Komplexní vodohospodářská studie, Příbor

Město Příbor se zaměří na adaptaci krajiny a lepší zadržování dešťové vody v krajině. Město vypsalo veřejnou zakázku „Komplexní vodohospodářská studie pro katastr obce Příbor“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti na celoplošnou zádrž vody a komplexní adaptaci na klimatickou změnu v katastru města Příbor s návazností do dílčích realizací a získání komplexního pohledu na celý katastr obce pro další plánování rozvoje. Možnost realizovat dílčí přírodě blízká opatření v souladu všech zainteresovaných stran s jasným výhledem a návaznostmi ve volné krajině v budoucnosti. Provázanost navrhovaných opatření s plány zastavěných a zastavitelných území.

Cíle projektu:

Studie proveditelnosti na celoplošnou zádrž vody a komplexní adaptaci na klimatickou změnu v katastru města Příbor s návazností do dílčích realizací. Získání komplexního pohledu na celý katastr obce pro další plánování rozvoje. Možnost realizovat dílčí přírodě blízká opatření v souladu všech zainteresovaných stran s jasným výhledem a návaznostmi ve volné krajině v budoucnosti. Provázanost navrhovaných opatření s plány zastavěných a zastavitelných území.

Návrat vody do krajiny: Projekt má za cíl navrhnout a implementovat opatření pro návrat vody do krajiny, což může zahrnovat zadržování dešťové vody a zlepšení hydrologického režimu území.

Zpomalení povrchového a hypodermického odtoku vody: Cílem je snížit rychlost povrchového a podpovrchového odtoku vody ze svrchních vrstev půdy, což pomáhá zabránit povodním a zlepšit zásobování podzemní vodou.

Zlepšení dotace podzemních vod: Projekt bude pracovat na zlepšení zásobování podzemních vod a udržitelném využívání této přírodní zdrojové hodnoty.

Zamezení půdní i větrné eroze a ochlazení a zlepšení mikroklimatu krajiny: Cílem je ochránit půdu před erozí a zlepšit mikroklima v krajině, což má pozitivní vliv na ekosystémy a biodiverzitu.

Ochrana a revitalizace pramenných oblastí: Cílem je definování, zachování a obnova přirozených zdrojů pramenišť. Tento cíl klade důraz na několik klíčových aspektů: ochrana jejich biodiverzity, zajištění dostupnosti a udržení čistoty vody ve vodních tocích nebo nádržích, obnova případně udržení hydrologického režimu.

Ochrana lesů a zvyšování zádrže vody v lesních porostech: Důraz bude kladen na implementaci drobných opatření pro zvýšení zádrže vody v lesích. To zahrnuje vytváření drobných vodních prvků, obnovu vodních toků a optimalizaci hospodaření s dřevní hmotou pro zachování vlhkosti v krajině, ochranu lesních ekosystémů před vysycháním a škůdci způsobenou kalamitou.

Ochrana vodních toků v lesích a prevence eroze: Projekt bude také zaměřen na ochranu vodních toků v lesním prostředí a prevenci eroze půdy. To zahrnuje vytváření systémů pro zachycení povrchového odtoku, obnovu nebo podporu přirozené renaturalizace vodních toků a udržitelné hospodaření s lesními zdroji, aby se minimalizovaly negativní dopady na hydrologický režim lesů.

Zvýšení biodiverzity: Projekt bude podporovat zvýšení biodiverzity v oblasti a obnovu cenných ekosystémů.

Obnova cenných přechodných zón (ekotonů): Cílem je obnovit a ochránit přechodné zóny mezi různými ekosystémy, které jsou zvláště důležité pro biodiverzitu.

Ochrana intravilánu před povodněmi a bahnotoky vlivem přívalových dešťů: Projekt bude pracovat na ochraně obytných oblastí před povodněmi a přívalovými dešti.

Zlepšení informovanosti veřejnosti a stakeholderů: Projekt zahrnuje aktivní zapojení veřejnosti a stakeholderů do procesu, včetně PR kampaní, veřejných prezentací a materiálů pro veřejnost.

Vytvoření komplexního souboru přírodě blízkých opatření: Projekt bude navrhovat a implementovat komplexní soubor opatření, která budou podporovat uvedené cíle.

Zvýšení sekvestrace uhlíku: Projekt bude mít pozitivní dopad na sekvestraci uhlíku. Tím se pomůže snižovat množství oxidu uhličitého v atmosféře a přispěje se k ochraně klimatu.

Zlepšení prostupnosti volné krajiny pro širokou veřejnost: Projekt bude také klást důraz na zlepšení přístupnosti krajiny pro veřejnost. To může zahrnovat vytvoření nových turistických stezek, naučných tras nebo rekreačních oblastí, což umožní lidem lépe si užívat a poznávat přírodní krásy území. Tím se podpoří povědomí o hodnotě přírody a environmentální vzdělávání veřejnosti.

Řešené území:

zdroj: vhodne-uverejneni.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.