Bude cukrárna v Jubilejní kolonii prosperovat?

Polemika Pirátské strany z Ostravy-Jihu nad zamýšlenou cukrárnou v Jubilejní kolonii.

V Jubilejní kolonii se opravuje objekt bývalých lázní a (teď již bývalého) baru. Proměnu objektu schvalujeme a také chválíme odvahu vedení, které dokázalo přerušit historii provozu baru trvajícího přes dvě desítky let. Minulý rok totiž ukončil městský obvod nájemní smlouvu s provozovatelem Billiard Baru ve Velflíkově ulici. Poslední pivo si tak po 26 letech v baru mohli stálí návštěvníci dát 31. 8. 2019. Pro štamgasty nastal konec jedné éry, pro další obyvatele se možná objevuje příležitost zajít si na kávu a zákusek ve své „kolonce“. Vedení obvodu se totiž rozhodlo, že tento jediný neopravený dům v kolonii ve správě obvodu oblékne do nového hávu a dá mu roli cukrárny. Jak se na takový krok dívají Piráti?

Historie lokality

Budova č. 385/14 má zajímavou historii. Otevřena byla r. 1930 jako lázně pro obyvatelstvo kolonie. Jejich provoz byl ukončen v 60. letech. Po správě Obvodního podniku bytového hospodářství Ostrava 3 se budova proměnila ve fitcentrum, v r. 1993 přibyla herna s kulečníkovými stoly, hracími automaty a barem a od r. 1999 nesl podnik název Billiard Bar. Jako objekt tzv. občanské vybavenosti tedy sloužila budova od počátku1).

Situace širších vztahů

Objekt se nachází v lokalitě, která má památkovou ochranu a některé domy jsou kulturní památkou pro svůj specifický architektonický ráz a urbanistický záměr2).  Jubilejní kolonie není možná středem Jihu (to je ostatně pouze Bělský les), rozhodně se však jedná o atraktivní lokalitu se slušnou občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti do 10 minut. Co možná lokalitu může definovat vedle architektonické jedinečnosti nejvíce, je umělecký výraz kolonie. V „oblouku“ se nachází místo k setkávání ozdobené dvěma uměleckými díly z ateliérů nedaleké soukromé umělecké školy Ave Art. Nadějní hudebníci a výtvarníci mohou navštěvovat Základní uměleckou školu V. Petrželky na Edisonově ulici. Konzumenti kultury a milovníci společenských setkání mají k dispozici Komorní klub, který je součástí příspěvkové organizace obvodu KZOJ. Zde si na své přijdou senioři a posluchači blues rockové nebo jazzové hudby mezinárodního rozměru (o kultuře na Jihu bude do budoucna pojednávat jiný článek). Nelze opomenout ani knihovnu, která hostila už nejednu přednášku o historii, nebo chytrý kvíz v jednom z nedalekých podniků.

Kolonie je také místo vzdělávání – kromě zmíněných uměleckých škol se poblíž nacházejí základní škola, střední průmyslová škola a dvě mateřinky. Z ostatních institucí jsou dostupné „mozek“ obvodu – úřad a výchovný ústav. Poblíž se nachází i hasiči nebo Husův sbor.

Nakoupit lze v samostatných obchůdcích i řetězcích, z dalších živností má v kolonii svou provozovnu např. fotograf. Restaurace a hospody jsou – jak je na Jihu celkem běžné – na každém kroku. Možná jediná výrazná zvláštnost je minipivovar vedle úřadu. Dopravní dostupnost na Dubinu, do centra, Mariánských Hor a Poruby je celkem slušná, ale obyvatelům nejen této kolonie zkomplikovaly užívání MHD s novým jízdním řádem změny tras některých spojů (řešili jsme zde). Alespoň (snad i na náš podnět) bylo doplněno stojanové hnízdo na sdílená kola u Komorního klubu. Ukázalo se, že jeho místo bylo zvoleno správně, protože je využíváno.

Co bude s objektem Velflíkova 14?

V letošním roce objekt prochází rekonstrukcí a z baru se má stát cukrárna. Podle projektu stavebními úpravami nebude narušen urbanistický koncept stavby a navazujícího okolí. Naopak se jím realizuje snaha přiblížit objekt původnímu stavu tak, aby lépe doplňoval památkovou zónu Jubilejní kolonie a okolní zástavbu. Respektován tak bude třeba tvar a výplň oken, střecha nebo barva fasády, čímž by stavba měla zapadnout do celkového rázu kolonie.

V zakázce přesahující objem 10 milionů Kč bez DPH se řeší kompletní obnova zevnitř i zvenku3).  V prvním nadzemním podlaží se má nacházet cukrárna, v patře výše a v podkroví kanceláře. Bohužel, bezbariérový přístup bude umožněn pouze do cukrárny, větší bezbariérovost není technicky možná.

Provozovna je navržena pro 20 hostů. Předpokládá se, že zde zaměstnání najdou dvě až tři osoby a provozní doba bude od 10:00 do 19:00 hodin4)

Co vnímáme jako značně komplikované při vybírání budoucího nájemce, je skutečnost, že se projekt realizuje pro provozovnu bez tepelné přípravy (tedy bez vaření a pečení, vše na dovoz), v nabídce se předpokládají převážně dezerty a drobné pokrmy jako chlebíčky, zákusky, příprava kávy, čepované pivo, zmrzlina. Pokrmy zde nebudou tepelně připravovány, maximálně bude v zázemí dokončována úprava polotovarů. Zázemí provozu bude vybaveno myčkou, mrazákem, lednicí, lapákem tuků (řeší samostatné řízení) a samotná provozovna u výdejního pultu chladícími pulty, stolní myčkou, kávovarem a malou lednicí. Takto konkrétně nadefinované využití bez toho, aniž by se reálně analyzovala poptávka a potřeba obyvatel obvodu v této lokalitě, zohlednily aktuální trendy v gastronomii, cílová skupina apod., je velmi riskantní krok. Přestože se nájemce může najít, automaticky to neznamená, že v dané lokalitě s nabízeným sortimentem přežije. Protože typově je objekt připravován pro konkrétní typ podnikání, může být pak značně problematické najít někoho, kdo zde vydrží. I proto by bylo vhodnější připravit provozovnu objekt spíš tak, aby byla umožněna variabilita nájemců. Zároveň by měla být respektována kulturní hodnota kolonie s památkovou ochranou a k tomu směřovat i rozvoj podnikání v lokalitě.

Objekt a kolonie dnes a za pár let

V současné době je možné na pronájem prostor pro cukrárnu, sklady a kanceláře podávat nabídky na úřadu, a to až do 20. května5).

Podobný podnik jistě kolonii prospěje. Stejně jako by komunitnímu životu zde prospěla plánovaná, ale dosud nerealizovaná revitalizace vnitrobloku Velflíkova x Edisonova. A pomalu by bylo vhodné začít odkládat vlastní finance a shánět externí zdroje na opravu domů v kolonii, protože jejich technický stav začíná být na pováženou.

Reference

1.PŘENDÍK, Petr – SEĎA, Radomír – STRAKOŠ, Martin: Jubilejní kolonie. 90. let dělnické kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Ostrava 2018, str. 93-94.
2.iDNES.cz: Architektura Jubilejní kolonie doposud poutá pozornost, říká památkář – https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/kolonie-hrabuvka-jubilejni-kolonie-rozhovor.A181213_445277_ostrava-zpravy_woj
3.Bude prováděna oprava fasády včetně výměny výplní otvorů a klempířských prvků, hromosvodu, dále provedení výměny střešní krytiny, vybudování nového venkovního schodiště pro boční vstup do budovy, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace uvnitř budovy. Dále se řeší dodání a umístění plynových kotlů a vybudování ústředního topení, opravení omítky, podlah, výměna vnitřních dveří včetně zárubní, montáž sádrokartonových příček a nutné vyzdívky, pokládka obkladů a keramických dlažeb. Vzhledem k tomu, že má být objekt využit pro pohostinství, je v zakázce také požadavek na vybudování odlučovače tuků v místnosti pro přípravu jídla.
4.Pitná voda je zajištěna z veřejného řadu, teplá voda je ohřívačem umístěným v technické místnosti objektu, u každého umyvadla a dřezu bude instalován přívod teplé vody. Větrání bude možné přirozenými otvíravými okny, denní osvětlení je doplněno umělým osvětlením (viz samostatná příloha), vytápění zajistí otopná tělesa se zdrojem tepla (plynový kotel) umístěným v technické místnosti objektu. V hygienickém zařízení, zázemí provozu, ve skladu potravin (1. PP) a u výdejního pultu provozovny bude položena keramická dlažba, v samotné provozovně (respektive tam, kde se budou pohybovat návštěvníci) je navržena podlaha z vinylových dílců. Jedná se o podlahy omyvatelné. Součástí je také úklidová místnost s výlevkou. Pro zaměstnance je navrženo samostatné WC a také šatna. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci zakázky na https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_1848.html
5.Úřední deska, č. oznámení 280/2020, Záměr na pronájem nebytových prostor – Velflíkova 385/14. bit.ly/ZamerVelflikova. Po 20. 5. 2020 bude záměr k nalezení ve fotogalerii na Facebooku Pirátů Ostrava-Jih.

zdroj: podplachtami.info

Související články


Komentáře

 1. DrJPjr. :

  Vysvětlil by mi prosím někdo tu poslední větu? Na pováženou na být stav těch již (poměrně nedávno) rekonstruovaných domů? Máte někdo osobní zkušenost?

  Thumb up 4 Thumb down 0
 2. Raptor :

  Piráti …. :-)). Treba az se jim podaří zlegalizovat drogy, bude o nájemce nával.

  Thumb up 10 Thumb down 19
 3. Martin [msstavby.cz] :

  Raptor: No vidíš :D A kromě toho dokáži i sepsat ucelený text, který je srozumitelný a jednotlivou problematiku zkoumá z více pohledů a hlavně v návaznosti a kontextu. No a ty dokážeš napsat tak maximálně komentář, který má úroveň toaletního papíru nebo propagačního lístku SPD.

  Thumb up 13 Thumb down 14
 4. Artal :

  Tak takovou hypotetickou úvahu lze sepsat ke každému prostoru… ohledně Pirátů se stačí podívat na to, co vymýšlejí u nás v Porubě, s touto partají je třeba být hodně obezřetný.

  Thumb up 11 Thumb down 11
 5. Martin [msstavby.cz] :

  Artal: Co teda ta „partaj“ vymýšlí v Porubě.

  Buď konkrétní než prázdné výkřiky.

  Thumb up 10 Thumb down 5
 6. Artal :

  Martin [msstavby.cz]: Rád Vám dám jeden příklad za všechny, citace z porubských radničních novin: „Postupná, urbanisticky odvážná, zároveň ale citlivá a architektonicky vynalézavá proměna jmenovaných tepen vedoucí k dominanci veřejné, alternativní a pěší přepravy by podstatně změnila charakter života v centru Poruby.“ Typická socialistická snaha o sešněrovávání individuální mobility… (dále by mě napadlo hájení obsahů výstav v Galerii Dukla, které mají u veřejnosti velmi negativní ohlasy nebo podpora vymístění porubské vozovny s astronomickými náklady, bavíme-li se jen o veřejném prostoru).

  Thumb up 4 Thumb down 11
 7. thrpst :

  Artal: Osobně souhlasím se vším co navrhují. Individuální mobilitě ano, ale ne ve smradlavých naftových autech.

  Thumb up 8 Thumb down 6
 8. Martin [msstavby.cz] :

  Artal: “ „Postupná, urbanisticky odvážná, zároveň ale citlivá a architektonicky vynalézavá proměna jmenovaných tepen vedoucí k dominanci veřejné, alternativní a pěší přepravy by podstatně změnila charakter života v centru Poruby.“ “

  A co? Proč by neměla by preferována veřejná doprava, která je placena z veřejných rozpočtů? Ostatně cyklistika a VHD je ekologičtější, než IAD.

  Nevím co v galerii Dukla myslíš? Našel jsem, že tam teď probíhá nebo probíhala výstava Lucie Králíková – Grande Misericordia. Opět. A co? https://www.artmap.cz/lucie-kralikova-grande-misericordia/
  Navíc, Porubě vládne kolaice ANO2011, ODS, KDU-ČSL a Piráti…. Zjisti si prosím, co je zastupitelská demokracie. Obvod tedy nemají vy svých rukách na 100% Piráti.

  Přesun vozovny v Porubě se plánuje snad už desítku let, ne-li déle. V té době Piráti nebyli snad ani v žádném zastupitelstvu v Ostravě… Samotné umístěné vozovny jinam je fajn.

  Thumb up 8 Thumb down 2
 9. Pavlína :

  DrJPjr.: DrJPjr.:

  Na opravených domech bylo pravděpodobně nedobře udělané odvodnění nebo něco na ten způsob, protože se to drolí, odpadají velké kusy ze zdí, šíří se výrazná plíseň, praská to..a to jsou projevy navenek. Jednou odpadl kus římsy. Potom nerozumím tomu, jak je možné, aby pod domem byly takové díry, že by se tam dal schovat poklad. Graffiti, které se neodstraňuje, to je jiný příběh,tady bohužel selhávají jedinci, kteří nemají úctu k veřejnému majetku. Byty jsou v dobrém stavu, tady se obvod snaží dobře.
  Jubilejní kolonie je architektonický a urbanistický skvost a má-li se Jih čím chlubit, tak je to vedle největšího fungujícího jednosálového kina v Ostravě, centra obvodu Bělský les, funkční sítí minipivovarů a dalších skvělých věcí právě unikát Jubilejní kolonie. „Jubka“ se objevuje i na různých webech, v soutěžích apod. Kolik takových věcí na Jihu máme? :)
  Aby to nebylo úplně jako chvalozpěv jedné lokality – mám ráda celý obvod. Každá část je něčím kouzelná..

  Thumb up 3 Thumb down 0
 10. DrJPjr. :

  Pavlína: Díky za odpověď, je fakt, že s detaily se moc nepárali + „kvalita“ fasád je, jak píšete, kapitola sama pro sebe.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 11. adamous :

  Pavlína: Casto, kdyz jdu kolem, tak vidim na domech na omitce v oblasti sklepu, jako by byla napoukla, asi to musi dobre vlhnout, takze tam bude asi spatna izolace nebo kdo vi co.

  Thumb up 2 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.