Revitalizace náměstí J. A. Komenského

Město Brušperk si nechalo zpracovat architektonickou studii revitalizace náměstí J. A. Komenského, které se nachází v centru města.

18. března 2024 proběhlo veřejné projednání architektonické studie, kterou zpracoval Ateliér 38.

Video z veřejného projednání ZDE

Zároveň byl na webu archiweb.cz zveřejněn článek k revitalizaci náměstí, ze kterého citujeme textovou část popisu záměru.

Architektonická studie se zabývá revitalizací náměstí J. A. Komenského v Brušperku, součástí studie je i řešení pěšího nástupu na náměstí v jihozápadním rohu náměstí a plocha parkoviště nad poštou. Architektonické studii předcházela urbanistická studie „Urbanistická studie rozvoje historického centra města Brušperk“, která se zabývala komplexním návrhem širšího území centra města, jehož součástí je i městská památková zóna.

Náměstí s výrazným výškovým rozdílem protilehlých uličních front ztratilo zásahem v 50. letech minulého stolení celistvost prostoru. Vytvořením zeleného pásu byla sice vytvořena potřebná rovina, ale zároveň znemožnila propojení protilehlých stran náměstí. Dnes jsou dominantou náměstí převážně zaparkovaná auta uprostřed náměstí.

Hlavním cílem návrhu je navrátit propojení uličních front náměstí, homogenizace veřejného prostoru a tím podpořit komerční partery domů. A také upřednostnit člověka před auty. Zásadní změnou je tedy řešení dopravy v rámci náměstí. Podél západní uliční fronty náměstí je navržena jednosměrná ulice s nájezdem z ul. Kostelní. Podél jednosměrné komunikace jsou navrženy parkovací zálivy s třemi až pěti parkovacími místy. Výškový rozdíl dvou protilehlých uličních front bude řešen pomocí vyrovnávacího terénního schodiště, které plynule „sublimuje“ do terénu. Schody budou doplněny lavičkami a květníky. Pomocí schodiště jsou vytvořeny dvě úrovně, které jsou ale vzájemně propojené – průchozí v rámci celého náměstí. Pěší propojení je také podpořeno návrhem pěších komunikací a jednosměrné cesty ve stejné výškové úrovni. Na náměstí se nacházejí dvě sochy – socha Boha Otce a socha sv. Jana Nepomuckého. Socha Boha Otce je ponechána na stávajícím místě s novým rozšířeným piedestalem. Socha sv. Jana Nepomuckého je přemístěna na své původní historické místo, do linie terénního schodiště. Je navržen nový kruhový piedestal, který vytváří mezi dvěma výškovými úrovněmi průchozí podnož. Zelenou páteří náměstí je pětice nově vysázených stromů v pásu terénního schodiště.

Součástí studie je také řešení hlavního stávajícího pěšího nástupu na náměstí od pěší lávky přes řeku Ondřejnici a ul. Dr. Martínka. Je navrženo nové pohodlné schodiště se šikmou plochou umožňující pěší vstup na náměstí, kdy šikmá plocha je navržena v mírnějším sklonu než ta stávající. Je tak zajištěn pohodlnější nástup na náměstí s kočárky i s koly. Součástí schodiště se šikmou rampou jsou tři květníky s okrasou výsadbou.

Uprostřed náměstí, v místě vyústění ulice Dráhy, jsou výškové úrovně propojeny pojízdnou plochou, na jejíž hranách je umístěný vodní prvek zemních trysek, tryskající voda následně stéká po bočních šikminách.

Předmětem návrhu je i řešení parkoviště nad poštou. Vzhledem k umístění parkoviště v prudkém svahu jsou pro nové řešení parkování vytvořeny dvě nezávislá parkoviště se samostatnými nájezdy s výškově odlišnými úrovněmi terénu. Mezi dvěma úrovni parkování je navržena zelená plocha s možností vysázení stromů a okrasné výsadby.

Materiál zpevněných povrchů se přizpůsobuje stávajícím zpevněným plochám ve městě a respektuje materialitu vhodnou pro městskou památkovou zónu. Hlavním materiál je žula. Je navržena žulová kostka ve dvou velikostech a různém směru kladení pro chodníky, cesty a parkovací plochy, dále žulové dlažební odseky pro centrální část náměstí a žulové bloky nebo žulová dlažba řezaná pro použití u vyrovnacího schodiště. Celé náměstí bude navrženo jako pojízdné a veškerá stávající žulová dlažba bude znovu použita.

Vizualizace a porovnání současného a plánovaného stavu z prezentace k veřejnému projednání

pramen: brusperk-mesto.cz / archiweb.cz

Související články


Komentáře

  1. Jakub :

    Tohle je málo. Je třeba odstranit parkoviště. Případně jej ponechat jen na jižní a severní straně a využít prostor kolem ulice Brušperská pro parkování.

    Thumb up 1 Thumb down 3
  2. Bruno von Schauenburg :

    Jednoznačně upgrade. Dobrá práce.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.