud ruské letouny.

  Thumb up 1 Thumb down 5
 42. davidb :

  Erik:
  S projektanty jsme měli schůzku na začátku roku.
  Projekt je v koncové fázi přípravy, takže realizaci vidím velmi reálnou.
  Začátek stavby jsou zatím v plánu 2024.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 43. thvari :

  Erik: A jako bonus se na serveru zdopravy.cz objevily fotky nových dvoupodlažních jednotek, které nahradí staré vlaky, takže bude cestování do Frýdku, Frýdlantu a Frenštátu zase o něco pohodlnější. https://zdopravy.cz/obrazem-patrove-soupravy-push-pull-pro-ostravu-uz-maji-sedacky-72379/

  Thumb up 4 Thumb down 1
 44. davidb :

  thvari:
  Ano ty by měly začít jezdit ještě před elektrifikací.
  Táhnout je budou dieselové lokomotivy.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 45. Martin :

  https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/vlak-frydek-mistek-sprava-zeleznic-frenstat-push-pull.A210909_626032_ostrava-zpravy_jog

  Thumb up 1 Thumb down 1
 46. davidb :

  Tak se zdojkolejnění a elektrifikace posouvá.

  https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/elektrifikace-sprava-zeleznic-eia-zdvojkolejneni-vratimov.A220201_648822_ostrava-zpravy_jog?

  Thumb up 1 Thumb down 0
 47. Marthin :

  2028… snad se toho dožijem… https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/zeleznice-trat-frydek-mistek-elektrifikace-eia-stritez.A221026_689662_ostrava-zpravy_pjen

  Thumb up 2 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.