Komárovské Chaloupky

Město Opava na zasedání Zastupitelstva města dne 7.3. 2022 prodala pozemky v lokalitě Komárovské Chaloupky.

Kupující byl seznámen se skutečností, že severní část pozemku (zasahující do pásma 50 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa), se nachází v ploše veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) s označením KO-ZV3. Hlavním využitím  ploch veřejných prostranství je veřejně přístupná zeleň doplněná o drobnou architekturu a mobiliář, dětská hřiště a cvičební prvky pro dospělé. Plocha pozemku určená k zastavění KO-Z22 je plochou, na které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie: „Územní studie v zastavitelných plochách KO-Z22, KO-Z24 a KO-Z41 v Opavě – Komárově“, s datem schválení jako podkladu pro rozhodování v území dne 8. 11. 2019. Na pozemku je územní studií navrženo celkem 19 samostatně stojících rodinných domů – viz výřez z výkresu regulace prostorového uspořádání územní studie. Kupující byl rovněž seznámen se skutečností, že v rámci plánovaného projektu výstavby bude nutno vybudovat napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Podmínky napojení včetně budoucího užívání stanoví příslušní vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury (napojení na sítě, přístup a příjezd ke stavbě). Stanovené podmínky napojení jsou nezbytnou součástí dokladů pro příslušný stavební úřad. Bez napojení na technickou a dopravní infrastrukturu nelze povolení k výstavbě rodinného domu vydat.

Pozemek není v Územním plánu Opavy dotčen žádnou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením. 

Předmětný nově zaměřený pozemek  parc.č. 841/3 o výměře 44 382m2  se nachází na území MČ Komárov, v části Komárovské Chaloupky na ulici Podvihovská. Dle platného územního plánu je situován z převažující části v území SV – plochy smíšené obytné venkovské, část pozemku se nachází v území ZV – plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné. Z původního pozemku byla dle GP  oddělena část o výměře 72m2, ve které váznou věcná břemena (uložení inženýrských sítí) a zůstane ve vlastnictví SMO. Předmětný pozemek je prodáván jako celek za účelem výstavby rodinných domů v souladu se zpracovanou a zaevidovanou územní studií, která navazuje na určení této plochy územním plánem. Kupní ceny byla stanovena na základě obálkové metody a to ve výši 30.000.900,00 Kč tj. 675,97 Kč/m2, (cena dle znaleckého posudku činní 654,17 Kč/m2).

Prodej předmětného pozemku bude podléhat 21% DPH, jelikož převážná část pozemku je určena územním plánem k zástavbě rodinnými domy a na využití území je zpracována územní studie. Z vysoutěžené kupní ceny tedy statutární město Opava odvede 21 % DPH.

zdroj: opava-city.cz

Související články

 • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

 1. Jakub :

  675 Kč/m :D :D :D a za pár týdnů pozemky v nabídce za 3.400 Kč/m.

  Thumb up 1 Thumb down 7
 2. Dan :

  Jakub: Co je na tom u nezasitovaneho pozemku smesneho?

  Thumb up 5 Thumb down 0
 3. Aleš :

  Není jak to prodat developerum, postavit ukrajincema baráky které budou stát za …. a prodat za 8 míčů. Palec hore!

  Thumb up 1 Thumb down 2
 4. :

  To přidej, každý využije situace a dům bude tak za 15 minimálně a zapráší se potom do týdne..

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.